torsdag 9 november 2017

Utbredd oro i Hemfosa inför regeringens exploateringsplaner

Skyddsvärd skjog i Hemfosa. Foto: gula08/Flickr CC

Skogar och odlingslandskap i riskzonen när regeringen vill tokexploatera Hemfosa • Rättvisepartiet Socialisterna pressade regeringens samordnare Johan Edstav (MP) om hållbarhet och regionalpolitik

Miljöpartiets möte "Hur vill vi bygga en helt ny stad i Hemfosa?" lockade ett 40-tal Hemfosabor igår kväll.
Ett av mötets officiella frågor var också "Hur tänkte Miljöpartiet i regeringen när man pekade ut Hemfosa?".
Regeringens särskilde utredare Johan Edstav (MP) till vänster
och Haninges kommunalråd Johan Svensk (MP) till höger
Regeringens särskilde samordnare Johan Edstav (Miljöpartiet Uppsala) inledde med att berätta om uppdraget och regeringens planer:
– Vi vill bygga 12 000 bostäder i Hemfosa, inom 1000 meters radie från pendeltågstationen.
Idag finns 100 bostäder i ett Hemfosa som är lantligt med fina koloniträdgårdar och sommarstugor.
– Mitt uppdrag är att identifiera kommuner som har färdiga planer för att bygga men som av olika skäl inte kan sätta spaden i marken, fortsatte Johan Edstav (MP).
"Satsningen stämmer ju överens med de planer vi har i översiktsplanen", lät kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) meddela i lokaltidningen när regeringens planer plötsligt damp ned i ett pressmeddelande till allas förvåning.
Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige, gav däremot en helt annan syn än kommunalrådet under gårdagens möte:
Mattias Bernhardsson (RS)
– Orsaken till att kommunens nyligen beslutade översiktsplan endast medger byggande inom en radie av 600 meter från pendeltågstationen i Hemfosa – istället för vanligtvis 1200 meter – är för att bevara odlingsmarkerna och skogarna som är väldigt skyddsvärda. Bebyggelsens höjd och form måste också motsvara existerande bebyggelse, som är småhus och stugor. Er plan på 6 000 bostäder inom en rade av 500 meter från stationen och 12 000 bostäder inom 1000 meter är omöjlig, svarade Mattias Bernhardsson (RS) [läs Rättvisepartiet Socialisternas egna förslag till översiktsplanen här].

Rättvisepartiet Socialisternas alternativ till att bygga bort värdefulla kulturlanskap och skogar är att bygga bort tätorternas "döda ytor", exempelvis genom att bygga ned garage och parkeringsplatser under jord och därmed kunna ha bostäder där, att omvandla gamla industriområden till bostadsområden och bygga ihop stadsdelar som idag är separerade av barriärer som kraftledningar och vägar som skulle kunnas byggas över. Genom ett eatt bygga i anslutning till tätorternas infrastruktur, VA och kollektivtrafik kan dessutom mark- och exploateringskostnaderna hållas ned och därmed möjliggöra både fler och billigare bostäder än om de byggs i glesbygd eller ren skog.
"Han talade om att den nya staden Hemfosa skulle bli en "fossilfri stad". Men i verkligehen kan det bli tvärtemot"
Ordföranden i Haninge Naturskyddsförening, Ulf Zetterstedt
Ordföranden för Haninge Naturskyddsförening, Ulf Zetterstedt och hans frågor om hur de "gröna kilarna" och naturvärdena ska bevaras i regeringens plan blev besvarade av ickesvar:
– Det ansvaret ligger på Landstinget, svarade han först.
När Ulf Zetterstedt åter betonade vikten av naturen och ställde frågan åter kom ett abrubt konstaterande:
– Statsmakten har för avsikt att bygga 12 000 nya bostäder i Hemfosa, avbröt regeringens Johan Edstav (MP) mitt i frågan.
Oförståendet regeringens samordnare uppvisade resulterade i närmast chockartad tystnad innan fler vågade ställa frågor.
Han talade om att den nya staden Hemfosa skulle bli en "fossilfri stad". Men i verkligehen kan det bli tvärtemot. Det sades att byggandet av 12 000 nya bostäder i Hemfosa kräver utbyggnad av dubbelspår för pendeln. Men många hemfosabor på mötet reagerade mot denna bedömning – dubbelspår är ju vad som behövs bara för dagens befolkning på hela Nynäsbanans sträcka! Hur ska ett spår till kunna innebära ett "fossilfritt" alternativ till ytterligare 25-40 000 boende i Hemfosa och ytterligare 25-40 000 nya boende i Segersäng vilken är en annan av regeringens nya förslag på nya städer längs Nynäsbanan? Lägg där till den kraftigt ökade trafiken från nya godshamnen Norvik i Nynäshamn och att det planeras ett helt nytt industriområde i Hemfosa.
– Vi befarar att det byggs en stor sovstad som dessutom är bilberoende. Hur många nya motorvägslösningar talar vi om egentligen?, frågade en Hemfosabo utan att få svar.
– Vi bor på landet, vi vill inte bo i storstad, sa en annan Hemfosabo.
Då svarade Johan Edstav (MP) med att i princip hota att dra in tågtrafiken till Hemfosa (!):
– Nu har ju staten investerat i spår och infastruktur [Nynäsbanan byggdes 1901!] just för att det ska byggas. Om det inte byggs så kanske tågtrafiken dras in.
Han skulle lika gärna kunna säga: "Bli storstad eller bli av med kollektivtrafik och service som straff".
– Vi måste bygga bostäder i Stockholms län för att lösa den existerande bostadsbristen och att fler flyttar till länet. Men utbyggnad i Stockholms län kan inte vara hela lösningen, det kan inte lösa effekterna av dagens icke-existerande regionalpolitik, då alltfler rent av tvingas flytta hit från sina hemorter i avsaknad av jobb, service och kultur. Var är regeringens regionalpolitik?, frågade Mattias Bernhardsson (RS).
– Jag har bara ansvar att förhandla med kommuner om investeringsstöd om det handlar om minst 5 000 bostäder, regionapolitik är inte mitt bord, svarade Johan Edstav (MP).
– Att planera för 100 000 nya bostäder på endast 9 platser i Sverige, varav de flesta i storstadsområdena, är ett kvitto på hur regeringen gett upp regionalpolitiken och några som helt ambitioner på att hela Sverige ska leva. Det är inte ekologiskt hållbart i längden att ständigt växande storstäder blir än större slukhål av allt större mattransporter från resten av landet och dessutom slukar alla investeringsmedel medan av resten av landet helt blir utan investeringar, service, bostäder och jobb, sa Mattias Bernhardsson (RS).
– Miljöpartiet i Haninge har inte sagt varken ja eller nej till regeringens förslag än. Vi tog initiativ till mötet för att bli bättre informerade och vi ser denna tid som en lärosträcka, sa Haninges kommunalråd Johan Svensk (MP).
Efter regeringens samordnare gått talade Naturskyddsföreningen om vikten att organisera sig för att påverka och nämnde bland annat höstens framgångar då skövling av vårdefull natur stoppats både i Söderby och på Ornö.
Regeringen kommer att förhandla med kommunledningen i Haninge (S, C, MP) och väntas vara klara redan innan jul. Planprocessarbetet är fortfarande flera år frammåt och under tiden finns alla möjligheter för boende att samlas och organisara sig för att påverka detta samt möjliggöra en varsam och ekologiskt hållbar utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.