torsdag 19 december 2019

Nyårslöftet: Kampen mot Haninges höger(s)tyre kommer att fortsätta


S-styrets arbetarfientliga politik i Haninge har mött motstånd

av Mattias Bernhardsson,
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna Haninge
- - -

Med Socialdemokraterna vid makten i Haninge efter valet 2018 (tillsammans med C, L och KD) har välfärden attackerats hårdare och mer skoningslöst än tidigare.

Under året har Rättvisepartiet Socialisterna tagit striden mot det förödande högerstyret på punkt efter punkt:
"Kommun(s)tyrets attacker på ungas möteslokaler, kultur, fritid, idrott och föreningsliv – såväl som deras nedskärningar på skolan och socialtjänsten – hjälper kriminella gäng att rekrytera fler unga"
Kommunstyret attackerar nu också ungas idrottsutövning: De tar bort 0-taxan (avgiftsfria hallar och lokaler för ungas idrott) och tar bort finansieringen för Sportoteket (gratis låneuthyrning för ungas idrotter) – beslut som kommer att slå mot de barn och unga vars föräldrar har absolut minst i plånboken.

fredag 13 december 2019

Vi behöver ett vårduppror mot jobbslakten

Det krävs ett landsomfattande vårduppror – kan startskottet bli den 14 decembers vårdprotester? (Foto: Natalia Medina)
Demonstration mot varslen i vården: Lördag kl 12 på Mynttorget


av Katja Raetz,
specialistsjuksköterska
- - -

Varslen på sammanlagt 1 350 tjänster på tre olika sjukhus i region Stockholm har fått många människor att reagera på vad det är som händer inom vården. Det är bara en del av de många neddragningar som har ägt rum de senaste åren.

torsdag 12 december 2019

Nej till privata vinster på skyddade boenden för våldsutsatta

Allt fler skyddade boenden släpps ut på den ”fria marknaden” och privatiseras – vilket försämrar verksamheterna (Foto: Liv Shange Moyo).
Haninge och flera andra kommuner upphandlar skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor till vinstdrivande företag


av Louise Strömbäck 
- - -

När marknaden styr kan man göra vinst på vad som helst, och mäns våld mot kvinnor är inget undantag i Sverige. Flera kommuner, inklusive Haninge, har upphandlat så kallade skyddade boenden för kvinnor, samtidigt som allt fler kvinnojourer med långvarig realkompetens tvingas stänga sin verksamhet. (Läs Rättvisepartiet Socialisternas protestbrev till Haninge kommun här)
"Att välja en marknadsmodell för skyddade boenden med vinstdrivande företag istället för att samarbeta med existerande kvinnojourer är ett rent ideologiskt beslut. Det går ut på att allt ska göras vinst på, däribland våld mot kvinnor"
Under 2018 dödades 22 kvinnor av en manlig partner eller expartner. I år kommer siffran att bli minst lika hög. Samtidigt försvinner kvinnojourernas möjligheter att hjälpa våldsutsatta kvinnor alltmer. Systemet för statsbidrag till ideella organisationer som jobbar med brottsoffer ska förändras, vilket kommer att påverka kvinnojourerna negativt.

onsdag 11 december 2019

Skrota Förbifarten för klimatet och våra barns framtid

Foto: Kim Hansen
Världens dyraste motorvägsprojekt Förbifart Stockholm slukar 38 miljarder kronor som borde gått till utbyggd kollektivtrafik


av Julia Engström
- - -

Förbifart Stockholm beräknas kosta skattebetalarna cirka 38 miljarder kronor. Detta är pengar som hade kunnat användas för att till exempel rusta upp och bygga ut kollektivtrafiken samt gång- och cykelbanor.
När trängselskatterna infördes hoppades många att pengarna skulle gå till utbyggd kollektivtrafik – vilket också utlovades inför folkomröstningen 2006 – men nu väntas de istället finansiera ett gigantiskt vägprojekt. 

torsdag 5 december 2019

De osäkra jobben blir både fler och mer osäkra

Foto: Mia Åkerström
Andelen personer med en visstidsanställning har ökat med 29 procent


av Louise Strömbäck
- - -

Arena idé har tagit fram en rapport som visar att antalet osäkra anställningar ökar och att de anställningar som är mest osäkra också är de som ökar mest.
"De osäkra anställningsformerna kommer ur nyliberalismen och är en metod att göra största möjliga vinst på arbetarnas bekostnad"

tisdag 3 december 2019

Protest mot fritidsgårdsnedläggningarna i Haninge

Foto: Mattias Bernhardsson
Rädda Barnen kritiserar "barnrättskommunen" Haninge när hälften av fritidsgårdarna stängs

Idag organiserade Rättvisepartiet Socialisterna och ungdomar från Lyckebygården en protest mot Haninges nedläggning av deras fritidsgård samt tre andra fritidsgårdar. Den 23 oktober beslutade Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge att lägga ned fyra av kommunens åtta fritidsgårdar. Det är S-C-L-KD-styret som alltså lägger ned fritidsgårdarna i Lyckebyn, Dalarö, Vendelsömalm och Tungelsta (Uppdatering: Vendelsömalm och Tungelsta fritidsgårdar räddas!). Helt utan dialog med varken ungdomar eller fritidsledare.

söndag 1 december 2019

Var tionde barn lever i fattigdom

Ett barn i fattigdom är ett för mycket. I de extrema klassklyftornas Sverige lever en av tio i fattigdom (Foto: Public domain).
År av växande klassklyftor och ökad ojämlikhet har resulterat i att skillnaderna växer mellan barnfamiljernas standard


av Per Olsson
- - -

”Det sägs att ett samhälles chans till hållbar utveckling och stabilitet avgörs av hur väl det tar hand om sina barn. Om det stämmer bör vi oroa oss för Sveriges framtid”, skriver Majblomman i sin nya rapport om barnfattigdom, Spelar det roll?

Majblomman efterlyser ”fler långsiktiga satsningar inom offentlig sektor” och ”förebyggande sociala investeringar på bred front för att ge alla barn i Sverige det de har rätt till”, vilket kräver en helt annan politik än den högerpolitik som regeringen och kommunerna bedriver.

"Det skulle kosta omkring 15 miljarder kronor att avskaffa barnfattigdomen i Sverige. Det är lika mycket som rut- och rot-avdragen kostar och betydligt mindre än de 20 miljarder kronor som militären får i extra påslag under de närmaste åren."
Nästan vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom, eller i vad både Majblomman och Rädda Barnen betecknar som ekonomisk utsatthet. Sannolikt är den siffran, från 2016, betydligt högre, då barn som kom till Sverige år 2015 inte är inräknade. Varken asylsökande eller de papperslösa ingår i statistiken.

fredag 29 november 2019

Manifestation för trygghet i Jordbro

Några av Jordbros eldsjälar ute och kampanjar för trygghetsåtgärder, bland annat Jean Eliasson och Silvia Tipan.
Manifestation för trygghetsåtgärder i Jordbro centrum på lördag

Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Rädslan för gäng, droghandel och att utsättas för rån har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön.

Rättvisepartiet Socialisterna – som har kämpat för akuta trygghetsåtgärder i Jordbro under flera års tid – samlar till en manifestation för trygghet i Jordbro centrum kl 11 på lördag.

tisdag 26 november 2019

Vi behöver en revolt mot mäns våld mot kvinnor

Foto: Mattias Bernhardsson
Att hela 34,4 procent av kvinnor i åldern 20-24 år i Sverige uppger att de upplevt sexuella övergrepp (BRÅ) är en alarmklocka

Igår på Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor hölls demonstrationer runt i världen. I Stockholm samlade Rättvisepartiet Socialisterna, Unga socialister och Socialistiska feminister till manifestation. Slussen lös upp av tända marschaller, ur högtalaren hördes musik och sång av Derlyflow samt tal. Manifestationen berörde de stora revolterna mot både kvinnoförtryck och nyliberalismen runt om i världen samt ojämlikheten och våldet mot kvinnor i Sverige.

torsdag 21 november 2019

Kommunal, hjälp oss ta strid mot 12-timmarspassen


Öppet brev: 38 kommunalmedlemmar vill att ledningen tar fajten mot 12-timmarspassen i Haninges äldreomsorg

Kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg har samlat 170 undersköterskor och vårdbiträden – en majoritet av de anställda på Haninges vård- och omsorgsboenden i Handen, Vendelsö, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö. Tre demonstrationer har hållits utanför kommunhuset, flera anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket och över 15 debattartiklar samt även ett massivt upprop har publicerats i lokaltidningen Mitt i Haninge. Kampanjen har pressat fram att det – på pappret än så länge – nu finns en majoritet i kommunfullmäktige för att ta bort 12-timmarspassen. Kampanjen och den massiva kritiken har också inneburit att äldreförvaltningschefen tvingats lämna sin tjänst. Men 12-timarspassen är fortfarande kvar.
Idag publicerar vi ett öppet brev av inte mindre än 38 medlemmar i Kommunal sektion Sydost som vill att ledningen hjälper de anställda att ta strid mot 12-timmarspassen.

Öppet brev:

måndag 18 november 2019

Ta kamp för att förebygga våldtäkter och sexuella övergrepp


Samtyckelagen steg i rätt rikting men räcker inte

av Louise Strömbäck
- - -

I maj 2018 röstade den svenska riksdagen igenom en ny lag om sexuellt samtycke, vilket innebär att det måste finnas samtycke för att sex ska vara lagligt. Innan lagen infördes var det upp till offret att bevisa att det hade varit ofrivilligt, en viktig faktor som nästan alltid ledde till att våldtäktsmän friats.
"Under 2018 uppgav 34,4 procent av alla kvinnor mellan 20 och 24 år att de upplevt sexuella övergrepp"
Den nya lagen definierar fler sexuella handlingar som kriminella och inför två nya brott; oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Man kan dömas för dessa brott även om man inte visste eller hävdar att man inte visste att man gjorde någonting fel.

fredag 8 november 2019

Äldrechefen bakom 12-timmarspassen får sparken

En av höstens demonstrationer mot 12-timmarspass utanför Haninge kommunhus
Rättvisepartiet Socialisterna: Nu måste 12-timmarspassen tas bort och även de ansvariga politikerna avgå

”Nuvarande socialchefen Siw Lideståhl tar nu över som social- och äldredirektör i den nya förvaltningen, medan den nuvarande äldreförvaltningschefen Eva Ingemarsdotri lämnar Haninge kommun”, rapporterar Mitt i Haninge.

Men det ligger mer under ytan bakom äldrebasens avgång än sammanslagningen av förvaltningarna

torsdag 7 november 2019

Kampanj för trygghetsåtgärder i Jordbro

James Hogg, Robert Bielecki, Jean Eliason och Julia Engström är några som är ute i Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj 
Kampanjmöte om kampen för trygghetsåtgärder i Jordbro

Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för fullt för akuta trygghetsåtgärder i Jordbro. Ikväll hålls ett kampanjmöte hur centrumägaren och Haninge kommun kan pressas att ta sitt ansvar.

Rättvisepartiet Socialisterna har också startat en särskild namninsamling för trygghetsvärdar – ett krav som blivit centralt efter att kriminella hotat och försökt utpressa en frisörsalong i Jordbro och Rättvisepartiet Socialisterna reagerade genom att mobilisera många jordbrobor att stödklippa sig.

torsdag 31 oktober 2019

Nu måste Kommunal ta fajten

– Nu gäller det för gräsrötterna att se till att ledningen inte sviker igen, säger bussföraren och huvudskyddsombudet Petri Myllykoski (RS). Foto: Natalia Medina.
Bryt märket och ta strid för de lågavlönade


av Per Olsson
- - -


Efter att Kommunal och Pappers har valt att inte ingå i LO:s så kallade samordning finns större förutsättningar att bryta det ”märke” som arbetsgivarna och fack inom industrin ensamma sätter och som blir till ett lönetak för övriga fack.

onsdag 30 oktober 2019

Avgiftsfri kollektivtrafik fullt möjligt

Robert Bielecki (RS)
Robert Bielecki (RS)
Upphandlingssystemet, dyra privata utförare, konsulter och byråkrati äter upp SL:s pengar

av Robert Bielecki
- - -

Kollektivtrafik är en nödvändighet för främst låginkomsttagare för att kunna ta sig till jobb och skola, till fritidsaktivitet och kulturverksamhet. Men priset höjs nästintill årligen i storstäderna, och det kraftigt över konsumentprisindexet (KPI, den privata konsumtionens prisutveckling). Samtidigt gör de privata utförarna miljardvinster.

tisdag 29 oktober 2019

Rättvisepartiet Socialisterna överklagar nedläggning av fritidsgårdar


S-C-L-KD-styret lägger ned fritidsgårdarna i Lyckebyn, Dalarö, Vendelsömalm och Tungelsta • Nu överklagas Idrotts- och fritidsnämndens beslut

Den 23 oktober beslutade Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge att lägga ned fyra av kommunens åtta fritidsgårdar.
Julia Engström (RS)
– Det är en oemotsvarad slakt av kommunens fritidsverksamhet. Ärendet har inte beretts ordentligt, varken dialog eller samråd med berörda har ägt rum och ingen konsekvensanalys har gjorts, säger Julia Engström från Rättvisepartiet Socialisterna som överklagar nedläggningarna.
Ur överklagan enligt laglighetsprövning:

måndag 28 oktober 2019

Vi kräver trygghetsvärdar i Jordbro centrum

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna och de hotade frisörerna kräver trygghetsvärdar • Centrumägaren Samhällsbyggnadsbolagen i Norden AB håvade in 893 miljoner kronor i hyresintäkter första halvåret

"Den senaste tidens utpressning, mordhot och flertalet vandaliseringar som riktats mot Masih Salong & Barbershop i Jordbro centrum är inte ett engångsproblem. Det är en vardaglig verklighet som har eskalerat. Många barnfamiljer, äldre och vanliga jordbrobor vågar inte längre röra sig i centrum dagtid, än mindre kvällstid. Utpressning, hot, våld, rån och drogförsäljning har förvandlat Jordbro Centrum till ett av länets otryggaste platser. Avsaknaden av belysning och trygghetsvärdar samt det allmänna förfallet har lämnat centrumet öppet för kriminella".

Så inleds den namninsamling med krav på trygghetsvärdar som startats av Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna som i förra veckan mobiliserade många jordbrobor att stödklippa sig och stödja de hotade frisörerna i Jordbro centrum.

– Ilskan är stor i Jordbro över den ständiga otryggheten i allmänhet och de kriminellas attacker mot frisörerna i synnerhet. Det är dags att både Haninge kommun och centrumägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tar sitt ansvar för tryggheten. Ett bolag som drar in 893 miljoner kronor i hyresintäkter på bara ett halvår borde inte ha några som helst problem att anställa trygghetsvärdar, säger Mattias Bernhardsson (RS) som tillsammans med de utsatta frisörerna nu kräver att det anställs trygghetsvärdar som verkar i centrumet både dag- och kvällstid.

fredag 25 oktober 2019

Skamlig dimridå om 0-taxan


S-C-L-KD-styret lovade att dra tillbaka förslaget att ta bort 0-taxan för barn och ungas idrott – sen smög de in slutdatum i beslutet
Julia Engström (RS)
 – Det är riktigt lågt att kommunstyret inte vågar stå för sina beslut. Att ta bort 0-taxan, sen ljuga om det, kamouflera allt med kryptiska beslutshandlingar och hoppas att ingen kommer syna bluffen – det är riktigt folkförakt, säger Julia Engström från Rättvisepartiet Socialisterna som befann sig på Idrotts- och fritidsnämndens möte i onsdags.
I tisdags publicerade Rättvisepartiet Socialisterna en artikel om att kommunstyret tar bort 0-taxan för barn och ungas idrott i Haninge. I artikeln redovisade vi hur stor kostnadsökning detta skulle innebära för varje idrottsförening. 
Ganska snart började politiker från Socialdemokraterna och Liberalerna att hävda att Rättvisepartiet Socialisterna hade fel: Förslaget hade ”dragits tillbaka” efter ett möte med Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott (AU). 
"På en direkt fråga om 0-taxan tas bort svarade nämndordföranden Göran Florén (L) ”Nej”. Men det var en lögn"
Men på nämndmötet bara en dag senare så var ärendet kvar på dagordningen. På en direkt fråga om 0-taxan tas bort svarade nämndordföranden Göran Florén (L) ”Nej”. Men det var en lögn. 

onsdag 23 oktober 2019

Här är orsakerna till Haninges bottenrankning som skolkommun


Haninge fjärde sämsta skolkommun i Lärarförbundets rankning


av Louise Strömbäck
- - -

I Lärarförbundets rankning av Sveriges skolor hamnar Haninge kommun på plats 287 av 290 kommuner totalt. Haninge kommuns katastrofala resultat beror på alltför stora klasser och låg lärartäthet, för låg andel utbildade lärare och för lite resurser till skolorna.

Här är kriterierna där Haninge bottenplaceras:

tisdag 22 oktober 2019

Listan: Så påverkas Haninges barn och ungas idrotter om 0-taxan tas bort


Så stor blir kostnadsökningen per medlem i föreningarna om 0-taxan för barn och ungas idrott tas bort 
- - -
Uppdatering: Idrotts- och fritidsnämnden beslöt att avskaffa 0-taxan från och med 30 juni 2020.
- - -
Haninges S-ledda kommunstyre fortsätter paradgrenen att rasera Haninges fritids- och föreningsliv. Förra S-ledda kommunstyret lade ned Ungdomens hus Lakeside och Jordbrogården, vilket var landets mest prisade fritidsverksamhet för funktionsnedsatta barn. Och det nya S-ledda kommunstyret sedan ett år tillbaka har fortsatt på samma spår: Sportotekets (gratis utlåning för ungas idrottsutövning) finansiering ska tas bort, Jordbro kultur- och föreningshus ska rivas och på morgondagens möte med Idrotts- och fritidsnämnden finns det förslag till beslut om att stänga Dalarö och Lyckebyns fritidsgårdar såväl som att avskaffa 0-taxan för barn och ungas idrotter. Enligt uppgift finns ett nytt förslag från arbetsutskottet som låter 0-taxan vara kvar första halvåret 2020 för att sedan ses över.
Om 0-taxan tas bort drabbas barn och unga i hela kommunen: Vega, Handen, Vendelsö, Vendelsömalm, Brandbergen, Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta m fl.

Så här stor skulle kostnadsökningen per medlem per förening bli om 0-taxan tas bort:

måndag 21 oktober 2019

Haninge stänger hälften av fritidsgårdarna


Oemotsvarad fritidsslakt: S-C-L-KD-styret beslutar att lägga ned Dalarö och Lyckebyns fritidsgårdar • 2021 läggs fritidsgårdarna i Tungelsta och Vendelsömalm ned 

”Förvaltningens ambition är att stärka kvaliteten i kommunens fritidsgårdsverksamhet genom nya typer av arbetssätt”. Så står det i beslutsunderlaget inför Idrotts- och fritidsnämndens möte nu på onsdag 23 oktober där förslaget är att lägga ned Dalarögården och Lyckebygården omgående samt gårdarna i Vendelsömalm och Tungelsta år 2021.
Vilka de ”nya arbetssätten” är nämns inte.

söndag 20 oktober 2019

Surrogatindustrin en miljardindustri där varan är fattiga kvinnors kroppar


Katja Raetz (RS) tal på manifestationen mot surrogatindustrin

Den 20 oktober samlades det till demonstration mot surrogatindustrin på Sergels torg i Stockholm. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) var på plats, där Katja Raetz talade för RS. Hennes tal följer nedan:

lördag 19 oktober 2019

Jordbrobor slöt upp bakom de hotade frisörerna


Kö när 100 jordbrobor sluter upp för att stödklippa sig • Hot och utpressning måste mötas med solidaritet och stöd från hela orten

I våras öppnade Masih och Wahid sin frisersalong i Jordbro: Masih Salong & Barbershop. Salongen har varit stängd sedan 10 september. Orsaken är de allt värre hoten och trakasserierna från kriminella som kräver pengar för "beskydd". Två personer har dömts i tingsrätten men trakasserierna har fortsatt från andra kriminella och salongen har slagits sönder.

Idag strömmade jordbrobor för att klippa sig och för att visa stöd i samband med att Masih och Wahid hade öppet under några timmar:
Mattias Bernhardsson
– En för alla, alla för en. Bara när vi går tillsammans kan vi skapa trygghet. Centrumet tillhör alla i orten: barnfamiljer, pensionärer, unga, handlare, alla, säger Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna som har mobiliserat jordbrobor att komma till salongen under dagens öppettider.
Mattias har bott i Jordbro i 20 år och är organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna som har kämpat för trygghetsåtgärder under väldigt lång tid.

Rättvisepartiet Socialisterna har också fört fram tre krav till centrumägarna: Jordbro centrum måste ha trygghetsvärdar, de drabbade frisörerna måste få hyresreduktion för den tid de tvingats haft stängt samt även få anstånd på obetalda hyresräkningar.

Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Rädslan för gäng, droghandel och att utsättas för rån har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön.

De styrande politikerna har bland annat: 

måndag 14 oktober 2019

Högerpolitiken sänkte skolan

"De profitjagande friskolornas utsugning av den kommunala skolan har skapat en tydlig skolsegregation och uppdelning mellan områden, skolor och livschanser"


av Robert Bielecki
- - -

Skolans kris accelereras. Efter årtionden av nedskärningar utan slut har vi börjat nå en brytpunkt – det går snart helt enkelt inte. Den 12-13 oktober samlades lärare och övrig skolpersonal till nya massprotester för upprustning med Skolmarschen.

onsdag 9 oktober 2019

Kampen mot de två bergtäktsjättarna handlar om överlevnad


Skanska och Jehanders bergtäktsplaner i Västnora och Ekeby blir en död hand över hela landsbygden söder om Tungelsta

I kulturlandskapet söder om Tungelsta utspelas en strid mellan ’David mot Goliat’; Folket mot bergtäktsjättarna Skanska och Jehander som vill öppna varsin förödande bergtäkt i samma trakt.
Hundratals boende i Ekeby-Utlida och Tungelsta har överklagat och manifesterat i åratal mot Sand- och Grus Jehander AB:s planer att öppna en förödande bergtäkt i Ekeby. Samtidigt försöker Skanska AB öppna bergtäkt i Västnora, bara 800 meter från Jehanders tilltänkta bergtäkt.
"Skulle båda täkterna få öppna handlar det om 400-500 lastbilstransporter dagligen"
Nästan 800 boende är med i de två motståndsgrupperna mot de planerade bergtäkterna i Ekeby och Västnora.
Om Skanska får öppna sin verksamhet kommer boende både söder (Västnora-Östnora) och norr om täkten (Ekeby-Utlida) tvingas leva med sprängningar, dammoln och ständiga lastbilstransporter i 30 års tid. Och boende i Ekeby-Utlida riskerar alltså att omringas av två enorma bergtäktsverksamheter.

tisdag 8 oktober 2019

Haninge lät skattebetalarna stå för Almedalsnotan

Foto: News Øresund - Johan Wessman
Politikernas och tjänstemännens nota motsvarar Idrotts- och fritidsnämndens minskade medel till föreningarnaav Louise Strömbäck
- - -

Haninge kommun är en av de som spenderat högst summa skattepengar för att delta under Almedalsveckan. För Haninge kostade det 200 000 kronor att skicka 17 personer till Almedalen, skriver Mitt i Haninge.

Vi har tittat vidare på vad Haninge samtidigt sparar in på för att se vad vi istället hade kunnat lägga pengarna på. Summan för Almedalen motsvarar bland annat summan som Haninges Idrotts- och fritidsnämnd skär ner på föreningsbidragen nästa år.

måndag 7 oktober 2019

Kampen mot 12-timmarspassen pressar partierna

Demonstration mot 12-timmarspass utanför kommunhuset
Nu finns det en majoritet i kommunfullmäktige för att ta bort 12-timmarspassen

I april införde äldreförvaltningen i Haninge 12-timmarspass på helg för anställda på kommunens vård- och omsorgsboenden i Handen, Vendelsö, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö.
Samma månad hölls det första mötet med kampanjen Nej till slavliknande arbetsscheman i Haninges äldreomsorg.

fredag 4 oktober 2019

Kräv nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet!

Dödsolyckorna är en följd av den upptrissade jakten på vinst och kapade kostnader (Foto: Arbetsmiljöverket)
41 omkomna arbetare hittills i år • Upptrissad jakt på vinst och kapade kostnader


av Per Olsson
- - -

Hittills i år (den 30 september) har 41 personer dödats på sitt jobb. Näst efter januari blev september den svartaste månaden i år.

onsdag 25 september 2019

Kapitalet kan inte lösa klimatkrisen

Foto: Stefan Wernli
Storföretagen ökar utsläppen och ägarnas vinster fortsätter rulla in

Av Robert Bielecki
- - -

Parisavtalet, som slöts på klimattoppmötet COP21 i Paris 2015, hyllades av såväl etablissemanget som en del miljögrupper när det undertecknades av 196 länders regeringar för snart fyra år sedan. Nu äntligen skulle ödesfrågan som stavas global uppvärmning och alla dess negativa konsekvenser tacklas. Men vad har egentligen hänt?
"utsläpp av fossila bränslen inom industrin beräknades ha ökat med 2,7 procent"
Rent krasst har inget konkret hänt vad gäller utsläppen, som fortsätter att öka år för år. Oljebolagen fortsätter att pumpa upp oljan för smutsiga utsläpp i industrier, transporter med mera. Kol förbränns fortfarande världen runt i kraftverk, och naturgasen – även om den släpper ut mindre än andra fossila bränslen – används ännu i stor utsträckning. Efter Parisavtalet låg börserna också oförändrade, vilket kanske är det tydligaste beviset på hur verkningslöst och uddlöst avtalet är. Hade det haft en effekt hade storbolagens aktier störtdykt.

måndag 23 september 2019

Kommunstyrelsen möttes av protester mot 12-timmarspass

På den tredje demonstrationen mot 12-timmarspassen valde kommunalrådet Petri Salonen (C) till sist att komma ut och lyssna på de anställda
Tredje manifestationen vid kommunhuset mot 12-timmarspass i Haninges äldreomsorg

Idag protesterade undersköterskor och vårdbiträden utanför kommunhuset för tredje gången under september. Kommunstyrelsens politiker möttes av krav på att 12-timmarspassen ska tas bort och att nedskärningarna i äldreomsorgen måste stoppas. Medan Äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD) fortfarande gömde sig i kommunhuset valde kommunalrådet Petri Salonen (C) – under den tredje manifestationen – att stanna till och lyssna ett tag. 

onsdag 18 september 2019

”Vi ger oss inte förrän 12-timmarspassen tagits bort”


Andra protesten vid kommunhuset mot 12-timmarspass i äldreomsorgen

Av Mattias Bernhardsson,
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna
- - -

Undersköterskor och vårdbiträden protesterade idag för andra gången denna månad utanför kommunhuset, denna gång utanför Äldrenämndens möte med krav att 12-timmarspassen tas bort.

Upprördheten över nämndordförande Martin Strömvalls (KD) beteende var stor; Nämndordföranden har vägrat träffa anställda för att lyssna på hur 12-timmarspassen påverkar deras hälsa och har dessutom strukit punkten "Allmänhetens frågestund" från Äldrenämndens dagordning för att slippa obekväma frågor från anställda och brukare.
– Kom ut och prata med oss Martin Strömvall. Vi kommer inte ge oss förrän 12-timmarspassen är borta, sa undersköterskan Sofia Abukar i micen.

tisdag 17 september 2019

44 000 barn lever i fattigdom

Foto: Christer / Flickr CC
Tre procent av barnen i Sverige i långvarig fattigdom

Av Louise Strömbäck
- - -

Enligt Statistiska centralbyrån lever 44 000 barn i Sverige i långvarig fattigdom. Majoriteten av dessa barn har minst en förälder som är född utomlands och 40 procent är skrivna hos en ensamstående förälder.
Statistiska centralbyrån (SCB) har för första gången tagit fram statistik om barn i Sverige som lever i hem med varaktigt låg inkomststandard, och som under längre tid har haft svårt att ha råd med det nödvändigaste. Det handlar om 3 procent av barnen i Sverige, eller 44 000 barn.
"Det är egentligen den svenska statens uppgift att se till att alla barn har en god levnadsstandard med tillgång till alla nödvändigheter. Men istället får militären 30 miljarder kronor mer samtidigt som värnskatten slopas. Välfärden och de sociala trygghetsnäten urholkas och löses upp, samtidigt som de rika och mäktiga får allt mer. Det är S-politik i dagens Sverige"
Undersökningen utgick från åren 2014-2017. De som räknas in i gruppen varaktigt låg inkomststandard är de barn vars familjer under minst tre av dessa år inte haft råd med det nödvändigaste. Det kan handla om allt från mat och kläder till att betala räkningarna.