torsdag 6 september 2007

Oppositionen i Haninge stavas RS

Artikel ur Offensiv

Den nya blågröna alliansen i Haninge började snabbt attackera skolan efter valet i september förra året, men kommunens föräldrar, lärare, elever och annan personal sa ifrån och genomförde demonstrationer och skolstrejker utanför politikernas möten.

Det nya kommunstyret planerade att skära ned med upp till 60 miljoner kronor i Barn- och utbildningsnämnden p g a ett underskott. Haninges skolor och förskolor, som redan är hårt drabbade av den dåligt skötta ekonomin i kommunen under 1990-talet, riskerade att bli av med 230 av sina anställda.

Kamp lönar sig
Kampen mot de föreslagna skolnedskärningarna, som Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Elevkampanjen tog initiativ till, hade effekt och kommunledningen tvingades att delvis backa. Redan under den första protesten i februari lovade Barn- och utbildningsnämndens ordförande Martina Mossberg (m) att man ”bara” skulle skära ned till hälften, alltså att drygt 100 anställda skulle förlora jobben.
Nu riskerar skolorna att drabbas av ytterligare nedskärningar, då nämnden återigen väntas gå med underskott – men kampen fortsätter, utanför kommunfullmäktiges sammanträde den 10 september genomför föräldraföreningen på Vikingaskolan, som hållit igång protesterna under våren, en ny demonstration.
Nedskärningarna på skolorna i kommunen, men också i hela landet, leder till att rektorer istället vill öppna friskolor.

Friskolor? – nej tack
I Haninge kommun vill hela fyra skolor; Kvarnbäcksskolan, Vendelsömalmsskolan, Ribbyskolan och Berga naturbruksgymnasium, ombilda till friskolor redan till höstterminen 2008. Detta skulle inte bara vara en katastrof för kommunen utan också för eleverna och lärarna, då friskolor är privata företag där många av dem också drivs för att göra vinst. Enligt LO förlorar kommuner i genomsnitt 25 000 kronor per elev som går över till friskolor. Detta är emellertid en del av högerns systemskifte, allmännyttan ska till så stor del som möjligt säljas ut och bli privatägd.
RS har med sina två mandat i Haninge kommunfullmäktige drivit på för mer pengar till skolorna och för att stoppa nedskärningarna. Vi har med hjälp av våra platser kunnat ta kampen in i kommunfullmäktige och fått möjlighet att ta kommunpolitiken till gator och torg med protester och demonstrationer.
Nu till hösten kommer vi bland annat att kämpa för att Fredriks industrigymnasium ska totalrenoveras. Offensiv uppmärksammade i en intervju med elevskyddsombudet i februari hur delar av skolan inte har renoverats sedan 1962 och att golven innehåller det cancerframkallande materialet asbest.
Kommunen har nyligen renoverat gymnasiet för de teoretiska och estetiska ämnena för en kostnad på 217 miljoner kronor. Det uppskattade investeringsbehovet på Fredrik ligger på 40 768 000 kronor. Det skulle innebära en satsning på 97 066 kronor per elev. När man byggde om den teoretiska och estetiska delen kostade det drygt 180 833 kronor per elev.

Rusta upp skolan
Frågan har nu blivit uppmärksammad i media, men Barn- och utbildningsnämndens ordförande säger att man nu ska göra ännu en utredning, utöver den som redan gjorts av det kommunala bolaget Tornberget år 2005, som pekar på bristerna, och efter att den är klar ska man se över saken.
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen kämpar för allas rätt till lika utbildning och kräver därför att även de yrkestekniska programmen ska få en högre standard i arbetsmiljön och utbildningen. En interpellation har lagts från RS till nästa möte, då frågan kommer att debatteras och vi kommer att ställa kommunledningen mot väggen.

Lina Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för RS i Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.