torsdag 30 november 2017

Mingel och öppen mic i Jordbro

Tack alla som kom och läste poesi, höll brandtal, diskuterade kampen och drack glögg på kvällens fina mingel på Jordbro Kulturhus!

onsdag 29 november 2017

Haninge måste satsa mer resurser för att skydda naturen


"Att vara steget före med t ex nyckelbiotopsinventeringar och dokumentera skyddsvärd skog, är också något Haninge kommun borde vara, genom att anslå mer pengar till naturvårdsarbetet och till inventeringar"
Igår höll Haninge kommun öppet möte om kommunens naturvårdsplan. Bakgrunden till mötet och att det blev så välbesökt är den senste tidens miljökamp i kommunen. Värdefulla naturområden är hotade och flera lokala motstånd har formerats.

onsdag 22 november 2017

Missa inte mingel och öppen mic i Jordbro


Poesi, spoken word, brandtal! Kända & okända: Välkomna på Mingel & öppen mic i Jordbro, torsdag den 30 nov i Jordbro kultur- och föreningshus. Till stöd för rättvisa & trygghet i vår ort!

tisdag 21 november 2017

Försvara strejkrätten


Att regeringen med LO-toppens medgivande är beredd att gå arbetsgivarna till mötes är en skandal  av stora mått

Av Per Olsson

S-MP-regeringen tillsatte under försommaren en utredning med uppgift att göra ytterligare inskränkningar i den redan begränsade svenska konflikträtten.
”Utmärkt!”, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i en glädjekommentar till regeringens besked.
"Bara en massiv opinion kan förhindra att regeringens intentioner blir till en ny antistrejklag"
Utredningen har fått Svenskt Näringsliv, med stöd av riksdagsmotioner från högeralliansen och SD, att på nytt kräva en rad inskränkningar i det som finns kvar i strejkrätten.
På arbetsgivarnas och högerns antistrejklista står bland annat kravet på ett de facto förbud på stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal, en proportionalitetsprincip och att stridsåtgärder riktade mot företag med under tio anställda ska förbjudas. Allt för att underlätta löne- och villkorsdumpning.

fredag 17 november 2017

Demonstration för trygghet i Jordbro 2/12


Stormötet med Rusta upp Jordbro-kampanjen beslutade om demonstration 2 december

Gårdagens möte ”Vi kräver trygghet i Jordbro” med kampanjen Rusta upp Jordbro samlade dubbelt så många än föregående trygghetsmötet och tog beslut att samla till demonstration i Jordbro centrum lördagen den 2 december.

– Rusta upp upp Jordbro bildades hösten 2014 då vi tog strid för upprustning av våra bostäder, en kampanj som lyckades tvinga bort en av landets värsta slumvärdar – organisering lönar sig, inledde mötets konferencier Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS).

Förebyggandeteamet i Haninges socialtjänst medverkade under mötet och berättade om sitt arbete. Bland annat har de haft ett föräldrarådslag som diskuterat hur tryggheten kan öka och har startat en föräldrakommittée.
Förebyggandeteamet har bra kontakt med de ideella nattvandrarna, som oftast är ut en kväll i veckan. Resurserna för förebyggandeteamet är så slimmade att de själva bara kan vara ute och nattvandra några dagar per år.
Ifrah Hassan
– Den frivilliga föräldravandringen är beundransvärd, men det räcker inte. Det sociala arbetet mot ungdomar görs bäst av utbildade fältassistenter, det har flera kommuner visat. Haninge ligger efter. Också vad gäller trygghetsmätningar, den senaste gjordes 2011 och dessförinnan 2006, berättade Ifrah Hassan, jordbrobo som jobbar med våldsprovention i en grannkommun.
Sadia Islam
– Ni är bara fem stycken i förebyggandeteamet, för hela Haninge! Ni är stålmän som gör ett fantastiskt arbete. Ni borde verkligen vara fler, dels för att verkligen nå ut och dels för att ni inte ska bränna ut er. Vi måste verkligen kräva att ni ska bli fler. De inbjudna ansvariga politiker som inte dök upp idag borde skämmas, sa Sadia Islam, behandlingsassistent och aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna (RS).
Sherihan Hassan
– Kommunen behöver ha egna fältassistenter ute på kvällarna, anställda med kometens som också kan hjälpa ungdomar med var de kan vända sig för att få hjälp, sa också Sherihan Hassan (RS) som själv jobbat som fältassistent, idag som skolkurator.  
– Jordbro behöver ett centrum värd namnet men också service och skola. Jordbro behöver en egen högstadieskola, den lades ned tidigare men vi har förhandlat med kommunledningen och nu utreds när den kan startas upp igen, berättade Vänsterpartiets ordförande i Haninge Carina Wellton.

tisdag 14 november 2017

Vi kämpar för ett tryggare Jordbro

Sherihan Hassan och Sadia Islam
"Vi vill pressa kommunen att genomföra våra krav, exempelvis att anställa fältassistenter och trygghetsvärdar i centrum"
Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för fullt inför torsdagens stormöte om trygghet med kampanjen Rusta upp Jordbro. Kommunens förvaltningar och ansvariga är inbjudna till mötet att lyssna till boende och föreningsaktiva. Mötet äger rum nu på torsdag kl 18.30 i Jordbro kultur- och föreningshus.
– Jag känner otrygghet när belysningen inte fungerar som den ska. I centrum är det becksvart och där jag bor ser jag knappt var jag går med barnvagnen. De styrande har pratat och diskuterat om Jordbro sen länge. Men jag vill gärna se action, säger Sherihan Hassan, skolkurator
– Vår kampanj ska få resultat, det är målet. Vi vill pressa kommunen att genomföra våra krav, exempelvis att anställa fältassistenter och trygghetsvärdar i centrum. Det kommer att krävas mer än ett möte med de ansvariga för att vinna, men ju fler vi är desto starkare röst, säger Sadia Islam, som arbetar som behandlingsassistent på en kvinnojour.
– Otryggheten är som störst i Jordbro centrum och i höglundaparken på kvällarna. Politikerna måste komma ut hit då för att förstå, säger Jamila Zrioui, lokalvårdare.
Jamila Zrioui, Silvia Tipan och Robert Bielecki
– Inbrott och personrån ökar. Jag ser bilar brända här och där och hör oftare polisbilar och polishelikopter. Jag känner mig inte trygg. Det viktigaste vi kan göra är att organisera oss för att våra krav ska höras, säger Silvia Tipan, lokalvårdare.

söndag 12 november 2017

Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett stopp för skövlingen av Haninges natur

F.v: Lina Rigney Thörnblom, Mattias Bernhardsson, Sadia Islam,
Robert Bielecki, Mi Alforsen, Lena Johansson och Katja Raetz

I veckans pappersupplaga av Mitt i Haninge riktar Rättvisepartiet Socialisternas sju debattörer hård kritik mot kommunledningen i Haninge (S, MP, C)

Debattartikeln:

torsdag 9 november 2017

Utbredd oro i Hemfosa inför regeringens exploateringsplaner

Skyddsvärd skjog i Hemfosa. Foto: gula08/Flickr CC

Skogar och odlingslandskap i riskzonen när regeringen vill tokexploatera Hemfosa • Rättvisepartiet Socialisterna pressade regeringens samordnare Johan Edstav (MP) om hållbarhet och regionalpolitik

Miljöpartiets möte "Hur vill vi bygga en helt ny stad i Hemfosa?" lockade ett 40-tal Hemfosabor igår kväll.
Ett av mötets officiella frågor var också "Hur tänkte Miljöpartiet i regeringen när man pekade ut Hemfosa?".
Regeringens särskilde utredare Johan Edstav (MP) till vänster
och Haninges kommunalråd Johan Svensk (MP) till höger
Regeringens särskilde samordnare Johan Edstav (Miljöpartiet Uppsala) inledde med att berätta om uppdraget och regeringens planer:
– Vi vill bygga 12 000 bostäder i Hemfosa, inom 1000 meters radie från pendeltågstationen.
Idag finns 100 bostäder i ett Hemfosa som är lantligt med fina koloniträdgårdar och sommarstugor.
– Mitt uppdrag är att identifiera kommuner som har färdiga planer för att bygga men som av olika skäl inte kan sätta spaden i marken, fortsatte Johan Edstav (MP).
"Satsningen stämmer ju överens med de planer vi har i översiktsplanen", lät kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) meddela i lokaltidningen när regeringens planer plötsligt damp ned i ett pressmeddelande till allas förvåning.
Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige, gav däremot en helt annan syn än kommunalrådet under gårdagens möte:
Mattias Bernhardsson (RS)
– Orsaken till att kommunens nyligen beslutade översiktsplan endast medger byggande inom en radie av 600 meter från pendeltågstationen i Hemfosa – istället för vanligtvis 1200 meter – är för att bevara odlingsmarkerna och skogarna som är väldigt skyddsvärda. Bebyggelsens höjd och form måste också motsvara existerande bebyggelse, som är småhus och stugor. Er plan på 6 000 bostäder inom en rade av 500 meter från stationen och 12 000 bostäder inom 1000 meter är omöjlig, svarade Mattias Bernhardsson (RS) [läs Rättvisepartiet Socialisternas egna förslag till översiktsplanen här].

tisdag 7 november 2017

Bevara Norrby och Norrbyskogen

Foto: Mattias Bernhardsson
Haninge kommun vill exploatera Norrbyskogen och omvandla Norrby från skoglig och gles by till tätbebyggt villaområde 

Rättvisepartiet Socialisternas kamp för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap fortsätter. Efter två viktiga segrar i september – då Söderbyskogen och vildmarken på norra Ornö räddades – står kampen om Norrbyskogen på tur.
"Norrbyborna tvingas dela på notan 79,7 miljoner kronor"
Nu inleds dialogen inför antagande av "Detaljplan för Opp-Norrby 2:494 m.fl.”, södra etappen.
Detaljplanens syfte, så som det beskrivs i planbeskrivningen, är att skapa förutsättningar för åretruntboende i Norrby genom att ge fastighetsägarna större byggrätter och möjliggöra kommunalt vatten- och avlopp samt en förbättring av vägnätet.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Detaljplanens syfte mest av allt är dock att bereda vägen för skövling och exploatering av intilliggande Norrbyskogen för bostäder, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson
Norrbyborna tvingas dela på notan 79,7 miljoner kronor eftersom Haninge är en av de kommuner som låter fastighetsägare betala för nya gator.
I det tidigare planprogramsamrådet gick enbart ett fåtal Norrbybor till tals, med övervikt bland dem som vill stycka av, ofta i syfte att sälja, flytta och göra en god affär.
Men bland den majoritet som vill bo kvar - och som kommer behöva stå för notan - finns stor oro över exploateringsplanernas konsekvenser:
- att Norrby omvandlas från skoglig och gles by till tätbebyggt villaområde med kalskövlade berg och asfalterade vägar.
- att de inte kommer att ha råd med anläggningsavgifterna och tvingas flytta.
- att Norrbyskogen krymper eller försvinner helt.
- att gamla hag- och ängsmarker försvinner.
- att trafiken, utsläppen och vägbullret ökar medan barnsäkerheten minskar.
- att strandskyddet lyfts vid Drevviken, med nya exploateringar på stranden.

onsdag 1 november 2017

Inget att fira efter tio år med högerns vårdval


Med vårdvalet har vården blivit dyrare och mindre tillgänglig för de som behöver den mest

Av Katja Raetz, 
specialistsjuksköterska
- - -

I januari 2008 infördes högerns vårdval i Stockholm läns landsting. Idag, nästan tio år senare, är Stockholms läns landsting det landsting som med stor marginal har gått längst med att upphandla vårdområde efter vårdområde. Det finns numera 37 olika vårdval och över 3 000 privata vårdinrättningar i länet.
Med vårdvalet har vården blivit dyrare och mindre tillgänglig för de som behöver den mest.
"Problemet med vårdvalet är inte bara att offentliga resurser försvinner ur den offentliga sektorn in i privata vinster. Vårdvalen innebär också en fragmenterat vård och bruten vårdkedja som drabbar de allra sjukaste hårdast"
Stockholms läns Hälso- och sjukvårdsförvaltning har i sin rapport Vårdval 10 år granskat hur vården har utvecklats. Bland annat konstaterar man att det är ett litet antal privata vård­jättar som dominerar stort: Capio (som bland annat driver Sveriges enda privata akutsjukshus, St Göran), Praktikertjänst och Aleris står tillsammans för en tredjedel av alla vårdbesök under år 2016.
Sedan införandet av vårdvalet inom primärvården har antalet husläkarmottagningar (vårdcentraler) ökad med 25 procent och man slår i rapporten fast att köerna har minskat och tillgängligheten ökat. De styrande politikerna brukar ofta framhäva detta som bevis på vårdvalets fördelar, men det finns också en tydlig baksida  som politikerna tiger om.