torsdag 31 maj 2012

RS budgetförslag för Haninge kommun 2013-2014

Av Mattias Bernhardsson, Gruppledare RS kommunfullmäktigegrupp

Sammanfattning:
Högerledningens (M, KD, FP, C, MP) nya budget för Haninge 2013 innebär fortsatta orättvisor, nedskärningar på uppemot 90 miljoner kronor och mer privatiseringar. Även med Socialdemokraternas budget kommer det krävas nedskärningar på uppskattningsvis 35 miljoner kronor och absolut inga satsningar.
Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2013 motsvarar behoven för att ta steg till en bättre kommunal service. Rättvisepartiet Socialisterna föreslår öronmärkta satsningar på 170 miljoner kronor (se tabellen nedan).

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i driftbudgeten för 2013

Kommunstyrelsen
• Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid: 40 mkr
• Extrainsatser friskvård och rehabilitering för kommunanställda: 2 mkr

Stadsbyggnadsnämnden
• Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar: 5 mkr

Miljönämnden
• Utredningar/planering för att klara klimatomställning enligt RS förslag: 1 mkr

Kultur- och fritidsnämnden
• Fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar, utökad tjej-verksamhet och möjlighet för barn att få åka på sommarkollo: 6 mkr

Grund- och förskolenämnden
• Återanställning av personal, mindre barngrupper och klasser: 60 mkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• Fler platser i vuxenutbildningen och SFI: 7 mkr
• Bättre lärartäthet i gymnasiet: 8 mkr

Socialnämnden
• Mer resurser till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård: 16 mkr

Äldrenämnden
• Reducering av matavgift på särskilda boenden: 4 mkr
• Förbättrad matkvalitet: 1 mkr
• Nya anställningar för bättre bemanning: 20 mkr

Finansiering
• Slopat överkottsmål: 71 mkr
• Drar tillbaka skattesänkningen: 43 mkr
• Slopat partistöd, sänkning av politikerarvoden, konsultkostnader, representation, presenter och konferenser: 53 mkr
• Avskaffande av vårdnadsbidraget 3 mkr
Summa: 170 mkr

Med våra satsningar på nya jobb bromsas dessutom ökningen av kostnaderna för arbetslös­heten.

Utöver våra satsningar måste ramökningen täcka naturliga volymökningar i verksamheten, inflation, lön- och prisökningar som borgerliga majoriteten vägrat att täcka. Därför utökar vi Grund- och förskolenämndens ram med 25 miljoner kronor, Gymnasie- och vuxen­utbildningsnämndens med 20 miljoner kronor, Socialnämndens med 43 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämndens med 6 miljoner kronor och Stadsbyggnadsnämnden 5 miljoner kronor. Därmed behöver inte kommunfullmäktiges reserv vara större än i förra årets budget och till större delen utgöra garant för Äldrenämnden.

Beräkningsvis kommer 84,3 miljoner kronor behöva tas från kommunens samlade överskott. Detta är absolut nödvändigt och helt riktigt för att stoppa alla nedskärningar och dessutom genomföra våra viktiga satsningar.
Vi föreslår också att Haninge kommun startar ett upprop mot regeringens kommun-politik med krav på att nedskurna statsbidrag betalas tillbaka, att samtliga löne- och prisökningar kompenseras samt att alla nya uppgifter som staten/regeringen ålagt kommunerna de senaste 20 åren ska finansieras fullt ut, även i efterhand.


Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i investeringsbudgeten 2013

Ny parklek i Handen: 5 mkr
Utbyggnad av äldreboendeplatser i hela kommunen: 20 mkr
Utbyggnad av förskolan i hela kommunen: 25 mkr
Summa: 50 mkr


Rättvisepartiet Socialisternas satsningar är på totalt 50,0 mkr, utöver de investeringsförslag som redan är inkluderade i majoritetens budget; bygget av nya yrkesgymnasiet i Handen för att ersätta Fredriks yrkesgymnasium (vilket RS motionerade om redan för fem år sedan) och bygget av nya Höglundaskolan i Jordbro (utkomsten av att både både S och de borgerliga partierna gav upp idén om att skolsegregera Jordbro efter motstånd av elever, personal och RS. Nu kräver RS att nya Höglundaskolan byggs ut till en F-9 skola).

Budgetdiagram:
Räknat i tkr, dvs 10.000 = 10 miljoner kronor.


Läs hela budgetförslaget här:
måndag 28 maj 2012

Det räcker nu - sluta pantsätt vår välfärd

Sanna Tefke (RS)
6 RS-medlemmar är undertecknare av budkavlen mot vinster i vården. Sanna Tefke - vårdbiträde, fackligt aktiv i Kommunal och vald i Haninge kommun för Rättvisepartiet Socialisterna, RS - är en av de 32 debattörer, t ex Göran Greider och Sven Wollter, som i lördagens Aftonbladet Debatt säger: Välfärden får inte styras av privata vinstintressen

Aftonbladet

tisdag 22 maj 2012

Delseger: Privat vårdbolag sparkas från arrestvården

Mattias Bernhardsson (RS) inledde en utredning av polisen i augusti 2011 vilken offentliggjordes i januari 2012 på ett möte med 100 deltagare följt av demonstration med 200 utanför polisstationen. Mattias Bernhardsson och Dominique Tuominen samlade under våren material till en JO-anmälan mot Rikspolisstyrelsens upphandling av arrestvården. I maj meddelade Rikspolisstyrelsen att Mediblå HB inte längre kommer urföra arrestvård.

Efter oberoende utredning av självmord i arrest och JO-anmälan - Mediblå HB får inte längre stå för arrestsjukvården på Södertörn

Rikspolisstyrelsen har sparkat 'vårdbolaget' Mediblå HB och kommer inte längre stå för arrestvård i Södertörn. Detta efter en oberoende utredning av Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson, JO-anmälan (tillsammans med Douminique Tuominen) och rekonstruktion av händelserna i cell nr 6, vilket Mattias lyckades genomföra trots motstånd från Rikspolisstyrelsen. 
För 10 månader sen hittades Sercan Budakçı livlös i Handenpolisens arrestlokal. Han drevs till att ta sitt liv efter att ha blivit misshandlad, inlåst i nästan 24 timmar och nekats den vård han behövde och uttryckligen begärde.

måndag 21 maj 2012

Polistrakasserier mot asylaktivist och RS-medlem

Tisdagen den 8 maj blev RS-medlemmen Amer Mohammed Ali väckt av två civilklädda poliser runt kl 07:45. Syftet med detta var att Amer skulle bli hämtad till förhör för en händelse som ägde rum den 22 mars förra året.
Amer Mohammed Ali

– De två poliserna var civilklädda, men försedda med skottsäkra ­västar, svarta skinnhandskar och pistolen tydligt framme i sidohölstret. Det enda jag hade på mig var kalsongerna. De väckte mig. Jag var hemma och var sjuk, men jag fick inte ens gå på toaletten, berättar Amer.

söndag 20 maj 2012

Bilder från lyckad jubileumsdag för Offensiv

Lördagen den 19 maj firades Offensiv #1000 på Husby träff. Över 180 deltog på jubileumsdagen med seminarier, workshops, stormöte och fest på kvällen.

Bilder från jubileumsdagen av Elias Theodorsson:

torsdag 17 maj 2012

Kasinoekonomi ned i ett svart hål

Hur är det möjligt att förlora hela 14 miljarder kronor på några misslyckade spekulationsaffärer?, kanske någon frågar med tanke på att storbanken JP Morgan nyligen tvingades erkänna att banken gjort storförluster på så kallade tradingaffärer.

fredag 11 maj 2012

Sittstrejkar mot den iranska diktaturen


Farshad Pashazadeh från
Iranska flyktingars riksorganisation
och Ruben Derkert från
Rättvisepartiet Socialisterna
Politiska flyktingar från Iran sittstrejkar vid Sergels torg i centrala Stockholm i protest mot den iranska regimens kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetarfientliga politik. Protestaktionen inleddes den 1 maj, på arbetarrörelsens dag och pågår hela maj månad ut.

De protesterar mot fängslandena av arbetaraktivister, bloggare och journalister. En av de sittstrejkande, Akram Mansuri berättade att arbetaraktivisterna Reza Shahabi och Ali Najat gripits i Iran. Och flera kända bloggare och journalister har fängslats de senaste månaderna av den iranska regimen. Akram berättade att protestaktionen också är till för att uppmärksamma situationen för religiösa minoriteter i Iran där flera 100 personer avrättas varje år för att de konverterat.

tisdag 8 maj 2012

RS kräver åtgärder mot hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor

Hur mår vi i Haninge? Det var rubriken på gårdagens temadebatt i kommunfullmäktige. Slutsatsen av Socialnämndens moderate ordförande Sven Gustavssons anförande var att "de allra flesta i Haninge mår bra", att de tagit en strategi och inlett samverkan mellan nämnderna. Samme moderat som i en debatt om barnfattigdomen förra året sa att "Vi har tillräckligt att göra" som svar på vad de gör åt problemen. Miljöpartiets Anna Melker ägnade sitt anförande åt att tala om hur fint det är gå omkring i Haninges skogar. Kort och gott hade inga partier några konkreta saker att ta upp.
Mattias Bernhardsson (RS)
Konkret och värdigt temat blev det först när Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna talade om våld mot kvinnor och hedersförtrycket. När ordföranden slagit med klubban för att avbryta anförandet begärde socialdemokraten Emre Güngör (medförfattare till boken "Varför mördar man sin dotter?") replik för att möjliggöra för Mattias att fortsätta gå igenom RS krav på åtgärder. Inga andra ledamöter begärde replik, inga andra partier ville debattera frågan.

Mer:
SvD DN DN2 GP


Här är Mattias Bernhardssons (RS) anförande ingen ville svara på:
"Den här diskussionen handlar om hur vi mår i Haninge. Jag vill ta upp om den grupp, vi vet mår dåligt, men oftast inte vet vilka de är förrän det är för sent. Våld mot kvinnor i hemmet är mer utbrett än vad många tror. Det drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och i alla etniska grupper. Ett aktuellt fall just nu handlar om de unga kvinnor och barn som lever i och drabbas av hedersförtyck inom familjen.

RS stod upp för småbutiksägarna - Borgarna och S för storföretagen

De fem styrande partiernas (M, FP, KD, C och MP) nya satsning på storföretagen i Haninge möttes av bifall av Socialdemokraterna och S-gruppledaren Robert Noord som stoltserade med att de kunde pricka av ett viktigt vallöfte.

Mattias Bernhardsson (RS) talar på ett dialogmöte där
130 jordbrobor kräver upprustning, bl a av
Jordbro centrum
Mattias Bernhardsson (RS) höll inte med och yrkade avslag på kommunfullmäktige:
"Konsultfirman Public Partners talar om att attrahera 'kapitalintensiv verksamhet, starka varumärken och tillväxtföretag'. Kommunledningens förslag till näringlivsstrategi och handlingsplan är också inriktad på samma sätt med fokus på nyetableringar och att utveckla kontakten med vad som kallas ”nyckelföretagen”. Det ordnas frukostmöten och luncher mellan kommunstyrelse och de största företagens VD:ar.
Men vad görs åt att utveckla kontakten med de småbutiksägare som idag drivs ut från torg- och köpcentrum p g a för höga hyror? Småföretagarna i t ex Brandbergen och Jordbro centrum drabbas av vikande kundunderlag när viktig service försvinner från centrumen.  Detta vet vi eftersom jag själv har varit i kontakt med de flesta. De vill bl a veta vilka krav kommunen ställer på oseriösa centrumägare som låter centrum förfalla och bara plockar ut pengar genom att mjölka dem på opropotionerligt höga hyror.

"Skolträngseln ett hot mot elevhälsan"

Under gårdagens kommunfullmäktigedebatt, 'Hur mår vi i Haninge', tog Rättvisepartiet Socialisterna upp om hur högerpolitiken med skolnedläggningar- och sammanslagningar försämrar barn och ungdomars hälsa samt förstör elevernas framtidsutsikter.

Här är en del av Sanna Tefkes (RS) anförande:
Sanna Tefke (RS)
"Framför allt högstadietiden är extra svår för de flesta elever - med ökad prestationsångest, press på att passa in och vara populär, ångest inför framtidsval m m.
Den senaste BRIS-rapporten visar på att den psykiska ohälsan bland barn har ökat och undersökningar visar att haningeelever, framför allt niondeklassarna, mår sämre än i många andra områden.
En viktig faktor för att komma tillrätta med problemen är, förutom en väl fungerande elevhälsa, att problemen uppmärksammas i tid och där spelar lärare en stor roll. Det måste också finnas resurser och förutsättningar att ge de elever det ökade stöd de behöver.

Protest vid kommunfullmäktige: 'Jordbro kräver respekt'

Samtidigt som Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamöter debatterade för upprustning av Jordbro hölls en protest utanför sammanträdet under parollen 'Jordbro kräver respekt'.

Ruben Derkert från Rättvisepartiet Socialisterna talade om hur kommunledningen låter Jordbro förfalla, att Jordbro centrum är i stort behov av upprustning och småbutiksägarna har så höga hyror att de knappt har råd att ha kvar sina butiker.
Protesten sa också nej till ombildningar av hyresrätterna - något borgarna driver på för trots att 90 procent av jordbroborna är motståndare.

måndag 7 maj 2012

Uppskattad 'Habibi Revolt?' i Jordbro

I helgen anordnade Jordbro världsorkester en mycket uppskattad festival i andan av att en tredje våg av civilsamhälle och sociala rörelser sveper fram

På programmet fanns två nya Egyptiska filmer av regissören Amr Salama, ”Tahrir 2011, the good the bad and the politician” samt ”Asmaa” som båda vunnit priser på internationella filmfestivaler runt om i världen.

fredag 4 maj 2012

"Inte ett öre, inte en man till militären!"

Per Olsson

Som vanligt, tvingas man säga, kräver det så kallade försvaret mer pengar. Denna gång handlar det, hävdar försvarsmakten, om att man behöver dryga 3 miljarder kronor i extra påslag för att kunna klara sitt ”nuvarande uppdrag”. Vad detta ”uppdrag” nu är förutom att delta i olika imperialistiska krigsäventyr kan ingen specificera.

torsdag 3 maj 2012

Stöd arbetarkampen för demokrati i Kazakstan

På morgonen den 28 april arresterades Larisa Boyar från Kazakstans Socialistiska Rörelse (RS systerparti i Committe for a Workers' International, CWI) samt två andra oppositionella, Baxatjan Torevozhina och Kanat Ibragimov, av polisen. På kvällen samma dag hade de dömts till fängelse.