söndag 23 december 2012

'Färdplan 2050' utan färdriktningar


Av Per Olsson

Att ta fram en färdplan för hur klimatutsläppen i Sverige helt ska upphöra fram till år 2050 är en oerhört viktig uppgift. Därför är det desto mer allvarligt att det dokument som Naturvårdsverket presenterade i mitten av december är så oerhört defensivt och så genomgående blundar för att regeringens politik på punkt efter punkt går i en riktning som försvårar en minskning av utsläppen.
Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 är namnet på den nya rapporten.
Det är Naturvårdsverket som tillsammans med en rad andra myndigheter har sammanställt den och faktaunderlaget är omfattande, men själva färdplanen är desto svagare.

fredag 21 december 2012

"Släpp Huseyin Akpinar från förvaret"

Harald Wagner från Asylrörelsen Stockholm talar
Idag samlade Riksförbundet Ungkurd, Kurdiska Rådet , KSAF och Asylrörelsen Stockholm till demonstration utanför Migrationsverkets kontor i Solna för att kräva att den kurdiska aktivisten Huseyin Akpinar (Läs tidigare artikel) omdelbart släpps från förvaret och ges asyl

Harald Wagner talade för Asylrörelsen Stockholm och kritiserade att Migrationsverket gillrade en fälla med polisen under täckmanteln att de skulle 'ha ett möte' med Huseyin.

Huseyin har bott i Sverige i hela 22 år. Han flydde 1990. Situationen är lika farlig för kurdiska och socialistiska aktiva idag. Över 8 000 politiker och aktivister från BDP (Partiet för Fred och demokrati, vars föregångare Huseyin var aktiv i). 4 000 av de fängslade greps förra året varav även flera kurdiska borgmästare.

Ett brev lämnades över till enhetschefen Camilla Engström på Migrationsverket som lovade att se över ärendet.
Demonstrationen kräver att Huseyin släpps redan idag och står kvar vid Migrationsverket under eftermiddagen. Advokaten har lämnat in en överklagan mot beslutet om förvarstagande samtidigt som demonstranterna står i beredskap att mobilisera till aktion om polisen försöker verkställa utvisningen under julledigheten.

Lästips:
> RS Haninge blickar tillbaka på asylkampen 2012
Turkiet special: Artikelserie i fyra delar från 2005 av Mattias Bernhardsson för att förstå situationen i Turkiet

För döva öron och frosseri

I marginalen
Av Per Olsson

Världsbanken levererade en av årets mest uppmärksammade rapporter – jorden är på väg mot en temperaturökning som världen inte skådat på 20 miljoner år. Om dagens trender håller i sig, ökar jordens temperatur med katastrofala 3,5 till 4 grader om drygt fyra årtionden. Världsbanken hoppades på att rapporten skulle skaka om politiker och ”näringsliv” och tvinga fram en kursändring. Men Världsbanken trodde uppenbarligen på Tomten. Vid FN:s klimatförhandlingar i Doha (COP18), som hölls bara några dagar efter Världsbankens rapport, var det ”business as usual”.
Intresset ljuger aldrig, som Marx sa. När valet står mellan miljö och profit, väljer makteliten det sistnämnda.
Eller som oljejätten BP:s ordförande Carl-Henric Svanberg uttryckte det: ”De flesta är nog överens om att världen kan tåla ett par graders uppvärmning.”
De flesta…?

torsdag 20 december 2012

Politisk flykting utvisas efter 22 år i Sverige

Kurdiska aktivisten Huseyin Akpinar flydde från Turkiet redan 1990 • Handfängslades av polis på falskt möte med Migrationsverket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Demonstration:
Stoppa utvisningen av Huseyin
Fredag 21 december, kl 11.00 vid Migrationsverket i Solna, Pyramidvägen 2A. Facebook-event
Arr: Riksförbundet Ungkurd, Kurdiska Rådet , KSAF och Asylrörelsen Stockholm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huseyin Akpinar
Huseyin Akpinar var medlem i föregångaren till det kurdiska vänsterpartiet BDP (Fred- och demokratipartiet) och kämpade för kurdernas rättigheter i Turkiet. För detta utsattes utsattes han för förföljelse och tortyr.
Brottet var bl a innehav av kurdisk litteratur och att han delat ut kurdiska tidningar. BDP och andra kurdiska- och vänsterorganisationer utsattes för ständig repression som nedstängningar och arresteringar av parlamentsledamöter och organisatörer. Han lyckades fly till Sverige 1990 när hans liv var i fara. Sedan dess har han bott här.

Den 13 december 2012 fick han en kallelse från Migrationsverket om ett möte. Han gick till sin advokat med kallelsen i handen och advokatens sekreterare rådde då honom att gå på sitt möte. Han gjorde som sekreteraren sa och åkte till Migrationsverkets lokaler i Solna. Men där väntade polisen som satte handfängsel på honom och förde honom till förvaret i Flen. Där sitter han nu och väntar på att skickas tillbaka till Turkiet.

Det finns en stor risk att Huseyin grips direkt när han anländer i Turkiet. Situationen idag är lika farlig (Läs mer här). Att Sverige försöker utvisa en person efter 22 år i landet visar hur vansinnig högerregeringens migrationspolitik är. Slut upp på fredag och demonstrera för att Husyin ska få asyl.

RS Haninge

Lästips:
Turkiet special: Artikelserie i fyra delar från 2005 av Mattias Bernhardsson för att förstå situationen i Turkiet

tisdag 18 december 2012

Asylkampen 2012

Trots trenden bland media och politiker manifesteras solidaritet med flyktingar gång efter gång. I Bengtsfors skrev två tredjedelar av befolkningen på namninsamlingen för att familjen Ceman, som bott i Sverige i åtta år, skulle få stanna och hundratals demonstrerade för familjen den 10 november.
I Luleå har kommunledningen gått med på Rättvisepartiet Socialisternas förslag att försöka ta emot fler flyktingar.
Detta är viktiga motbilder när delar av högern försöker flytta fokus från människors behov av skydd till flyktingmottagandets kostnader (Läs: 'Krig tvingar fler på flykt - återinför rätten till asyl' av Per-Åke Westerlund och 'Högerns vägval i flyktingfrågan är falsk antirasism' av Mattias Bernhardsson).

Sanningen om tvångsutvisningarna är också en viktig motbild. Under året som gått har regeringen pumpat in mer pengar i deportationsapparaten. Fler polisen jagar flyktingar att låsas in på förvar och häkten medan kriminalvården får mer pengar för tvångstransporter. Migrationsverkets nya chef från i april är rekryterad från SÄPO.

lördag 15 december 2012

Från Bangladesh slavfabriker till klädjättarnas miljardvinster

Av Katja Raetz

Totalt 112 textilarbetare dödades i en brand på en textilfabrik i utkanten av Dhaka för nästan två veckor sedan, i en av de värsta fabriksbränderna i landets historia. Minst 150 arbetare skadades. Många av kropparna var så svårt brända att de knappt kunnat identifieras.

Den  eldhärjade fabriken Tazreen Fashions hade 1 500 anställda och var underleverantör till bland annat C&A och Walmart. Elden bröt ut på bottenvåningen och spred sig snabbt i den många våningar höga byggnaden. De som överlevde berättade att fabriksledningen först påstod att larmet bara handlade om en övning. När det sedan blev klart att fabriken stod i brand, bröt paniken ut. Det fanns ingen el och de flesta hittade inte nödutgångarna i mörkret. Flera hoppade genom fönstren i ren förtvivlan och dog av fallet. Det finns rapporter om att det fanns tre nödutgångar på fabriken, men att de flesta inte visste var de fanns och inte heller kunde nå dem genom elden.

torsdag 13 december 2012

Vinstintresse = tågkaos

Av Louise Strömbäck

År efter år drabbas Stockholm av försenade och inställda tåg, på grund av det så kallade snökaoset. I år bidrog den första riktiga snödagen, den 5 december, till stora problem i huvudstadens kollektivtrafik.
Pendeltåg, tunnelbana och bussar var kraftigt försenade eller inställda under hela dagen. Vissa sträckor var all trafik helt inställd, vilket innebar långa promenader för resenärer som ville ta sig hem.

onsdag 12 december 2012

'Du bor i Audun Ribes trädgård'


Recension av Nils Kaza

Vad händer när vi låter marknaden styra över våra gemensamma ytor och mötesplatser och vilka konsekvenser blir det av att den demokratiska processen och beslutsfattandet sker över huvudena på de som drabbas av besluten?

Jordbro Stadsteater lyckas med sin föreställing Du bor i Audun Ribes trädgård lyfta fram dessa dagsaktuella frågor, som inte bara berör just Jordbro och Haninge kommun, utan till stor del hela vårt samhällle.
Med en dialog inspirerad av verkligheten får vi uppleva hur våra folkvalda politiker inte har något som helst intresse av att föra en dialog med medborgarna för att lyssna på deras synpunkter och fatta besluten efter detta.
Det hela handlar istället ­bara om en låtsasdemokrati där besluten redan har fattats och dialogmöten med medborgare ­bara hålls för att ge sken av att man skulle vara intresserad av att lyssna och ta del av folks åsikter och synpunkter.

tisdag 11 december 2012

RS idé om folkomröstning i Jordbro avslöjade moderata kommunalrådets syn på direktdemokrati

Under gårdagens kommunfullmäktige röstades Jordbro Medborgarbudget på 400 000 kr igenom. Jordbroborna fick rösta fram en satsning på max 400 000 kr. Av 12 förslag fanns bl a en blomsterplantering, en basketkorg och parkbänkar. Det vinnande förslaget i omröstningen blev att en parkour ska byggas.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Det är bra. Men Jordbro saknar fortfarande en högstadieskola, centrumet och bostäderna är fortfarande i behov av en ordentlig upprustning och kommundelen är fortfarande väldigt nedsläckt och otrygg, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.

Under 2012 har ett antal dialogmöten organiserats i Jordbro. De två första var mest välbesökta. Bland de stora frågorna har ny högstadieskola, upprustat centrum, upprustning av bostäder och nya bostäder (hyresrätter och studentlägenheter) varit särskilt framträdande. Många har uttryckt att de vill ha ett stopp för ombildningar till bostadsrätter, mindre klasser i skolan, äldreboende, fler mötesplatser för unga, mer trygghet i form av belysning och nattvandring m m.

- Många jordbrobor har tolkat att Medborgarbudgeten är ett sätt att avleda från de stora frågorna. Det står helt klart att medborgarbudgeten inte ger den ”bestående förändring” som styrgruppen beskriver det. Medborgarbudgeten beskrivs som ett demokratiprojekt. Ändå deltog bara 1,7 procent av de boende i den s k folkomröstningen, fortsatte Mattias Bernhardsson.

Bygg billiga hyresrätter i Västerhaninge

Hyresrätten är utrotningshotad i Västerhaninge. Många har tvingats flytta p g a ombildningar till bostadsrätter och chockhyreshöjningar. RS tilläggsyrkande till Västerhaninges utvecklingsprogram röstades dock ned av samtliga övriga partier under gårdagens kommunfullmäktige:
Läs också:
> RS i bostadsdebatten: Bygg billiga hyresrätter

Nej till utbyggnad av Södertörnsleden

RS vill lösa trafiksituationen i Tungelsta med utbyggd kollektivtrafik  Markerade mot Södertörnsleden

- Vi protesterar mot att leden planeras dras genom frilufsområden vid Visätra och Solgård, genom Flemmingsbergskogens naturreservat och Stensätras jordbruksmarker. Vi vill också påpeka att förslaget till arbetsplan för Haningeleden 1 strider mot väglagen 3§a och miljöbalken 1 kap. 1§, 2 kap. 3§ samt 3 kap. 6§. Till detta anser vi att Trafikverkets underlag, i bl a miljökonsekvensbeskrivningen, inte uppfyller kraven i miljöbalken, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna om den planerade utbyggnaden Hningeleden 1 av Södertörnleden.

Trafiksituationen i Tungelsta var upp till diskussion under gårdagens kommunfullmäktige. Rättvisepartiet Socialisterna menar att nya vägar leder till mer trafik. Den tunga trafiken kan istället avlastas genom utbyggt kollektivtrafik menar Rättvisepartiet Socialisterna.

- Många busslinjer går väldigt glest och borde få mycket tätate turer, t ex linje 845 som till stor del bara går varannan timme, sa Mattias Bernhardsson.

Rättvisepartiet Socialisternas särskilda yttrande:
Andra viktiga miljöfrågor i Haninge:
> Huvudskär i Haninge skärgård räddas
> Aspö-skandalen
> RS tog strid mot pengastarka hot mot Haninges natur

RS tog strid för att stoppa nedskärningarna i skolan och socialnämnden

Borgarna föreslog själva mer pengar till tre nämnder när budgetarna för 2012 och 2013 skulle revideras under gårdagens kommunfullmäktige. För grund- och förskolenämnden handlar det om 18,4 miljoner kronor för 2012 och 10 miljoner kronor 2013; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 miljoner kronor 2012 och 8 miljoner kronor 2013; Socialnämnden får ynka 600 000 kr 2013 trots enorma underskott som kan bli livsfarliga.

Lina Rigney Thörnblom
Rättvisepartiet Socialisterna tog strid för att täcka alla underskott men riktade också skarp kritik mot att friskolorna ges 1,9 miljoner kronor i extra kompensation:
- Vi ser också återigen, genom extra tillskott, hur uppochnervänt systemet med skolpeng är när även privata företag får ta del av kommuninvånarnas pengar för att finansiera sina utgifter och sedan ändå kan ta ut vinster, sa Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna.
- Varför ska inte även friskolor få elevpeng?, frågade Alexandra Anstrell från Moderaterna.
- Vi anser inte att friskolor ska vara offentligt finansierade. De urholkar de kommunala skolorna som måste skära ner, svarade Lina Rigney Thörnblom.
- Det är en fråga om valfrihet, kontrade Alexandra Anstrell och menade att friskolor dessutom stod sig bättre vad gäller skolresultat.
- Vår syn på valfrihet är inte som moderaternas. Det är allmännt erkänt att friskorna ger för höga betyg för att de konkurrerar om elevpengar i vinstsyfte. Konkurrensen leder också till att skolor ignorerar t ex problem med sexuella trakasserier, sa Lina Rigney Thörnblom och kritiserade hela systemet.

måndag 10 december 2012

Vadim Kuramshin dömd till 12 års fängelse - Protestera nu!

12 års fängelse blev domen i myndigheternas andra rättegång för att tysta Vadim Kuramshin. Han är en välkänd förkämpe för fångars rättigheter och medlem i Kazakstans Socialistiska Rörelse.

Vadim Kuramshin
Anklagelsen mot Vadim – att han skulle ha försökt pressa pengar från Mukhtar Uderbaev i Kordais regionala åklagarmyndighet – var helt klart en fabrikation.
Vadim anklagades för utpressning. Han arresterades först den 24 januari 2012, då han var på väg att hålla en presskonferens där detaljerna skulle lämnas om korruptionen inom åklagarmyndigheten. Men Vadim greps efter att biträdande åklagaren påstått att Vadim hade försökt att framtvinga en stor muta från honom.

söndag 9 december 2012

Det hemliga avtalet om Jas


Av Louise Strömbäck

TV4:s Kalla Fakta har gjort flera granskningar av Saabs vapenaffärer i Sydafrika, med en stor muthärva där bland andra Stefan Löfven som vd för IF Metall varit inblandad. Redan under Göran Perssons tid, i december 1999, slöts avtalet med Sydafrika. Det var en affär om 26 Jas Gripenplan. Affären var avgörande för Saab och handlade om tiotals miljarder kronor.

fredag 7 december 2012

Egypten: Frige alla politiska fångar

Muslimska Brödraskapet till blodigt angrepp på protester • Aktivister kidnappas och torteras

(Uppdatering 2012-12-08: Ramy Sabry har släppts och kommer inte att åtalas)

I Egypten har 100 000-tals gått ut på gatorna i protest mot president Mursi. Presidenten har gett sig själv diktatoriska befogenheter och kuppat fram ett förslag till konstitution som slår mot arbetare, religiösa minoriteter, kvinnor samt fackliga- och demokratiska rättigheter (läs mer här).

Regimen och det högerreaktionära Muslimska Brödraskapet gör allt för att upprätthålla den gamla elitens privilegier och har mobiliserat kontrarevolutionen i form av ligister på gatorna som nu går till blodiga angrepp mot de som protesterar mot presidenten.
I förrgår kidnappade brödraskapet minst 85 aktivister som deltog i massprotesterna vid presidentpalatset. Det rapporteras om besinningslöst våld, tortyr och även mord riktade mot tongivande aktivister. I förrgår skjöts den kände vänsterjournalisten Al Housseini Abou Dayf ihjäl i vad som liknar en ren avrättning.

Ramy Sabry sittandes
i handfängsel
På bilden till vänster i denna artikel ses Ramy Sabry, från Socialist Popular Alliance Party, allvarligt skadad i handbojor. Ramy är en känd facklig aktivist och sympatisör av Rättvisepartiet Socialisternas internationella organisation CWI. Han är en av de fåtal som ännu inte släppts och troligen, om han lever, väntar att ställas inför rätta på fabricerade åtalspunkter.
Videolänkar, som även läggs upp av brödraskapet själva, visar t ex hur ledande representanter från brödraskapet torterar aktivister att "erkänna" samröre med den gamla Mubarak-regimens parti.

Committee for a Workers' International, CWI, uppmanar till protester och krav på att alla aktivister släpps omedelbart (Läs mer på CWI:s hemsida).

Läs också:
Intervju av egyptiska fackkämpar om revolutionen och hoten från kontarrevolutionen, från maj 2011

Protestbrev från RS kommunfullmäktigeledamöter:

måndag 3 december 2012

Asylrörelsen Stockholm tar sikte på viktiga strider

Aino Gröndahl (RFSL)
40 aktivister deltog på söndagens konferens med Asylrörelsen Stockholm.
Aino Gröndahl, jurist på RFSL, talade om hur hbtq-flyktingar skickas till länder där samkönade relationer är kriminaliserade, även med dödsstraff.
Aino har analyserat 70 asylärenden med fokus på hur Migrationsverket bedömer riskerna, hur de går runt lagarna och visade hur rättsosäker asylprocessen är.
Asylrörelsen Stockholm och RFSL Newcomer kommer sikta på att nästa år upprepa det lyckade Asylforum som organiserades gemansamt på årets Pride (Läs om Asylforum på Stockholm Pride 2012 här)

Ali Yousefi talar på workshop
om det fackliga uppropet
En ny facklig arbetsgrupp bildades under workshopen om det fackliga uppropet (Läs uppropet här). Arbetsgruppen ska fortsätta sprida det fackliga uppropet mot tvångsutvisningar och andra fackliga uttalanden för att i januari samla ihop en facklig delegation att lämna över uppropen och uttalanden till migrationsminister Billstöm och Migrationsverket.
Det fackliga uppropet "Vi vägrar medverka vid tvångsutvisningar" har hittills antagits av Kommunal sektion 30, Kommunals arbetsplatsombud på Nobinatrafiken, Lärarförbundets avdelning i Boden, Kommunals klubb i Hässelby-Vällingby och SEKO Post Skärholmen-Hägersten. Kommunal Stockholms län (representantskapet) har antagit ett uttalande mot medverkan vid tvångsutvisningar och hela LO Stockholm ett uttalande för att den fackliga och politiska flyktingen Ezzat Dolatabadi ska få asyl.
Den fackliga arbetsgruppen ska också titta på om det går att underlätta för anställda att vägra medverka vid deportationer utan risk för repression från arbetsgivaren, t ex med hänvisningar till ohälsa, arbetsmiljö och befattningsbeskrivningar.

söndag 2 december 2012

Afghanistan efter 11 år av krig

Av Per Olsson

När USA i oktober 2001 inledde sitt krig mot Afghanistan lovade den dåvarande presidenten George W Bush en snabb seger. Men kriget i Afghanistan har blivit det längsta som USA-imperialismen varit indraget i. Kriget är nu inne på sitt tolfte år och det ständigt närvarande våldet skördar allt fler offer.
Trots löften om att de utländska trupperna ska dras bort från Afghanistan i slutet av 2014 ämnar USA och exempelvis Sverige behålla en militär närvaro även efter 2014.

torsdag 29 november 2012

Tortyrskandalen: Fares Mahmud är tillbaka i Sverige

Azad Qamişloki och Fares Mahmud
Demokratiaktivisten Fares Mahmud, som utvisades till fängelse och tortyr i Syrien för ett år sedan, är nu tillbaka i Sverige.
Asylrörelsen i Stockholm, vars aktivister försökte stoppa deportationen på Arlanda den 8 november 2011, avslöjade bara dagarna senare att Fares fängslats och lobbade hårt i medierna att alla utvisningar till Syrien skulle stoppas. Så skedde också i januari. Fares var den sista att tvångsutvisas.

I augusti lyckades Fares kontakta Asylrörelsen i Stockholm efter att ha fritagits av rebeller. Aftonbladet återgav Fares berättelse om tortyren och Asylrörelsen i Stockholm krävde att svenska UD skulle agera och ordna så att Fares kunde ta sig tillbaka till Sverige. Det gjorde de inte. Han lyckades ta sig tillbaka ändå.

- Det har inte sjunkit in än. Jag tror nästan inte att jag är tillbaka i Sverige, säger Fares Mahmud när han träffar Azad Qamişloki och Mattias Bernhardsson från Asylrörelsen Stockholm.

Men utvisningsbeslutet gäller fortfarande. Fares känner är orolig att skickas tillbaka:
- Jag har ingen framtid att tänka på förrän jag känner mig trygg, säger Fares.

Han har sett och erfarit mycket hemskheter. Han har svårt att koncentrera sig och ibland är han "borta ett tag".
- Jag sover en hel del på dagarna. På natten är det jättesvårt, berättar Fares.

Asylrörelsen i Stockholm behöver nu samla in pengar för att se till att Fares Mahmud får den rättsliga hjälp som kommer att krävas för att vinna permanent uppehållstillstånd och upprättelse mot de myndigheter som utvisade honom till fängelse och tortyr:
- Fares Mahmud kommer att representeras av Lewis & Partners Advokatbyrå AB. De kommer att hantera både asylärendet och eventuella skadeståndskrav, meddelar Mattias Bernhardsson.

Bidrag till Fares Mahmuds rättsliga kostnader kan göras till Asylrörelsen Stockholm, bg 813-1674

Läs också:
> Pressmeddelandet om tortyravslöjandet (aug 2012)
> Tortyravslöjandet i Aftonbladet (aug 2012)
> Anmälan till FN:s tortyrkommittee (aug 2012)
> Avslöjande att Fares fängslats i Syrien, Sveriges Radio med Mattias Bernhardsson (nov 2011)
> Stoppa alla utvisningar till Syrien, Sveriges Radio med Mattias Bernhardsson (nov 2011)
> Syriska agenter hotar aktivister på Arlanda när de försöker stoppa utvisningen av Fares (nov 2011)

FAKTA Asylrörelsen i Stockholm
> Asylrörelsen i Stockholm är ett nätverk bestående av Iranska flyktingars riksorganisation och -förbund, Rättvisepartiet Socialisterna, 'Varken hora eller kuvad', Kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien, Etiopiska flyktingföreningen, Riksförbundet Barnen Först, Casa Peru, Afghanska föreningen samt enskilda aktivister.
> Sedan maj 2011 har Asylrörelsen i Stockholm tillsammans med passagerare stoppat 9 deportationsförsök på Arlanda och drivit offentliga kampanjer som bidragit till uppehållstillstånd åt 13 politiska flyktingar från Iran samt ett stopp för utvisningar till Syrien.

Stormöte med Asylrörelsen i Stockholm. Till facebook-eventet:
Eventet för stormötet 2 december

onsdag 28 november 2012

Människorättsaktivisten Ayman Amin riskerar att utvisas till fängelse i Sudan

- Vi kräver att Migrationsverket snarast rättar sin grovt felaktiga bedömning och ger Ayman asyl. Ayman har en rörelse i ryggen och vi kommer att göra allt för att förhindra att han hamnar i al-Bashirs klor. Det säger Göran Gustavsson och Mattias Bernhardsson, båda aktiva i Asylrörelsen Stockholm.
Politiska flyktingen Ayman Amin,
aktiv i Sudanese front for Change,
 och Göran Gustavsson,
förtroendevald i Kommunal och
aktiv i Asylrörelsen Stockholm
Ayman Adel Amin Abdallah kämpade mot tortyr och för demokrati. För detta blev han ett hot mot regimen i Sudan. Han lyckades fly till Sverige innan diktaturen slog till. Trots att Ayman riskerar livstidsstraff, eller i värsta fall avrättning, har migrationsmyndigheterna avslagit hans asylansökan och förbereder att skicka honom tillbaka.

Även från Sverige är Ayman en nagel i ögat på diktatorn Omar al-Bashir. Ayman och hans organisation Sudanese Front for Change deltog i den världsomspännande och kända kampanjen för att stoppa steningen av 23-åriga Layla Ibrahim Issa. Tillsammans med andra människorättsaktivister ledde han en demonstration vid ambassaden och deltog i en delegation till Utrikesdepartementet där Carl Bildts statssekreterare informerades om Laylas fall.

Ayman Amin demonstrerar vid
Sudans ambassad i Stockholm
- Steningen stoppades till slut under det massiva trycket globalt. Men för Ayman är dödshotet lika närvarande, berättar Göran Gustavsson som deltog i kampanjen för Layla tillsammans med Ayman. Göran Gustavsson är också fackligt förtroendevald i Kommunal Stockholms representantskap och aktiv i Asylrörelsen Stockholm.

- Anställda på Sudans ambassad har till och med filmat mig på demonstrationer, berättar Ayman, som deltagit i många protester för mänskliga rättigheter och demokrati.

måndag 26 november 2012

Ålandsskär skyddas i reservat - men privatisering består

Foto: Mattias Bernhardsson
- - - - - - - - -
Uppdatering: 
Seger: Huvudskär räddas!
- - - - - - - - -
I somras hotade statliga Fortifikationsverket (militären) att stycka upp och sälja tomterna på Ålandsskär, huvudön på Huvudskär, en ögrupp i Haninges ytterskärgård med stort natur- och kulturhistoriskt värde. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) befarade att privatiseringen skulle innebära att den unika miljön, de kulturhistoriska bebyggelsen såväl som allmännhetens tillgänglighet var i farozonen. (Läs tidigare artikeln 'Rädda Huvudskär')

Mattias Bernhardsson (RS) tog upp frågan i kommunfullmäktige i september och föreslog i ett brev till Riksantikvarieämbetet att bebyggelsen skulle skyddas. Samma krav framfördes av Föreningen Bygdemuseet Ornö och Huvudskärs byalag.
I oktober krävde även Haninge kommun i ett brev att ön skulle skyddas.

söndag 25 november 2012

Asylrörelsen i Stockholm laddar för tredje stormötet

Stormöte med 
Asylrörelsen i Stockholm
Söndag 2 december
kl 13.00 
på ABF Sundbyberg
Esplanaden 3

Det är dags för det 3:e stormötet med Asylrörelsen i Stockholm. Vi har mycket bra arbete att utvärdera, t ex segern för Siavat Rahimi som fick uppehållstillstånd, brevkampanjen mot flygbolagen, det fackliga uppropet mot tvångsutvisningar, det lyckade Asylforumet på Sthlm Pride mm. Och stormötet kommer ta sikte på nya viktiga strider.

Preliminärt program:

fredag 23 november 2012

De rika drar ifrån

Den rikaste tiondelen av Sveriges befolkning ökade sin disponibla inkomst med 21,1 procent mellan 2005 och 2010. Den fattigaste tiondelen minskade sin disponibla inkomst med 1,4 procent.
Det visar nya siffror från Statistis­ka centralbyrån (SCB) om levnadsförhållanden i Europa.
Arbetslösa och personer med högst tvåårig gymnasieutbildning är två grupper som halkat efter. Andelen som riskerar fattigdom har nästan fördubblats på fem år.
SCB menar också att risken ökat för fler i Sverige att hamna under EU:s gräns för ekonomisk utsatthet (fattigdom). Andelen med risk för fattigdom har ökat snabbare i Sverige än i flertalet andra länder.

Per Olsson

söndag 18 november 2012

"Socialister påverkade LO:s nej till vinster”

RS kommenterar Expressens sensationsartikel

Expressen publicerade i förra veckan en stort uppslagen artikel om hur medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och andra aktiva i nätverket Välfärd utan vinst ”på den absoluta vänsterkanten” har lyckats påverka LO att ta beslut om nej till vinster.
Artikeln, som uppenbarligen har ­inspirerats av försöken från Vårdföretagarbloggen, Svenska Dagbladets ledarblogg och vissa andra debattörer att splittra proteströrelsen genom att stämpla drivande aktivister som ”trotskister” och ”kommunister”, ger en överdriven om än inte helt ­felaktig bild. Att Expressens egen ledarsida nyligen insett att det är ­vinstdrivande skolor i Sverige som är en extrem företelse, kan ha lagt vissa band på tidningens sensationslystnad i detta fall.

Sanna Tefke (RS) talar
i Haninge kommunfullmäktige
Expressen berättar hur nätverket Välfärd utan vinst lyckades få en debattartikel med krav på vinstförbud publicerad dagen innan LO-kongres­sens beslut, och att RS:aren Bilbo Göransson sedan drev frågan hårt som ombud på LO-kongressen.
Att dessa insatser spelat en roll, liksom att nätverkets initiativtagare Sanna Tefke och Göran Gustafsson har aktualiserat debatten inom Kommunal i Stockholms län, kan inte betvivlas.

onsdag 14 november 2012

Polisen jagar fler flyktingar istället för att lösa brott

I marginalen
Av Per Olsson

Svensk polis avvisar allt fler personer som nekats asyl. Men det räcker inte, enligt rikspolischefen Bengt Svenson. Han vill se fler och snabbare avvisningar för att frigöra förläggningsplatser för nya asylsökande. Det skrev Sydsvenskan under den gångna helgen.

Trots ett rekord i avvisningar och trots att polisen enbart i Skåne genomfört 500 avvisningar hittills i år (25 procent fler än i fjol) vill polischefen att avvisningar får ännu högre prioritet. I ett brev till landets 21 länspolischefer kräver han att verkställighetsärenden ska gå före allt annat. I polischef Bengt Svensson har SD-chefen Jimmie Åkesson uppenbarligen en frände.

tisdag 13 november 2012

Nej till Socialdemokraternas Manpower-förmedling för osäkra jobb

RS i debatt mot S-motion i Haninge kommunfullmäktige l För en socialistisk jobbpolitik

RS kommunfullmäktigeledamöter
i Haninge: Lina Rigney Thörnblom
och Mattias Bernhardsson
Under gårdagens kommunfullmäktige argumentaerde Rättvisepartiet Socialisterna (RS) emot Socialdemokraternas (S) motion att kommunstyrelsen ska se över möjligheterna att starta ett samarbete med det multinationella bemanningsföretaget Manpower. Syftet, enligt motionen, skulle vara att "skapa fler möjligheter till jobb för dem, som trots egna ansträngningar, inte finner några jobb"; främst ungdomar och nyanlända flyktingar.
Som exempel förde motionärerna fram S-styrda Södertälje kommun som tillsammans med Manpower bildade 'Manpower Telge Jobbstart'

- Telgemodellens motto är att "bolagisera samhällsproblemen". Manpower får pengar för varje person som förmedlas till arbete. Och enligt uppgift av de fackliga vi talat med handlar det om tillfälliga jobb och snart är de tillbaka i systemet. Kommunen och arbetsförmedlengen  är de som ska se till att människor får arbete och utbildning, sa Lina Rigney Thörnblom från (RS) efter att ha konstaterat att Manpower bidrar till en otrygg arbetsmarknad och att kommunernas pengar ska gå till att skapa fasta kommunala jobb.

söndag 11 november 2012

Nedräkning mot strejk- och protestdagen 14 november

Av Per Olsson

Europa revolterar mot åtstramningspolitiken och i många länder laddar facken inför den historiska strejk- och protestdagen den 14 november.

Detta samtidigt som Grekland skakas av en av den moderna historiens största strejkvågor. I måndags (den 5 november) inledde de grekiska facken en vecka av strejker mot det nya krispaketet.
I Grekland ska parlamentet i veckan rösta om det nya åtstramningspaket som regeringen och Trojkan (EU, ECB och IMF) förhandlat fram. I paketet finns förslag om ytterligare lönesänkningar och nya pensionsförsämringar.
Det är en ytterst svag regering som ska försöka vinna majoritet för än mer av åtstramning. De två dominerande regeringspartierna – högerpartiet Ny demokrati och socialdemokratiska PASOK – får inte ens stöd av 30 procent av de tillfrågade i en färsk opinionsundersökning. För bara några år sedan kunde dessa båda partier räkna med stöd från minst 90 procent.
Även om den grekiska regeringen får parlamentets stöd i veckan är dess dagar räknade.

torsdag 8 november 2012

RS överlämnade 18 000 namn till LO med krav på kamp mot vinster i välfärden

Per Olsson och Elin Gauffin från RS
i diskussion med LO:s Kjell Rautio

Igår lämnade Rättvisepartiet Socialisterna över 18 017 namnunderskrifter till LO. Rubriken på namninsamlingen är "Nej till vinster i skolan, vården och omsorgen" med krav på att LO tar strid i frågan med massdemonstrationer och protestdagar.

Efter listöverlämningen diskuterade representanter från RS med Kjell Rautio från LO:s välfärdsutrdning kring LO:s roll, Non-profit-policyn och hur striden kan tas framåt. LO:s välfärdsutredare kommer strax överlämna sina förslag till styrgruppen som sedan i december tar beslut.

Kjell Rautio (LO) och
Elin Gauffin (RS) med 18 017
namnunderskrifter
RS fokus i diskussionen var att Non-profit-linjen måste vara slutsatsen; Att även om LO lägger ett urvattnat förslag så kommer Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna att rasa; Och vad gör LO då? RS anser att det måste till massmobiliseringar som i resten av Europa och kritiserade att LO inte samlar till demonstrationer den 14 november som blir en all-europeisk protestdag med även generalstrejker.

Listöverlämningen är ett steg i den fortsatta kampen för att stoppa vinstuttagen i välfärden. RS kampanj och arbete med andra inom 'Välfärd utan vinst' fortsätter med fler höjdpunkter framöver.

Relaterat: Debattartikel av 'Välfärd utan vinst' i Arbetet

onsdag 7 november 2012

Byggelever i Haninge jobbar hungriga

Får 30 kr per dag att äta för under praktik

Marcus Alm
När Bygg- och anläggningseleverna på Fredriks yrkesgymnasium i Handen är ute på praktik är det många som inte får i sig tillräckligt med mat. För de elever som är ute på praktik under fyra-veckor-omgångar, under totalt 4-5 månader under året, blir den låga matersättningen på 30 kr om dagen extra kännbar.

- Att jobba på byggen är fysiskt krävande. När man jobbar 8 timmar från 07.00 till 16.00 behöver man en stadig frukost, en ordentlig riktig lunch och något mer senare. 30 kr räcker till 3 cheeseburgare, efter ett litet tag är man hungrigare än vad man var innan, konstaterar Fredriks elevrådsordförande Marcus Alm.

Marcus går tredje året på yrkesgymnasiet, är trött på vad den låga ersättningen innebär för elever på byggena och vill se förändring.
- När de andra byggarbetarna går på lunch har man inte råd att hänga med. Man hamnar lite utanför och får inte tid att prata med de erfarna. Det blir ingen gemenskap med kamraterna. Istället för en lunch i en mer stressfri miljö blir man kvar på det högljudda bygget. Matlåda funkar inte alltid, speciellt när det saknas matbodar med uppvärmningsmöjligheter. Det blir ofta mackor istället. Det står man sig inte på, berättar Marcus. 

lördag 3 november 2012

Bankernas vinst: 237 miljoner/dag

Storbankerna har aldrig tjänat så mycket som nu

De fyra storbankerna – Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – har hittills i år redovisat en vinst på närmare 65 miljarder kronor.
Det motsvarar drygt otroliga 237 miljoner kronor per dag under årets tre första kvartal eller nästan 7 000 kronor per invånare i landet.

tisdag 30 oktober 2012

Det kokar på skolorna

”Ni måste komma ut till Brandbergen, där kokar det”, var en av många kommentarer som mötte Rättvisepartiet Socialisterna under vår intensivvecka med skoltema. 1320 personer skrev på vår namninsamling för upprustning av skolan och ett 20-tal nya personer vill bli aktiva vilket gör att kampanjen fortsätter.

Skolkampen 2007 tvingade borgarna till reträtt. Nu behövs
ny rörelse för uprustning.
På gymnasieskolorna inspireras eleverna av skolstrejken på Globala gymnasiet och många höll med om att det behövs ett motstånd mot Björklunds klasskola. Det nya betygssystemet är inte populärt och yrkeseleverna är klart missnöjda med att de inte blir högskolebehöriga.

måndag 29 oktober 2012

Aspö-skandalen: 'Wallenberg' tackade haningepolitikerna

"Vi på stiftelserna 'Avskaffa strandskyddet' och 'En skärgård för de rika' tackar
Haninges politiker
Utanför kommunstyrelsen i Haninge protesterade idag Aspöbor och medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna mot planerna att låta Marcus Wallenberg skövla skärgårdsön Aspö genom att slå upp hela 23 fritidshus varav 15 på orörd strand. Ingreppet bryter mot strandskyddet och kommer att påverka hela den lilla ön som idag i stort är orörd.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Läs om bakgrunden:
> Stoppa Wallenbergs övergrepp på Aspöborna
> Relaterat: Miljöaktuellt
- - - - - - - - - - - - - - - -

Aspöbon Maria Avalder
- Jag har tomten precis brevid det aktuella området som ska bebyggas. Det är en katastrof. Hela området kommer hackas upp. Ön kommer bli helt söndekörd av grävskopor och maskiner, jordlagret här på ön är jättetunnt, säger Maria Avalder som bott hela sitt liv på Aspö, sedan 1966.

- De säger att husen inte kommer att synas från havet men det är en lögn, rasar Ulla-Britt Johansson som bott på Aspö sedan 1963.

Moderaternas Sven Gustavsson
får en värdecheck...
Herr Wallenberg kan alltså inte räkna med att låna socker av grannarna...

Det var en glad och tacksam herr Wallenberg - spelad av Ruben Derkert från Rättvisepartiet Socialisterna - som strök omkring i Kommunhuset ikväll för att tacka de Haningepolitiker som ämnar driva igenom byggplanen:
- Jag vill tacka för en väldigt god kommunikation mellan näringslivet och politikerna här i kommunen, sa "Wallenberg" och delade ut värdecheckar på valfria belopp till de styrande.

Alla tyckte inte teatern var roande...

USA-valets vinnare blir Wall Street

Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartet Socialisterna, besökte USA i oktober för att jobba med Socialist Alternative, CWI-anhängare* i USA. Han rapporterar om en politisk kris för kapitalismen, om arbetarkamp och en tilltagande radikalisering bland unga.

*Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av CWI, Committee for a Workers' International, med medlemmar i över 40 länder.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Relaterat: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 SvD9 SvD10 SvD11 SvD12 SR SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 GP GP2 GP3 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 AB AB2 AB3 AB4 AB5
- - - - - - - - - - - - - - - -

Det amerikanska presidentvalet ger eko runt om i världen som stora nyheter. Men man måste befinna sig på plats för att uppleva det total ointresset i att stödja de två kandidaterna. Många har genomskådat lögn efter lögn och känner revanschlust mot det politiska tvåpartisystem som försöker tvinga dem att betala den kris bankerna och de rika skapat.
På universiteten sjuder en påtaglig politisk radikalisering och intresse för socialistiska idéer.
På arbetsplatser finns en en stark explosiv vilja att inte retirerera mer och för att gå ut i strid för löner, villkor och fackliga rättigheter.
Välkommen till USA; Landet där statsskulden ökar med 70 miljoner kronor per minut, där strejkerna ökar och ett stort skikt unga söker efter vänsterpolitiska alternativ att organisera sig i efter Occupy-rörelsen.

Den 6 november går USA till val. I opinionsundersökningarna är det jämt mellan Demokraternas kandidat president Barack Obama, och Republikanernas Mitt Romney. Men oavsett valutgången står Wall Street och storföretagen som segrare.
Totalt 42 miljarder dollar är det rekordbelopp som storföretagen spenderat på valet. Bakom Mitt Romney står företag som Goldman Sachs och Bank of America. Bakom Barack Obama står företag som Microsoft och Google.

Mattias Bernhardsson talar
om socialism på John Jay High
School, Cross River.
Av Obamas tal om ”hopp” och ”förändring”  från 2008 blev det ingenting. De fina orden om att reglera Wall Street var bara ord; Dodd-Frank-lagen förblir ett spel för galleriorna som varken reglerar den besinningslösa profitjakten eller förhindrar en ny finanskris.
Presidenten har låtit rädda Wall Street och skickat räkningen för krisen till arbetarna. Bankerna räddades medan vanliga familjer vräks från hem och hus. Sedan 2007 har banker tagit över fem miljoner hus och sålt dem på auktion. Man talar om ”vräkningskrisen”, en eskalerande mardröm för många.
I Minneapolis har Occupy Homes lyckats stoppa sju vräkningar. Åtalandet av aktivister, varav flera medlemmar i Socialist Alternative, har inte avskräckt fler från att göra motstånd när banken skickar ut polis för vräkning.

söndag 28 oktober 2012

Fångvaktare griper tag och håller kvar

RoJ-teatern
I rollerna: Miriam – Sabina de Vos. Daniel – Rasmus Tirzitis. Simon – Anton Nyström. Direktören – Robert Lindblad. Pastorn – Zacharias Östman
Regi: Elvira Kinbom

Recension av Ruben Derkert

Föreställningen Fångvaktare av Sven Delblanc spelas på RoJ-teatern i Haninge. Det är en gripande och väldigt sevärd föreställning som skildrar verkligt förtryck.
Föreställningen inleds med att fängelsevakten Simon och fängelsedirektören hätskt diskuterar om något somhar skett och som inte borde ha fått ske i fängelset.

fredag 26 oktober 2012

CWI: För en alleuropeisk 24-timmars generalstrejk mot EU:s högerpolitik

Tiden är mogen för en alleuropeisk generalstrejk säger CWI i det uttalande som vi publicerar.
CWI, Committee for a Workers' International är den internationella organisation med sektioner i över 40 länder vilken Rättvisepartiet Socialisterna är anslutna till.
Flera europeiska fack och sociala rörelser har också uttalat sig för en samordnad gemensam strejk i Europa i år.

måndag 22 oktober 2012

Kampanjvecka och nytt partiflygblad

Under denna vecka har Rättvisepartiet Socialisterna dagliga torgmöten, flygbladsutdelningar, dörrknackningar, skol- och arbetsplatsbesök runt om i Haninge. Vill du hjälpa till? Ring oss på 08-6059401

Flygblad, klicka på bilderna för högre upplösning:
söndag 21 oktober 2012

Och "fredspriset" går till...

I marginalen
Av Per Olsson

EU får Nobels fredspris 2012 för att i över sex decennier ha bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter. När den nyheten kablades ut var det nog fler än jag som trodde att det var ett skämt. Men Nobelkommittén i Oslo hade gjort det igen; gett fredspriset till den/de som minst förtjänar det.

torsdag 18 oktober 2012

”LO får inte backa om vinstförbud i välfärden”

”LO kommer inte att kräva ett totalt vinstförbud för företag inom välfärden. Men mycket kraftiga vinstbegränsningar”. Det skriver LO:s tidning Arbetet som ingress till en intervju med LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin, som leder den välfärdspolitiska arbetsgrupp inom LO som ska vara klar senast i december.
Samma tolkning görs i en stor DN-intervju av Baudin, med rubriken ”LO kräver att Löfven ändrar sig om vinst i välfärd”.
Utspelet får kritik inom nätverket Välfärd utan vinst, som driver en ­växande kampanj i den just nu hetaste politiska frågan.

– Baudin talar emot sig själv och medlemmarnas vilja när han i ena stunden säger att varje skattekrona ska gå till det den är avsedd för och i den andra säger att LO inte kommer att kräva ett totalt vinstförbud, utan tycker att vinst är okej så länge den är på ”rimliga nivåer”, säger Sanna Tefke (RS), som är en av initiativtagarna till nätverket och fackligt aktiv inom Kommunal i Stockholm.

tisdag 16 oktober 2012

Stoppa chockhyreshöjningarna i Brandbergen och Västerhaninge

"Framtidens boende i Haninge" hette debattimman under gårdagens kommunfullmäktigemöte. Det är en viktig fråga för haningeborna. Och akut.
Lina Rigney
Thörnblom (RS)
Bostadsbolaget Akelius fortsätter driva igenom stora hyreshöjningar. Nu har hyresnämnden beslutat att de resterande fastigheterna i Västerhaninge (Ringvägen 19-27 och Bokstigen 1-7) - där det pågått social rensning i flera år - får en hyreshöjning på 7 procent.
Akelius förbereder också att höja hyrorna kraftigt i Brandbergen. Samtidigt plockar ägaren ut 900 miljoner kronor i vinst.
Borgarna ser inte den verkligheten. Detta märktes under debatten då de enbart ville tala i allmänna ord om nya bostadsområden, 'spännande och levande stadsbilder', cafér och butiker etc.

Här är en del av Rättvisepartiet Socialisternas Lina Rigney Thörnbloms anförande, som ingen ville ta replik på:

Livsfarliga nedskärningar väntar i Socialnämnden

Sanna Tefke (RS) i kommun-
fullmäktigesändningarna
Under gårdagens kommunfullmäktigemöte försökte kommunledningen skryta över Haninges ekonomi då delårsrapporten lades fram. Delårsrapporten visar på ett överskott på 156,9 miljoner kronor. Det innebär att kommunens samlade överskott växer till 1 236 miljoner kronor. Samtidigt har fyra nämnder underskott, varav Grund- och förskolenämnden ett underskott på 10,4 miljoner och Socialnämnden på hela 42 miljoner kronor.


- Det är väldigt underligt att Martina Mossberg (moderata kommunalrådet) säger att det är ett väldigt bra år då vissa nämnder redan nu väntas gå med stora underskott. Och särskilt Socialnämndens underskott vilket drabbar de mest utsatta människorna. Hur kommer det gå nästa år när vi inte har årets engångsbelogg från AFA-försäkringarna? Socialnämnden behöver uppenbarligen mer resurser, sa Sanna Tefke (RS) och hänvisade till Rättvisepartiet Socialisternas eget budgetförslag vilket RS kommer fortsätta kämpa för.

måndag 15 oktober 2012

Stoppa Wallenbergs övergrepp mot Aspöborna

Wallenberg kan få bygglov på orörd mark och strand trots Länsstyrelsens nej l RS kräver att marken skyddas som natureservat

Foto: Mattias Bernhardsson
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Demonstration vid
kommunstyrelsemötet
'Riv upp byggplanen!'
Måndag 29 oktober
15.00 utanför Haninge kommunhus
Rudsjöterrassen 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Av Louise Strömbäck

Rättvisepartiet Socialisterna har tidigare i somras protesterat mot Marcus Wallenbergs planer att bygga 23 fritidshus på orörda delar av Aspö i Haninges skärgård. 15 av dessa fritidshus skulle byggas på orörd strand.
Aspöborna protesterar och Länsstyrelsen såval som Miljö- och hälsoskyddsförbundet säger nej. Däremot har högerstyrda Haninge kommun inga problem med att sälja marken till Wallenberg.
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Olevik Dunder (FP) har sagt till lokaltidningen Mitt i Haninge att han vill ha en levande skärgård, och inte 'Skansen', vilket tyder på en respektlöshet mot skärgårdens invånare, orörda natur och dess djurliv.

- Kommunen är beredd att gå emot Länsstyrelsen och köra över de boende på Aspö. Borgarnas flathet mot Wallenberg är under all kritik - lagstiftning och strandskydd ska gälla alla, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson.söndag 14 oktober 2012

Myndigheterna blundar för dödligt våld mot kvinnor

Av Louise Strömbäck

Under 2000-talet har över 200 kvinnor i Sverige dödats av närstående män. Bara i år har minst åtta kvinnor dödats av sina män, och fem andra polisutredningar pågår där nuvarande eller före detta män är misstänkta. Det skriver Angela Beausand, ordförande i Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige), i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det dödliga våldet mot kvinnor i Sverige minskar inte, utan stannar kvar på samma nivå år efter år.
Detta är ett enormt samhällsproblem och visar på en bristande kompetens hos myndigheter som bland annat polisen, kriminalvården och familjerätten.

fredag 5 oktober 2012

Dags att ta strid för att rädda jobb och välfärd


Av Per Olsson
- - - - - - - - - - - - - -
SvD
- - - - - - - - - - - - - -
Denna vecka har varit en vecka av varsel och chockbesked. Först kom dödsstöten för den inhemska glasindustrin: Orrefors glasbruk läggs ned och 130 anställda vid Orrefors och Åfors har varslats om uppsägning. Samma dag (den 2 oktober) kom beskedet att Holmen Hallstavik lägger ner sin äldsta pappersmaskin och ytterligare 230 anställda vid pappersbruket förlorar jobbet. Sedan följde dråpslaget mot värmländska Säffle: Volvo Bussar flyttar fabriken i Säffle till polska Wroclaw och 400 jobb försvinner på en ort där redan mer än var tionde är arbetslös. I fjol redovisade Volvo Bussar rekordförsäljning och gjorde sitt bästa resultat på 15 år.

tisdag 2 oktober 2012

Högerregeringens budget slår mot miljö och arbetsmiljö

I marginalen
av Per Olsson

Miljö och arbetsmiljö kammar alltid noll i Anders Borgs budgetar.
I vårbudgeten 2012 skedde en miljardsänkning av anslagen till miljö- och naturvård och i höstbudgeten skars anslagen till havsmiljöarbetet ned med en tredjedel. Att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav skiter regeringen bokstavligen i.

lördag 29 september 2012

Hur kan hedersvåldet bekämpas?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Läs också:
> RS kräver åtgärder mot hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor (från kommunfullmäktige)
> "Alla grannar visste"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fadime Sahindals begravning har liknats vid en statsmannabegravning. Ärkebiskopen och alla politiker var där. Hennes öde var en sådan paradox. Att bli dödad av den som fött upp en. Att hon bara två månader innan hade stått i riksdagen och ­talat för riksdagsmännen och förklarat att den stat de företräder inte kunde ge henne skydd.
Pappan skrek ”hora” åt sin dotter sekunderna innan han tog hennes liv. Hon hade i hans och släktens ögon dragit skam över familjen då hon skaffat sig fel pojkvän – en svensk kille, ej vald av familjen och före äktenskapet.

fredag 28 september 2012

Avtalet ett svek mot lärarna

Ta strid för kämpande fack • Medlemmarna måste få rösta om avtalet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Läs också: Lärarstrejk i Chicago vann viktiga delsegrar
Relaterat: Högerpolitiken har skapat krisen i skolan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bland lärarna stormar det mot det nya avtalet som blev klart onsdagkväll den 26 september.
Arbetsgivarna – Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – är däremot nöjda.
– Vi är mycket nöjda att efter denna utdragna förhandling ha fått till ett längre avtal som ger oss lugn och ro, säger ordföranden för SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström, i en kommentar och är särskilt nöjd med ”två år av sifferlöshet”.

torsdag 27 september 2012

Protest för Hanvedens ishall och Skutans Gård vid nämndmötet

Västehaninge IF m fl föreningar protesterade inne på nämdmötet för Kultur- och fritidsförvaltningen. Runt 60 personer kom till mötet för att visa sitt missnöje med majoritetens beslut att göra om Hanvedens ishall till en multisporthall (Läs mer här). Aktiva i Skutans hästgård i Brandbergen var också där för att protestera mot att verksamheten blivit sämre i och med att det allt mer blivit en traditionell ridskola.

Flydde från Kina - Nu har Zhang Shujie fått asyl!

- - - - - - - - - - - - - - - -
Läs tidigare artiklar:
> Zhang Shujie och dissidenter protesterade mot kinesiska diktaturen under premiärministerns besök i Stockholm
> Zhang Shujie vittnade i riksdagen: "Jag greps av Kinas säkerhetspolis"
- - - - - - - - - - - - - - - -
Zhang Shujie
Zhang Shujie är socialist, medlem i CWI  (socialistworld.net) och skribent för chinaworker.info. Han arresterades av statens säkerhetspolis 2011, då regeringen upptäckte hans politiska aktivism, men lyckades fly från Kina med hjälp av CWI. Han kom slutligen till Sverige där han idag fick det glädjande beskedet att han äntligen fått asyl. Flykten från Kina och kampen för asyl i Sverige har engagerat avgörande stöd och insatser från bl a Socialist Party:s (CWI Irland) parlamentsledamot Joe Higgins, Socialdemokratiska förbundets parlamentsledamot i Hong kong Leung Kwok-hung “Longhair", det svenska Vänsterpartiets riksdagsledamot Christina Höj Larsen och Rättvisepartiet Socialisterna.

Du har precis fått asyl i Sverige! Hur känns det?
– Det känns jättebra! Det har varit en väldigt lång väntan, och till slut fick jag äntligen asyl. Det är en stor lättnad. Jag skulle vilja tacka alla kamrater och vänner, tack för all hjälp jag har fått.

tisdag 25 september 2012

Siavash Rahimi fri från förvaret och hoppas på snabbt beviljande av uppehållstillstånd

Av Michael Johansson
- - - - - - - - - - - - - - - -
Läs tidigare artiklar om Siavash-kampanjen på RS Haninge:
> Siavash Rahimi får ny prövning - kampen för asyl fortsätter
> Andra utvisningsförsöket av Siavash Rahimi har stoppats
> Siavsh Rahimi kvar på förvaret
> Utvisa inte Siavash Rahimi till den iranska diktaturen
Andra medier:
> Flyktingbloggen: Facklig kamp kan stoppa utvisningar
> Stockholm Fria: Utvisningen till Iran stoppades i sista stund
> Stockholm Fria: Asylrörelsen pressar flygbolag
- - - - - - - - - - - - - - - -

Siavash Rahimi
(Uppdatering 2012-10-09: Siavash får permanent uppehållstillstånd)

Siavash Rahimi har släppts från förvaret i Märsta efter att Migrationsdomstolen beviljat en ny prövning om uppehållstillstånd. Detta föregicks av tre veckors försök av polisen att tvångsdeportera Siavash - försök de fick avbyta som ett resultat av Asylrörelsens protester på Arlanda.

söndag 23 september 2012

Gyllene fallskärm till avgående socialchef


Lokaltidningen Mitt i Haninge rapporterar att Haninge kommuns socialchef Kersti Hjelm har valt att avgå, och får som avgångsvederlag 71 750 kronor i månaden i 30 månader.
Det blir sammanlagt 2 152 500 kronor, plus sociala avgifter, samtidigt som Haninge kommun har ett budgetunderskott på 40 miljoner kronor i år.

Naturligtvis leder utgifter som denna till fler och större nedskärningar i kommunen.

Högern attackerar 'Välfärd utan Vinst' med åsiktsregistrering


Sanna Tefke (RS) svarar Svenska Dagbladets Per Gudmundson och Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius

Sanna Tefke
"Trotskisterna bakom S-kraven på vinstförbud" ropar högerspöken förtvivlat.
"I veckan har nätverket Välfärd utan vinst hållit demonstration. Nätverket agerar såväl i fack och parti inom arbetarrörelsen som med bred opinionsbildning. Och tydligen går det bra. LO är nu nästan helt med på tåget, och inom Socialdemokraterna växer alltså kraven på förbud mot normala företag i välfärden." Det skriver Per Gudmundson och varnar för "trotskisterna" (efter Leo Trotskij, som ledde ryska revolutionen med Lenin och tog kamp mot Stalin och byrakratins kontrarevolution) däribland Rättvisepartiet Socialisterna. 

Läs Per Gudmundsons ledare här
Läs Håkan Tenelius artikel här
Relaterat: GP GP2 GP3 AB AB2 HD Arbetet DN

Sanna Tefkes svar togs bort i SvD:s kommentarsfält. Här är Sannas svar:
Jag trodde att åsiktsregistrering var förbjudet i Sverige, kanske också därför som minst 6 av ovanstående personer fått en felaktig organisationsbeteckning. Men källkritik kanske inte ligger så högt på listan?

lördag 22 september 2012

Siavash Rahimi får ny prövning - kampen för asyl fortsätter

Migrationsdomstolen beviljar Siavash Rahimi ny prövning om uppehållstillstånd och visar målet åter till Migrationsverket. Kampanjen fortsätter tills asyl beviljas.


I torsdags innan detta stod klart demonstrerade Asylrörerelsen i Stockholm mot utvisningsbeslutet av Siavash Rahimi och Farhad Ahdad.

Siavash Rahimi har en två barn 6 och 18 år gamla samt en fru i Sverige som dessutom är sjuk i livmoderhalscancer. Farhad Ahdad är svårt sjuk och måste stanna i Sverige att kunna få den medicinska hjälp som han behöver och som inte finns i Afghanistan. 


fredag 21 september 2012

Jordbrodialogen fortsätter

I onsdags hölls det tredje mötet i den så kallades Jordbrodialogen där politiker och Jordbrobor möts för att diskutera kommande satsningar eller förändringar i stadsdelen. Det som diskuterades var bl a trygghet, skola, kultur- och fritidsverksamhet. En politiker från grund- och förskolenämden Petri Salonen (C) och rektorerna från Lunda och kvarnbäcksskolan deltog.
På skolpunkten diskuterades bl a de krav och önskemål som skolgruppen tidigare diskuterat fram:

tisdag 18 september 2012

1000 demonstrerade mot vinster i välfärden - LO måste ta historisk strid


Nätverket Välfärd utan vinsts demonstration på Sergels torg i Stockholm, som gick av stapeln den 17 september, samlade dryga 1 000 mot vinster i välfärden.
Allt från blåsorkestrar och Rrriot-samba till tal som fördömde vinstuttagen i vård, skola och omsorg stod på dagordningen. Demonstrationen tågade från Sergels torg till Mynttorget där en Folkriksdag, ett symboliskt preformance arrangerat av Teater Tribunal, antog ett lagförslag från  ”Välfärdsutskottet” som förbjuder vinster i välfärden.

Sanna Tefke, en av initiativtagarna till nätverket (också fackligt aktiv i Kommunal samt sitter i kommunfullmäktige i Haninge för Rättvisepartiet Socialisterna), representerade Välfärd utan vinst och var den första talaren under demonstrationen. Hon betonade vikten av att fackföreningarna ansluter sig till kampen mot vinster i välfärden, vilket många andra talare också gjorde.

Rör inte Hanvedens ishall

Av Ruben Derkert

Den borgerliga majoriteten i Kultur- och Fritidsnämnden vill lägga ner Hanvedens ishall (Harobohallen) och bygga om till en multisportshall. Argumenten för detta sägs vara vikande befolkningsutveckling i Västerhaninge med omnejd, minskat intresse för hockey och att och att ishallen inte nyttjas så fullt ut som den borde.
Grunden för argumenten kommer från förvaltningens egen rapport: ”Hanvedens ishall i framtiden”. Däremot verkar inte de föreningsaktiva och berörda känna igen sig i rapporten, vilket framgår av diskussionerna på facebookgruppen ”Rädda Hanvedens ishall” såväl som i Vendelsö IK:s egen utredning som svar på förvaltningens rapport.

söndag 16 september 2012

Fastighetshaj på djupt vatten

I marginalen
av Per Olsson

'Låt oss kapitalister sköta upprustningen av miljonprogrammet. Vi kan uppgradera allt', hävdade fastighets- och bostadshajen Roger Akelius i en debattartikel i Expressen den 28 augusti. Roger Akelius, som själv vill kalla sig entreprenör, är känd eller ökänd för mycket. Hans renoveringar brukar vara lika undermåliga som dyra. Om de någonsin blir färdiga vill säga.

torsdag 13 september 2012

'Fares Mahmud-fallet': Sverige anmäls till FN:s tortyrkommitté ännu en gång

Tortyrskandalen: Asylrörelsen i Stockholm anmäler Sverige för utvisningen av demokratikämpen Fares Mahmud till Syrien

Sista bilden på Fares, från
Migrationsverkets förvar
i Märsta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pressmeddelandet i sin helhet: Asylrörelsen Stockholm avslöjar: Fares Mahmud utvisades till tortyr
Artikel i Aftonbladet: Utvisades till Syrien - torterades i en månad
Relaterat: SvD AB AB2 SvD2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sverige toppar redan listan över de länder som dömts av FN:s tortyrkommitté. Kraven i den anmälan som nu skickats för Fares Mahmuds räkning är att Sverige ska möjliggöra för Fares att komma hem till sin familj i Sverige, erhålla permanent uppehållstillstånd samt upprättelse i form av skadestånd och rehabilitering.

Här är anmälan:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Complaint to the Committee Against Torture, CAT,
under the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

State Party: Sweden

Complainant/Plaintiff: Mattias Bernhardsson, agent with power of attorney to represent Faris Abdou June, alias Fares Mahmud, born 01 November 1981, and on behalf of the Coordination Committee of the Asylum Movement in Stockholm

I file this complaint on the basis of Article 3 and Article 14 of the Convention Against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

I urge the Committee to act on this matter with haste, considering the desperate situation of Mr Fares Mahmud.

Case:
On November 8, 2011, the political refugee and pro-democracy activist Fares Mahmud (case number UM9504-11 in the Swedish Migration Court) was deported to Syria. Despite his extensive political activity in the Kurdish Future Movement in Syria, the Swedish Migration Board and the Migration Court claimed that Mahmud did not risk being punished or mistreated upon his return.

The Migration Board and the Court ignored the strong evidence in Fares case and neglected to keep them selves abreast of the general situation in Syria.

onsdag 12 september 2012

Högerns 'vägval' i flyktingfrågan är falsk antirasism

Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge svarar Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg

Anna Dahlbergs ledare på Expressen
Relaterat: SvD AB AB2 AB3 AB4 AB5 SvD2 SR Ekot GP GP2

Mattias Bernhardsson svarar: 
När Expressens ledarsida tar upp frågan om Sveriges flyktingmottagande låter det så här: "Vi kan inte låta Sverigedemokraterna hålla flyktingfrågan som gisslan. Vi behöver prata om den växande strömmen av asylsökande till Sverige." Det konstaterar Expressens politiske redaktör Anna Dahlberg med en tydlig vink till att andra saker i Sverige får lida p g a flyktingmottandet. Hon menar att ett vägval behövs: låglönejobb eller stramare flyktingpolitik. Utspelet är inte unikt. Artikeln är ett skolexempel på den falska 'antirasism' som högerdebattörer producerar för att rikta bort uppmärksamheten från vilken roll deras egen politik spelar.

Mattias Bernhardsson (RS)
För det första kan man inte säga att SD har fel genom att ge dem rätt. När Anna Dahlberg skriver på etablissemangets och SD problemformulering - att flyktingmottagande står i konflikt med Sveriges ekonomi och välfärd - så bidrar hon de facto till att befästa lögnen om att så skulle vara fallet. När har mindre flyktingmottagande någonsin lett till mer resurser till vården eller fler jobb till 'svenskar'? Asylrätten har urholkats och försämrats alltjämt under samma period som skola, vård, omsorg och service har rånats på resurser och klassklyftorna ökat i Sverige. Varför skriver inte Dahlberg en artikel med ingressmaningen att "vi behöver prata om den växande strömmen av skattepengar från gemensam välfärd till vinstdrivande företag"?