måndag 28 oktober 2019

Vi kräver trygghetsvärdar i Jordbro centrum

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna och de hotade frisörerna kräver trygghetsvärdar • Centrumägaren Samhällsbyggnadsbolagen i Norden AB håvade in 893 miljoner kronor i hyresintäkter första halvåret

"Den senaste tidens utpressning, mordhot och flertalet vandaliseringar som riktats mot Masih Salong & Barbershop i Jordbro centrum är inte ett engångsproblem. Det är en vardaglig verklighet som har eskalerat. Många barnfamiljer, äldre och vanliga jordbrobor vågar inte längre röra sig i centrum dagtid, än mindre kvällstid. Utpressning, hot, våld, rån och drogförsäljning har förvandlat Jordbro Centrum till ett av länets otryggaste platser. Avsaknaden av belysning och trygghetsvärdar samt det allmänna förfallet har lämnat centrumet öppet för kriminella".

Så inleds den namninsamling med krav på trygghetsvärdar som startats av Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna som i förra veckan mobiliserade många jordbrobor att stödklippa sig och stödja de hotade frisörerna i Jordbro centrum.

– Ilskan är stor i Jordbro över den ständiga otryggheten i allmänhet och de kriminellas attacker mot frisörerna i synnerhet. Det är dags att både Haninge kommun och centrumägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tar sitt ansvar för tryggheten. Ett bolag som drar in 893 miljoner kronor i hyresintäkter på bara ett halvår borde inte ha några som helst problem att anställa trygghetsvärdar, säger Mattias Bernhardsson (RS) som tillsammans med de utsatta frisörerna nu kräver att det anställs trygghetsvärdar som verkar i centrumet både dag- och kvällstid.
Rättvisepartiet Socialisterna pressade
kommunstyret nyligen att anställa fältassistenter, men bara fyra av de 16 som skulle behövas. Medan fältassistenterna arbetar uppsökande så ska trygghetsvärdarna arbeta stationärt i och omkring Jordbro centrum. Trygghetsvärdarna ska vara utbildade socialsekreterare, verka förebyggande, gå ronder mellan butikerna samt genom sin närvaro i centrumet utgöra en trygghet för både centrumbesökare och handlare.
Rättvisepartiet Socialisterna har organiserat ett flertal trygghetsmöten i Jordbro under de senaste åren och diskuterat trygghetsåtgärder med kultur- och föreningsaktiva, fritidsledare, lärare, skolkuratorer samt boende i Jordbro. Partiets program bygger på denna breda kompetens.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
  • Jordbro centrum och andra hotspots måste ha trygghetsvärdar och rustas upp. Om inte centrumägare tar sitt ansvar måste Jordbro centrum återtas i kommunal regi – och kommunen anställa trygghetsvärdar
  • Mer resurser till Förebyggarteamet och fler fältassistenter till Trygghetsteamen för att klara av en bra närvaro bland ungdomar. Stöd till föreningsdriven nattvandring
  • Mörka platser måste belysas och nedrustade idrottsytor rustas upp samt kvällsbelysas 
  • Socialtjänsten behöver mer resurser för att stödja och ge insatser till föräldrar med barn i riskzonen 
  • Fritidsgårdarna behöver modernisera innehållet (bland annat genustänk och tjejaktiviteter) och bli fler till antalet för att bli mer åldersspecifika, motverka machokultur samt vara kvällsöppna sju dagar i veckan. Stoppa fritidsgårdnedläggningarna 
  • Idrotts- och föreningslivet behöver mer stöd för att få till stånd ökad organiseringsgrad bland unga. Höj föreningsstöden från Kultur- och demokratinämnden samt Idrotts- och fritidsnämnden och stoppa Tornbergets införande av marknadshyror på föreningslivet 
  • Rör inte 0-taxan (avgiftsfria hallar och lokaler för ungas idrott) eller Sportoteket (gratis låneuthyrning för ungas idrotter) 
  • Ingen rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus förrän ett nytt står klart som är stort nog att inrymma dagens verksamheter och föreningsliv 
  • Skolorna behöver fler resurslärare och elevvårdande personal samt resurser till satsning på läxhjälp i skolan, vilket är särskilt viktigt för elever med svår hemmasituation
Det viktigaste för att bekämpa otrygghet och gängbildning är däremot självorganisering, att hela Jordbro går ihop och demonstrerar för trygghetskrav, att alla föreningar agerar tillsammans, att handlare och grannar går ut och backar varandra när någon hotas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.