söndag 20 oktober 2019

Surrogatindustrin en miljardindustri där varan är fattiga kvinnors kroppar


Katja Raetz (RS) tal på manifestationen mot surrogatindustrin

Den 20 oktober samlades det till demonstration mot surrogatindustrin på Sergels torg i Stockholm. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) var på plats, där Katja Raetz talade för RS. Hennes tal följer nedan:
Katja Raetz
”Vi demonstrerar idag mot surrogatindustrin – en miljardindustri där varan är fattiga kvinnors kroppar och barnen de föder. Det handlar om kommersialiseringen och normaliseringen av kvinnohandeln.
I ett kapitalistiskt samhälle med ökande klassklyftor kan surrogatmoderskap aldrig tillåtas – det finns alltid risken att kvinnor utnyttjas på grund av sin ekonomiska position.
Det är ingen tillfällighet att det är i de fattigaste länderna där kvinnor lever nära fattigdomsgränsen som surrogatindustrin har fått fäste. Tidigare var det framför allt länder som Indien eller Thailand, numera är det också Georgien och Ukraina som hör till de fattigaste länderna i Europa och där larmrapporterna om kvinnornas utsatthet strömmar in.
Kvinnors kroppar ses som arbetsredskap och produkten som tillverkas är deras barn.
Exploateringen är total. Den gravida kvinnan förlorar kontrollen över sin kropp och sitt liv. Samtidigt är det hon som bär alla risker som följer med en graviditet, som högt blodtryck, diabetes, förlossningsskador eller depression. Och i slutändan att överlämna barnet som hon nyss har fött.
Makten över kvinnors kroppar är en hörnsten i det kapitalistiska samhället och för kvinnoförtrycket. Det surrogatförespråkare väljer att inte se är hur det samhälle vi lever i är byggt på maktstrukturer och förtryck.
Rättvisepartiet Socialisterna menar att kampen mot surrogatindustrin är en del av kampen mot kvinnoförtryck och patriarkatet.
Kvinnor befinner sig idag i frontlinjen i de framväxande uppror, sociala rörelser och arbetarrörelser världen över – från lärarna som strejkar i USA till kvinnor som kämpar mot kvinnomorden i Latinamerika, från de kämpande kvinnorna i Iran till de kvinnor som står längst fram i upproren i Nordafrika, som i Sudan.
Svaret mot surrogatindustrin är internationell kamp och solidaritet, bort från ett system som är organiserat efter vinstintresse och för ett samhälle där människans frigörelse blir verklig utan bekostnad av sina medmänniskor.”
Tidigare artiklar om surrogatindustrin:
> Nej till surrogatindustri och människohandel (2018)
> Välkommet nej till surrogatmödraskap (2016)
> Ett socialistiskt nej till surrogatmödraskap (2013)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.