måndag 25 oktober 2010

Sätt stopp för vinster på vården av flyktingbarn!

Vårdbolagen gör stora vinster på bekostnad av de ensamkommande flyktingbarn de ska hjälpa. En av bolagen är Vårljus AB där Haninge kommun är delägare med andra Stockholmskommuner.
Kommunerna ”tvättar” helt enkelt pengarna från Migrationsverket i sina vårdbolag och lägger sedan beslag på resurser som borde gått till flyktingbarnen.
De senaste tre åren har Vårljus gjort en vinst på 38,9 miljoner kronor.
Vårljus tar 2150–2175 kronor per plats och dygn, även när platsen är tom. Vårdbolaget VoB Syd får 37000 kronor varje dygn från Malmö stad för att ta emot tjugo flyktingbarn på transitboendet Solberga i Lomma. Men bara drygt hälften av pengarna går till flyktingboendet. Resten är ren vinst för VoB Syd, som ägs av ett antal småländska och skånska kommuner.
Bara 58 procent av av de 6,7 miljoner kronor bolaget fått från Migrationsverket, via Malmö stad, når barnen. Hela 42 procent är vinst.
VoB Syd – vars valspråk är ”Vi bryr oss mera” – har också gjort neddragningar på personalen för att dryga ut miljonvinsterna.
Kommunerna fuskar när de bara beställer boende och sen cashar in bidragen via sina kommunala vårdbolag. Många av barnen är traumatiserade av krig och behöver riktig vård av utbildad personal.
En före detta anställd på ett vårdbolag berättade för mig om hur en volontär tog med ett barn med krigstrauma på Laserdome. Oavsett välviljan är volontärer inte utbildade, men klart billigare.
Flyktingar ska ”göra rätt för sig” brukar det heta. Men inte moderata kommunalråd som Eva Ekdahl (M) i Nacka, tillika ordförande för Vårljus AB, som med sina kollegor kunnat berika sig med extra utdelning ur vårdbolagets kassa, utöver arvoden och kommunalrådslön. Istället för att lägga pengarna på vården av flyktingbarnen går pengar till utdelning, bonus åt de anställda och tillskott till kommunerna bakvägen.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kommer ställa de ansvariga i Haninge till svars på kommunfullmäktigemötet den 15 november. Vi kräver papprena på bordet och att pengarna går till vården!

Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
Läs mer:

fredag 22 oktober 2010

Nytt svekavtal: När ska Kommunal ta fajten?

Fem dagar innan blockaden mot den privata skolsektorn skulle träda i kraft slöts ett nytt preliminärt avtal mellan Almega tjänsteföretagen och kommunal.
Avtalet blev i krontal räknat detsamma som för de kommunalt anställda, men med skillnaden att de privatanställda går miste om två månaders löneökning.
I förra veckans Offensiv kunde man läsa om konfliktvarslet som skulle gälla dem som arbetar i privata skolor, förskolor och fritidsverksamhet. Blockaden skulle gälla övertid, nyanställningar och inhyrning av personal och träda i kraft den 18 oktober.
Undertecknad var i egenskap av fackligt förtroendevald ute på varslade arbetsplatser dagen innan och da gen efter att avtalet slöts i syfte att informera om konfliktvarslet och möta medlemmar. Majoriteten var väldigt entusiastiska inför blockaden.
– Äntligen händer det något. Vi har väntat tillräckligt på våra löner, sa en barnskötare på en förskola i Skogås.
När första dagen av arbetsplatsbesök var slut kom beskedet att ett avtal hade slutits.
Nästa dag fick vi då informera om det som offentliggjorts av det nya avtalet. Avtalet löper från den 1 januari 2010 till den 31 maj 2012 och ger i krontal räknat samma summa som de kommunala avtalen, d v s 970 kronor som fördelas på 383 kronor i år och 587 kronor nästa år. Lägstalönerna höjs med 306 kronor i år och 464 kronor nästa år.
Reaktionerna på avtalet var dagen efter inte lika entusiastiska som innan varslet, men personalen var glada öv er att äntligen kunna få sina välförtjänta löneökningar och att avtalet var i jämnhöjd med de kommunalt anställdas.
– Att det skulle ta så lång tid att komma fram till så lite, och jag som ville ut i strejk! var reaktionen hos en barnskötare i Skarpnäck.
Det vi inte visste då var att löneökningarna inte skulle gälla från den 1 januari i år, då det gamla avtalet löpte ut, utan från den 1 mars. Detta innebär att de privatanställda går miste om två månaders löneökning, till skillnad från de kommunalt anställda.
Almega har hela tiden vägrat att ge samma lönelyft och avtalsperiod som i övriga avtal och har knappt infunnit sig till förhandlingarna fram till nyligen. Att ”ge bort” två månaders löneökning utan strid är ett svek mot medlemmarna i den privata sektorn, som var redo för kamp. Men strid har inte stått på agendan för Kommunal i årets avtalsrörelse, vilket tydligt har avspeglats i avtalen där de viktigaste kraven på rätt till heltid och trygga jobb har fått otillfredställande lösningar i utbyte mot blygsamma lönelyft.
Vad hände med ”Vi tar fajten”?
Sanna Tefke
Fackligt förtroendevald i Kommunal och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

tisdag 19 oktober 2010

Strid mot mygel, skogsskövling och nedskärningar i kommunfullmäktige


Lina Thörnblom (RS)

Borgarna och MP röstade för bostadsexploatering av Lötkärrsskogen – trots att berednings ordförande visade sig vara jävig med stora ekonomiska intressen som markägare

Rättvisepartiet Socialisterna riktade skarp kritik på mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte mot den borgerliga majoritetens mygel kring utvecklingsprogrammet för Vendelsö. En ledande kristdemokratisk politiker – Harry Hedemark – har suttit som ordförande för beredningen av stora investeringar i området, i vilka ordföranden har stora egna ekonomiska intressen i. Det har nämligen visat sig att Harry Hedemark själv äger cirka 400 000 kvm skog som enligt förslaget pekas ut som ett utvecklingsområde för bostäder. Värdefull natur kommer att skövlas för hans egens vinnings skull.

– Harry Hedemark (kd) har suttit på två stolar och därför måste hela beredningen göras om, sa Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Thörnblom på måndagens kommunfullmäktigemöte i Haninge.

Kommunstyrelsen hade först nekat till att ordföranden var jävig. Men på det beslutande kommunfullmäktigemötet anmälde Harry Hedemark sig själv som jävig. Ändå fortsatte borgarna driva på att utvecklingsprogrammet skulle röstas igenom med mer eller mindre dumma argument.
Kommunalrådet Peter Olevik Dunder (FP) menade att de investeringsobjekt som ordföranden var jävig i enbart utgjorde fem procent av ordförandens egendom i Vendelsö. Sen skyllde han på oppositionen, ledamöterna i beredningen som inte hade sett att ordförandens namn fanns med i listan över berörda redan från början. Tydligen håller borgarna inte lagen så högt, som tydligt säger att det är Harry Hedemark själv som har anvaret att anmäla sig jävig. Istället satte han sig som ordförande i beredningen!

Lina Thörnblom (RS) kritiserade också borgarna för hur de försökt köra över skolverksamheten Mullebo och Lötkärrskolan i Vendelsö. De använder ett orört skogsområde – Lötkärrsskogen – som skolundervisningsområde. Skolans idé bygger på att barnen vistas utomhus men om i utvecklingsplanen för Vendelsö försvinner skogen.

– Skolan vill inte alls ha nya lokaler som ni (borgarna) sagt, det är väldigt tydligt att de vill vara kvar, sa Lina Thörnblom (RS).

Miljöpartiets gruppledare och Miljönämndens ordförande Yvonne Radestam talade varmt om skolverksamheten och lade ett särskilt yttrande om att de var mot att förstöra skogen. Sen röstade samma miljöpartister för beredningens förslag! Borgarna lyckades driva igenom utvecklingsprogrammet med ordförandens utslagsröst.

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna tog också strid om resurser när det blev dags att godkänna delårsbokslutet.
Mattias Bernhardsson (RS) började med att syna de stora överskotten:
• Under högkonjukturen sattes överskottsmålen "för att klara sämre tider". Men nu när det just är "sämre tider" fortsätter borgarna plundringen.
• Haninge tog ett överskottsmål för 2010 på minst 2 procent (63 miljoner kronor) av kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag – ett högt mål som kräver nedskärningar.
• Bara under perioden januari-augusti har kommunen gjort ett överskott på 113 miljoner kronor!
• Prognosen för hela året är 186 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat på 5,7 procent!
• Haninge kommun har samlat ihop till ett eget kapital på 1 003 miljoner kronor.
– Samtidigt fick äldreomsorgen 17 miljoner kronor mindre än vad de behövde. Västerhaninge korttidsboende och Handens äldreboende förlorar sina lokaler och ni vägrar bygga nya boenden! attackerade Mattias Bernhardsson (RS).
Äldrenämndens ordförande Kjell Bjerrehorn (FP) svarade att det inte alls stämde att kommunen drog ner på antalet boenden utan att nya platser löstes "på andra sätt". Med andra ord privatiseringar, vilket Mattias Bernhardsson (RS) underströk att Rättvisepartiet Socialisterna kommer ta fortsatt kamp emot.
Vid årsskiftet blir det klart exakt hur stort överskottet blir. Men redan nu går det skjuta till mer pengar till kommunens verksamhet menade Rättvisepartiet Socialisterna och yrkade att statens konjukturstöd på 49,4 miljoner kronor skulle öronmärkas till nämnderna. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna röstade mot. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lade ner sina röster. En socialdemokrat röstade däremot för Rättvisepartiet Socialisternas förslag. Vänsterpartiets gruppledare Nafi Cilgin, som först hade kritiserat borgarna för bristerna i barnomsorgen, ville ändå inte rösta för Rättvisepartiet Socialisternas förslag att skjuta till mer pengar. Vänsterpartiets argument? "Så ser det ut. Vi hoppas borgarna använder pengarna på ett bra sätt...".

söndag 10 oktober 2010

Stoppa privatiseringarna i äldreomsorgen!

Haninge kommun skär ner på äldreomsorgen och fortsätter privatiseringarna. I år fick äldreomsorgen 17 miljoner mindre än vad som behövdes. Ändå vill politikerna fortsätta nedskärningarna! Förvaltningen vill fortsätta ”minska personalkostnader” medan behovet är det rakt motsatta.
Behovet av hemtjänstinsatser dagtid ökade med 30 procent mellan januari och augusti jämfört med samma period 2009. Många äldre tvingas bo kvar hemma och det råder stor brist på boendeplatser.
Handens äldreboende och Västerhaninge korttidssboende anses inte ha bra lokaler nog för att fortsätta sin verksamhet. Istället för att ta sitt ansvar och bygga ut kommunens äldreomsorg med fler och bättre boenden, öppnas det privata äldreboendet Vendelsögården den 1 november i vårdföretaget Caremas regi. Detta är en smygprivatisering som det inte sas något om i valkampanjen.
Rättvisepartiet Socialisterna står för:
>> Stoppa privatiseringarna!
>> Fler anställda, boenden & boendeformer i kommunens äldreomsorg!
>> Använd kommunens samlade överskott för upprustning!

Stora överskott men fortsatta nedskärningar

Haninge kommun har redan efter delårsbokslutet gjort en vinst på 113 miljoner kronor, enligt en Tertialrapport. Samtidigt skär de styrande borgerliga partierna (M, FP, C, KD och MP) ner 17 miljoner i äldreomsorgen! Överskottsprognosen för hela året är hela 186 miljoner, dvs ett resultat på 5,7% - trots att den beslutade budgeten enbart har målet på 2%!
Med andra ord länsas nämnderna på resurser medan pengar läggs på hög (över 1 000 miljoner).
På måndag den 18:e kommer de andra politikerna skryta över detta fina bokslut på kommunfullmäktige, följt av en finmiddag betald av skattebetalarna. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kommer inte delta i middagen, vi är de enda som protesterat mot detta svinn (och att maten på äldreboendena samtidigt försämras).
Kom till fullmäktigemötet som stöd på läktaren när vi tar strid för att överskotten betalas tillbaka till omsorgen!
Måndag den 18 oktober
16.00 Kommunhuset