måndag 30 april 2018

Brådskar att laga socialförsäkringen


Sverige har sannolikt OECD:s hårdaste kvalifikationsregler för sjukersättning


Av Per Olsson
- - -

Socialförsäkringen har länge varit i strykklass. Sedan 1990-talets början har socialförsäkringarnas utgifter som andel av BNP varit stadigt sjunkande. Ännu har inte regeringen genomfört S-vallöftet om att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden och att taket i sjukförsäkringen höjs till tio basbelopp.

onsdag 18 april 2018

Bra tänder alltmer en klassfrågaRättvisepartiet Socialisterna står för att all vård ska vara gratis och tillgänglig utifrån behov


Av Robert Bielecki
- - -

Skriande och allt snabbare ökande klassklyftor leder också till en klyfta mellan hur bra tänder en har. Så kallade socioekonomiskt svaga grupper har generellt sett sämre tänder än de välbärgade. Och det höjda tandvårdsbidraget räcker inte långt.


Fram till och med du fyller 22 år är tandvården avgiftsfri. Men sedan kostar det, och det rejält. Vänsterpartiet firar med klang och jubel att tandvårdsbidraget höjs till 600 kronor för de mellan 23-29 år samt de över 65 år och till 300 kronor för de mellan 30-64 år, men det är alldeles otillräckligt (även om en höjning, även en liten, såklart är bra). 

"Privata utförare, som tandvårdsjätten tillika riskkapitalbolaget Praktikertjänst som år 2014 omsatte 355 miljoner kronor, måste kastas ut och istället drivas offentligt för att garantera demokratisk insyn och kontroll underifrån"

tisdag 17 april 2018

Nej till surrogatmödraskap och människohandel"Ett barn som Tammuz ”förmedlar”/säljer kostar kring en miljon. Det är kvinnor som lever på fattigdomsgränsen som hyr ut sina kroppar"

Av Elin Gauffin
- - -

Surrogatföretaget Tammuz fortsätter att utnyttja kryphål i lagen och ordnar som första surrogatföretag i Sverige ”informationsträffar” för att få kunder till sin omänskliga verksamhet. Men inte utan motstånd. Den 14 april samlade Socialistiska Feminister och Rött Forum till en aktion som uppmärksammade allmänheten på vad som pågick på Clarion hotell i Stockholm. 
"Sen har inte jag nåt behov av att veta hur mamman mår... Om jag tar fram pengarna vill jag bara ha barnet"
Lina Rigney Thörnblom (RS)

Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna sa i sitt tal att det inte handlar om välgörenhet, utan om en industri som omsätter miljarder. Ett barn som Tammuz ”förmedlar”/säljer kostar kring en miljon. Det är kvinnor som lever på fattigdomsgränsen som hyr ut sina kroppar.
Många av de svenska par som köper graviditet och barn utomlands gör det från Georgien. Det har uppmärksammats i bland annat Omvärlden att det ofta är kvinnor som har blivit misshandlade av sina män och flytt, där samhället inte ger något stöd, som blir surrogatmödrar. Tamina är en av dem som har fått hjälp av kvinnojouren Anti Violence Network i Tbilisi. 

lördag 7 april 2018

Kampanjen mot storskoleplanerna i Handen fortsätterRättvisepartiet Socialisterna kampanjar mot kommunledningens skolnedskärningar i Handen.
Sadia Islam, Patrizia Tipan och Jamila Zrioui (nr 20, 6 och 8 på Rättvisepartiet Socialisternas kommunvalsedel) är några av de som är ute och kampanjar idag.  
Vill du bli skriv? Kontakta oss på rs@socialisterna.org

fredag 6 april 2018

Kvinnojouren larmar: Kommuner placerar på vandrarhem

Haninge kvinnojour gästade Rättvisepartiet Socialisternas möte


Kim Loeld och Sanna Holm
Haninge Kvinnojour försöker ha möten med alla politiker för att presentera sina krav inför valet. Det är inte alla partier som har nappat, men Rättvisepartiet Socialisterna tycker att det är jätteviktigt och lät vårt medlemsmöte den 5 april fyllas av detta.

Sanna Holm började med att berätta om tjejjourens verksamhet. Genom samtalen (de erbjuder chatt, mejl och telefonsamtal), besök på skolor, självförsvarskurser med mera bekräftar jouren bilden av att många tjejer lider av ångest, relationsproblem och självmordstankar. Förra året hjälpte Haninge tjejjour 127 tjejer. Deras slutsatser är att den psykiska ohälsan bland unga tjejer till stor del beror på pressen att alltid visa upp sig som ”perfekt” i sociala medier, pressen att ha högsta betyg och att vi har ett väldigt individualistiskt samhälle.
"Våldet har på inget sätt minskat, men kommunerna väljer att placera utsatta kvinnor och barn på vandrarhem istället"
Annelie Dahlberg är anställd på kvinnojourens skyddade boende. De tillhandahåller 17 sängplatser. Ofta kommer kvinnorna från olika delar av landet eftersom det är för farligt att bo i sin egna kommun. Jouren hjälper kvinnorna med kontakter med socialtjänsten, arbetsförmedlingen, kuratorer, polisen, barnomsorgen, advokater med mera. De kan ordna barnvakt och följa med och handla.

torsdag 5 april 2018

Flera skogar och kulturlandskapet kring Årsta slott kan skövlas

Kulturlandskapet vid Årsta slott, snart fyllt av privata lyxhus
och konferensanläggningar?
Foto: Holger Ellgaard
Stora markägare bekanta med toppolitiker styrde kommunens planer om superexploatering för att bygga rikemansreservatet ”Haninge sjöstad” • Fyra skogar hotas av skövling

Under ett extrainkallat kommunstyrelsemöte i somras klubbades en väldigt nedtystad avsiktsförklaring mellan Haninge kommun och Fopha Invest AB. Planen är att bygga ett exklusivt bostadsområde, hotell och konferensanläggning i de skogar och kulturlandskap som omger Årsta slott. Detta skedde helt utan diskussion i kommunfullmäktige. Dessutom visade det sig att avsiktsförklaringen medger fler platser för exploatering än vad som medges i kommunens egen översiktsplan som strax innan hade klubbats igenom av kommunfullmäktige.
I decennier har det varit omöjligt att få igenom exploateringar i naturområdena som omger Årsta slott. Men nu står det på dagordningen.

Kartbild till vänster: Ur Haninges översiktsplan där utredningsområdet är markerat med en lila prick. Kartbild till höger: Ur avsiktsförklaringen med Fopha Invest AB, där hela den röda cirkeln markerar området som får exploateras. Gröna områden anses vara lämpliga att utreda med avseende på utveckling av bostäder, gula områden anses möjliga att utreda.
"Istället för att bygga fler billiga hyresrätter i tätorterna vill etablissemangets partier slösa skattepengar på att bygga rikemansreservat med skövling av naturen som följd"
Hur gick detta till? Stora markägare och deras kontakter inom kommunens politiska etablissemang, uppger en källa i kommunhuset. Efter år av lobbande fick en stor mark- och säteriägare samt nära vän med med högt uppsatta moderata politiker med sin mark som ”utredningsområde” för exploatering i kommunens översiktsplan – vilken dessutom bereddes av en ledande M-politiker och bekant till markägaren – och i efterhand kom ytterligare en markägares mark att inkluderas i exploateringsplanerna trots att dessa inte finns med i översiktsplanen som kommunfullmäktige beslutat om. Fyra skogsområden kommer att skövlas om planerna i avsiktsförklaringen förverkligas.
– Jag har aldrig varit med om något motsvarande, att ett avtal tecknas med ett bolag om en omfattande exploatering av ett område som inte ens är med i Översiktsplanen, tvärtom talas det om att området är skyddsvärt, berättar en källa i kommunhuset.
– Man skall veta att det handlar om oerhörda ekonomiska intressen för markägarna. De har i många år sålt strötomter. En av de senaste som såldes gick för drygt 4 miljoner, den är på 1600 kvm, berättar källan.
Rättvisepartiet Socialisterna var enda parti som röstade mot att området nordöst om Årsta havsbad skulle vara ett utredningsområde för exploatering när Översiktsplanen klubbades i kommunfullmäktige.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Istället för att bygga fler billiga hyresrätter i tätorterna vill etablissemangets partier slösa skattepengar på att bygga rikemansreservat med skövling av naturen som följd, säger Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige och initiativtagare till kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".
Sven Gustafsson (M), som satt ordförande i översiktsplaneberedningen, kallar Årstaområdet för ”superattraktivt”.

onsdag 4 april 2018

Växande förskoleuppror1 500 vittnesmål • 15 000 underskrifter • 25 000 gruppmedlemmar i Förskoleupproret

Under kampparollerna ”Nu tar tystnadskulturen inom förskolan stopp, nu går vi samman och mobiliserar oss. Nu måste politiker och beslutsfattare lyssna” har Förskoleupproret tagit nya steg sedan förra veckan.

Nu har upproret 25 000 medlemmar på Facebook och 15 000 har skrivit på namninsamlingen. Förskoleupproret lämnade in sina 1 500 vittnesmål under hashtaggen #pressatläge till Lärarförbundet och Kommunal. Vittnesmålen är sorterade kommunvis, vilket gör att det har varit enorm spridning i media över hela landet. Dessutom är demonstrationer planerade till den 26 maj.
Medan barngruppstorlekarna har sjunkit (men väldigt lite) i en del landsändar har de växt i andra som i till exempel Stockholm. Värst är det i Nynäshamn, där det finns exempel på barngrupper på 27 barn. 

”Att vara kallsvettig av stress flera gånger om dagen. Att räkna barn hysteriskt av rädsla för att ha glömt någon..."
I Haninge skriver en av de anställda: 

tisdag 3 april 2018

Låt Mahmood Elane stanna i Sverige

19-årige Mahmood från Jordbro riskerar att utvisas efter 7 år i Sverige • Klasskompisarna demonstrerade vid förvaret


Mahmood Alane, 19 år, ska utvisas till Irak efter hela 7 års tid i Sverige.
Mahmood går i andra året i yrkesgymnasium och utbildar sig till mekaniker. Han är välkänd i Jordbro där han bor och beskrivs av många som en engagerad glädjespridare.
Andres Silva

Igår slöt Mahmoods klasskompisar, vänner och föreningsaktiva upp och demonstrerade på Poseidons torg i Haninge med krav på asyl.
– Mahmood är den skönaste grabben, hjälpsam mot alla, han tar hand om sin mamma och är väl etablerad här, säger Andrés Silvaidrottsledare i Jordbro som talade på gårdagens demonstration för asyl åt Mahmood på Poseidons torg.

Marco Maturana (RS)
– Varje vecka dör människor i Irak och än idag är en tredjedel av Iraks befolkning i behov av nödhjälp för att överleva. Detta är inte humant, ingen människa är illegal, utvisa inte Mahmood!, sa Marco Maturana från Rättvisepartiet Socialisterna.
Demonstrationen fortsatte till Sergels torg i Stockholm och vidare till Migrationsverkets förvar i Märsta där Mahmood sitter inlåst i väntan på att skickas till krigszonen Irak.

Protester och organisering lönar sig. Den kände boxningstalangen Laziz Sharifov och den politiska flyktingen Hanna vann båda uppehållstillstånd nyligen - engagemanget från lärare, elever och grannar var avgörande.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för asyl åt Mahmood Elane och alla andra som riskerar att utvisas till krig och förtryck. Återinför asylrätten!

måndag 2 april 2018

Här är Rättvisepartiet Socialisternas kommunvalsedel för Haninge

Val till kommunfullmäktige i Haninge, 9 september 2018

Klicka på de färgmarkerade namnen på kandidatlistan för att läsa tidigare artikar om eller av kandidaten. Toppnamnen Mattias och Lina är Rättvisepartiet Socialisternas nuvarande kommunfullmäktigeledamöter


 1. Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot, ordförande "Bevara Haninges skogar, skärgård & kulturlandskap"
 2. Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot, studerande, industritjänsteman
 3. Robert Bielecki, talesperson "Rusta upp Jordbro"
 4. Sadia Islam, behandlingsassistent kvinnojour
 5. James Hogg, pensionär
 6. Sherihan Hassan, skolkurator
 7. Marco Maturana, terminalarbetare
 8. Jamila Zrioui, lokalvårdare
 9. Tommy Holmberg, tekniker
 10. Ifrah Hassan, programansvarig våldsprevention
 11. Stephen Rigney, socialsekreterare
 12. Silvia Tipan, lokalvårdare
 13. Mahir Kocak, taxichaufför
 14. Mi Alforsen, pensionär
 15. Youssef Boularbah, lärare
 16. Selda Bicen, personlig assistent
 17. Rolf Magnusson, köksmästare
 18. Pari Bakhshi, barnskötare
 19. Ali Mahmoudi, undersköterska
 20. Patricia Tipan, lokalvårdare
 21. Jesper Johansen, vaktmästare
 22. Katja Raetz, specialistsjuksköterska