torsdag 20 december 2007

Kampen räddade 100 lärarjobb


Rättvisepartiet Socialisterna mobiliserade bred kampanj med elever, föräldrar och lärare som hade effekt: 54 miljoner skjöts till nämndens budget och minst 100 tjänster räddades

För haningeborna blev 2007 ett nödens år med högeralliansen vid rodret. Med en dåres envishet har högern attackerat skolor, omsorg och kommunanställda, trots ett budgetöverskott uppemot 100 miljoner kronor. Men 2007 blev tillika turbulent när de stötte på hårt motstånd. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) samlade till och deltog på demonstrationer vid fem av årets åtta fullmäktigesammanträden.

Räddade lärarjobb
I början av året kom bomben: 60 miljoner kronor och 240 tjänster skulle skäras bort från skolor och förskolor. Socialdemokraterna och vänsterpartiet svek tidigt skolkampen genom en överenskommelse med högern.
Skolstrejken som RS och Elevkampanjen tog initiativ till hade effekt och kommunledningen tvingades att backa. 54 miljoner skjöts till nämndens budget. Minst 100 tjänster räddades.
En av RS stora frågor i valet var att stoppa nedläggningen av Jordbromalmsskolan. Både s och högeralliansens partier tvingades till reträtt på grund av rädslan för nya skolstrejker.

torsdag 25 oktober 2007

Ännu en bluffsatsning

Artikel ur Offensiv

Bara luft i borgaralliansens ”kvalitetssatsning” på skolan
Den borgerliga alliansen som styr Haninge kommun presenterade i förra veckan en påstådd satsning på kvaliteten i grundskolan och barnomsorgen. Totalt ska 25 miljoner skjutas till för en nivåförstärkning.


– Dessa extra 25 miljoner är tyvärr ingen satsning. Bara kostnaden för Kommunals löneökning 2008 kostar kommunen 16 miljoner, som man tidigare inte budgeterat en krona för. För övriga yrkesgrupper som exempelvis lärarna har man budgeterat ett lönepåslag på 2 procent för 2008, blir det några procent bättre än så är det stor risk att satsningen blir till ett underskott, säger Tobias Lindberg, initiavtagare till Vikingaskolans föräldranätverk och RS-medlem.
2007 har varit ett krisår för skolan i Haninge. Kommunledningens besked inför årsskiftet 2006/2007 var att 65 miljoner skulle sparas in under året. Nedskärningarna motsvarade 240 heltidstjänster.

Våren fylld av protester
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen drog igång en proteströrelse med skolstrejker och demonstrationer.
Protesterna fick effekt, den 20 februari beslutade kommunen att skjuta till 15 miljoner.
Men det betydde inte att skolan räddades utan protesterna fortsatte med bland annat en skolstrejk den 7 mars. Samma dag beslutade sju av kommunfullmäktiges partier – från vänsterpartiet till moderaterna – för en uppgörelse och ett ”räddningspaket” på 39 miljoner.
Detta var dock för lite och Martina Mossberg (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande, kunde inte lova att jobben var tryggade.
Hur stora blev då nedskärningarna?
Robert Noord (s) säger i ett pressmeddelande den 18 oktober att: ”Nu har vi tappat ett helt år och närmare 170 färre personal i förskolan och skolan”. Vad han inte säger är att han själv stödde dessa nedskärningar i våras.
Och 170 personer färre i Haninges barnomsorg och grundskola får konsekvenser.
På Vikingaskolan har man tvingats till drastiska nedskärningar, man har sagt NEJ till alla inköp vad de än handlat om, man har sagt upp alla speciallärare, eller omplacerat dessa, man har dragit ner elevhälsan till under minimikraven.
– För att skolan ska fungera som en skola saknas idag 8-10 tjänster. Elevgrupperna på lågstadiet är så stora som 32 barn, utan tillgång till speciallärare, säger Tobias Lindberg och fortsätter:
– Barnomsorgen drabbades kanske hårdast. I Dagens Nyheter stod för en tid sedan att barngrupperna smyghöjs i Stockholms innerstad men de är inte jämförbara med nivåerna i Haninge. Småbarnsgrupperna är 18 barn på 2,5 tjänster och de lite större är 22 barn på 2,5 tjänster. De nya 25 miljonerna måste ses som ytterligare en dimridå för nya underskott och nedskärningar.

Haninge näst sist
Bara en kommun i landet satsar mindre per elev än Haninge, enligt Föräldraalliansens senaste undersökning (Stockholm City 2 oktober).
Protesterna måste nu fortsätta och kraven på upprustning stärkas!
Kommunals och lärarfackens berättigande krav på löneökningar måste tillgodoses, utan att det innebär nedskärningar i verksamheten.
Den borgerliga majoriteten var beredd att skjuta till 15 extra miljoner till flytten av kommunhuset, enbart gardinerna kostade 1,5 miljoner. Då fanns det pengar, men inte till skolböcker och lärare!

Joel Eriksson

RS-möte om Ches liv och kamp

Artikel ur Offensiv

Onsdagen den 17 oktober hade Rättvisepartiet Socialisterna ett öppet möte i Handen. Temat var Che Guevara, med anledning av att det är 40 år sedan han dödades. Det kom många nya intresserade, både äldre men framför allt ungdomar.
Per Olsson berättade om Che Guevaras olika äventyr och vilka lärdomar vi kan dra av hans framgångar och misstag. Han förklarade också Rättvisepartiet Socialisternas syn på Latinamerika idag.
Det samlades in 861 kronor till kampen i Latinamerika och Haninge.

Sebastian Olsson

torsdag 18 oktober 2007

Sanera Industrigymnasiet

Artikel ur Offensiv

Haninge kommunfullmäktige: RS kämpar för skola och arbetsmiljö
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) interpellation om arbetsmiljön på Fredriks Industrigymnasium har skjutits upp till novembersammanträdet, då Kommunalrådet Tommy Lundin (fp) helt enkelt inte dök upp till debatten.


Ständiga vattenläckor, svag belysning och dålig ventilation är vardag för elever och personal på gymnasiet för bland annat bygg-, industri- och fordonsutbildning i Haninge.
– Man har svårt att koncentrera sig när luften inte känns så bra, säger Jurki, som är elev på Fredrikgymnasiet.
Materialprover från matsalen visar att det cancerframkallande ämnet asbest finns i plastplattorna på golvet, i dess lim och spackel.
Det finns ingen lag som säger att kommunen måste sanera asbest, däremot får asbesthaltigt material inte damma, vara skadat eller ge ifrån sig asbestfibrer. Högermajoriteten hoppas av den anledningen att asbesten är ”inkapslad”.
– Vi menar på att vattenskadorna – som bevisligen bryter ner olika byggmaterial i skolans fasad – innebär att asbesten kanske inte är så inkapslad som högern vill tro. Detta måste undersökas!, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.
Vd:n för det kommunala fastighetsbolaget Tornberget har själv sagt att han inte kan garantera att asbesten inte läcker ut.
Men det finns även andra områden: I ett utrymme som eleverna kallar smedjan finns det en ugn där eleverna värmebehandlar olika material. Under locket kan man se allt ludd som ligger och tätar.
– Det är asbest som ligger löst i tussar, säger eleven Tim Strömberg.
Ingen har heller sagt åt eleverna att man ska skydda sig på något sätt – de utför arbetsuppgifterna helt utan skyddsutrustning.
Kommunalrådet Tommy Lundin (fp) – som inte dök upp till debatten – har åtminstone lämnat in ett skriftligt svar på Rättvisepartiet Socialisternas interpellation. Där argumenterar han för att en renovering inte kan göras förrän den nya gymnasiereformen är klar.
– Med andra ord hoppas högeralliansen på att om dagens gymnasieelever på de yrkesförberedande linjerna kan omvandlas till lågavlönade lärlingar ute på arbetsplatserna, då slipper de lata borgarna sanera Fredrik utan lägger ner det istället, konstaterar Mattias Bernhardsson.
– Om så är fallet kommer de att få det hett om öronen. Hotar de med nedläggning så hotar vi med skolstrejk, varnar Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeleda-mot Lina Thörnblom, som också är ordförande för Elevkampanjen.

RS i Haninge

torsdag 11 oktober 2007

G8-protesterna 2007

Bilder från protesterna i början av juni 2007 mot G8-mötet i Heiligendamm utanför Rostock. Självklart fanns flera RS-medlemmar på plats. Alla bilder är tagna av Paul Mattsson, fotograf för Socialist Party (CWI England).

558128053_fa2fdc01a9
Lina Thörnblom, RS Haninge


558127833_7b6b1faee5
Kristian, RS Haninge

558127579_7c92b57867


557860444_764f6d32b7


558122855_46310fda13
Karin Wallmark, RS Luleå, och Lina Westerlund, RS Haninge


557856534_ecc3587f0e


557856738_6bf3b21f8d


558124361_146f45d37f


557857370_c86a4023b9


557856932_9e2a358eef


558123421_eceffe17fc


557856074_ebcc056deb


558122405_801fc1128e


557855670_4f78732cde
Joel Eriksson och Mattias Bernhardsson, RS Haninge


557855244_55ffb3631a


RS Haninge

torsdag 20 september 2007

Vägras rehabilitering efter 18 år i vården

Artikel ur Offensiv

Många har upprörts av högerregeringens attacker mot de sjukskrivna. Inte minst då de politiker som kväder om ”arbetsmoral” och ryar om ”fusket” sällan haft ett ärligt arbete och själva har fuskat med skatter och förmåner.

Bakom statistiken om sjukskrivna och arbetsskadade finns emellertid riktiga människor – som Carola. Hon gav 18 år inom vård och omsorg tills de slitsamma arbetsförhållandena slutligen slog tillbaka med en oerhörd smärta i armarna.
– Jag har arbetat med handikappade, dementa, i hemtjänsten och psykiatrin, berättar Carola.
När Carola började på ett äldreboende i Haninge förra året blev allt värre. Åratal av nedskärningar, usel bemanning och dåliga arbetshjälpmedel har gjort att ohälsotalen i Haninge varit en hel femtedel högre än snittet för Stockholms län.

”Det var inte mänskligt”
– Vi var kraftigt underbemannade, på 24 boende var vi sju som arbetade som mest, på helgerna sex och på kvällarna bara fem, räknar Carola som själv nästan alltid jobbade övertid.
– Det var inte mänskligt, berättar hon, och jämför med hur allt blev värre när hon kom till Haninge.
– Inom demensvården jobbade vi alltid två och två som det ska vara, men i Haninge fick vi i praktiken göra det en och en.
– Jag protesterade, men ingen av cheferna lyssnade, säger Carola.
Carola berättar om de tunga lyften, som draglakan, när de äldre ska vridas och vändas i sängen, helt utan arbetstekniska hjälpmedel.
Bland de hjälpmedel som fanns var de mobila golvlyftarna vanligast. Lyftarna väger 175 kilo och dras på golven. Den är tung att dra och vridmomentet gör ont. En normal dag utför varje anställd 8-12 lyft, vilket tar hårt på kroppen.
De tunga lyften är bara en del av bördan. När politikerna och konsulterna ska ”spara in” har personalen pådyvlats än fler arbetsmoment, som städning, medicinreglering och dokumentation, som egentligen inte ska ingå i jobbet.
Efter bara några månader på äldreboendet i Haninge började smärtorna i högerarmen.
– Efter sjukskrivningen var jag tvungen att belasta vänsterarmen mer för att klara av lyften, berättar Carola.
Efter två sjukskrivningar utan rehabilitering slog inflammationen till i båda armarna och i höger skuldra.

Slut på rehab: gå till soc!
Det var då, i slutet på april i år, när Carola tvingades att långtidssjukskriva sig, som Haninge kommun visade vad deras penningstinna rättsmoral hade att erbjuda Carolas efter hennes 18-åriga tjänst.
– Efter bara någon månad sa de att jag måste börja arbeta igen: Jag hade tre veckor på mig att bli frisk, säger Carola.
– Annars skulle jag skrivas ut från Försäkringskassan.
– De säger att jag måste hitta en ny läkare, för Haninge tänker inte betala för Globenhälsan när jag sagts upp, berättar hon att hon fick höra.
När hennes läkare berättade för kommunen att hon är allvarligt arbetsskadad, endast kan klara av betydligt ”lättare arbete” och behöver mer rehab, ombads Carola att ”gå till soc”.
– ’Jag vill arbeta, inte gå på socialbidrag’, försökte jag förklara, säger Carola.
Carola har försökt söka jobb inom barnomsorgen i Haninge, där hon också har kompetens, men där är det jättestora nedskärningar och anställningsstopp, då högerstyret har vägrat att skjuta till av Haninge kommuns överskott.
Om Carola inte har hittat ett jobb under denna vecka blir hon ombedd att säga upp sig som anställd från Haninge kommun – ”Annars säger vi upp dig”, heter det. Den sista september skrivs Carola ut från Försäkringskassan.

Kamp mot regeringen!
Rättvisepartiet Socialisterna tog debatten med den styrande högeralliansen i Haninge och krävde att nya taklyftar, som är betydligt bättre, skulle installeras. Efter flera års strid från personalen, skyddsombudet och tillsägelser från Arbetsmiljöverket tvingades Haninge kommun till slut att införskaffa taklyftar. Om politikerna hade lyssnat på personalen för flera år sen hade Carola med största sannolikhet inte drabbats så här.
Enbart kamp kan stoppa attackerna på de sjuka och på sjukvården. Arbetslivsinstitutet som forskade om arbetsskador läggs ner, Arbetsmiljöverket får sitt anslag minskat med hela 30 procent, arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning skärs ned kraftigt och sjukpenning sänks genom förändrad beräkningsmetod. Snart införs hårdare regler för sjukskrivningar.
– Det är fel att tvinga ut folk i arbete igen, när de måste få tid att bli friska först, säger Carola.
Det är mycket Carola känner efter kommunens sätt att behandla henne, men framförallt är hon förbannad och hon tänker demonstrera mot högerpolitiken den 18 september, när riksdagen öppnar.


Mattias Bernhardsson

Carola heter egentligen något annat.

måndag 10 september 2007

Interpellation: Plan för renovering/ombyggnation av industrigymnasiet Fredrik

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Plan för renovering/ombyggnation av industrigymnasiet Fredrik

Asbest och vattenläckor är vardag för eleverna på gymnasiet Fredrik i Handen. Byggnaderna för de teoretiska/estetiska ämnena inom Fredrika Bremer-gymnasierna har renoverats för drygt 217 miljoner kronor. Nu behövs en satsning på byggnaderna för de yrkestekniska programmen.

Fredriks gymnasium byggdes 1962 och huvudbyggnaden, som innehåller administration, elevhall och matsal, har inte rustats upp sedan dess.

År 2005 lät Tornberget göra en utredning om Fredrik. Materialprover som togs i matsalen visar att det starkt cancerframkallande ämnet asbest finns i plastplattorna på golvet, i dess lim och spackel. Eftersom det är samma sorts golv i elevhallen och denna inte har renoverats sedan 1962, är det sannolikt att det även finns asbest där.

Enligt tidningen Forskning & Framsteg är 2 030 av de 2 190 fall av lungsäckscancer bland män som har studerats i Sverige orsakade av asbest. Cancerformen är obotlig och leder till döden inom några månader.

När vi själva besökt Fredrik har det stått hinkar i korridorerna eftersom det rinner in vatten direkt från tak samt längs väggar. När undersökningen gjordes saknades jordfelsbrytare som slår av strömmen vid överlastning för att undvika brand. Tornberget skriver att hela skolan behöver en grundlig anpassning och upprustning för att motsvara dagens framtida krav på en god miljö för yrkesutbildning.

Det uppskattade investeringsbehovet var för två år sen 40 768 000 kr. Det skulle innebära en satsning på 97 066 kronor per elev på Fredrik, vilket skulle vara billigare är när kommunen byggde om Fredrikas lokaler för de teoretiska/estetiska programen. Då kostade det ca 180 833 kr per elev.

Hela Fredriks gymnasium måste renoveras. Annars måste lokalerna stängas då de utgör en fara för både personal och elever. Alla elever måste ha samma chans till en bra utbildning och bra lokaler, även elever som går de yrkestekniska programmen.

Barn- och Utbildningsförvaltningen och Tornberget borde omedelbart ges i uppdrag att utarbeta en plan för hur industrigymnasiet Fredrik ska renoveras alternativt byggas om helt. Personal och elever måste naturligtvis delta i utredningen.

Vi önskar få svar av Barn- och utbildningsnämndens ordförande om följande:

1. Vad har gjorts åt den hälsofarliga arbetsmiljön på Fredrik och vilka initiativ har tagits sedan sedan Tornbergets utredning år 2005?

2. På vilket sätt har skolans personal och elever varit delaktiga?

3. Håller ni med om att situationen är akut och måste åtgärdas omgående?

4. När kan Tornberget och förvaltningen påbörja renovering alternativt ombyggnation?

För Rättvisepartiet Socialisterna

Mattias Bernhardsson

torsdag 6 september 2007

Oppositionen i Haninge stavas RS

Artikel ur Offensiv

Den nya blågröna alliansen i Haninge började snabbt attackera skolan efter valet i september förra året, men kommunens föräldrar, lärare, elever och annan personal sa ifrån och genomförde demonstrationer och skolstrejker utanför politikernas möten.

Det nya kommunstyret planerade att skära ned med upp till 60 miljoner kronor i Barn- och utbildningsnämnden p g a ett underskott. Haninges skolor och förskolor, som redan är hårt drabbade av den dåligt skötta ekonomin i kommunen under 1990-talet, riskerade att bli av med 230 av sina anställda.

Kamp lönar sig
Kampen mot de föreslagna skolnedskärningarna, som Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Elevkampanjen tog initiativ till, hade effekt och kommunledningen tvingades att delvis backa. Redan under den första protesten i februari lovade Barn- och utbildningsnämndens ordförande Martina Mossberg (m) att man ”bara” skulle skära ned till hälften, alltså att drygt 100 anställda skulle förlora jobben.
Nu riskerar skolorna att drabbas av ytterligare nedskärningar, då nämnden återigen väntas gå med underskott – men kampen fortsätter, utanför kommunfullmäktiges sammanträde den 10 september genomför föräldraföreningen på Vikingaskolan, som hållit igång protesterna under våren, en ny demonstration.
Nedskärningarna på skolorna i kommunen, men också i hela landet, leder till att rektorer istället vill öppna friskolor.

Friskolor? – nej tack
I Haninge kommun vill hela fyra skolor; Kvarnbäcksskolan, Vendelsömalmsskolan, Ribbyskolan och Berga naturbruksgymnasium, ombilda till friskolor redan till höstterminen 2008. Detta skulle inte bara vara en katastrof för kommunen utan också för eleverna och lärarna, då friskolor är privata företag där många av dem också drivs för att göra vinst. Enligt LO förlorar kommuner i genomsnitt 25 000 kronor per elev som går över till friskolor. Detta är emellertid en del av högerns systemskifte, allmännyttan ska till så stor del som möjligt säljas ut och bli privatägd.
RS har med sina två mandat i Haninge kommunfullmäktige drivit på för mer pengar till skolorna och för att stoppa nedskärningarna. Vi har med hjälp av våra platser kunnat ta kampen in i kommunfullmäktige och fått möjlighet att ta kommunpolitiken till gator och torg med protester och demonstrationer.
Nu till hösten kommer vi bland annat att kämpa för att Fredriks industrigymnasium ska totalrenoveras. Offensiv uppmärksammade i en intervju med elevskyddsombudet i februari hur delar av skolan inte har renoverats sedan 1962 och att golven innehåller det cancerframkallande materialet asbest.
Kommunen har nyligen renoverat gymnasiet för de teoretiska och estetiska ämnena för en kostnad på 217 miljoner kronor. Det uppskattade investeringsbehovet på Fredrik ligger på 40 768 000 kronor. Det skulle innebära en satsning på 97 066 kronor per elev. När man byggde om den teoretiska och estetiska delen kostade det drygt 180 833 kronor per elev.

Rusta upp skolan
Frågan har nu blivit uppmärksammad i media, men Barn- och utbildningsnämndens ordförande säger att man nu ska göra ännu en utredning, utöver den som redan gjorts av det kommunala bolaget Tornberget år 2005, som pekar på bristerna, och efter att den är klar ska man se över saken.
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen kämpar för allas rätt till lika utbildning och kräver därför att även de yrkestekniska programmen ska få en högre standard i arbetsmiljön och utbildningen. En interpellation har lagts från RS till nästa möte, då frågan kommer att debatteras och vi kommer att ställa kommunledningen mot väggen.

Lina Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för RS i Haninge

tisdag 12 juni 2007

Högeralliansen utarmar Haninge

RS – socialistiskt alternativ mot nedskärningar och utförsäljningar.

Detta är Rättvisepartiet Socialisternas särskilda yttrande i budgetdebatten i Haninge kommunfullmäktige den 11 juni.


Rättvisepartiet Socialisterna är motståndare till högeralliansens
budget då förslaget är en attack mot Haninges kommunanställda,
förskolebarn, skolelever, föräldrar och äldre samt ett hot mot
jämställdheten, miljön och gemensam välfärd. Vad gäller
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetar lägger
Rättvisepartiet Socialisterna ner sina röster. Ingen av de
föreslagna budgetarna löser Haninges problem.

Högeralliansens förslag till ramökningar för nämnderna täcker knappt
förväntade löne- och prisökningar vilket kommer innebära ytterligere
nedskärningar. Detta kommer att drabba fram för allt Barn- och
Utbildningsnämnden men också Äldreomsorgsnämnden som inte fått sina
underskott avskrivna.

Högeralliansens budgetförslag innehåller flera hårda angrepp: Med
utförsäljningar vill alliansen öka ojämlikheten i Haninge och
försämra servicen. Argumenten att regin inte påverkar kvaliteten är
nonsens då konkurrensutsättning innebär att lägstbjudande vinner.
Skräckexempel är hur mer än 10 år av privat kollektivtrafik i
Stockholm inneburit ökade förseningar och inställda tåg, sämre
vagnpark, låga investeringar, attacker på fackligt förtroendevalda,
ansvarsflykt vid olyckor och sämre insyn.

Högeralliansens vilja att etablera friskor är också ett hot som
bevisligen underminerar de kommunala skolorna. I Stockholm är ca 15
kommunala skolor nedläggningshotade. Den kommunala skolan förlorar
elever till friskolorna (varje elev som lämnar den kommunala skolan
kostar kommunen 25 000 kr enligt LO), därav får kommunen betala för
tomma lokaler när skolor står halvtomma, segregeringen ökar och
konkurrensen mellan friskolorna leder till att allt mer skattepengar
läggs på marknadsföring istället för undervisning.

Högeralliansens formuleringar om ”fokus på kunskap och resultat”
klingar falskt och är orealistiska när de pågående nedskärningarna
leder till större klasser och sämre undervisning.

Med planerna på ett kommunalt vårdnadsbidrag vill högeralliansen öka
ojämställdheten. I Finland där vårdnadsbidraget är infört används
enbart 5 procent av männen. Vårdnadsbidrget, attackerna på förskolan
och fortsatt stora löneklyftor mellan män och kvinnor stärker
kvinnoförtrycket. Istället behövs 6 timmars arbetsdag och lika lön
för lika arbete för att möjliggöra jämställdhet i hem och i arbete,
dvs en socialistisk arbetarpolitik.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer planerna på ett nytt marint
naturreservat i Haninge. Men högeralliansens budget nämner inte en av
de mest allvarliga miljöfrågorna – att nästan alla kommunens sopor
bränns och leder till enorma utsläpp. Här behövs ett program för
alternativ, t ex återvinning och kompostering. Det behövs också
satsningar på kollektivtrafiken.

Högeralliansens förslag att kräva överskott som motsvarar 2,6 procent
av kommunens samlade skatteinäkter och statsbidrag är ett redskap för
att strama åt de kommunala verksamheterna och förbereda för
populistiska skattesänkningar inför valet 2010. Med tanke på
högeralliansens försämringar av skola och förskola – från en av
landets sämsta nivåer – kommer en skattesänkning leda till en
oemotsvarad brutal nedmontering och riskera generationer av barns
lärande. Större delen av det budgeterade överskottet – 79 miljoner
kronor – borde användas för att stoppa de återstående
nedskärningshoten i Barn- och Utbildningsnämnden, klara av de växande
behoven när det blir fler som behöver barn- och äldreomsorg och för
ytterligare utbyggnad av grundskola, förskola, äldreomsorg och service.

Högeralliansens plan att öka takten på skuldavbetalningar är heller
inte berättigat, dels för att skuldnivåerna relativt sett inte är så
stora, men fram för allt för att pengarna behövs för utbyggnad som
tidigare nämnts. Å andra sidan kan vi heller inte stödja
Socialdemokraternas alternativ att ytterligare öka kommunens
låneskuld för investeringar.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer dock de socialdemokratiska
förslagen om ett ungdomens hus, nytt äldreboende i Jordbro och ny
hall på Torvalla. Socialdemokraterna vill också ge 49 miljoner mer
till nämnderna, jämfört med höger alliansens budget. Det räcker inte
för att rädda det som nu raseras i skola och förskola men är ett steg
i rätt riktning. Men de Socialdemokratiska och Vänsterpartiska
budgetarna saknar finansiering utöver ökade lån och förhoppning om
ökade skatteintäkter. Vad som istället behövs är en socialistisk
politik där resurser omfördelas från politikerlöner, arvoden,
konsulter och kommunala bolag med överskott. Det behövs också en
kraftigare sänkning av skollokalernas hyror än de 2 procent
socialdemokraterna föreslår. Skolhyrorna har skjutit i höjden sedan
början av 1990-talet, t ex för att nedskärningspolitiker ville komma
åt öronmärkta pengar till skolan genom bakvägen.

Förutom kommunens överskott finns även kommunkoncernen, vars
överskott borde användas för att öka personaltätheten. Det är en bra
investering som på så sätt ökar kommunens chanser att minska
ohälsotalen, något som skulle innebära stora samhällsekonomiska och
mänskliga vinster.

Detta visar att det finns alternativ till högeralliansnens
nedskärningar och till s och v, vars budgetar saknar finansiering.
Men långsiktigt finns det inga ”inom-kommunala” lösningar.
Avskaffanddet av kommunal beskattningsrätt av företag,
utförsäljningar av kommunala bolag, minskade statsbidrag och mindre
offentlig sektor har sedan 1980-talet inneburit att kommunerna har
vingklippts och idag saknar manöverutrymme för offensiva satsningar
på vård, skola och omsorg.

Samtidigt med urholkningen har staten lagt på kommunerna nya
uppgifter som inte kompenserats fullt ut genom ökade resurser. Om
kommunen ska klara av att täcka behoven behövs en strid för
återställda och indexreglerade statsbidrag, förslagsvis till en nivå
som motsvarar 1980 års nivå.

Det finns resurser för att bygga ut kommunerna och landstingen.
Storföretagens rekordvinst på 535 miljarder kronor under förra året
var främst ett resultat av ökad produktivitet och bland Europas
sämasta löneutveckling, dvs ökad utsugning av landets alla arbetare.

Vad som behövs är en omfördelning av resurserna i hela samhället,
från storföretag och banker, till gemensam välfärd.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom

RS fullmäktigeledamöter i Haninge

torsdag 7 juni 2007

Protester mot nedskärningarna den 11 juni

Under våren har Haningeborna protesterat mot nedskärningarna inom skolan och barnomsorgen. Till en början protesterade både elever och föräldrar men efter att rektorer och lärare aktivt motarbetat elevernas engagemang och de planerade elevstrejkerna genom smutskastning av Elevkampanjen och hot om sänkta betyg till de elever som stod på sig (Offensiv 740) så drivs protesterna nu främst av Haninges föräldrar, dels genom upprörda samtal och brev till politiker, tjänstemän och media och dels genom organiserade protester som Vikinga föräldraförenings flygbladsutdelningar och torgmöten.

Elevkampanjen och Rättvisepartiet socialisterna har hela tiden stött protesterna, hjälpt till att mobilisera och samlat in mer än 4000 namn på protestlistor.

2007-05-14_005

Bild från protesten på Poseidons torg den 14 maj

Från början skulle det skäras ned med 65 mkr och politikerna från båda blocken försökte skylla underskottet på felräkningar som gjordes under 2006. Snart kröp det fram att endast 8 mkr berodde på felräkningar, den absolut största delen av underskottet berodde på att det kommunägda fastighetsbolaget hade höjt priset på skolans och barnomsorgens lokaler utan att politikerna hade skjutit till pengar för att kompensera detta.

Under trycket av protesterna backade politikerna och sköt till pengar, först 15 mkr efter en protest på den 20 februari med 400 deltagare som sedan efter ytterligare protester ökades till 39 mkr i sjupartiöverenskommelsen från den 13 mars. Vad som inte sades var att bara 2 mkr av dessa skulle påverka den kritiska situationen med indragningar av tjänster under hösten 2007, resten var sådant som antigen redan hade skjutits till eller skulle komma Barn- och utbildningsnämnden till godo först 2008.

120 tjänster försvinner
Dessutom täcker sjupartiöverenskommelsens pengar inte hela underskottet, fortfarande saknas 20 mkr. Sammantaget gör detta att Haninges skola och barnomsorg, oavsett förvrängningarna en del politiker och lokaltidningen Mitt i Haninge kommer med, fortfarande står inför en svår kris där ca 120 tjänster kommer att försvinna, antalet vuxna på enheterna minska, storleken på klasserna och barngrupperna öka och på många håll införs vikarie- och inköpsstopp.

2007-05-14_003

Ordföranden för vikinga föräldraförening Maria Lindgren
intervjuvas av TV4 vid protesten den 14 maj


Anledningen till att protesterna fortsätter är insikten hur hårt nedskärningarna kommer att drabba barnen och vetskapen om kommunens goda ekonomi. Haninge har 97 mkr i överskott från 2006, 60 mkr i planerat överskott för 2007 och helt nyligen blev det känt att skatteintäkterna enligt en prognos skulle öka med 18 mkr under 2007. Detta ger ett totalt överskott på 175 mkr. Trots det vill majoriteten fortfarande skära ner med 20 mkr. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag att skjuta till ytterligare 10 mkr är inte heller tillfredställande eftersom det även då skulle behövas skäras ner. Det enda acceptabla med tanke på kommunens goda ekonomi vore att hela underskottet ströks.

Demonstration den 11 juni
Vikinga föräldraförening anordnar den 11 juni kl. 13.30 ytterligare ett torgmöte i protest mot att majoriteten vill skära ner på våra barn trots att kommunen har gott om pengar. Alla som vill protestera uppmanas att ansluta. Tillsammans skall vi visa att vi vägrar att acceptera attackerna mot Haninges barn.

Tobias Lindberg

torsdag 24 maj 2007

Vårdnadsbidraget – ny kvinnofälla

Artikel ur Offensiv

Haninge kommunfullmäktige återupptog i måndags det tidigare avbrutna mötet. På mötet stred Rättvisepartiet Socialisterna (RS) mot högerns vårdnadsbidrag.
Lina Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) attackerade högeralliansen på frågan om det vårdnadsbidrag som högerstyret i Haninge vill införa.Vårdnadsbidraget blir en kvinnofälla.
– En så låg ersättning som 3 000 kronor per månad kommer att innebära att de så ofta mer lågavlönade kvinnorna stannar hemma med barnet. Ett vårdnadsbidrag ger kvinnor en svagare ställning på arbetsmarknaden, kvinnors ekonomiska beroende av män ökar och kvinnors pensioner kommer att bli ännu lägre än vad de är idag. I Finland, där bidraget har funnits sedan 80-talet, är det bara fem procent av bidragstagarna som är män, sa Lina Thörnblom.

Budgetmöte 11 juni
Nästa möte den 11 juni kommer att besluta om högerstyrets budget. På det mötet kommer RS bland annat att kräva upprustning av skolan.

Joel Eriksson

fredag 18 maj 2007

Nej till utförsäljningar

Artikel ur Offensiv

Högeralliansens försök att sälja ut kommunala bostäder blockerades efter hård debatt i Haninges kommunfullmäktige. Rättvisepartiet Socialisterna tog också debatt mot friskoleplaner i arbetarstadsdelen Jordbro.

Högeralliansens förslag till nytt ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget Haninge Bostäder stank segregation och förakt för haningebornas gemensamma egendom. Bostadsbolaget skulle nu ”se positivt” på ombildning till bostadsrätt och detta skulle ske ”där en majoritet så önskar”.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet argumenterade mot förslaget med hänvisning till den kommunala folkomröstningen, där en klar majoritet av haningeborna möjliggjorde det återköp kommunen gjorde av Haninge Bostäder.
Men både s och v instämde i alliansens huvudprincip att bostäderna i Haninge borde vara en tredjedel vardera av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Rör inte allmännyttan
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) Mattias Bernhardsson angrep alliansens försök att smyga in formuleringar om att enkel majoritet räcker för ombildning, när lagen säger att det ska ske med två tredjedelars majoritet.
RS pekade på en oroväckande utveckling; kapitalister snärjer arbetarfamiljer att ta lån med räntor som sen skjuter i höjden, hyresgäster som inte vill gå med i bostadsrättsföreningarna utsätts för mobbning, upprustningsprogram avbryts och segregeringen ökar.
– Vi kommer att ta initiativ till riktiga informationskampanjer, försvara allmännyttan och ta strid för upprustning av haningebornas boende och närmiljö, sa Bernhardsson och krävde återremmittering för att kunna blockera alliansen med enbart en tredjededel i votering, vilket s och v hakade på.
Detta innebär att karusellen med reklamkampanjer för ombildning blockeras tills vidare, vilket är ett nederlag för högeralliansen.

2007-05-14_002


Protest mot nedskärningarna den 14 maj

Nej till friskola Återigen tog RS debatt mot skolnedskärningarna och gav sitt fulla stöd till de föräldrar som demonstrerade utanför.
Lina Thörnblom, RS, attackerade planerna på att ytterligare dränera den kommunala skolans resurser genom att släppa fram en friskola i arbetarstadsdelen Jordbro.
Sedan RS valdes in i kommunfullmäktige i Haninge i höstas har det varit demonstrationer mot rasism, skolnedskärningar och nu senast både mot skolslakten och mot utförsäljning av allmännyttan. Detta har utan tvekan inspirerat det medborgarförslag som nu lämnats in om att att bygga en talarstol på torget utanför kommunfullmäktige.
Det behövs, för kampen mot högerpolitiken fortsätter!

Joel Eriksson

"Rör inte våra lärare"

Artikel ur Offensiv

Med tal, sång och musik avlöpte vårens fjärde protest mot nedskärningarna inom Haninges skola och barnomsorg.
Den livliga protesten utanför fullmäktiges möte 14 maj var arrangerad av Vikinga föräldraförening.

Torgmötet samlade ett hundratal åhörare och var anordnat av Vikinga föräldraförening, en förening som bildats med hast under våren då föräldrarna insåg hur hårt deras barn skulle drabbas av nedskärningarna.

2007-05-14_001


Ordföranden för Vikinga föräldraförening Maria Lindgren vid protesten den 14 maj

Gäller våra barns framtid
Talare var, förutom personer från Vikinga föräldraförening, Joel Eriksson från Elevkampanjen och Kajsa Höber från Rädda barnen.
Två av de tre föregående protesterna hade följts av att den borgerliga majoriteten under trycket från protesterna tvingats att skjuta till pengar.

Protester fungerarÄven detta protesttillfälle följdes av en liten framgång.
Efter halva torgmötet kom besked från det pågående kommunfullmäktigesammanträdet att frågan om nedskärningarna skulle återremitteras då det fanns oklarheter som måste utredas ytterligare.
Detta innebär inte att hotet om nedskärningar har försvunnit men är ändå en viss framgång jämfört med innan eftersom det nu finns ett hopp igen. Det är tydligt att kamp och protester fungerar.
Varför protesterar du idag?
– Inför valet pratade majoriteten om att skolan skulle förbättras men nu skär dom istället ner. Det är rent kriminellt, svarar Martin Ahlsén, medlem i Vikinga föräldraförening.

Tobias Lindberg

torsdag 17 maj 2007

Nya taklyftar till äldreomsorgen viktig arbetsmiljöseger

Rättvisepartiet Socialisterns kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson testar mobila lyftar på äldreboende i Handen
Nya taklyftar köps in, enkät till alla anställda om arbetsmiljön ska göras och anställda samt skyddsombuden inkluderas i att ta fram åtgärdsplaner för bättre arbetsmiljö

Efter flera arbetsplatsbesök på kommunens äldreboende i Handen – där personalen kämpat i flera år mot tunga lyft – har Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige debatterat behovet av taklyftar i äldreomsorgen med äldreomsorgsnämndens ordförande Kjell Bjerrhorn (fp). Han ansåg att det fanns ”mobila lyftar att tillgå” och att ”man ska vara två vid lyft”, vilket besvarades då Mattias Bernhardsson (RS) påtalade att det är just de mobila lyftarna (175 kg tunga) som personalen skadar sig på och att de idag redan är två vid lyft – inte för att vridmomenten blir lättare, utan för vårdtagarens säkerhet.

tisdag 10 april 2007

Principlösa socialdemokrater

För en vecka sedan, den 3.e april, kom en insändare från Pelle Svensson (s) och Robert Noord (s) in på Mitt i Haninge. Det är tydligt att inlägget kom in i tidningen flera veckor efter att det skrevs. Ett misstag från de ansvariga för Mitt i Haninge som säger en hel del om tidningens kvalité. Det riktigt intressanta här är dock att detta på ett mycket tydligt sätt visar på Socialdemokraternas principlöshet.

I insändaren kritiserar Socialdemokraterna nedskärningarna, påpekar att kommunen har pengar som kan skjutas till och säger att "nedskärningarna är helt onödiga och kommer bara drabba Haninges barn och unga".

Detta var dock innan de tillsammans med Vänsterpartiet ingick överenskommelsen med majoriteten om "stödpaketet" som innebär att kommunen måste skära ner med 20 miljoner kronor under 2007 inom skolan och barnomsorgen. Nu låter det som bekant annorlunda från Pelle Svenmsson och Robert Noord, nu försvarar de nedskärningarna.

Jag kan tänka mig att herrarna Svensson och Noord inte var helt nöjda när de såg att sin insändare i förra veckans nummer och denna tanke värmer faktiskt en del inombords mitt i nedskärningseländet.

Tobias Lindberg

torsdag 5 april 2007

Vad hände i Haninge centrum 31 mars?

Artikel ur Offensiv

Nazister från svenska motståndsrörelsen blev bortjagade ur Haninge centrum i lördags, oklart av vilka.
Allt detta skedde en bit från centrumets huvudstråk, där RS medlemmar och sympatisörer kampanjade mot skolnedskärningar med bokbord, listor, flygblad och Offensiv. Men en person som var på väg för att delta i RS kampanjaktiviteter blev nedslagen bakifrån med ett järnrör.
Det var få i Haninge centrum som noterade vad som hände, utan de flesta blev informerade om att något hänt via media som rapporterade om ”fullt slagsmål i Haninge”.
Nazisternas våld är ett stort hot, liksom deras försök att etablera sig i Haninge och därmed försöka hindra kampanjer mot högerstyret i kommunen. Detta måste besvaras med politiska kampanjer och stora disciplinerade aktioner som har lokalt stöd och förankring. Kampen mot nazism måste kopplas till kampen mot högerns klasspolitik.
Den grupp som angrep nazisterna i lördags bygger inte en antirasistisk rörelse. Tvärtom, deras maskerade aktivister isolerar sig från och skrämmer upp vanligt folk.

Rör inte våra skolor

Artikel ur Offensiv

Föräldrar och barn i protest mot nedskärningar • Högeralliansen lade sin röst på sverigedemokrat

Kommunfullmäktige i Haninge uppvaktades i måndags av ett hundratal föräldrar med barnvagnar. Plakaten talade sitt tydliga språk: Stoppa nedskärningarna! Barngrupperna är redan för stora! Demonstrationens talkörer hördes ända in i fullmäktigesalen, vilket fick nedskärningspolitikerna att skruva på sig.

Tobias Lindberg, initiativtagare till föräldraföreningen på Vikingaskolans rektorsområde, talade på demonstrationen. På vikingaskolorna kommer nedskärningarna att bli smärtsamma, hela 31 tjänster försvinner. En redan idag kritisk situation inom barnomsorgen kommer att bli ohållbar. Tidvis kommer endast en anställd att vara tillgänglig per barngrupp!
– Under eftermiddagsfikat slår man redan idag ihop barngrupperna men med nedskärningarna kommer upp till 30 barn att trängas med endast två personal. Vilket kommer att göra det omöjligt att garantera säkerheten eller för den delen det pedagogiska innehållet, förklarade Tobias Lindberg.

2007-04-02_001_400

Tågade in i fullmäktige
Efter talen vällde demonstranterna in på fullmäktiges åhörarläktare, med plakat och allt. Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardson hade redan begärt ordet och äntrade talarstolen, påpassligt nog precis när de nyanlända åhörarna satt sig. Han visade i sitt tal upp de 3 600 namnunderskrifter som under våren samlats in i Haninge mot nedskärningarna. Fullmäktiges moderata ordförande bad Mattias hålla sig till ämnet ”barngruppernas storlekar” och inte prata om några nedskärningar.

2007-04-02_002_400

Fick applåder
Mattias Bernhardson lät sig inte tystas utan fortsatte:
– Nu är det dags att lägga korten på bordet och sluta försöka mörka hur stora nedskärningarna är. En sak är dock säker, Martina Mossberg (barn och utbildningsnämndens ordförande) ljuger om att ingen anställd är hotad!
Publiken applåderade inlägget och fick snart höra att inga politiska yttringar var tillåtna från läktarplats och om de inte tog bort sina plakat och var tysta så skulle alla åhörare åka ut. Föräldrarna lät sig inte nedslås utan var mycket nöjda med demonstrationen.

Fortsatt kamp
Efter föräldramöten och måndagens demonstration har allt fler föräldrar insett att det nu krävs fortsatta protester och att fler skolor, elever och föräldrar dras in i kampen, om nedskärningarna ska gå att stoppa innan det är för sent.
Nedskärningarna i skolan fanns inte med som egen punkt på dagordningen, dock kom frågan åter upp på punkten om eventuell kommunal skattesänkning.

S på högerns linje
Staffan Holmberg från socialdemokraterna undrade hur det skulle bli med skattesänkningen. Han påpekade att det nu om någonsin är läge att sänka skatten!
Både den borgerliga majoriteten och Staffan Holmberg besvarades av Lina Thörnblom, ledamot för Rättvisepartiet Socialisterna:
– Det är skandal att man samtidigt som man skär ner i skolan planerar skattesänkningar! Kommunens överskott måste först och främst gå till skolan inte till skattesänkningar som endast gynnar de som har råd att köpa sig privat välfärd.
Att kommunhuset kommer att säljas blev klart på måndagens fullmäktigemöte. Enda parti som motsatte sig det var Rättvisepartiet Socialisterna. Vänsterpartiet röstade för en privatisering av fastigheten, som kommer att ombildas till dyra bostadsrätter. Ytligt sett kan det se ut som om det blir billigare för kommunen att hyra in sig i Teliahusets lokaler, men på sikt kommer kostnaderna att öka när man inte själv äger fastigheten och tvingas betala marknadshyror.

Politisk skandal
Rättvisepartiet Socialisterna nekades rätten till ett särskilt yttrande i protokollet. Yttrandet skulle fungera som en markering mot att sverigedemokraterna får en nämndeplats vid Södertörns tingsrätt. Rättvisepartiet Socialisterna vill varna för att domstolväsendets tendens att döma olika och orättvist beroende på etnisk bakgrund kommer att tillta med rasister i tingsrätten. Frågan gick till omröstning, vänsterpartiet och miljöpartiet röstade med Rättvisepartiet Socialisterna. Den borgerliga högeralliansen – på folkpartiets gruppledares uppmaning – röstade mot och socialdemokraternas ledamöter la ner sina röster.
Det har aldrig tidigare hänt att ett parti nekats att lägga ett särskilt yttrande till protokollet.

Joel Eriksson

torsdag 29 mars 2007

120 skoljobb hotas

Artikel ur Offensiv


På måndag (2 april) har kommunfullmäktige i Haninge möte, men debatten om nedskärningarna finns inte med på dagordningen. Högern i Haninge fortsätter att hymla om hur mycket som egentligen ska skäras bort från skolor och barnomsorg, nu också med hjälp av vänsterpartiet och socialdemokraterna. Bitarna faller dock på plats mer och mer.


Lokaltidningen Mitt i Haninge skiver i senaste numret att ”39 miljoner extra räddar skolorna”, efter högeralliansens pressmeddelande. Men saken är den att det fortfarande är 20 miljoner som ska skäras bort och 120 jobb är hotade.
Lärarfacken har påpekat att nedskärningarna för 2007 låter mindre hårda eftersom de genomförs i slutet av året. Men effekten blir att ännu fler lärare och skolpersonal varslas om övertalighet.
Istället för full information till föräldrar, elever och personal har s och v gjort upp i hemliga förhandlingar med högeralliansen.
Uppgörelsen sägs ge ett ”räddningspaket” på 39 miljoner. Men exempelvis för Vikingaskolan innebär det bara att nedskärningarna minskar från 7,5 miljoner kronor till 6,6 miljoner. De måste fortfarande varsla 31 anställda.
Vart går då extrapengarna? En stor del går till höjda hyror för skollokaler med 22,8 miljoner kronor. Men skollokalerna ägs av kommunens eget bolag, Tornberget. Kommunen kan därför själv besluta om hyror.

Vart går extrapengarna?
Enligt rektorer kommer mycket av extrapengarna också att gå till friskolorna, men knappt något alls till att stoppa nedskärningarna i den kommunala skolan. Flera skolor diskuterar att omvandla sig till friskolor, vilket inte är konstigt om pengarna satsas på friskolor, men det skulle inte heller vara bra för eleverna med tanke på vinstintresse och risken för konkurs. Inte heller med tanke på att friskolor inte har någon skyldighet att ta emot elever med särskilda behov.
Inom Kvarnbäckens rektorsområde kommer också stora nedskärningar att genomföras. Enligt rektorns egen konsekvensanalys kommer förskolan att ha 2,66 tjänster på 18,5 till 19 barn per grupp. Inom grundskolan försvinner 2 speciallärare, 0,2 musiklärare, 0,25 kurator och 0,5 kock. Det kommer också att ske en ökning av elevantalet på mellan 19 och 26 elever per årskurs. Idag är det 66 elever på tre klasser.

Rädda skolan
För att rädda skolan krävs kamp, inte hemliga uppgörelser. Den enda effekten av rökridåerna är att alla berörda får ännu sämre information.
Föräldrar i Haninge kommer på onsdag (29 mars) att ha stormöte för att besluta om fortsättningen av kampen. Detta är en kamp för alla; föräldrar, elever, personal och kommuninvånare.
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen kommer att ha en demonstration utanför kommunfullmäktigemötet den 2 april, alla borde sluta upp för att trycka på politikerna att stoppa skolslakten i Haninge!

Lina Thörnblom

------------------------------------------------------------------

Rädda skolan – demonstrera
Poseidons Torg
(Kulturhuset, Haninge centrum)
Måndag 2 april kl 16.00

fredag 23 mars 2007

Lokaltidningen Mitt i Haninge - de stora partiernas språkrör

Artikel ur Offensiv

Lokaltidningen "Mitt i Haninge" och dess reporter Zoran Buric väljer som vanligt att helt okritiskt upprepa vad politikerna i de stora partierna säger. Inget ifrågasättande över huvud taget, ingen grävande journalistik.

I nummret tisdagen den 20 mars på sidan 6 fanns artikeln "39 miljoner extra räddar skolorna" med undertiteln "Politikerna eniga - inga lärare skall sparkas".

Det allvarligaste felet med artikeln går att läsa redan i undertiteln "inga lärare behöver sparkas". Senare i artikeln säger Robert Noord (s) "Nu är vi i en situation där ingen anställd behöver sparkas och det känns som en bra lösning". Felet med att det uttrycks på detta sätt är att man, om man inte är väldigt vaksam, lätt kan få uppfattningen att "ingen kommer att sparkas" betyder att inga tjänster kommer att försvinna. Detta är ett väldigt försåtligt sätt att formulera sig och frågan är om det är journalisten Zoran Buric eller politikerna Robert Noord (s) och Martina Mossberg (m) som står bakom formuleringen.

Sanningen är i dagsläget att även om ingen kanske behöver sägas upp på grund av att kommunen kan lösa allt genom så kallade "naturliga avgångar" (anställda som slutar eller pensioneras) och omplaceringar inom kommunen så kommer tjänster att försvinna från skolorna och förskolorna, dvs det kommer att bli färre lärare och större klasser i skolorna samt färre förskolelärare och fler barn per anställd i förskolan. Hur många tjänster som försvinner är inte exakt känt eftersom förvaltningen och ansvariga politiker vägrar att lämna ut uppgifter som borde vara (och antagligen till och med är) offentliga så att kommuninvånarna kan granska politikerna och tjänstemannen. En trolig siffra är 120 tjänster, dvs hälften av vad som var den ursprungliga siffran. På dessa 120 tjänster som försvinner tillkommer det som i artikeln av Martina Mossberg benämns som "att skolorna måste hålla i pengarna" att man sparar in pengar genom att bland annat inte tillsätta alla vikariat för anställda som är tex sjuka och gravida.

I artikeln nämns inte heller ett ord om att den "breda politiska uppgörelsen" om det så kallade "sparpaketet" på 39 miljoner kronor inte alls är så bra som som det låter. Av dessa 39 miljoner är 20 miljoner gamla siffror, de är redan inräknade i de tidigare beräkningarna och var alltså gamla nyheter då kommunens pressmedelande om "sparpaketet" kom. Underskottet från 2006 på 17 miljoner som avskrivs är nytt och är en förbättring men detta påverkar på intet sätt hur många tjänster som försvinner nu under 2007. De två miljonerna som nämns är också nya och är den enda summa som påverkar redan nu under 2007 men utslaget på alla kommunens rektorsområden blir det så lite att det ändå inte gör någon större skillnad. Kontentan är att sparpaketet mest verkar vara till för att förvilla kommunens invånare, det är alltså mest en kosmetisk förändring.

I slutet av artikeln skriver Zoran Buric att budgetkaoset beror på en missbedömning av hur mycket bidragspengar kommunen hade rätt till, han försöker alltså förklara orsaken till nedskärningarna med samma dåliga bortförklaring som både den borgliga majoriteten och Socialdemokraterna försökte med tidigare men som de allra flesta idag vet inte stämmer. Den största anledningen till att skolorna och barnomsorgen måste skära ned idag är att skolskjutsarna blivit dyrare och att det kommunägda fastighetsbolaget har höjt priserna för skolornas och förskolornas lokaler utan att politikerna har skjutit till mer pengar för att täcka dessa kostnadsökningar. Om skolskjutsar och lokaler blir dyrare utan att mer pengar tilldelas så måste skolorna och förskolorna skära ner på annat. Ändå försökte politikerna tidigare skylla på felräkningar, något som "Mitt i Haninge" försöker med än idag.

Om inga förändringar görs från nuläget kommer många tjänster att försvinna och flera vikariat kommer inte tillsättas. Detta ger en totalt ohållbar situation för våra barn och för de anställda inom skolan och barnomsorgen. Haninges skola och barnomsorg hör redan i dagsläget till landets sämsta och Haninge är en av de kommuner som satsar minst på barnen. Nu skall det skäras ner ännu mer. Det mest upprörande är att dessa nedskärningar kommer i en tid då vårt land går bra, våra företag blomstar. Sverige har aldrig varit rikare än det är idag, miljardregnet på börsen tycks aldrig upphöra, och ändå skall vi skära ner för våra barn. Haninge kommun har överskott från 2006 (ca 40 miljoner i den löpande verksamheten och ca 60 miljoner av engångskaraktär) och ett planerat överskott i 2007 års budget på 60 miljoner kronor och ändå tänker politikerna försämra situationen för våra barn ytterligare.

Det som krävs nu är stora protester för att visa att vi föräldrar, vi invånare, inte tolererar mer besparingar på våra barn. Måndagen den 2 april har kommunfullmäktige sammanträde i kommunhuset och kl. 16.00 kommer de att höra föräldrarnas, barnens, de anställdas upprördhet och protester precis utanför fönstret. Så, du som läser detta, ta med alla du känner och visa ditt missnöje!

Tobias Lindberg

Inslag om nedskärningarna på SVT:s ABC

I går (torsdag 22/3) sände SVT.s ABC ett inslag om den allvarliga situationen för Vikingaskolan och förskolorna i Vikingaskolans rektorsområde där budgeten har ett underskott på 6,6 miljoner kronor vilket gör att rektorsområdet måste skära ner rejält på verksamheten.

Nedskärningarna slår på flera sätt. Hela 31 tjänster på både skolan och förskolorna utpekas som övertaliga av totalt 170 tjänster på hela rektorsområdet. Flera vikariat kommer inte tillsättas. Även andra besparingar kommer att göras och som ett exempel kan nämnas att matkostnaden kommer att dras ned från dagens 7 kronor till 6 kronor per elev och dag.

2007-03-21_abc_400

Läs artikeln om ABC.s reportage

Mats Kempe, förälder på en av förskolorna, intervjuvades och uttryckte sin oro över barnens situation. Han nämner att om försämringarna genomförs så blir man som förälder väldigt osäker på om man kommer kunna bo kvar. Sedan undrar han om det inte i de stora klasserna som det kommer bli, med ca 30 barn redan i 1.an, kommer att bli svårare för barnen att lära sig läsa och skriva.

Tobias Lindberg

torsdag 22 mars 2007

Stoppa hotet om skolslakt

Artikel ur Offensiv

120 skoljobb fortfarande hotade i Haninge • S och v gör upp med högeralliansen

Hoten mot skolan finns kvar. Enbart inom Vikingaskolans rektorsområde i Handen är 31 anställda varslade om ”övertalighet”. Förra veckan påstod högeralliansen att de, efter en uppgörelse med socialdemokraterna och vänsterpartiet, ”bara” ska skära ner 20 miljoner. Men även det kan innebära att 120 jobb försvinner. Protesterna växer nu bland föräldrarna.

Visserligen har högeralliansen i Haninge (m, fp, kd, c, mp) backat från det första förslaget om att skära bort 240 jobb efter att 400 elever, föräldrar och lärare demonstrerade utanför Barn- och utbildningsnämndens möte den 20 februari. Men hoten är fortfarande så stora att det innebär rena skolslakten i en kommun som redan satsar katastrofalt lite på barn och ungdom.

Minus 4 000 kr per elev
Politikerna har försökt mörka nedskärningarna och hur stora de är. Först försökte de ge bilden av att nedskärningarna berodde på ett ”räknefel”. Nu vill de att folk ska tro att de backar från nedskärningarna trots att de inte gör det!

Föräldrar på Vikingaskolan har fått följande information:

• 4 000 kronor per elev skärs bort!

• Klasserna på lågstadiet kommer att ha över 30 elever i lokaler gjorda för 15 elever.

Lärarfacken har påpekat att nedskärningarna för 2007 låter mindre hårda eftersom de genomförs i slutet av året. Men effekten blir att ännu fler lärare och skolpersonal varslas om övertalighet.

Mörkning och bluffar– Bara massiva protester och kamp kan stoppa förslagen, men det är bråttom, säger Elevkampanjens ordförande Lina Thörnblom som också är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Istället för full information till föräldrar, elever och personal har s och v gjort upp i hemliga förhandlingar med högeralliansen.
– S och v har inte deltagit i protesterna och vill ha fred i kommunfullmäktige. Därför har de gjort upp med de värsta nedskärarpartierna, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Uppgörelsen sägs ge ett ”räddningpaket” på 39 miljoner. Men exempelvis för Vikingaskolan innebär det bara att nedskärningarna minskar från 7,5 miljoner kronor till 6,6 miljoner.
En stor del av de extra pengarna kommer att gå till höjda hyror för skollokaler med 22,8 miljoner!
– Men skollokalerna ägs av kommunens eget bolag, Tornberget. Kommunen kan därför själv besluta om hyror. Nu får Tornberget miljoner eftersom högerpartierna tycker att skolan ”fått för mycket”, säger Mattias Bernhardsson.
Enligt uppgift har friskolorna fått en del av de nya pengarna.
För att rädda skolan krävs kamp, inte hemliga uppgörelser. Den enda effekten av rökridåerna är att alla berörda får ännu sämre information.

Rättvisepartiet Socialisterna står för:

• Pappren på bordet! Full insyn för elever, personal och föräldrar.

• Stoppa alla nedskärningarna. Rusta upp skola och förskola.

• För ett nytt arbetarparti.

Per-Åke Westerlund

Planerna som elever, personal och föräldrar inte får se

Nedskärningar 2007: 20 miljoner
Jobb bort: ca 120


Exemplet Vikingaskolan
Inom Vikingaskolans rektorsområde har 31 av 170 anställda varslats att de är ”övertaliga”, d v s måste sluta. Det motsvarar en neddragning på 6,6 miljoner.

Det betyder:

• skolklasser på över 30 elever på lågstadiet.

• skolsköterska och kurator får gå ner på halvtid.

• bara en speciallärare kvar.

• inköpsstopp.

Elever, föräldrar och personal måste kräva information om vilka nedskärningar som väntar andra skolor /rektorsområden.

Nedskärningshot som finns kvar:

• Vuxenutbildningen: 5,5 miljoner skärs ner på Centrum Vux.
• Hot om skolnedläggning
• Öppna förskolor stängs: Familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro hotas med stängning.
• Inga nya förskoleavdelningar
• Barnomsorgen: Förskolan ökar från 5,5 barn/anställd till 6,5 barn/anställd och fritidshemmen ökar från 22 barn/anställd till 28 barn/anställd. Vistelsetiden för barn till arbetssökande och föräldralediga begränsas till max 25 timmar i veckan.
• Grundskolan: 4 000 kronor per elev ska skäras ner. Lärartätheten minskar från 8 lärare per 100 elever till 6 lärare per 100 elever.

Plan på skolmatsavgift stoppad!
Det enda besparingsförslaget i tjänsteutlåtande 22/07, kallat Arbetsmaterialet, som politikerna lovat att inte genomföra är avgifter på skolluncher på gymnasiet.
Formuleringarna i det nu kasserade förslaget är ändå skandallösa. Man räknade kallt med att 40 procent skulle sluta äta och föreslog ett ”kontrollsystem” för att hålla borta ”obehöriga snyltgäster” (fattiga barn).
Den massiva kampen som stoppade den förra skolmatsavgiften avskräcker nu högeralliansen från att försöka igen!

Det finns pengar

Artikel ur Offensiv

Efter 15 års nedskärningar är Haninges skolor, barn- och äldreomsorg, vård och fritid utblottade. Barnfattigdomen är stor och arbetslösheten är hög. Haninge behöver en krisplan för upprustning. Men var ska pengarna tas?

Nedskärningarna på skolan blir än mer skrämmande när man ser mot vilken bakgrund de genomförs.

Satsar minst på skolan
Redan idag satsar Haninge minst pengar per barn i hela landet och barngrupperna i förskolan tillhör de största i landet.
När socialdemokraterna och folkpartiet styrde Haninge satsades det hela 14 procent mindre på grundskoleundervisningen än i andra förortskommuner.
Detta ledde till att hela 17 procent av grundskoleeleverna inte nådde kraven för att börja gymnasiet och 46 procent av gymnasieeleverna hoppade av sin utbildning.
Nedskärningarna i skolan leder till ännu större problem på sikt då både arbetslöshet och socialbidrag kostar mycket för samhället.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kräver därför inte bara ett stopp för dagens nedskärningar utan en omfattande upprustning.

Här vill vi ta pengar:

- Haninge kommun har överskott på 97,5 miljoner kronor från 2006 och räknar med ett överskott på 60 miljoner för 2007.

- Om löner och arvoden och kostnader för politiker och konsulter skärs ner enligt RS förslag ger det 40 miljoner kronor.

Haninges dåliga ekonomi beror också på att staten minskat statsbidragen till Haninge precis som med andra kommuner.
I dag pekar statens överskott mot hela 121 miljarder.
Vad som behövs är landsomfattande kamp mot hela regeringens högerpolitik, mot privatiseringar och kamp för att kräva pengarna tillbaka till kommuner och landsting.

Mattias Bernhardsson

torsdag 15 mars 2007

Haninges högerstyre tvingas backa

Artikel ur Offensiv


24 miljoner extra till skolan • Ny pakt med högern, s och v • Fortfarande hot om nedskärningar


Högeralliansen har tvingats backa från förslagen om de största skolnedskärningarna någonsin i Haninge – kanske i hela landet.
– Det här visar att kamp lönar sig. Men faran är långt ifrån över, fortfarande ska skolorna skära ner 20 miljoner, säger Lina Thörnblom.


Det var i slutet av januari bomben exploderade. 240 skoljobb skulle skäras ner. Det skulle t ex innebära vart fjärde jobb på Brandbergsskolan.
Protesterna startade omedelbart. Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kampanjade på skolorna och grupper av elever blev aktiva på i stort sett alla skolor.
Föräldrarna hade stormöten, ringde politiker och ställde frågor till rektorerna.
Den 20 februari demonstrerade över 400 personer – elever, föräldrar, skolpersonal – utanför barn- och utbildningsnämndens möte. Det var ett samarrangemang mellan Elevkampanjen och föräldragrupperna.
Redan då märktes politikernas nervositet. De ökade trycket på rektorerna för att försöka stoppa demonstrationen. Gilbert De Wendel, moderat kommunstyrelseordförande, höll en presskonferens strax innan och sade att skolan skulle få extra pengar. Han kom också till demonstrationen, tillsammans med Martina Mossberg, barn- och utbildningsnämndens ordförande (m). Där fick de se vilket starkt stöd Rättvisepartiet Socialisternas talare fick för uppmaningen till skolstrejk och upptrappad kamp.

Högeralliansen hoppades ändå att pratet om nya pengar skulle räcka. De ansträngde sig ännu mer för att hindra elever att delta i skolstrejken den 7 februari. Trots detta deltog över 100 elever från minst åtta skolor.

Samtidigt läckte de nya hoten om nedskärningar ut. Det gällde bland annat:

• Hot om lunchavgifter på gymnasiet igen, kanske med 400 kronor i månaden!

• 130 skoljobb var fortfarande hotade: lärare, vaktmästare, kökspersonal, barnskötare.

• Barngrupperna i barnomsorgen skulle bli större igen!

Men att detta skulle provocera fram nya större protester gjorde politikerna oroliga. Elevkampanjen och RS var redan i full gång för en ny skolstrejk och fortsatta protester.

Politikerna minns kampen mot skolmatsavgiften– Bara massiva protester och kamp kan stoppa förslagen, men det är bråttom, sade Elevkampanjens ordförande Lina Thörnblom som också är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Politikerna mindes också vad som hände när lunchavgifter infördes under hösten 2004 på gymnasierna i Haninge. Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna organiserade då en kampanj med skolstrejk, massbojkott av avgiften och demonstrationer. Efter sex månader tvingades politikerna att backa.
Den kamprörelsen ville inte politikerna uppleva igen. Dessutom erbjöds högeralliansen en räddningsplanka från socialdemokraterna och vänsterpartiet.
I en ny uppgörelse mellan dessa partier och högeralliansen sägs nu att skolan får ytterligare ett stödpaket på 24 miljoner kronor, utöver de 15 miljoner som utlovades den 20 februari.
”Dock kvarstår ett sparbeting på cirka 20 miljoner kronor som ska hämtas hem under 2007”, sägs i ett pressmeddelande Offensiv fått i skrivande stund.

Fortsatt kampberedskap”Nu när majoritet och opposition är överens om hur problemen ska hanteras finns förutsättningen för att gemensamt arbeta framåt för skolornas och barnens bästa” säger Martina Mossberg (m) i pressmeddelandet.
Men ”oppositionen” är inte (s) och (v) utan föräldrar, elever och skolpersonal – som inte heller denna gång tillfrågats om sina åsikter. Hela manövern stinker av försök att rädda ansiktet på politikerna, inte av omsorg om skolan och Haninges framtid.
Att de tvingats backa är ändå en stor framgång för kampen.
Men vi vet ännu inte vad de 20 miljonerna i nedskärningshot innebär. Därför krävs fortsatt kampberedskap och kontroll av de konkreta hoten på varje skola och förskola.

Mattias Bernhardsson

Rektorer försökte tysta protesterna

Artikel ur Offensiv

Hundratals elever och föräldrar i Haninge har reagerat på skolnedskärningarna med kamp och aktivitet. Samtidigt svarar politiker och rektorer med hot och förbud mot elever som organiserar motståndet.

Från början var det rektorer som slog larm – men nu har dom skrämts till tystnad och till att agera mot eleverna. Nästan alla rektorer försöker nu inskränka demokratin för elever och organisationer, trots att de vet vad nedskärningarna kommer att innebära om de genomförs.

Kan rektorer stoppa elever från att skriva, trycka eller dela ut flygblad?– Nej! Justitieombudsmannen (JO) slår fast att ”... en skola inte har rätt att förhandsgranska, förbjuda eller censurera tryckt material som används i samband med politisk information” (JO:s beslut 1987, dnr 2628-1897, samt JO:s ämbetsberättelse 1991/92 s. 346).

Inför skolstrejken 7 mars hotades elever med att de skulle få IG (underkänt) om de deltog på demonstrationen.
Sådana hot är helt tagna ur luften då det helt enkelt inte är möjligt att ge en elev IG för en eller två förlorade timmar. En elev kan få streck i ett ämne men bara om frånvarotiden är 60 procent av hela terminen.
Det vore mer sanningsenligt att säga att många fler elever riskerar att inte nå kunskapasmålen alls om de inte demonsterar och stoppar nedskärningarna. Hur kan en rektor som säger sig värna om elevernas utbildning tycka att nån timmes frånvaro för demonstration är dåligt när det verkliga hotet är lärarlösa lektioner om inte nedskärningarna stoppas?

Många rektorer säger helt enkelt att ”det inte får finnas någon politik på skolan”.
Detta stämmer absolut inte. Skolan hotas just nu av högeralliansens politik – då är ju svaret en annan politik!
Dessutom så har alla – även elever – enligt grundlagen rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. Detta gäller också skolan och ingen rektor har rätt inskränka dessa rättigheter.
Skolverkets allmänna läroplan säger att ”skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.”
Förutom att skolans egna elever har rätt att organisera sig och bedriva politisk verksamhet så har även Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna som alla andra föreningar rätt till det.

Rektorerna har till och med sagt att ”bara riksdagspartier är tillåtna, annars måste vi släppa in rasistpartier också”.
Detta är nonsens! Ska man stoppa rasistpartier genom att förbjuda alla andra att verka på skolan?
Skollagen (Lag 1999:886) säger tydligt att skolan aktivt ska motverka rasism och där ingår att stoppa rasistiska organisationer att komma ut på skolorna.
Elever, inklusive Elevkampanjen, kämpar ju för att stoppa nedskärningarna. Rasistpartierna står för våld och diskriminering (och vill skära ner i skolan!). Hur kan någon jämföra dessa två?
Politikerna vill att besluten ska tas bakom stängda dörrar, utan insyn och utan att någon ifrågasätter. Därför hittar de på nya regler för att utestänga eller stoppa de som protesterar mot nedskärningarna.
Det är viktigt att alla elever och föräldrar står på sig och försvarar demokratin.

Mattias Bernhardsson

torsdag 8 mars 2007

Skolstrejk i Haninge

Artikel ur Offensiv

Kampen fortsätter efter politikernas reträtt från 240 till 130 skoljobb

Genom att skjuta till 15 miljoner och skriva ner antalet hotade skoljobb visar den borgerliga kommunledningen i Haninge att de har börjat inse vidden av proteststormen.
Nedskärningarna är dock fortfarande den största attacken någonsin mot skolan. Elevkampanjen, som varslat om strejk på skolorna den 7 mars, fortsätter kampen för att stoppa alla nedskärningar och rusta upp skolan.


Högeralliansen i Haninge (m, fp, kd, c, mp) är uppskrämda efter att 400 elever, föräldrar och lärare demonstrerade utanför Barn- och utbildningsnämndens möte den 20 februari.
Först ville politikerna skära bort hela 240 tjänster i skola och förskola, nu backar de till 130 tjänster.
– Politikerna måste backa på alla nedskärningar, säger Elevkampanjens ordförande Lina Thörnblom som också är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge och en av de många talarna på skolstrejken.
Politikerna har försökt mörka fakta om nedskärningarna och hur stora de är. De har till och med sagt att nedskärningarna beror på ett ”räknefel”.

Högerstyret ljuger
Men siffrorna visar att de ljuger.
– Politikerna ljuger för att slippa förklara varför de vill ta pengar från skolan, säger Lina Thörnblom.
– Av de 49,5 miljoner som ska skäras ner så beror enbart 5,8 miljoner på den s k ”felräkningen”, förklarar Mattias Bernhardsson som är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna och själv en av de som Barn- och Utbildningsförvaltningen vägrat lämna ut information till. Materialet är ”inte offentligt”, säger de till alla som frågar.
Nedskärningarna kommer att slå hårt om de genomförs. På flera förskolor säger personal att de inte kommer att kunna garantera barnens säkerhet.

Kampanjen fortsätter
På samtliga skolor kommer klassernas storlek att öka drastiskt från en nivå som redan tillhör landets största. Den centrala administrationen ska skäras ner med minst 15-20 procent och vuxenutbildningen med 5,5 miljoner kronor. Vistelsetiden på förskolan för barn till arbetssökande och föräldralediga ska begränsas till max 25 timmar i veckan.
Skolstrejken den 7 mars kommer att följas av protester vid kommunfullmäktige den 2 april och Rättvisepartiet Socialisterna kommer att gå ut med ett massflygblad i 20 000 dörrar.

------------------------------------------------------

Så drabbas skolor och förskolor:

Jordbro/ Västerhaninge / Tungelsta
Skolor/förskolor: Alla!
Nedskärning: 18,8 miljoner.
Tjänster bort: 49,2
Övrigt: Ribbyskolans kafeteria stängs, frukost och salladsbord avskaffas.

Brandbergen / Vendelsö
Skolor/förskolor: Alla!
Nedskärning: 17,6 miljoner.
Tjänster bort: 45,6

Handen / Skärgården
Skolor/förskolor: Alla!
Nedskärning: 13,1 miljoner.
Tjänster bort: 34,3

Rektorerna befarar mycket större klasser, att färre elever kommer nå kunskapsmålen och att stöd av specialpedagoger upphör nästan helt, liksom arbetet med elevers ohälsa. Det betyder stor risk för ökade sjukskrivningar, väldigt stora barngrupper och att barnens säkerhet inte längre kan garanteras!

torsdag 1 mars 2007

Skolstrejk 7 mars

Artikel ur Offensiv

”Kampen är inte över”. Så inleds flygbladet som elever på Dalarö skola delar ut inför skolstrejken och demonstrationen den 7 mars mot nedskärningarna på upp emot 60 miljoner kronor i skola och förskola i Haninge kommun.

Den 20 februari hade Elevkampanjen tillsammans med föräldrarnätverket i Haninge en demonstration med 400 protesterande. Lärare som hade tagit med sig sina klasser, föräldrar, mor- och farföräldrar och andra Haningebor hade samlats för att pressa politikerna innan Barn- och Utbildningsnämndens möte.

Undanflykter
De borgerliga politikerna kom med ursäkter och undanflykter på presskonferensen som hölls två timmar innan mötet. Där sa man att man ”bara” skulle skära ner med hälften, alltså avskeda 120 anställda istället för 240, några siffror ville man inte uppge. På nämndmötet beslutades att för att hålla sig inom budgetramarna för 2007 så ska man genomföra nedskärningar i skola och förskola. Totalt så är det ett underskott på cirka 40 miljoner kronor i nämnden. Förslaget till kommunfullmäktige är att tillföra 15 miljoner av de 17,5 miljoner kronor som man har räknat fel på tidigare, men de ska sedan betalas tillbaka innan årsskiftet 2009/2010. Resten av pengarna ska skäras ned under år 2007.

Komvux och förskola
Man beslutade också att skära ned inom Centrumvux med 5,5 miljoner kronor, att begränsa vistelsetiden på förskolan för barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga till 25 timmar i veckan och att minska den centrala administrationen med 15-20 procent.
Enligt rapporter ifrån BRIS respektive Rädda Barnen så är Haninge en av de kommuner som satsar minst på skolor och förskolor i landet. De borgerliga partierna lovade vitt och brett i valet att man skulle satsa på skolorna i Haninge, att man nu skulle ta sig upp på genomsnittsnivån för resten av landet. Haninge kommun har en barnfattigdom på 14,3 procent och hamnar då på plats 244 av landets 290 kommuner. Nu slår man undan benen på barn och ungdomar i Haninge igen.
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen mobiliserar nu tillsammans med föräldrar till en ny demonstration den 7 mars och uppmanar till skolstrejk emot nedskärningarna.
Efter att för två år sedan ha vunnit kampen mot skollunchavgifterna på gymnasierna i Haninge just genom skolstrejker, demonstrationer och en bojkottskampanj, kan vi även vinna den här kampen.
Haninge kommun gjorde under 2006 ett överskott på strax under 100 miljoner kronor. Även år 2007 finns det ett budgeterat överskott på cirka 60 miljoner kronor. Borgarna tillsammans med miljöpartiet, som styr i Haninge, anser att ”budget i balans” och ”budgetdisciplin” är viktigare än elevers utbildning och framtid.

Överskottet till behoven!
Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna kräver att överskottet ska användas för att täcka de behov som finns i skolor och förskolor i Haninge.

Lina Thörnblom,
ordförande Elevkampanjen och kommunfullmäktigeledamot för RS i Haninge

torsdag 22 februari 2007

Elever reser motstånd

Artikel ur Offensiv

400 elever, föräldrar och lärare slöt upp på tisdagen den 20 februari för att protestera emot borgaralliansens enorma nedskärningspaket på för- och grundskolan i Haninge.

Tal av föräldrar, lärare och elever varvades med rap-band och talkörer för att försvara personalen på skolan och förskolan.
Demonstrationens konferencierer Maria Kirby från Föräldrar i Haninge och Joel Eriksson från Elevkampanjen pressade de ansvariga politikerna i Barn- och utbildningsnämnden hårt.

”Några måste sparkas”
– Njae, några måste vi ju sparka om vi ska slippa lägga ner skolor, svarade Martina Mossberg (m) undvikande.
– Vilka ska få sparken och vad är det för idé att ha skolor kvar om det inte finns några lärare? Sluta prata politikersnack och tala sanning!, hördes en arg förälder ropa från demonstrationen.
Varken Martina Mossberg eller Gilbert de Wendel (m) kunde svara demonstranterna på hur många man vill sparka, men på Barn- och utbildningsnämndens möte nämndes 230 anställda, trots att ”minst 15 miljoner” kronor skulle skjutas till i budgeten.
Gilbert de Wendel försökte med att det skulle klaras genom naturliga avgångar (förstås helt utan underlag), men som Maria Kirby från Föräldrar i Haninge sa, så hjälper det hur som helst inte barnen och personalen i skolan som får klara sig med mindre resurser.

Haninge går med vinst
– Det går helt enkelt inte att spara mer i Haninges skolor, sa Maria Kirby.
Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson visade i sitt tal att det visst finns pengar för att stoppa nedskärningarna:
– Kommunledningen räknar med ett överskott på 60 miljoner kronor för i år, lika mycket som de vill skära ner på skola och förskola.
– Nedskärningarna är också lika stora som kostnaden för politiker- och konsultarvodena, fortsatte Mattias Bernhardsson.
– Den här demonstrationen är en varning! Om de inte drar tillbaka attackerna på skolan, måste vi trappa upp med hårdare tag som skolstrejk, avslutade Mattias sitt tal.
Efter demonstrationen tågade eleverna genom Haninge centrum till kommunhuset ropandes ”Vad ska vi göra? Rädda skolan!”, för att ytterligare pressa politikerna på BUN:s möte som hölls bakom stängda dörrar.

Upptrappad kamp
Elevkampanjen höll möte strax efter demonstrationen med representanter från flera skolor, där beslut togs om att varsla om skolstrejk i hela Haninge den 7 mars.
Alla vet vad som står på spel. Rektorerna har gett skräckrapporter om vad nedskärningsförslagen innebär, där t ex Brandbergsskolan har beskrivit hur arbetet med elevers ohälsa upphör, specialpedagoger försvinner och personalen minskas med 17 tjänster, hela 25 procent.
Samtidigt gör Haninge en vinst på 98 miljoner kronor för 2006 och har budgeterat för en vinst på 60 miljoner kronor för 2007. Detta visar att pengarna finns. Att nedskärningar ändå står fast visar att kommunledningen anser att Haninges barn och lärare har det för bra och har ”för stor kostym”. Bara fortsatt och upptrappad kamp kan stoppa nedskärningarna.

Jonas Brännberg
Lina Thörnblom


--------------------------------------------------

Röster från demonstrationen:

Mikaela Andric, Elin von Gerber Olinder, André Schibort och Patrick Robertsson går i 8:an på Ribbyskolan:
– Vi vill ha kvar våra lärare!
– Och inte större klasser.
– Bättre skolmat och sånt.
Ellen Videll och Beatrice Gustavsson åk 9, Ribbyskolan:
– Vi är här för att visa att vi bryr oss.
– För att allting försämras.
– Jag vet inte om politikerna kommer att bry sig, men de kanske i alla fall reagerar.
Mikaela Maturama och Nakisa Zakeri går i 9:an:
– Vi kommer inte själva att beröras eftersom vi går ut, men vi har kompisar och småsyskon som drabbas.

Intervjuer: Ulrika Waaranperä

Skolstrejk nästa steg

Artikel ur Offensiv

Stor protestdemonstration, men hotet om skolslakt kvar i Haninge

Poseidons torg i Haninge förvandlades i tisdags till ett jättelikt protestmöte mot kommunens skolnedskärningar.
Över 400 elever, föräldrar och lärare slöt upp till demonstrationen med Elevkampanjen och Föräldrar I Haninge, för att protestera mot högeralliansens enorma nedskärningspaket på för- och grundskola.


Trots högkonjunktur och ett rekordöverskott på 98 miljoner kronor år 2006, har högeralliansen planerat en massaker på skolan. Hotet mot skolan har aktiverat många föräldrar, som bildat kampanjgrupper och mobiliserat till demonstrationen.
Politikerna är väldigt pressade och försökte blidka kamprörelsen genom att utlysa en presskonferens timmen innan demonstrationen, där de lovade att ”skjuta till 15 miljoner kronor”. Martina Mossberg (m) upprepade detta när hon utfrågades på demonstrationen, men möttes av burop och talkörer. Uppmaningar om skolstrejk, från Lina Thörnblom, Elevkampanjens ordförande och kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna, besvarades däremot med jubel.
Hotet om jättelika nedskärningar ligger fast, vilket visades när högeralliansen (m, fp, kd, c och mp) klubbade igenom nedskärningarna på Barn- och Utbildningsnämndens möte som hölls direkt efter demonstrationen.

230 tjänster bort
230 jobb och 60 miljoner kronor ska fortfarande skäras bort. Det var budet på politikernas möte, men hur det drabbar varje skola preciseras inte!
Fortfarande är det många som inte vet vad politikerna planerar, och på några skolor har elever som vill demonstrera hotats med repressalier.
I tisdagens beslut nämns dessutom att den centrala administrationen ska skäras ner med minst 15-20 procent och vuxenutbildningen med 5,5 miljoner kronor. Tiden på förskolan för barn till arbetssökande och föräldralediga ska begränsas till max 25 timmar i veckan.
Kampen måste nu trappas upp. Elevkampanjen höll möte strax efter demonstrationen med elever från flera skolor. Beslut togs att varsla om skolstrejk i hela Haninge den 7 mars. Inför detta planeras stormöten och andra kampanjaktiviteter på skolorna.
Bara fortsatt kamp kan stoppa nedskärningarna. Med skolstrejker och betalningsbojkott tvingades politikerna i Haninge 2004-2005 att riva upp beslutet om skollunchavgifter i gymnasiet.

torsdag 15 februari 2007

Nu behövs skolstrejk

Artikel ur Offensiv

Stoppa den största skolslakten någonsin i Haninge!

Uppemot 240 jobb är hotade inom skola och barnomsorg i Haninge av den styrande högeralliansen (m, fp, c, kd, mp). Nu behövs kamp från elever, föräldrar, personal och alla Haningebor för att stoppa nedskärningarna.


Ute på förskolor och skolor som är drabbade i Haninge är stämningen upprörd. Kommunledningen lägger locket på och sätter press på rektorer för att undvika kampstämningar.

Personalen ovetande
Det finns fortfarande personal som inte vet om att det planeras nedskärningar på över 40 miljoner kronor inom barn- och utbildningsnämnden. Gör man om denna siffra till tjänster innebär det 233 stycken.
Bara i Brandbergen och Vendelsö har 35 lärare, 25 barnskötare, 10 specialpedagoger, 5 biträdande rektorer och 10 övriga anställda varslats om övertalighet, enligt en förskollärare i Brandbergen.
Facken säger att de inget kan göra för att man inte har varslat om avsked utan om övertalighet, men det spelar ju ingen roll för oss övriga, vi är ju i vilket fall färre kvar på arbetsplatserna.

4 miljoner från en skola

I Kvarnbäcksområdet i Jordbro, som innefattar både skola och förskola, ska man skära ned 4 miljoner kronor.
I måndags hölls ett föräldramöte där rektorn förklarade vad som planeras. Stämningen var upprörd och föräldrar undrade varför rektorn inte har gått ut med detta tidigare när han har vetat om vad som skulle hända i två månader. Rektorerna blev informerade om besparingarna redan den 10 december.
Uppenbarligen är inte det här något som oroar kommunledningen i och med att det inte ens står med på dagordningen för nästa kommunstyrelsemöte. Kommunalrådet Gilbert de Wendel (m) har heller inga svar.
– Vi vet ingenting nu. Rektorerna ska göra konsekvensanalyser och efter det kommer vi se hur vi kan göra det bästa av situationen, säger han.
Rättvisepartiet Socialisterna har tillsammans med Elevkampanjen startat en kampanj mot nedskärningarna.
För två år sedan lyckades vi tillsammans med elever och föräldrar att genom stora protester, skolstrejker och en bojkottskampanj stoppa den införda skolmatsavgiften.
Vi måste göra det känt för folk vad som försiggår och vi måste kämpa på samma sätt som för två år sedan

Breda protester!
Det är bara breda protester som kan stoppa attackerna på skolan och barnomsorgen. Nästa steg borde bli en skolstrejk.

Lina Thörnblom

100-tals lärarjobb hotade i Haninge

Artikel ur Offensiv

– Vi måste ta strid, säger Elevkampanjen och föräldrar

På 1990-talet blev Haninge ökänt för alla nedskärningar inom skola och barnomsorg – ”på grund av dom dåliga tiderna”. Men nu – med överskott i kommunen och ”goda tider” – kommer de värsta nedskärningsförslagen någonsin.


– Min mamma som är studierektor har räknat ut att hon måste skära bort sitt eget jobb och ytterligare 11 anställda på sin skola. Det berättade en av många arga Haningebor som skrev på Rättvisepartiet Socialisternas namnlistor i lördags.
– Vi har bildat en föräldragrupp mot nedskärningshoten på vårt dagis, sa en förälder.
– Eleverna planerade strejk, men övertalades tyvärr av rektorn att avstå, sa en annan.

Konsekvenser
Listan på högeralliansens försämringar tar aldrig slut:
• 17 jobb på Brandbergsskolan.
• 20 jobb på Ribbyskolan.
Minst lika många blir det på andra högstadieskolor: Kvarnbäck, Vendelsö o s v.

Inte felräkning
Konsekvenserna blir förödande: större klasser, ingen rastverksamhet eller skolhälsovård, bort med allt extra stöd till elever med särskilda behov. Alltsammans leder det till en skola utan trivsel och med sämre undervisning.
Moderaternas skolpolitiker Martina Mossberg låtsas som om det handlar om en felräkning av statens bidrag, men det är en bluff. Av 3,7 miljoner kronor i föreslagna nedskärningar på Brandbergsskolan handlar 350 000 kronor om dessa pengar.

Det finns pengar!
Resten är nya rena nedskärningar av högerpolitiker som tycker att skolan fått ”för mycket pengar”.
– Kommunen har ett överskott på 100 miljoner kronor – dubbelt mer än skolnedskärningarna. Det som nu behövs är kamp från elever, föräldrar, personal och alla Haningebor, säger Lina Thörnblom, ordförande i Elevkampanjen och kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.

torsdag 8 februari 2007

Rör inte våra lärare

Artikel ur Offensiv

Högeralliansen hotar sparka 240 i skola och förskola

Högeralliansen i Haninge hotar att sparka 240 anställda i Haninges
skolor och förskolor. Men nedskärningarna beror inte på att det saknas pengar i kommunen. Det finns ett överskott i Haninge på närmare 100 miljoner kronor!

S satsade inte på skolan
– Även de senaste åren, då socialdemokraterna styrde, satsades det så mycket som 14 procent mindre på undervisningen i Haninge jämfört med övriga förortskommuner, vilket visar det enorma behovet av satsningar, säger Elevkampanjens ordförande Lina Thörnblom, tillika kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
På Ribbyskolan riskerar upp till tjugo lärare att avskedas, kafeterian ska läggas ner och klasserna blir större.
Kjell Nordén, vaktmästare på skolan, påpekar att det här inte är den första nedskärningen.
– De senaste mandatperioderna har socialdemokraterna skurit ner flitigt. Jag själv har förlorat min kollega och måste nu jobba för två, vilket innebär massor med övertid, säger han.
Ilskan bland lärare och elever är stor. De resurslärare som nu finns är hotade.


nedskarningar
Frank Worthington och elever

Demonstration planeras
Frank Worthington, resurslärare på skolan, ger svar på tal:
– Nu har politikerna gått för långt. Demonstrationen som elevrådet planerar har fullt stöd bland oss lärare. Nu finns det rykten att personal blivit hotade att bli av med jobbet om de demonstrerar, trots att detta är en demokratisk rättighet. Om de där uppe skiter i demokratin, ja då är det här så nära revolution man kan komma. Jag är beredd att kämpa tills nedskärningarna stoppas!
Lina Thörnblom stödjer elevernas och lärarnas planer på protester:
– Vad som nu krävs är elev- och lärarstrejker.
– Vår kamp tillsammans med eleverna som stoppade skollunchavgiften visar att kamp lönar sig.

Joel Eriksson

Ingen ska tjäna under 18 000

Artikel ur Offensiv

Istället för höjda arvoden – satsa på skola och omsorg

Idag tjänar mer än tusen anställda i Haninge kommun under 18 000. Det är var fjärde anställd. Vi kräver därför att ingen ska tjäna under 18 000 kronor i månaden, sa Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna (RS), i en av många debatter under Haninges kommunfullmäktige den 5 februari.


– RS stöd till kamp för högre löner skulle betyda anarki på arbetsmarknaden, var svaret från Raymond Svensson, centerpartiet, som talade för alliansen.
Mattias Bernardsson svarade med att hänvisa till direktörernas guldregn, som alliansen applåderar. Och när centerpartisten påstod att kompetens var ett av kriterierna för löner i kommunen påpekade Mattias att Raymond Svensson i så fall riskerade en rejäl sänkning av sin ersättning på 30 000 som deltidspolitiker.

Jordbromalmsskolan

Ingen talare från något av de andra partierna gav stöd till kravet på löneökningar för kommunens många lågavlönade barnskötare, lokalvårdare, undersköterskor, bespisningspersonal m fl.
RS tog också initiativ till en debatt om den nedläggningshotade Jordbromalmsskolan. Där verkade nu särskilt socialdemokraterna backa, efter att ha förstått att opinionen i Jordbro är emot en nedläggning. Definitivt förslag om skolorna i Jordbro kommer från moderatalliansen i april.

Politiker på arbetarlön
Kjell Bjerreholm (fp) pressades hårt av Mattias Bernhardsson om kravet på taklyftar i äldreomsorgen. Mattias betonade hur personalen kämpat för bättre arbetsmiljö, sedan i december även med stöd av Arbetsmiljöverket som skrivit en skarp rapport om Haninges äldreomsorg. Bjerreholm verkade mer orolig för budgeten än för personalens ryggar.
På frågor från Lina Thörnblom gavs löften om bättre belysning i Jordbro, medan kommunledningen inte är beredd att se till att Brandbergen får tillbaka sin fotbollsplan.
Till sist fick Lina Thörnblom, RS, stöd från en socialdemokrat och en vänsterpartist för kravet att ledamöter i kommunala styrelser enbart ska få ersättning för förlorad inkomst, inte de höga arvoden kommunpolitikerna föreslagit till sig själva.

Per-Åke Westerlund

torsdag 25 januari 2007

Stoppade våldtäktsförsök i Jordbro - blev tvåa i omröstningen 'Årets Stockholmare'

tidningsklipp_001
Mattias Bernhardsson och Joel Eriksson. Klipp från Mitt i Haninge
Joel Eriksson och Mattias Bernhardsson, två medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna, kom på andra plats i valet till Årets Stockholmare i tidningen Stockholm City. De fick 18 procent av rösterna, efter astronauten Christer Fuglesang som fick 60 procent.

Joel Eriksson och Mattias Bernhardsson jagade ifatt och grep en misstänkt våldtäktsman i Jordbro i mars. Under den tredje kvällen i rad den misstänkte mannen överföll unga kvinnor i Höglundaparken var Joel och Mattias på plats och beredda
– Vi kräver bättre belysning här i Jordbro. Men de flesta våldtäkter sker inte i en mörk park i en förort, utan i hemmet. Därför kommer vi också kämpa för fler ökade resurser till kriscentrum och kvinnojouren. Mattias blev invald i Haninge kommunfullmäktige några månader efter att vi valdes till Månadens Stockholmare. Där kommer vi att driva på i de här frågorna, säger Joel Eriksson.