torsdag 28 april 2016

"Gå med på Kommunals avtalskrav, SKL!"

RS kommunfullmäktigeledamöter Mattias Bernhardsson,
Lina Rigney Thörnblom, Jonas Brännberg och Britta Berggren
Idag skriver Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamöter i Haninge och Luleå tillsammans i LO:s tidning Arbetet där de ställer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot väggen:
– Hur kan ni marknadsföra er som annorlunda från allianshögern när ni driver samma arbetarfientliga politik i SKL? Skärp er, ta era SKL-politiker i örat och gå omedelbart med på Kommunals blygsamma avtalskrav, kräver Mattias Bernhardsson, Lina Rigney Thörnblom, Jonas Brännberg och Britta Berggren.
> Läs debattartikeln på Arbetet här

tisdag 26 april 2016

En kung för storföretagenAv Per Olsson
- - -

Mitt under avtalsrörelsen startade Svenskt Näringsliv en insamling till kungen som fyller 70 år den sista april. Genom insamlingen vill storföretagen ge sin hyllning till en av kapitalismens bäst betalda drängar.
– Kungen är väldigt engagerad i vad företagen gör. Det har stor betydelse för svenska företag, så är det, bedyrade  Jacob Wallenberg, ordförande för Wallenbergarnas Investor, i en radiointervju för några år sedan.
Kungen och monarkin är en statligt finansierad reklampelare för svensk kapitalism i allmänhet och vapenindustrin i synnerhet. I varje större vapenaffär finns monarkin med.
Staten må ha sparat på andra områden, men inte när det gäller kungahuset. Apanaget, de pengar som staten betalar ut till monarkin, har ständigt ökat. Apanaget, som betyder ”att ge bröd”, låg ifjol på 127,5 miljoner kronor. Det är många limpor det.
"Inte bara Svenskt Näringsliv och storbolagen uppvaktar kungen på hans födelsedag. Det rödgrönrosa styret i Stockholm stad uppvaktar med körsång till en kostnad av 150 000 kronor"
Drygt hälften av apanaget, 65 miljoner kronor, gick till kungafamiljens representation och hovstatens anställda. Resterande spenderas på förvaltning och skötsel av de elva kungliga slotten. Enbart slottet i Stockholm hyser över 600 rum. Men kungen har sagt blankt nej till att låta flyktingar få rum på slottet.
Kungafamiljen och hovet kontrollerar tillsammans minst 2,1 miljarder kronor. Så varför ska de få mer?

tisdag 19 april 2016

Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge

Arbottna på Muskö. Foto: Mattias Bernhardsson

Under gårdagens kommunfullmäktige lade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) fram flera tilläggsförslag till kommunens naturvårdsplan:
• Att utreda möjligheten att skydda Norrviksområdet på norra Ornö som naturreservat.
• Att utreda möjligheten att skydda Nybysjöområdet på norra Ornö som naturreservat.
• Att utreda möjligheten att skydda Ytterängsområdet inklusive Arbottnamaren på Muskö som naturreservat.
• Att proaktivt utreda möjligheten att värdefulla naturvärden i militära övningsområden i Haninges skärgård kan skyddas som naturreservat i eventuell händelse av framtida markförsäljning eller att användning av områden för övningar utgår.
Mattias Bernhardsson (RS)
RS vill skydda Haninges sista gammelskogar, oexploaterade stränder och öar. Innan de försvinner. Bostadsexploateringen är stor i hela kommunen och till skillnad från RS – som vill se byggande i anslutning till redan existerande bebyggelse – anser t ex många andra partier att bostäder kan slås upp lite var stans. RS vill också säkra att naturen som ligger inom de militära övningsområdena kan bevaras.
– Vi vill se en proaktiv dialog med Försvarsmakten om naturvärden i de militära övningsområdena. Vi har sett hur Försvarsmakten sålt mycket av sina tidigare marker runt om i landet – främst i skärgården – och i det hänseendet tror vi att det är viktigt att Haninge proaktivt gör Försvarsmakten samt Fortifikationsverket m fl markägare varse om att kommunen i ett framtida eventuellt skede vill ha möjlighet att skydda dessa relativt orörda områden, förklarade Mattias Bernhardson (RS) som föredrog tilläggsyrkandena.
– Vi har redan starka skydd i form av Miljöbalken och strandskyddet, ansåg Ulla-Britt Öhman (C).
– Strandskyddet räcker inte som skydd. Haninge tillhör de kommuner som delat ut alltför många dispenser från strandskyddet med förödande effekter, replikerade Mattias Bernhardsson (RS).
RS har tidigare protesterat mot att kommunen låtit pengastarka aktörer och miljardärer få sin vilja igenom i strid med strandskyddsreglerna.
– Kommunens uppgift ska inte vara att i strid mot gällande bestämmelser servera välbärgade i deras vilja att ha naturen och stränderna alldeles utanför altanen – kommunen ska säkra hela allmänhetens tillgång till att uppleva naturvärden som får bestå, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Här är områdena RS vill utreda möjligheten att skydda som naturervat:

RS och V krävde stopp för ännu mer nedskärningar och avgifter i äldreomsorgen

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet (V) tog på kommunfullmäktige igår strid för att stryka Äldrenämndens underskott på 12,1 miljoner kronor och för att stoppa införandet av en ledsagaravgift för äldre på 400 kronor.

Robert Bielecki (RS)
– Vi i Rättvisepartiet Socialisterna stödjer att kommunledningen äntligen beslutat att föreslå att kompensera Äldrenämnden med 39,8 miljoner kronor för de underskott som orsakats av volymökningar. Detta är precis vad vi föreslagit i egna budgetförslag i flera års tid när vi kritiserat kommunledningarna att medvetet underskatta behoven. Men det räcker inte för att stoppa de nedskärningar som väntar 2016 och 2017 med kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Vi anser att även det underskott som återstår från 2013, 2014 och 2015 – på 12,1 miljoner kronor – som inte anses vara volymrelaterat, borde strykas då de beror på att Äldrenämnden inte kompenserats för lön- och prisökningar under dessa år, sa Robert Bielecki, nytillträdd ersättare för RS som igår ikväll gjorde debut i kommunfullmäktige.
Med den av Kommunstyrelsen föreslagna utökningen av Äldrenämndens budget för kompensation för tidigare års volymökningar och Rättvisepartiet Socialisternas förslag att stryka resterande underskott, kvarstår trots allt ett budgeterat resultat för Haninge kommun på 79 miljoner kronor för 2016. Det hindrade inte Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att rösta mot att stoppa nedskärningarna i äldreomsorgen. Eller att rösta för den orättvisa ledsagaravgiften som bara V och RS röstade mot.
– För många äldre ökar problemen att sig ut med åldern. Därför är ledsagningen viktig. Hittills har detta ingått i äldreomsorgstaxan. Nu föreslås ledsagningen att det ska bli en egen avgift vilket riskerar att göra rätten till ledsagning till en klassfråga, sa Tove Ovsiannikov (V) och yrkade avslag med instämmande av RS.
Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke (RS) skärskådade också den utredning av Äldreomsorgen som på uppdrag av kommunen genomförts av externa konsulter:

måndag 18 april 2016

Fler politiker än Kaplan har kopplingar till turkiska regimen och extremhögern

Kaplan avgår • Haningepolitiker som riksdagsledamoten Sedat Doğru (M) och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) bland politikerna som haft möten med ultranationalister

Mattias Bernhardsson (RS)

Av Mattias Bernhardsson,
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna Haninge
- - -

Avslöjandet att bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) suttit på middag med företrädare för den turkiska fascistorganisationen "Grå Vargarna" (ungdomsförbund av fascistiska MHP, Nationella Aktionspartiet), har lett till en kritikstorm som idag lett till att han avgår.
Med på middagen finns också högerextrema Barbaros Leylani, den nu avgående vice ordföranden i Turkiska Riksförbundet som nyligen uppmanade till ännu ett folkmord av armenier på Sergels torg. För inte allt för länge sedan var det Mehmet Kaplan som mest ihärdigt argumenterade mot att riksdagen skulle erkänna det historiska folkmordet på armenier.
Folkmordet utfördes huvudsakligen under det osmanska riket 1915-1923 av militären och den nationalistiska rörelsen Ungturkarna.

Till bords med bostadsminister Mehmet Kapland (MP):
folkmordstalaren Barbaros Leylani i ljusblå kostym och fascistledren
Ilhan Senturk (ordförande för Isvec Ülkü Ocakları (Grå Vargarna i Sverige)
i vit skjorta och svart kavaj. Kapland längst ned vid bordet.
Leylanis försökte försvara sig med att han "inte hade ett skrivet tal". Men talet han höll är tydligt:
”Det är dags att enas! Det räcker! Låt dem se dessa flaggor med måne och stjärna. Turken vaknar! Armeniska hundar bör akta sig! Död åt armeniska hundar! Död! Död! Död!”... ”Fosterländer kan inte delas. Den turkiska rasen kommer att enas! Jag säger detta, kanske räcker inte mitt liv till, men om gud vill kommer våra barn och barnbarn att skapa den turkiska enigheten. Det är dags för de turkiska staterna att enas! Jag tackar alla deltagare. Det här är vår plikt. Vi bör visa skandinaverna vad turken står för. Vi tycker inte om blod, men vi kan låta blodet rinna!”
Kaplans försvar – att han inte reflekterade över att dessa högerextremister satt med på middagen – håller inte. Det är att likna med att inte reflektera över att kända nazistledare i Svenska motståndsrörelsen sitter vid middagsbordet.
Högerextremismen är global och dess gemensamma huvudfiende är arbetarrörelsen. Sverigedemokraternas utspel om en misstroendeförklaring mot Kaplan blir rent komisk då både SD och MHP är högerextrema partier som använder nationalism och rasism. Även om MHP är långt mer extrema och våldsinriktade än SD, har de en gemensam högerextrem värdegrund som är allt från homofobisk till kvinno- och arbetarfientlig. I en fiktiv gemensam parlamentarisk församling skulle båda rösta mot rätten till samkönade äktenskap, utvidgade aborträttigheter och krav på samtycke vid sex.
De svenska högerextremisterna på Avpixlat har försvarat de turkiska fascisterna MHP. Trots att MHP och Grå Vargarna utfört tusentals mord på fackliga aktivister och andra meningsmotståndare anser Avpixlat att de är ”rätt beskedliga”.
Kaplan har tydliga kopplingar till Milli Görüs och Muslimska Brödraskapet som sänkte åldersgränsen för giftermål för flickor i Egypten till 14 år
Det har också framkommit att Kaplan vid flera tillfällen har träffat representanter för den högerreaktionära organisationen Milli Görüs.
Milli Görüs Movement facebooksida är fylld med texter och bilder som ger öppet stöd till Muslimska Brödraskapet i Egypten.
När högerextrema Muslimska brödraskapet tog makten i Egypten sänkte de åldersgränsen för giftermål till 14 år för flickor samt gjorde det möjligt att flickor kunde säljas för sexuella syften.
Det är heller ingen hemlighet att SUM (Sveriges Unga Muslimer) – som Kaplan varit ordförande för – är knuten till högerextrema Muslimska Brödraskapet via SUM:s moderorganisation FEMYSO (Forum for European Muslim Youth and Student Organizations).
Moderaternas riksdagsledmot Sedat Doğru från Haninge var delaktig i AKP-politikerns besök i riksdagen, är facebookvän med fascistledaren Ilhan Senturk och gillar fascistsidan Isvec Ülkü Ocaklari på Facebook
Kaplan har tidigare beskyllts av kurdiska flyktingar att att tydliga kopplingar till det styrande regeringspartiet AKP i Turkiet, ett högerislamistiskt och ultranationalistiskt parti som med Recep Tayyip Erdoğan vid regeringsmakten dragit landet till ett inbördeskrig mot den egna befolkningen. AKP växte fram ur Milli Görüs som också är nära knutet till Muslimska Brödraskapet.
Bland annat organiserade Kaplan AKP-politikern Mehmet Metiners besök i Sveriges riksdag tillsammans med UETD (Union of European Turkish Democrats) – vilken är AKP-regimens främsta lobbygrupp.

Mehmet Kaplan (MP) och Sedat Doğru (M) med Mehmet Metiner (AKP)

Idag skriver dessutom SVT om Kaplands omfattande kontakter med Rafet Candemir, som beskrivs vara "Erdoğans man i Sverige" som arbetar för ett "råd" som "rapporterar direkt till premiärministerns kontor i Turkiet".
Vad de inte skriver är att det rådet är YTG (Agency for Turks Aboad) vilken Rafet Candemir är ordförande för. Candemir också han medlem i Miljöpartiet. YTB arbetar uttalat för att ena turkar och turkiska folk under "ottomanska värderingar", d v s starkt nationalistiska, kvinno- och arbetarfientliga värderingar. YTB är dessutom ogenerat kopplat till AKP:s lobbygrupp UETD.
Också Miljöpartiets politiker Derya Uzel Senir finns med i UEDT-sammanhang.

http://kuluhaber.net/haber_detay.asp?haberID=3617&HaberBaslik=isvec-uetd-stokcholmde-iftar-verdi
Men det är inte bara miljöpartister som är aktiva för UEDT. Även Moderaternas riksdagsledmot Sedat Doğru från Haninge var delaktig i AKP-politikerns besök i riksdagen. Moderaten är också facebookvän med fascistledaren Ilhan Senturk, som Kaplan rätteligen kritiseras för att ha samröre med. Att det inte rör sig om ett misstag visas av att han också gillar Grå vargarnas svenska sida på facebook (Isvec Ülkü Ocaklari).

Sedat Doğru (M) och Mehmet Coksürer (MP) på middag med bland annat
Erdogans man Candemir.
Både Sedat Doğru (M) och ordföranden i Haninges kultur- och fritidsnämnd Mehmet Coksürer (MP) syns i sammanhang med UETD och YTB-ordföranden Candemir.
Mehmet Coksürer (MP) gillar även "TRE Avrupa Seçim Ofisi" på Facebook: Recep Tayyip Erdoğans Europeiska rekryteringsbyrå som mobiliserar stöd till Erdogal och AKP i hela Europa, särskilt i valen.

söndag 17 april 2016

En vårbudget för välfärd?


”Pengarna kan alltså hamna i helt andra hål – och täcka kommunala kostnader som inte är ’välfärd’ i den mening som regeringen och Vänsterpartiet lägger i ordet”

Av Robert Bielecki
– Efter åtta år av nedskärningar investerar vi nu i ett nytt samhällsbygge, menade Stefan Löfven när den nya vårdbudgeten presenterades och ”glömmer” socialdemokratins världsrekord i ”budgetsanering” under 1990-talet.
Men kommer budgeten att innebära en verklig förändring?
Vårbudgeten har tagits fram av S-MP-regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och ska bland annat ge 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting i landet. Vidare ska rutavdraget omfatta fler tjänster, avdragsrätten på räntor på efterställda lån slopas, momsen på mindre reparationer sänkas från 25 till 12 procent och nollränta på skattekontot införas.

V gör stor sak av att budgeten innehåller ”vänsterpolitik på riktigt” då en skatt på finanssektorn, främst en slags bankskatt, införs år 2017. Dock ger den i förhållande till storbankernas groteska vinster blygsamma 1,4 miljarder kronor per år. En ”vänsterpolitik på riktigt” vore att bygga rörelser för att kräva tillbaka bankerna på de 34 miljarder kronor som sköts till under krisåren 2008-09 som ett första steg, med mål på ett förstatligande av bankerna under demokratisk kontroll.

torsdag 14 april 2016

RS fackliga möte tog sikte på att stödja den fackliga kampen

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) fackliga möte i Haninge Kulturhus i Handen på onsdagskvällen, på temat "för en kämpande fackföreningsrörelse", hade en stor facklig bredd med medlemmar och fackligt aktiva från Transport, Byggnads, Kommunal, Livs, Seko, IF Metall och Vårdförbundet.

Mattias Bernhardsson

Under mötet diskuteras de pågående strejkerna av Målarna, Byggnads och Sjöbefälsföreningen, såväl som Unionens och Sveriges ingenjörers stora strejkvarsel och pågående lokala fackliga strider.
– Det här mötet är till för att uppmärksamma viktig facklig kamp, men också för att diskutera hur vi kan stödja den kampen, berättade RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson som inledde mötet.
Jan Spanedal
Jan Spanedal, sopgubbe samt ordförande för Renoklubben och vice ordförande för Miljösektionen, berättade om Transports avtalsrörelse och vilka stridsfrågor sopgubbarna står inför. I flera år har de försvarat sina löner från attacker och senast för två månader sen stoppades ett försök att inför två-skift.
– Vi har två stora aktiva fackliga kamper just nu. Det ena är miljöarbetareavtalet och det andra är upphandlingarna. Miljöarbetareavtalets avtalstid har gått ut, och vi kanske får strejka då. Motpartens högsta önskan är att se till att vi får dubbelt så mycket att göra, samt att sopbilen ska gå dygnet runt. Men vi har en belastningsbegränsare som sätter ett tak för hur mycket man får belasta en sopgubbe. I upphandlingarna kräver vi fast anställning från dag 1 när ett nytt företag kliver in. Vi vill även behålla vår lön. Dessa krav har vi alltid haft och det har alltid fungerat på ett eller annat sätt.
– Vi sopgubbar i Stockholm en otroligt stark facklig styrka. När något händer så ställer alla upp direkt till 100 procent. När en sopgubbe på LLAB blev hotad att betala för bucklor på sopbilen satte sig alla sopgubbar. Tydligen så löste det sig samma dag och i fortsättningen slipper de vara rädda för avdrag på lönen, berättade Jan Spanedal.
Sanna Tefke berättade om Kommunals avtalsrörelse och stridsviljan på arbetsplatserna.

– Undersköterskornas löner är de som halkat efter mest och är idag i snitt 2 800 kronor lägre än en verkstadsarbetares, berättade Sanna Tefke.

Också löneklyftorna mellan män och kvinnor har ökat de senaste åren. År 2014 tjänade LO-kvinnor utan tjänstemannaavtal 17 860 kronor i månaden före skatt när arbetstiden tas i hänsyn, vilket endast är 73 procent av vad LO-män utan tjänstemannaavtal tjänade, 24 460 kronor, visar LO:s Jämställdhetsbarometer som utkom i början av mars i år.
– Somliga säger att sopgubbar och byggnadsarbetare redan har bra lön och villkor, att enda sättet för undersköterskorna att komma ikapp i lön är att "männen" i dessa yrken står tillbaka i avtalsrörelsen. Det är ett argument för vissa att att inte stödja deras krav. Men det är inte männen som ska "stå tillbaka", det är kapitalisterna som ska stå tillbaka så att alla arbetare kan förbättra sina villkor och dessutom ge extra i påslag för underbetalda att komma ikapp. Sopgubbarna har tagit strid efter strid för att försvara sina villkor. Det är ett exempel för andra fack att följa, sa Sanna Tefke.
Sanna Tefke
Sanna Tefke var delaktig i att krav började ställas på kollektivavtal i privat hemtjänst i Haninge 2013. Livs tillhör de fack som kämpar för kollektivavtal på arbetsplatser där ägarna inte är anslutna till en arbetsköparorganisation.

tisdag 12 april 2016

Allt stöd till strejkerna!

Röster från Målarnas, Byggnads och Sjöbefälsföreningens strejkvaktskedjor

Byggnadsarbetare i Södertälje i strejk
> RS samlar till fackligt stormöte i Haninge onsdag 13 april

- - -
Byggnadsarbetarnas och sjöbefälens strejk startade den 12 april och nu är tre fackföreningar ute i strejk: Byggnads, Sjöbefälsföreningen och Målareförbundet. Rättvisepartiet Socialisterna ger fullt stöd till dessa strejker och har besökt strejkvaktskedjor för att visa stöd och solidaritet med den pågående kampen.

Stockholm: "Bra att det händer något"

Vid ett av byggena på Klara C mitt emot Centralstationen i Stockholm strejkar ett 20-tal byggnadsarbetare som jobbar för byggjätten Skanska.
– Bra att det händer något. Här är alla som jobbar för Skanska med i strejken, säger Peter Kuzmanowsky, som går strejkvakt tillsammans med en arbetskamrat, och fortsätter: 
– Kampen mot lönedumpningen är den största frågan. Alla ska jobba under samma avtal. Ackordet ska också vara kvar. Det handlar om hur man värderar och planerar arbetet. Vi har begärt 3,2 procent, men det tycks arbetsgivarna [Sveriges  Byggnadsindustrier] bestämt säga nej till.
En av Målarnas strejkvakter
i Stockholm
Vid det angränsande bygget strejkar Målareförbundets medlemmar. Målarna har strejkat sedan den 8 april och förbundet har liksom Byggnads varslat om upptrappad strejk från den 22 april.
– Arbetsgivarna vill alltid lägga ansvaret på arbetarna. Just nu vill man inte prata med facket, säger en av Målareförbundets strejkvakter på Orgelpipan 6.
Det är tredje strejkdagen och kampviljan är god, bedyrar Kim Larsson Bladh  och Joakim Nordin som har fem respektive sex år i yrket.
–  Ackordet är den stora frågan, säger Joakim Nordin.
– Ett annan viktigt fackligt krav är bättre och mer genomarbetade utbildningsplaner för lärlingar. Som det nu är blir man placerad på ett bygge i hopp om att man ska lära sig yrket, säger Kim Larsson Bladh som också berättar att de har fått många positiva kommentarer:
– Många kommer fram och säger ”kämpa på” och informerar om hur det ligger till i deras avtalsrörelse samt säger att de också är beredda att strejka.

Utnyttjandet av arbetare från andra länder kallar byggnadsarbetarna vid Hammarbyhöjden för modernt slaveri.

Byggnadsarbetare vid Hammarbyhöjden i Stockholm
– Vi har full uppslutning i strejken, säger Wobbler Nilsson och Allan Eriksson som står strejkvakt utanför Einar Mattssons bygge i Hammarbyhöjden. 
– Det här blir spännande, det är första gången vi strejkar. Strejkkassan är välfylld om man säger så. 
– Huvudentreprenörskapet behöver utvecklas för vi har inte märkt någon större skillnad. Dålig planering, stress och språksvårigheter leder till arbetsplatsolyckor där våra liv kan stå på spel. Det behövs ett ordentligt lärlingssystem och trygga jobb. Tillfälliga anställningar gör bara att folk utnyttjas. Vi har hört om arbetare från andra länder som inte får mer än 30 kronor i timmen och bor på arbetsplatsen. Det är just modernt slaveri. 
Sjöbefäl i strejk
Vid strömkajen i Stockholm står ett gäng gulklädda strejkvakter från Sjöbefälsföreningen. Just som Offensiv intervjuar Hans-Dieter Grahl kastar Delfin XII loss.
– Det är typiskt. Delfin I här intill är i strejk och belagd med blockad. När entreprenören kör Delfin XII vid denna tidpunkt är det strejkbryteri. Vi hade hoppats att entreprenörerna skulle respektera strejken, men nu får vi diskutera åtgärder, säger Hans-Dieter.
– Idag är det tre avtal inom skärgårdstrafiken, två i öst och ett i väst. Vi slåss för ett gemensamt branschavtal, men vi vill behålla tarifflönerna. Redan i förra avtalet öppnades upp för att testa individuella löner, så 25 procent av oss har haft de. Alla är emot individuella löner nu, speciellt de som testat. Vi träffar ju inte redarna, vi jobbar ensamma, så de individuella lönerna blir bara helt godtyckligt satta. Enda effekten är att det idag kan skilja 2 500 kronor i lön mellan oss. 
Flera av sjöbefälen bekräftar bilden av att de egentligen inte har större problem med redarna, utan att det är Almega som är så provokativa i varje avtalsrörelse. Hösten 2013 bröt Almega förhandlingarna med Seko och en strejk utbröt. Strömma uppviglades av Almega till rena strejkbryteriet som till och med Almegas egen huvudförhandlare deltog i. Sjöbefälen har nu starkt stöd från Seko som kanske kommer att gå ut i sympatiåtgärder om strejken blir långvarig.

Södertälje: ”Det är rätt att vi strejkar”
– Det är rätt att vi strejkar. Vi måste markera, säger en av Byggnads strejkvakter på bygget Grand Central i centrala Södertälje. 
– Arbetsgivarna vill få bort ackorden, som vi tycker funkar bra. De gör arbetet kollektivt.
De nio kollektivanställda på bygget är uttagna i strejk. Där inne finns bara en rörmokare, en elektriker och cheferna.
Att motsättningarna är hårda märks på att Medlingsinstitutet inte använde möjligheten att skjuta upp strejken i två veckor, säger Byggnadsmedlemmarna.
Strejken handlar om hela samhällsutvecklingen. Arbetsgivarna vill ha 1930-talet tillbaka och aktieägarna struntar i vad som produceras, bara det ger stora vinster. Så låter en del av diskussionen på den första strejkdagen.

måndag 11 april 2016

"Vi torterades av polisen"

Intervju med den politiska flyktingen Ntobuah Julius Mvenyi, ny medlem i Rättvisepartiet Socialisterna Haninge, om sin tid som politisk aktiv i Kamerun och flykten undan den brutala och våldsamma repressionen han fick utstå

Ntobuah Julius Mvenyi
Var bodde du innan du kom till Sverige?
– Jag har bott i båda de engelsktalande provinserna: Bamenda, som ligger i den nordvästra provinsen där jag växte upp och gick i gymnasium och senare i Buea, som ligger i sydväst.
Hur var ditt liv där innan du tvingades fly?
– Jag ville bli ingenjör i gymnasiet. Men när jag tog inträdesprovet till universitetet såg jag att alla frågor var på franska istället för på engelska och eftersom jag inte kunde ett ord på franska lämnade jag salen 20 minuter senare. Jag var förkrossad. Det var nu som jag började inse att föreningen av Öst- och Västkamerun inte fungerade. Östkamerun hade använt föreningen som ett sätt att ”kolonisera” Västkamerun genom att till exempel nedmontera Västkameruns hela polisstyrka. 
Kamerun ligger i Västafrika och var först koloniserat år 1884 av Tyskland. Men efter första världskriget blev Tyskland av med alla sina kolonier och Kamerun delades mellan Storbritannien och Frankrike. Storbritannien fick Västkamerun medan Frankrike fick resten, som blev Östkamerun.
Efter många konflikter blev Östkamerun självständigt år 1960. Ett år senare, 1961, fick Västkamerun rösta om de ville förenas med Nigeria eller Östkamerun. De fick inte rösta om att bli självständiga och anledningen man gav var att landet inte skulle vara ekonomiskt starkt nog.

söndag 10 april 2016

Kom på möte för en kämpande fackföreningsrörelse

Onsdag 13 april
kl 18.00 Haninge kulturhusPå onsdag samlar Rättvisepartiet Socialisterna Haninge till fackligt stormöte på temat "För en kämpande fackföreningsrörelse". Mötet inleds med filmvisning av Johan Palmgrens hyllade dokumentär Taxiklubben (se trailer här) starring fackkämpen Allonias Sebhatu (läs mer om taxichaufförernas kamp här).


Sen blir det tal och diskussion om facklig kamp, exempelvis undersköterskornas kamp för högre och jämställda löner, de pågående strejkerna och varslen (Målarna, Byggnads, Unionen, Seko m fl), Livs blockader för kollektivavtal på bagerierna, sopgubbarnas kamp mot lönedumpning och kampen för en fackföreningsrörelse utan pampar och privilegier.

Temat "för en kämpande fackföreningsrörelse är akut aktuell efter LO-ledningens och Svenskt Näringslivs gemensamma försök att kväva avtalsrörelsen i förra veckans utspel att facken ska "respektera" det låga märket på 2 procents löneökning samtidigt som företagen genomför rekortutdelningar till aktieägarna.

torsdag 7 april 2016

Inte så mycket till bankskatt

RS: Förstatliga storbankerna och använd vinsterna till att finansiera välfärd, offentliga jobbsatsningar och den allt mer akuta och nödvändiga klimatomställningen

I marginalen
Av Per Olsson

S-MP-regeringen föreslår tillsammans med Vänsterpartiet att en ny speciell bankskatt införs. Men med tanke på hur mycket pengar det finns att hämta hos storbankerna är förslaget inte ens en liten droppe i havet. Som mest ska skatten inbringa 1,4 miljarder kronor till statskassan. Det är mindre än vad endast en bank – Handelsbanken – har tjänat varje år på den sänkta bolagsskatten som Alliansregeringen beslutade om 2012 och som nuvarande regering helt har ställt sig bakom. 1,4 miljarder motsvarar inte mer än fyra dagars bankvinster.

onsdag 6 april 2016

Sjöbefälen strejkvarslar för rättvisa löner och gemensamt branschavtal


Av Robert Bielecki
- - -

Sjöbefälen har varslat om konflikt i skärgården den 12 april i Stockholm och Göteborg. Varslet omfattar Utö rederi i Haninges skärgårdstrafik. Facket kräver en återgång till tarifflönesystem för alla samt ett gemensamt branschavtal. Men Almega avvisar kraven.

Avtalet mellan Sjöbefälsföreningen och Almega gick ut vid årsskiftet, men förlängdes ömsesidigt (via en så kallad prolongering).
Men nu säger facket upp avtalet och lägger varsel om strejk.
Arbetsgivarna inom skärgårds­trafiken kan sedan två år tillbaka välja att antingen ha individuella löner eller tarifflöner, vilket innebär att olika företag har olika lönesystem. Sjöbefälsföreningen vill slopa möjligheterna till detta eftersom det inte blir rättvist.
– Tarifflönesystemet upplevs av våra medlemmar som rättvist och transparent. Det är inte rimligt att ha individuell lönesättning på en arbetsplats där du knappt träffar din chef, och där chefen inte ser hur du sköter ditt jobb. Risken är att det blir godtyckliga omdömen som ligger till grund för lönesättningen, vilket bara skapar frustration hos de anställda, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen, i ett pressmeddelande som skickades ut den 30 mars.
Han säger vidare till Sekotidningen den 30 mars att de har kört fast i förhandlingarna och att det då enbart återstår konflikt.
Tarifflönesystem innebär att lönen skiljer sig efter arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad samt arbetstagarens ansvar, utbildning och yrkeserfarenhet.
Tarifferna anger vanligtvis vilken lägsta lön som ska betalas ut och innehåller flera steg där den anställde i regel får löneökning med vissa tidsintervall.
Sjöbefälsföreningen vill dessutom ha ett gemensamt branschavtal som innebär lika villkor i skärgårds­trafiken, istället för att det som idag är tre olika avtal. Till att börja med omfattar varslet ett tiotal fartyg och befälhavare i Stockholms och Göteborgs skärgård. Seko omfattas inte direkt av varslet, men om arbetsgivarna vidtar motåtgärder kan Seko dras in i konflikten.