tisdag 21 november 2017

Försvara strejkrätten


Att regeringen med LO-toppens medgivande är beredd att gå arbetsgivarna till mötes är en skandal  av stora mått

Av Per Olsson

S-MP-regeringen tillsatte under försommaren en utredning med uppgift att göra ytterligare inskränkningar i den redan begränsade svenska konflikträtten.
”Utmärkt!”, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i en glädjekommentar till regeringens besked.
"Bara en massiv opinion kan förhindra att regeringens intentioner blir till en ny antistrejklag"
Utredningen har fått Svenskt Näringsliv, med stöd av riksdagsmotioner från högeralliansen och SD, att på nytt kräva en rad inskränkningar i det som finns kvar i strejkrätten.
På arbetsgivarnas och högerns antistrejklista står bland annat kravet på ett de facto förbud på stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal, en proportionalitetsprincip och att stridsåtgärder riktade mot företag med under tio anställda ska förbjudas. Allt för att underlätta löne- och villkorsdumpning.

Att regeringen med LO-toppens medgivande är beredd att gå arbetsgivarna till mötes är en skandal  av stora mått. Den välkände arbetsrättsexperten Kurt Junesjö skriver i LO:s tidning Arbetet den 9 november:
”Den utredning som har tillsatts har uppgiften att inskränka strejkrätten på en rad områden. En statlig utredning tillsatt av en S-ledd regering och godkänd av samtliga huvudorganisationer och ledande fack jobbar nu för fullt för att undergräva viktiga delar av den svenska strejkrätten.
Det visas tydligt av den utredning Medlingsinstitutet, MI, gjort på uppdrag av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som underlag för huvudutredningen. Den beslutades redan fyra månader innan regeringens formella beslut om antistrejkutredningen.
Det visar om inte annat hur angelägen man är att förändra strejkreglerna. Den redovisade orsaken, hamnarbetarkonflikten i Göteborg, kan på goda grunder antas bara vara en förevändning.”

Strejkrätten är allvarligt hotad. Bara en massiv opinion kan förhindra att regeringens intentioner blir till en ny antistrejklag.
”Agera nu, i morgon kan det vara för sent!”, som Kurt Junesjö skriver. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.