torsdag 31 juli 2014

Asylforum på Pride lockade många


Under torsdagen den 31 juli anordnade RFSL Newcomers ett heldagsforum med fokus på asylpolitik och andra frågor som berör papperslösa, asylsökande och nyanlända hbtq-personers situation.
En del under dagen var ett panelsamtal med olika organisationer som jobbar med asylfrågor om hur situationen ser ut idag och vad som behövs göras.

RS-medlemmen Sanna Tefke för Asylrörelsen Stockholm, Aino Gröndal som är juridiskt biträde för RFSL och representanter från RFSL Newcomers, Asylstafetten och Ingen Människa är Illegal deltog i samtalet.
Forumet var välbesökt av runt 50 personer och på främsta raden satt Migrationsverkets ställföreträdande generaldirektör Mikael Ribbenvik med en bitter uppsyn.
Deltagarna kunde konstatera att situationen för asylsökande hbtq-personer fortfarande är kritisk.
Sverige utvisar fortfarande en majoritet av de asylsökande tillbaka till förföljelse och tortyr.

torsdag 17 juli 2014

Rättvisepartiet Socialisternas valmanifest snart ute!

Rättvisepartiet Socialisternas 20-sidiga valmanifest för Haninge klar nästa vecka  Beställ redan nu!


- - - - - - - - - - - -
Uppdatering: 
Valmanifesten är levererade!

Just nu trycks Rättvisepartiet Socialisternas (RS) valmanifest för Haninge. Den finns tillgänglig från den 25 juli, rykande varm från tryckeriet. Vi säljer den för 10 kr men det går också att köpa den för stödpris på 20 kr eller mer.

Till skillnad från de andra partierna har vi inga bidragsmiljoner, vår valkampanj bygger på frivilliga donationer. Men till skillnad från de andra partierna – som på sin höjd trycker enkla broschyrer med några säljande slogans i – ger RS ut ett valmaterial på hela 20 sidor.


I RS valmanifest kan ni läsa vad vi åstadkommit under våra 8 år kommunfullmäktige; om kampanjen för trygga jobb och kollektivavtal; hur vi vill stoppa privata vinster i välfärden; om klimathotet och behovet av demokratisk planering; om vilken feministisk och antirasistisk kamp som behövs; våra lokala program för skola, förskola/fritids, äldreomsorg, bostäder/trygghet, kultur, fritid och miljö; samt presentation av kandidater.

RS valkampanj inleds måndagen den 4 augusti. Vill du köpa vårt valmanifest redan nästa vecka, från 25 juli? Föranmäl intresse på rs.haninge@socialisterna.org. Vi återkommer med info var och när manifestet kan köpas. Trevlig sommar!

Stöd RS valkampanj: socialisterna.org

> RS unika budget förslag utmanar de etablerade partierna


tisdag 15 juli 2014

Vem ska äga välfärden efter riskkapitalisterna?

Rättvisepartiet Socialisterna synar Vänsterpartiets alternativ till vinster i välfärden

Mattias Bernhardsson (RS)

Av Mattias Bernhardsson
Gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige och partiets förstanamn i kommunvalet 14 september

Vänsterpartiets topp fortsätter högerut inför valet i hopp om att få sitta i en S-ledd regering. I början på året meddelade partiledaren Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiet inte är mot privata vinster på apoteken. Under Almedalsveckan i början på juli betonade Sjöstedt att målet med att ta bort vinster i välfärden inte alls är att återta i offentlig regi. Istället vill de uppmuntra personal att ta över genom att bilda kooperativ i egen regi.

– På det sättet så får vi en möjlighet att ta till vara all skaparkraft och yrkesstolthet som finns hos personalen, utan att få den negativa delen med vinstjakten. Vi kan ha valmöjligheter och inflytande för brukaren, utan att ha några riskkapitalbolag, och det är också målet med det här, säger partiledaren Sjöstedt till Sveriges Radio.

Vänsterpartiets plan för välfärden ser ut så här: De privata företagens möjlighet att ta ut vinster ska kraftigt begränsas. Detta kommer enligt Vänsterpartiet göra det ointressant för många riskkapitalister att bedriva vård, skola och omsorg. Då är frågan vem som ska ta över? Vänsterpartiets linje nu är att avsätta en miljard kronor för att uppmuntra personalen att ta över i kooperativ regi, det vill säga personalstyrt men enskilt istället för offentligt ägt.

Kooperativ är inte dåligt per automatik, det beror på situationen. När personal kämpar mot nedläggning av sina arbetsplatser och det sista alternativet för att rädda verksamhet och jobb blir att personalen själva tar över, är det en sak. Men när Vänsterpartiet säger att all privatiserad välfärd ska tas över av personal – utan offentligt ägande – är det en annan sak.
Det är inte trovärdigt att kooperativ ska ersätta verksamhet som bedrivs av stora koncerner vilka omsätter en femtedel av alla pengar som går till välfärd idag. Det enda trovärdiga förslaget mot privata vinster i välfärden är att återta i offentig regi. Men det vågar inte Vänsterpartiet stå för, då siktet helt är inställt på att bli accepterade av Socialdemokraterna som regeringspartner.
Ett kooperativ som måste konkurrera privat och enskilt kommer bli ett hinder för den skaparkraft och yrkesstolthet Sjöstedt hänvisar till. Demokratisk kontroll och styre av de anställda fungerar som bäst när ägandet är offentligt och ingen behöver oroa sig över att bli utkonkurrerade av andra kooperativa eller enskilda enheter.

fredag 4 juli 2014

Transpersoner nekas skadestånd för tvångssteriliseringarAv Sanna Tefke
Kandidat nr 3 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

Den 17 juni meddelade justitiekanslern (JK) att inget skadestånd skulle utgå till de 161 personer som stämt staten då de på grund av könstillhörighetslagen tvångssteriliserades i samband med könskorrigering.

Tvångssteriliseringar användes relativt flitigt i Sverige mellan 1934-1975. Då var syftena bland annat att bevara rashygienen, kontrollera asociala och ekonomiska skäl. Det upphörde officiellt i Sverige 1975 men fortsatte fram till förra året att vara gällande för personer som juridiskt ville ändra könstillhörighet.
Den tidigare lagen, som officiellt ändrades i juli 2013 men ändringen som praxis från januari, innebar att personer som juridiskt ville byta könstillhörighet var tvungna att steriliseras samt att det var förbjudet att spara könsceller för framtida bruk. Tidigare eventuella sparade könsceller skulle även förstöras innan en korrigering kunde genomgås.
Ändringen genomfördes efter att kammarrätten i Stockholm fann att det stred mot grundlagen, Europakonventionen samt att det var diskriminering mot dem som ville byta juridiskt kön.

Efter lagändringen är det alltså 161 personer som framfört skadeståndsanspråk på 300 000 kronor per person för att de påtvingats sterilisering. Skadeståndet var tänkt att ersätta för sterilitet samt för den kränkning av den kroppsliga och personliga integriteten som tvångssteriliseringen hade inneburit.
Bakom anmälan stod även Diskrimineringsbyrån Uppsala, KIM, RFSL, RFSL Ungdom och Transföreningen FPE-S. 2005 ersattes ca 1 600 personer, efter en statlig utredning om tvångssteriliseringarna, med ett schablonskadestånd på 175 000 kronor vardera för dem som utsatts för tvångssterilisering fram till 1975.
Men i detta fall avslår alltså JK begäran. En utav motiveringarna i beslutet handlar om huruvida det varit tvång eller inte.
”Sökanden har beretts tillfälle att göra ett medvetet ställningstagande och de har samtyckt till att steriliseras [...] De har emellertid själva ansökt om ändrad könstillhörighet och då varit medvetna om eller blivit informerade om att detta förutsatte sterilisering.”

torsdag 3 juli 2014

Kvinnors arbetsmiljö allt sämreAv Katja Raetz
Sjuksköterska och fackligt förtroendevald. Kandidat nr 12 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

I fjol larmade LO om att arbetarna, färmst arbetarkvinnorna, får allt sämre arbetsmiljö. Detta bekräftas av  Arbetsmiljöverkets nya rapport, som visar att det är de yngre kvinnorna i åldern 16 till 29 år som har haft den sämsta utvecklingen av sin arbetsmiljö under det gångna året. Det är även bland unga kvinnor som andelen av dem som upplever värk varje vecka har ökat mest. Samtidigt är det de som känner sig håglösa, uttröttade i kroppen, har svårt att sova på grund av tankar på jobbet och olust att gå till arbetet.

Arbetsmarknaden i Sverige är tydligt könsuppdelad. Denna könsuppdelning gör sitt avtryck i riskerna på arbetsplatserna, där män i större utsträckning drabbas av olyckor samtidigt som kvinnor oftare blir sjuka av sina arbetsuppgifter.
Arbetsmiljöverkets rapport visar att det är bland kvinnor i den yngre åldersgruppen som det är minst vanligt med systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, 35 procent. I genomsnitt uppger drygt hälften av dem som ingick i undersökningen att det pågår systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Men var finns förklaringen för den sämre utvecklingen av arbetsmiljön? Privatiseringsvågen, ständiga nedskärningar, det växande antalet otrygga jobb och nedrustat arbetarskydd har gjort arbetet mer risk- och stressfyllt. En undersökning som Kommunal har gjort visar att andelen tidsbegränsat anställda i privat driven äldreomsorg är fyra procent fler än i kommunalt driven äldreomsorg.
Andelen deltidsanställda är sex procent fler och andelen som arbetar deltid för att de inte fått en heltidsanställning är elva procent fler än i den kommunalt drivna äldreomsorgen. Undersköterskor och vårdbiträden har även lägre löner inom den privat drivna verksamheten.

onsdag 2 juli 2014

Semestern en fråga om klass

Haninge: 8 procent av barnen har inte kunnat delta på fritidsaktivitet för att det kostar pengarAv Louise Strömbäck
Kandidat nr 6 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

I Haninge har RS föreslagit 0-taxa för dagkolloverksamhet samt ökad möjlighet för barn i ekonomiskt utsatta hem att få åka på sommarkollo. Det finns stort fog för de kraven. 8 procent av barnen i Haninge har inte kunnat delta på en fritidsaktivitet under det senaste året för att det kostar pengar enligt Rädda Barnen.


Hur semestern spenderas är en klassfråga, vilket en ny rapport från LO visar. Den visar även klasskillnader i andra fritidsaktiviteter, som till exempel att läsa böcker, träna och använda dator.
Nästan en tredjedel, 30 procent, av svenska arbetare stannar hemma under semestern, medan samma sak gäller endast 14 procent av Sveriges tjänstemän. Siffrorna gäller för år 2013 och har tagits fram av Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning av levnadsförhållandena. De har tittat på andelen arbetare respektive tjänstemän som åker på semesterresor, har husvagn eller fritidshus.

tisdag 1 juli 2014

Öppet möte om Sydafrika

ANC-regeringens hets mot de strejkande gruvarbetarna och socialisten Liv Shange


Liv Shange, fd Liv Gustavsson Rhodin var tidigare kommunfullmäktigeledamot
för Rättvisepartiet Socialisterna. Sedan 10 år är hon aktiv i Sydafrika.
ANC-regeringen i Sydafrika bedriver nu en hetskampanj mot Sydafrikas strejkande gruvarbetare och socialisten Liv Shange. Flera fackliga aktivister har mördats i Sydafrika och hetskampanjen mot Liv är därför väldigt allvarlig.

Hon anklagas för att "ruinera" Sydafrikas ekonomi och att ha legat bakom de stora proteströrelserna bland Sydafrikas gruvarbetare efter massakern i Marikana hösten 2012 - en rörelse som fortsatt och just nu efter Sydafrikas längsta strejk vunnit en stor och betydelsefull seger. Arbetarna i platinagruvan har strejkat sedan 23:e januari och kampen fortsätter.

Liv Shange var kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Luleå innan hon 2004 flyttade till Sydafrika. Hon är nu vice ordförande i The Workers' and Socialist Party (WASP) och aktiv i Democratic Socialist Movement, DSM, som är systerparti till RS och den sydafrikanska sektionen av Committee for a Workers' International, CWI.


Kom på öppet möte:
Onsdag 2 juli
18.30 på Café Hängmattan
Södermannagatan 10, Stockholm (t-bana Medborgarplatsen)
Talare: Natalia Medina, Therese Svensson och Enzo Costa

- Vilka krav ställs av fackförbundet Association of Mineworkers and Construction Union (AMSU) och de 70 000 arbetarna?
- Vilket motstånd möts de strejkande av?
- Vad kan vi lära av Liv och gruvarbetarnas kamp?
- Vilken är Livs egentliga roll i kampen?