tisdag 13 juni 2023

Ett avtal som ger ingenting

Missnöjet inom Seko breder ut sig mot ledningens agernade. Kraven emot ensambemanningen suddades ut och nedprioriterades under förhandlingarnas gång (Foto: Natalia Medina).

Mer än 20 lokala fackklubbar kräver att ansvariga i Sekos förbundsledning avgår


av Susann-Högye Bäckman
, ordförande i Seko Pendelklubben och medlem i Socialistiskt Alternativ (fd Rättvisepartiet Socialisterrna) // artikel i Offensiv
- - -

Åker du tåg? Då har du säkert upplevt hur opålitlig trafiken kan te sig. Inte minst pendeltågen i Stockholm på senare tid. Inställda tåg, korta tåg, förseningar samt ingen information om vad som händer eller när man kan förvänta sig att nästa tåg kommer. Det här är resultatet av ett utarmande av personal från MTR:s håll (som har hand om pendeltågstrafiken i Region Stockholm). Att hålla personalstyrkan så låg som möjligt för att hålla kostnaderna nere innebär att personalen aldrig får ledigt vid ansökan och beordras att arbeta övertid.

söndag 11 juni 2023

För ett riksomfattande vårduppror

Behovet av förnyad vårdkamp och ett riksomfattande vårduppror är akut. Det behövs en helt annan politik som utgår från behoven för att rädda vården (Foto: News Øresund – Johan Wessman / CC BY 3.0).

Årets sommar kan bli vårdens värsta


av Per Olsson
// Artikel i Offensiv
- - -

Under lång tid har antalet vårdplatser i Sverige minskat. År 2000 hade Sverige 2,8 disponibla vårdplatser per 1 000 invånare i jämförelse med dagens 2,0. Det är lägst inom EU.

torsdag 1 juni 2023

Indrivningsblockader med Solidariska byggare

Pelle Sunvisson med megafonen (Foto: Offensiv).

Fem blockader på byggarbetsplatser för att driva in obetalda löner


av Elin Gauffin & Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv
- - -
"Aktionerna visar på en nödvändig väg framåt för den fackliga kampen"

Under fredagen den 26 maj följer Socialistiskt Alternativ (SAV, fd Rättvisepartiet) och Offensiv med när Solidariska byggare och SAC utför fem olika arbetsplatsblockader, med avsikten att driva in obetalda löner till sina medlemmar.