onsdag 24 augusti 2016

"Säg ifrån – vägra acceptera"

Sexuella ofredanden är inte bara ett problem på festivaler,
utan ett samhällsproblem som sker dagligen, överallt
Fler anmäler, säger ifrån och vägrar acceptera sexuellt ofredande

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Anmälningarna av sexuellt ofredande på ungdomsfestivalen We are Stockholm har fördubblats sedan förra året. Anmälningarna har även ökat kraftigt på landets övriga festivaler. På We are Sthlm 2015 anmäldes 20 fall av sexuellt ofredande och en våldtäkt. I år anmäldes 53 fall av sexuellt ofredande.
Att anmälningarna har ökat på årets festivaler vill landets rasister och ”sanningssägare” få till att det beror på de flyktingar som tvingats söka sig till Sverige. Man är helt ovillig att se att kvinnor och tjejer har fått en större medvetenhet om vad som faktiskt är trakasserier och ofredanden och att man vägrar acceptera att det sker.

Sedan 2006 har anmälningarna av ofredande ökat med 65 procent enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ), men jämfört med 2014 minskade anmälningarna med 1 procent. Även sexualbrotten har efter en ökning 2013 (1,3 procent av befolkningen) minskat igen 2014 (1,0 procent av befolkningen) enligt den nationella trygghetsundersökningen.
Det är kvinnor som står för den absoluta majoriteten av de som utsätts för sexualbrott. Tydligt är att en bild har spridits när det gäller sexuella ofredanden, av bland annat media, av att Sverige har blivit ett samhälle där kvinnor inte längre kan vara trygga. Att situationen skulle vara ny.

Även om sexualbrott nästan alltid utförs av män och brottsoffren nästan alltid är kvinnor har fokus försökts flyttas från att den gemensamma nämnaren är kön till att det skulle vara på grund av etnisk bakgrund. Att orsaken skulle vara fler flyktingar.
Det är att förolämpa alla kvinnor och tjejer som utsätts och har utsatts för trakasserier och ofredanden dagligen i skolor, på arbetsplatser och i andra sociala sammanhang.

”På ett sätt får man räkna med att folk kommer att ta på en”, berättade en 14-årig tjej till Dagens Nyheter inför We are Sthlm. Ett klassiskt exempel på vad normaliseringen av sexuella trakasserier leder till, och en vanlig kommentar även bland vuxna kvinnor om vad man får acceptera vid ett besök på krogen. Men det är den normaliseringen som har börjat luckras upp. Fler anmäler, säger ifrån och vägrar acceptera.
"Sexuella trakasserier normaliseras så tidigt som i lågstadiet. Därför är det viktigt att skolor får tillräckliga resurser för att kunna minska antalet elever i varje klass och per lärare, att elevvårdande personal och fritidsledare finns på varje skola och att personal har utbildning i genuspedagogik"
Bris rapporterade vid sommarlovets slut om hur deras kontakter med barn ökade med 9 procent den här sommaren jämfört med förra. 17 procent av kontakterna handlade om våld, övergrepp eller kränkningar. 41 procent handlade om psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under 1990- och 2000-talet enligt socialstyrelsen.
Det är en av effekterna av färre resurser till skolan, men även vården. Bris kräver bland annat att BUP måste ges möjligheten att leva upp till vårdgarantins 30 dagar.
Sexuella trakasserier normaliseras så tidigt som i lågstadiet. Därför är det viktigt att skolor får tillräckliga resurser för att kunna minska antalet elever i varje klass och per lärare, att elevvårdande personal och fritidsledare finns på varje skola och att personal har utbildning i genuspedagogik. Ett synsätt som ”äsch, han är kär i dig” ska inte tillåtas existera.
Barn måste få lära sig gränssättning och tillåtas bestämma över sina egna kroppar, detta redan i förskolan.

måndag 22 augusti 2016

Bevara Ribby förskolegård

Rättvisepartiet Socialisterna: Bygg inte på barnens lekplats – det finns annan mark för bostäder


Kommunen har detaljplanerat för 25 nya lägenheter i Ribby, Västerhaninge. De planerade lägenheterna ska vara gruppbostäder för LSS (personlig assistans), vilket framgår i detaljplanen som antogs redan 2005. Ett antal av dessa platser ska även användas som tillfälligt boende för nyanlända.

Men trots att det finns tillgänglig mark att bygga på väljer kommunledningen (S, MP och C) att bygga mitt på Ribby förskolas lekgård. Lekgården föreslås flytta till en parkyta brevid, vilket innebär att lekgården inte står i direkt anslutning till förskolan.
Personalen gjorde en konsekvensanalys (vilket politikerna inte bemödat sig att genomföra) vilken bland annat pekar på att barnen riskerar att inte hinna på toaletten, att avstånden är för långa vid akuta situationer och att barnen inte kommer att kunna vistas på gården under vissa tider.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Gruppbostäderna behövs, men inte på bekostnad av en uppskattad lekgård för barnen. Det är riktigt dåligt av både denna och tidigare kommunledningar att föräldrar och anställda inte känt till planerna trots att de går tillbaka till 2005, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom
Byggnadsplanerna sträcker sig alltså tillbaka flera kommunstyren, från S/FP-styret 2002-2006, under två M/FP/KD/C/MP-styren 2006-2014 till dagens S/C/MP-styre. Detaljplanen för bostäder togs 2005 och "i väntan" på dessa bostäder så öppnade kommunen förskolan 2008 och fick en gård anpassad till att byggas bostäder på senare. När sedan bostäderna dröjde så utformade man gården annorlunda.
Nu när gruppbostäderna ska uppföras, hela 12 år efter antagen detaljplan, så informeras chockade anställda, föräldrar och barn att deras förskolegård ska flyttas. Informationen gick ut i våras, men ännu har ingen verklig dialog ägt rum. 200 namnunderskrifter har samlats in mot flytten.

tisdag 16 augusti 2016

”Bussförarna är beredda att ta strid”

Av Per Olsson
”Anställda uppmanas att inte prata med facket. De som gör det riskerar att bli av med jobbet”
Årets avtalsrörelse är långt ifrån slut. Förhandlingarna om ett nytt Bussbranchavtal (BBA) mellan fackförbundet Kommunals bussförare och Sveriges bussföretag (arbetsgivar­organisation för de privata trafikföretagen som tillämpar BBA) pågår. Arbetsgivarnas provokationer har resulterat i strejker under de två senaste avtalsrörelserna.
Petri Myllykoski
– Det finns en kampvilja. Så här kan det inte få fortsätta. Många är beredda att kämpa för framför allt bättre villkor, säger Petri Myllykoski, fackligt aktiv bussförare om medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. 
– Börja-sluta-frågan är brännande i storstäderna. Som det är nu kan man börja jobbet vid ett garage och sedan sluta var som helst i trafikområdet och använda en del av sin fritid för att ta sig tillbaka. Om vi ska färdas i tjänsten ska vi ha betalt för det, berättar Petri och fortsätter: 
– Bussbranchavtalet är ett relativt nytt avtal. Det uppkom ur de olika kollektivavtal som följde på det High Chaparral som 1990-talets avregleringar skapade. Hela tiden försöker arbetsgivarna göra vinster på avtalet. 
– Precis som vid tidigare avtalsrörelser går arbetsgivarna ut väldigt aggressivt och ifrågasätter alla regleringar, staketregler, som finns i BBA. Deras taktik är att lägga alla frågor på avtalsbordet i hopp om att åtminstone få igenom några försämringar.
I maj överlämnade Sveriges Bussföretag sin kravlista till Kommunal. Det måste bli mer flexibilitet för att ”pressa kostnaderna”. På arbetsgivarnas kravlista står bland annat: Avskaffa uppräkningen av tid för dem som kör delade turer, årsarbetstid (Sveriges bussföretag kallar det ”timbank”) och drastiskt försämrade pausregler. Bussförare ska tvingas jobba mer till lägre ersättning. Detta i ett läge där många bussförare slits ut i förtid av långa, pressade arbetspass.

Ögonblicksbilder från Rättvisepartiet Socialisternas sommarläger

Rättvisepartiet Socialisternas årliga sommarläger bjöd på välbesökta stormöten och seminarier såväl som bad, lek, schackturnering, boxning-, karate- och självförsvarskurser samt allsång vid lägerelden

Bland de politiska teman som diskuterades fanns "Brexit, arbetarkamp, antirasism och EU i kris", "Marxismens grunder", "Kapitalet och maten", "Sexuella revolutionen och makten över kroppen", "Förtryck i hederns namn", "Klimatet – en marxistisk syn", diskussioner om den kommande tidens antirasistiska och fackliga kamp samt mycket mer.

torsdag 4 augusti 2016

Ntobuah Julius Mvenyi (RS) om att vara funktionsnedsatt på flykt

Ntobuah Julius Mvenyi, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna Haninge, medverkade i lördags i radioprogrammet Funk


Funktionsnedsatt och flykting. Ntobuah Julius Mvenyi talade i SR-programmet Funk om hur flyktingar med funktionsvariationer bemöts när de kommer till Sverige.
Bland annat tilldelades han en överslaf som han aldrig skulle kunnat komma upp i. Han berättade också att han fått hjälp att bearbeta sina traumaupplevelser.
Vad har Migrationsverket för skyldigheter gentemot asylsökande med funktionsvariationer? Generaldirektör Anders Danielsson svarar i programmet. ■

> Se hela programmet här