fredag 28 juli 2006

Tema: Socialistisk jordbrukspolitik

Två artiklar om jordbrukspolitiken av Mattias Bernhardsson, publicerad i Rättvisepartiet Socialisternas pamflett ‘Hållbar utveckling – socialistisk produktion’

Mat och makt
Världens matförsörjning styrs av monopolen

Medan storföretagen tar mer makt över världens matförsörjning har även hungern kopplat ett hårdare grepp över de sk ”utvecklingsländerna” och miljotals bönder och arbetare. Svälten har blivit globaliseringens sanna ansikte.
Vid mötet World Social Forum i Porto Alegre i Brasilien lade organisatonen ActionAid fram en ny rapport – “Power Hungry” – som visar hur 30 stora bolag nu lagt under sig en tredjedel av marknaden för förädlad mat. Sex bolag har hand om 75 procent av världsmarknaden för bekämpningsmedel, och fem bolag kontrollerar 75 procent av den internationella spannmålshandeln. Nestlé hade större vinst än Ghanas BNP år 2002, Unilevers vinst var en tredjedel större än Mozambiques inkomster och Walmarts vinst var större än båda dessa länders ekonomier tillsammans.