onsdag 9 oktober 2019

Kampen mot de två bergtäktsjättarna handlar om överlevnad


Skanska och Jehanders bergtäktsplaner i Västnora och Ekeby blir en död hand över hela landsbygden söder om Tungelsta

I kulturlandskapet söder om Tungelsta utspelas en strid mellan ’David mot Goliat’; Folket mot bergtäktsjättarna Skanska och Jehander som vill öppna varsin förödande bergtäkt i samma trakt.
Hundratals boende i Ekeby-Utlida och Tungelsta har överklagat och manifesterat i åratal mot Sand- och Grus Jehander AB:s planer att öppna en förödande bergtäkt i Ekeby. Samtidigt försöker Skanska AB öppna bergtäkt i Västnora, bara 800 meter från Jehanders tilltänkta bergtäkt.
"Skulle båda täkterna få öppna handlar det om 400-500 lastbilstransporter dagligen"
Nästan 800 boende är med i de två motståndsgrupperna mot de planerade bergtäkterna i Ekeby och Västnora.
Om Skanska får öppna sin verksamhet kommer boende både söder (Västnora-Östnora) och norr om täkten (Ekeby-Utlida) tvingas leva med sprängningar, dammoln och ständiga lastbilstransporter i 30 års tid. Och boende i Ekeby-Utlida riskerar alltså att omringas av två enorma bergtäktsverksamheter.
"dammet lägger sig i betet"
Skanska vill ta ut tio miljoner ton berg och morän i 30 års tid. Och Jehander vill ta ut fyra miljoner ton berg i 20 års tid.
Skulle båda täkterna få öppna handlar det om 400-500 lastbilstransporter dagligen.

Från vänster: Bertil Wallin och Tommy Gilborn
– Det är mycket trafik redan nu. Blir täkterna av kommer det att bli outhärdligt, säger Tommy Gilborn som bor i Östnora.
Bara på lilla Söderbyvägen kommer det bli ca 160 lastbilstransporter om dan – en lastbil var fjärde minut.
– Jag har sovrummet direkt mot Söderbyvägen, konstaterar Bertil Wallin som bor i Utlida.
– Det kommer damma som fan av sprängningarna. Dammet kommer lägga sig överallt. Och tänk på de som boskap, dammet lägger sig i betet, fortsätter Bertil.
Utöver boskap finns hundratals hästar på gårdarna vid Ekeby, Utlida, Västnora, Östnora och Eknäs. Det räcker med att en av täkterna öppnar sin verksamhet för att lägga en död hand över hela kulturlandskapet söder om Tungelsta. Och naturvärdena i de skogspartier täkterna lokaliseras i kommer att gå förlorade.
– Vi som bor, har verksamhet eller rider här på Ekeby hoppas fortfarande på någon form av mirakel. Antingen att Jehander ska inse platsens absoluta olämplighet, eller att Trafikverkets plan över åtgärder blir för stora. Det krävs ju massor för att nå någon form av vettig säkerhet för alla som använder vägen dagligen, säger Mia Engström som är aktiv i kampanjgruppen mot bergtäkt i Ekeby.
Åratal av överklagningar och protester har skapat stora fördyringar för Jehander. Och blir det för dyrt kan de dra sig ur. Skanska har precis börjat sin process och de har också protester att vänta.

Två planerade bergtäkter, bara 800 meter från varandra. Många boende kommer att få sprängningsljud och dammoln från två olika håll.
Haninge Naturskyddsförening pekar i sitt mycket gedigna yttrande till Länsstyrelsen på hur Skanskas bifogade naturvärdesrapport varit bristfällig, bland annat står det i den 15 år gamla rapporten att "Inga rödlistade arter, eller signalarter påträffades" i det fina skogsområde de vill exploatera. 
Men faktum är att "det finns många iakttagelser de senaste åren registrerade i Artportalen", skriver Naturskyddsföreningen och räknar upp: 
"Mindre blåvinge, Jättesvampmal, Sexfläckig bastardsvärmare, Bredbrämad, bastardsvärmare, Hasselsnok, Årta, Duvhök, Havsörn, Ormvråk, Mindre hackspett, Spillkråka, Gröngöling, Nötkråka, Kungsfågel, Stare, Ängspiplärk, och Gulsparv".
Mi Alforsen (RS)
Haninge kommun säger nej till båda bergtäkter men är för passiva enligt Rättvisepartiet Socialisterna:
– Vi har föreslagit att Haninge genomför en fullgod inventering av naturvärden och arter i skogsområdena som sträcker sig från Träsksjön till de tilltänkta täktområdena. Det har vi påtalat i tre år. Vi anser också att kommunen måste ta den juridiska striden på allvar genom hela överklagandeprocessen, säger Mi Alforsen från Rättvisepartiet Socialisterna.
Det finns redan ett 40-tal täkter i länet, varav 25 är bergtäkter. I det sydöstra försörjningsområdet finns redan Jordbrokrossen, Riksten, Gladö kvarn, Grödby och Väggarö.

Mattias Bernhardsson (RS)
– Slöseriet är enormt. Det behövs inga fler täkter. Vad som behövs är att bergsmaterial från länets alla täkter återanvänds och återvinns i den utsträckning som faktiskt är möjlig, säger Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.
Redan 2014 pekade Christoffer de Vall från kampanjgruppen mot bergtäkt i Västnora i ett yttrande till Länsstyrelsen att bygget av Norviks hamn kunde ge ett "överskott av berg på ca 25 miljoner ton under 15-20 år" (WSP Environmentals dokument Underlag till MKB avseende verksamhet- och logistikområde i Norvik)".
Christoffer de Vall nämnde också i sitt yttrande att det till och med verkar finnas så mycket överskott av bergsmassor att det fanns på bordet att exportera till Baltikum.

Jehander fick efter en åttaårig tillståndsprocess till sist tillstånd att öppna Ekeby-täkten av Mark- och Miljööverdomstolen förra året. Men först måste de få tillstånd att bredda Söderbyvägen för all lastbilstrafik – något de boende förbereder som nästa slagfält för att kunna stoppa täkten.
Skanska ska strax komma med sina nya yttranden på de boendes överklagningar. Därefter väntas Länsstyrelsens beslut. 

Av hundratals bergtäkter och gruvor där det funnits ett motstånd så minns de flesta endast kampen mot Nordkalk på Gotland, där kampen också segrade till skillnad från hundratals andra platser. Det krävdes inte bara stora demonstrationer, det krävdes ockupation och massiv civil olydnad.

Läs våra tidigare artiklar om kampen mot Jehander:
> Stort protestmöte mot bergtäkt i Ekeby (augusti 2018)
Kampen mot bergtäkten fortsätter (juni 2018)
Rättvisepartiet Socialisternas yttrande till hovrätten (mars 2017)
Hovrättens syn i Ekeby (oktober 2016)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.