torsdag 26 mars 2015

Nya protester mot flytt av Lakeside vid fuskande nämndmöte

Kultur- och fritidsnämndens pinsamma svar på RS överklagan • S-politiker uppmanade till ockupation mot flytt under demonstrationen, men röstade för flytt inne på nämndmötet

Tv: Robert Bielecki (RS). Th: Linnea Bergmark (Ungdomsrådet)
- - - - -
Uppdatering: Kommunledningen kör över ungdomarna och monterar i praktiken ned Lakeside i dess nuvarande form
- - - - -

Kampen för att rädda Ungdomens hus Lakeside fortsätter. Igår ägde den andra demonstrationen för att stoppa uppslittringen av verksamheterna på Lakeside rum, som tågade från Poseidons torg till kommunhuset där kultur- och fritidsnämnden hade sammanträde. Den styrande koalitionen S, MP och C försöker flytta verksamheten till Jordbro, trots att bara 30 av över 200 dansare bara får plats där.

– Vi demonstrerar återigen emot politikernas vanvettiga ”beslut, för det finns ju inget riktigt beslut om att splittra upp och i praktiken lägga ned verksamheterna på Lakeside, öppnade Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) demonstrationen. Robert blev senare även intervjuad i direktsänding av radio P4 Stockholm (Se inslaget här).
Cassandra Bergström
– Jag tycker det är vedervärdigt hur politikerna har agerat i processen. Lyssna på oss, backa tillbaka bandet och ge oss en chans, sade Cassandra Bergström, en av initiativtagarna till kampanjen Rädda Lakeside.

måndag 23 mars 2015

Stoppa högerns hets mot EU-migranter


Joel Söderström (RS)

Av Joel Söderström

Moderaterna i Haninge har den senaste tiden fört fram krav på att avhysa de människor som uppehåller sig vid Västerhaninge pendeltågstation. De pratar om att barn och kvinnor skulle känna sig otrygga på grund av tiggarna och att de smutsar ner. Att avhysa tiggarna är ”det bästa för alla parter” säger de.
Moderaternas Alexandra Anstrell kritiserade i kommunfullmäktige de frivilligorganisationer som hjälper migranterna med mat och kläder. Moderaterna Mikael Fridebäck och Sven Gustavsson skriver i tidningen Mitt i Haninge att kommunen inte ska hjälpa EU-migranterna, då det skulle ”bidra till ett växande problem med tiggeri i Haninge kommun”. Istället vill de förbjuda tiggeriet och ge polisen större befogenheter att driva bort dem. Till vad?

”Tiggeriet är en ordningsfråga” skriver Moderaterna Haninge på sin hemsida. Fel. Tiggeriet är en fattigdomsfälla, orsakad av högerpolitiken i hela Europa och högerns egen politik i Sverige. Att romer rör sig över gränserna har med förföljelse och rasism att göra. Tiggeriet i sig är påtvingat. Den ekonomiska krisen åren 2008-2009 innebar att romerna var de första att bli av med sina jobb runt om i Europa.
Som en konsekvens av högerpolitiken ser vi en allt aggressivare retorik mot utsatta grupper, som också bidrar till en avhumanisering av till exempel tiggare. Människor blir ett problem på papper och beskrivs av högern som en ”sanitär olägenhet”, ett problem som högern har all skuld för men som de vägrar att ta minsta lilla ansvar för; En smutsig olägenhet till följd av de superrikas allt tjockare plånböcker, en olägenhet som statsmakten och polisen ska städa undan. Högern har inget intresse för att lösa misären, problemet ska bara sopas under mattan och hamna i någon annan kommun där de slipper se det. Eller som Glenn Wigermark, en av Centerpartiets valkandidater själv uttrycker det på facebook: ”Skicka hem dom jävlarna istället.... hur svårt kan de va..?”.
Högern bidrar till en normalisering av rasism och aggressivitet mot de som har minst i samhället. Resultatet har blivit att tiggarna vid Västerhaninges station blivit jagade med kofot, nedsprutade med brandslang, fått sina madrasser nerkissade och får utstå återkommande trakasserier.

fredag 20 mars 2015

Stoppa kapitalets TTIP-avtal


Av Robert Bielecki

Det av svenska fack tämligen okritiserade TTIP, frihandelsavtalet mellan USA och EU, innebär en allvarlig inskränkning av arbetares rättigheter. Nu visar nyläckta dokument att ett sådant avtal också skulle innebära att en återkommunalisering av välfärden blir nästintill omöjlig.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har gång efter annan uttalat sig positivt om TTIP, och i förra veckan manade han EU-topparna i Bryssel att skynda på avtalet. ”Alla frihandelsavtal gynnar Sverige”, sa Thorwaldsson ogenerat till Svenska Dagbladet den 11 mars.
Detta även efter att nyläckta dokument från EU-kommissionen visar att en återkommunalisering av välfärden i princip skulle omöjliggöras. Det beror på att verksamheter som offentlig sjukvård faller inom TTIP:s tvistelösningsmekanism, ISDS, som ger företag rätt att stämma stater utanför det nationella rättssystemet.

onsdag 18 mars 2015

Nya skandaler om slumvärden Patrizia Immobilien KAG i Jordbro

Försöker lura hyresgäster att gå med på hyreshöjning för att åtgärda fel • Förslumning av tomma lägenheter


Kampen för upprustning av bostäder i Jordbro fortsätter. Nätverket Rusta upp Jordbro avslöjar hela tiden allvarliga hälsofarliga brister, exempelvis att Newsec/Patrizia Immobilien KAG har lurat hyresgäster att tapeter inte ingår i underhållet, vilket inte stämmer.

Hyresgästerna har ett lagstadgat underhåll av sina lägenheter där tapeter och målning med jämna mellanrum ingår. Vi pratar om lägenheter med stora hål i väggar och dörrar. Även fläktar som faller sönder får hyresgästerna höra att de ska fixa själva.
Allt eftersom kampen har pågått har fastighetsägaren Patrizia pressats till att åtgärda vissa fel. Dock förekommer att de försöker ta ut hyreshöjning för det. Man ska aldrig gå med på en hyreshöjning om det inte är godkänt. Det är bara standardhöjningar de får ta betalt för, till exempel för ett nytt modernt kök. Inte för att åtgärda fel som mögel i lägenheten (vilket är mycket vanligt i dessa lägenheter).

tisdag 17 mars 2015

RS överklagar nedläggning och flytt av Ungdomens hus Lakeside

RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson lämnade idag in överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm

> Läs mer om kampanjen för att rädda Lakeside

Mattias Bernhardsson (RS)

Överklagan av beslut och begäran om omedelbar inhibition:

Kommun: Haninge
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Härmed överklagar jag ”beslutet” att stänga ned ungdomsverksamheten på Lakeside vid Rudan i Handen och flytta den till Jordbro Kultur- och föreningshus. Jag begär också inhibition, att inställa verkställandet av detsamma så att Lakeside inte töms på verksamhet och inventarier enligt planerat den 25 mars.

Med överklagan avses att beslutet skall upphävas på följande grunder enligt 10 kap., 8 § kommunallagen:
1. Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
2. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

Enligt kommunallagen skall överklagandet ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

måndag 16 mars 2015

Skydda naturen i Arbottna på Muskö från exploatering

Planer på exklusivt bostadsområde hotar viktig fågelsjö och naturbetesmarker • RS förslår naturreservat
Arbottnamaren. Foto: Mattias Bernhardsson
Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledmot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

En marknadsplats med jordbruk, musteri och mejeri tillsammans med mindre bysamhällen. Så marknadsför Drömgården sitt projekt att exploatera Arbottna, vid sjön och våtmarken Maren på Muskö i Haninge.
Många som bor i området och först var positiva till förslaget har nu fått upp ögonen för att det i realiteten handlar om att anlägga ett exklusivt strandnära bostadsområde med 400 åretruntbostäder. En indikation på detta är att vissa tomtstorlekar är planerade att vara så stora som 1 500 och 2 500 kvadratmeter.
Naturbetesmarker med stor artrikedom. Foto: Mattias Bernhardsson
Många boende har också reagerat mot att Maren, som idag är ett eldorado för fågellivet, ska göras om till en bad- och fiskesjö, trots att det redan finns fem bad- och fiskesjöar på Muskö. Tillstånd för grävning, rensning, dämning och reglering av våtmarken har redan utfärdats.
Det finns bra delar med projektet, som att restaurera Arbottna herrgård med tillhörande lador och smedja. Det borde skett för länge sedan. Ekologiska verksamheter såsom jordbruk, mejeri och musteri är också positivt. Alla jordbruksverksamheter borde vara ekologiska och hållbara. Men att anlägga nya verksamheter, som i denna plan, kräver garantier om småskalighet och att det inte påverkar naturen negativt. Det återstår ännu för Drömgården att visa konkreta underlag för det.

torsdag 12 mars 2015

Demonstrera för Lakeside

Måndag 23 mars: Utfrågning av partierna, kl 18.00 på Lakeside. 
Onsdag 25 mars: Demonstration, kl 16.00. Samling Poseidons torg vid Haninge centrum. Marsch till Kultur- och fritidsnämndens möte i kommunhuset.
- - - - - - - - - - - -

Av Robert Bielecki

Kulturlivet i Haninge är utsatt för hot om nedläggningar och uppsplittringar. På ungdomshuset Lakeside i Handen fortsätter kampen.
Efter den senaste demonstrationen för att stoppa kulturslakten, den 25 februari, uttalade sig Pia Lublin (FP), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, i Mitt i Haninge att förslagen om att riva fritidsgården Åbygården i Västerhaninge och Folkparken i Handen inte bör genomföras. Däremot hävdar hon fortfarande att pengar inte finns och att en uppsplittring och flytt av Lakeside ändå måste genomföras.

onsdag 11 mars 2015

Platt fall för bankhöjdare

I marginalen
Av Per Olsson

Handelsbankens vd Pär Boman har, enligt bankens ledning, formellt fått sparken från sin post för att istället bli som det heter arbetande ordförande – vad gör en icke-arbetande ordförande? – i samma bank. Att Pär Boman formellt fick sparken innebar inte någon lönesänkning. Som ordförande skulle han få behålla sin vd-lön på omkring 11,2 miljoner kronor om året.  11,2 miljoner för fyra styrelsesammanträden om året. Det är en timpenning som motsvarar flera arbetares månadslöner.

När denna skandal avslöjades sa Handelsbanken att Pär Boman inte alls har fått sparken. ”Handelsbankens styrelse har träffat en överenskommelse med den avgående vd:n Pär Boman om två års fortsatt anställning i banken med bibehållen lön”, skrev avgående styrelseordförande Anders Nyrén i ett pressmeddelande i måndags. Oavsett vad som gäller får Pär Boman 11,2 miljoner kronor om året och kan se fram emot en mångmiljonpension.

söndag 8 mars 2015

Vad behövs för att lösa vårdkrisen?

Av Katja Raetz

Nästan dagligen kommer nya larmrapporter om krisen i sjukvården. Personalen larmar om ohållbar arbetsmiljö, i synnerhet på akuten. Patienter och anhöriga larmar om långa väntetider och upplever att personalen inte har tid med dem.
Som en av huvudorsakerna anges bristen på sjuksköterskor. Det ligger en viss sanning i det. År 2011 låg Sverige under snittet bland OECD-länderna när det gäller nyutbildade sjuksköterskor, 43 per 100 000 invånare och år. Danmark hade till exempel samma år 78 nyutbildade sjuksköterskor per 100 000 invånare. Sedan dess har antalet utbildningsplatser ökat något, men bristen på sjuksköterskor i vården består.


Dagens Samhälle rapporterade i februari att det fattas 2 000 sjuksköterskor på Sveriges 68 akutsjukhus, vilket har resulterat i att 870 vårdplatser har stängts.
Sverige har en hög andel högre utbildade sjuksköterskor som tar över många av uppgifterna som i andra länder utförs av läkare. Dessutom har man minskat antalet undersköterskor och deras arbetsuppgifter har delvis lagts på sjuksköterskor med ökad arbetsbelastning som följd.
Sjuksköterskorna har i flera år larmat om att lönerna inte motsvarar ansvaret och utbildningen. Istället för att höja lönerna för att locka fler till yrket väljer flera sjukhus hellre att stänga ner vårdplatser.
Sedan årsskiftet har minst åtta av landets sjukhus gått in i så kallat stabsläge enligt Svenska Dagbladet, då bland annat planerade behandlingar ställs in och akut sjuka omdirigeras till andra sjukhus.

fredag 6 mars 2015

Det kan inte bli mer fel

RS: Nej till svenska vapen till en diktatur som finansierar terrororganisationer

I marginalen
Av Per Olsson

S-toppen har fått en ny vapendragare i Carl Bildt. ”Att bara säga upp avtalet vore ett allvarligt misstag som skulle skada Sverige och våra intressen. Vi skulle förlora i både inflytande och möjligheter. Saudiarabien är ett politiskt såväl som ekonomiskt viktigt land”, skrev Carl Bildt och ansåg det vara ovänligt att bryta vapenavtalet med det saudiska kungahuset som beväpnar sig till tänderna för att kunna hålla nere den egna befolkningen och agera vakthund i regionen.

När det gäller vapenaffärer finns det inga skillnader mellan krigshöken Carl Bildt och statsminister Stefan Löfven. Båda är de ivriga lobbyister för den svenska exportindustrin i allmänhet och krigsmaterielindustrin i synnerhet.
Men vapen till Saudiarabien kan bli en vapenaffär för mycket. Räkenskapens dag närmar sig för de miljöpartister och socialdemokrater i riksdagen som har sagt att man är emot en förlängning av vapenavtalet med Saudiarabien. Det nuvarande avtalet måste sägas upp senast den 15 maj.
Visserligen har vapenexporten till Saudiarabien räknat i antal kronor minskat sedan toppnoteringen år 2011 då Sverige sålde vapen till Saudiarabien för nära 3 miljarder kronor mot 338 miljoner kronor i fjol.
Men vapenaffärerna har också haft syftet av att ge den svenska kapitalismen en inkörsport till en av världens värsta diktaturer. Saudiarabien är Sveriges största exportmarknad i Mellanöstern och numera den nionde största exportmarknaden utanför EU.

torsdag 5 mars 2015

”Pengarna finns – det handlar om fördelningen”

Facken måste ta fajten för att få upp kvinnors löner

Vad kan göras för att få upp kvinnors löner? Hur ska kampen bedrivas mot klass- och könsorättvisor? Dessa och andra frågor ställde Per Olsson på tidningen Offensiv till Sanna Tefke, anställd som lågavlönat vårdbiträde i privat hemtjänst som har jobbat 12 år inom äldreomsorgen och är förtroendevald i Kommunal.
Sanna Tefke. Foto: Natalia Medina 
Lönedskrimineringen av kvinnor fortsätter och gapet mellan kvinnors och mäns löner har knappt minskat under de senaste åren. Vad tror du att det beror på?
– Arbetet i de kvinnodominerade sektorerna värderas lägre än övriga områden helt enkelt och framför allt inom arbetarkvinnornas områden. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har ökat de senaste 20 åren och har inte varit så här stort på 80 år, men även skillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade arbetaryrken ökar visade LO:s lönerapport från 2014. 
– Traditionen med att teckna avtal med löneökningar i procent istället för kronor har också bidragit stort till utvecklingen med ökade klyftor när män med arbetaryrken inom industrin eller byggbranschen därför får högre löneökningar i faktiska kronor än de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom till exempel vården. Medellönen för kvinnor är 4 700 kronor lägre än för män. Omräknat i procent motsvarar medellönen för kvinnor därmed 85 procent av medellönen för män.

Hur ska den trenden vändas? Mindre till männen, eller?
– För att jämna ut löneskillnaderna krävs det såklart större ökningar för de kvinnodominerade yrkena än de manligt dominerade. Men det behöver inte betyda att arbetarmännen inte kan få skäliga löneökningar. Ser man på tjänstemännens löneökningar och alla pengar som finns i samhället är det tydligt att det inte är pengar som saknas utan viljan att omfördela dem. Det räcker att kolla på de miljarder kronor som de privata vårdbolagen plockar hem, bolag som i huvudsak styrs av män, men där vinsten görs på de lågavlönade kvinnornas bekostnad.

tisdag 3 mars 2015

RS till strid för kultur och fritid på kommunfullmäktige

Verksamheterna på Ungdomens hus i Handen och fritidsgårdarna i Brandbergen och Västerhaninge hotade av S/MP/C-styret

Kultur- och fritidsverksamheten i Haninge är hotad. Ungdomshuset Lakeside ska styckas upp och flyttas, fritidsgården i Brandbergen ska eventuellt flyttas in i skolan. De kulturhistoriska byggnaderna i Västerhaninge – Klockargården med anor från 1800-talet och Åbygården som är en av de mest populära fritidsgårdarna i Haninge – hotas av rivning.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
 Under kommunfullmäktige på måndagen ifrågasatte Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna rivningen av de gamla husen i Västerhaninge där marken ska säljas och bostäder byggas. Haninge är i stort behov av bostäder men det får inte ske på bekostnad av kulturhistoriska arv. Ungdomarna som vistas i fritidsgården i Västerhaninge är oroliga att de nya lokalerna kommer att vara mindre till skillnad från Åbygården som är en stor trevåningsvilla.
Enligt Mehmet Coksürer (MP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden så finns än inget rivningsbeslut.

Däremot hävdar han att det finns ett beslut om Lakeside. Trots att inga protokoll går att hitta över ett beslut om verksamhetsflytt så hävdar det borgerliga S+MP+C-styret att ett sådant är fattat och att inget går att göra.
Under debatten försökte de hänvisa till en brödtext i nämndens Strategi och Budget 2015. Men texten talar om en "eventuell flytt". Det finns inget eget ärende för ett beslut och heller inga underlag för ett sådant beslut att finna.

– Mehmet Coksürer säger att för få har besökt Lakeside, men vad har man haft för förväntningar? Det finns inga siffror för 2014 än men under 2013 så besökte 51 000 personer Lakeside. Det är mer än hos de 10 fritidsgårdarna i Haninge som i snitt hade 43 000 besökare. Mehmet Coksürer påstår också att Lakesides verksamhet kommer att gynnas av att samverka med aktörerna i Kultur- och föreningshuset i Jordbro. Enligt vem? Inte enligt de verksamma på Lakeside, konstaterade Lina Rigney Thörnblom (RS).

måndag 2 mars 2015

Socialdemokraterna sviker kravet på kollektivavtal

Igår kom Socialdemokraternas motion om att kräva kollektivavtal i alla offentliga upphandlingar upp för omröstning i Haninge kommunfullmäktige. Motionen skrevs och lämnades in när de satt i opposition. I valet fiskade de röster på frågan om allas rätt till kollektivavtal och att svenska löner och villkor ska gälla alla. Men nu sitter de och styr. När motionen kom upp igår begärde ingen av socialdemokraterna ordet och ingen av dem röstade för den. Det är rent ut sagt pinsamt.
Sanna Tefke (RS) i kommunfullmäktige
Bara Rättvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet yrkade bifall och argumenterade för motionen.
– Vi måste säkra tryggheten och villkoren för de som arbetar. I Sverige har vi inte modellen med minimilöner som i många andra länder. Finns det inga kollektivavtal så finns det inga garantier för lägstalöner, avtalspension, ob, medbestämmande med mera. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna tycker att det är viktigt att vi säkrar trygghet och bra villkor för de anställda och att vi minskar risken att det kommer in oseriösa arbetsgivare som konkurrerar med oschyssta villkor och social dumpning. RS yrkar bifall till motionen. Jag har också en fråga till Socialdemokraterna: Varför stödjer ni inte er egen motion?, frågade Sanna Tefke från Rättvisepartiet Socialisterna.

Ingen socialdemokrat ville heller nu begära ordet och ge några förklaringar. Moderaternas gruppledare Martina Mossberg (M) var uppe i talarstolen och gottade sig i situationen samt upprepade tidigare oriktiga påståenden om att det skulle vara olagligt att kräva kollektivavtal. Hon begärde replik på Sanna:
– Du står här och är väldigt noga med vilka arbetsrättsliga avtal som finns och inte och hur viktigt det är att följa dem. Men att följa regleringar och vad man lagligt är tillåten att göra det är inte lika viktigt för Rättvisepartiet Socialisterna.

– Jag antar att vi har läst samma handlingar, där det i regeringens kommittédirektiv står att det faktiskt är möjligt att ställa krav i enlighet med kollektivavtal idag och att det handlar om hur det formuleras. Det är möjligt att ställa de här kraven idag, svarade Sanna.

Kampen för kollektivavtal har pågått i flera år i Haninge. 2013 införde äldreförvaltningen krav på kollektivavtal inom privat hemtjänst efter insatser av Rättvisepartiet Socialisterna, anställda och Kommunal-sektionen.
Våren 2014 tog Rättvisepartiet Socialisterna och fackliga initiativ till ”Kampanj för trygga jobb och kollektivavtal i Haninge” inför omröstningen om upphandlingspolicyn i kommunfullmäktige. Då svek Miljöpartiet tidigare löften och avgjorde omröstningen så att krav på kollektivavtal föll (De fortsatte dock ragga röster i valet på att de ”kämpar för kollektivavtal" (!)).
Och nu har Socialdemokraterna också visat färg då de inte stött sin egen motion: ”Oj, vi kom i styrande ställning? Kan vi stryka motionen? Inte? Fan också, men om vi sitter tysta genom mötet och inte röstar för den så kanske ingen märker...”.