tisdag 31 juli 2018

Kom med i Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj!


Hjälp Rättvisepartiet Socialisterna försvara de två socialistiska platserna i Haninge komunfullmäktige! Hjälp oss fylla fler platser åt kämpande aktivister istället för svikande politiker från de etablerade partierna. Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som har politiker på en vanlig arbetarlön, som aldrig röstar för nedskärningar och som alltid organiserar kampanjer och kamp underifrån.
Kom med på torgmöten, dela flygblad, sätta upp plakat eller knacka dörr! Kontakta oss på 073-509 06 84 eller rs@socialisterna.org

måndag 30 juli 2018

onsdag 25 juli 2018

Torkan och bränderna idag är bara början

Foto: Ervins Strauhmanis
Kapitalismens klimatkris borde vara valets stora ödesfråga • Torkan hotar jordbruket


Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Ett 80-tal skogsbränder härjar runt om i landet medan tusentals frivilliga deltar i brandbekämpning såväl som insamling av förnödenheter. Med rätta diskuteras nu Sveriges bristande beredskap och den sedan länge pågående nedmonteringen av brandförsvar samt brandflyg och -helikoptrar.
Hela våren och sommaren har präglats av rekordtemperaturer och extrem torka. Bränderna har växt i antal och styrka i hela tre månader och för bönderna stod det klart redan innan midsommar att sommarbete såväl som hölager för vintern skulle vara slut innan sommaren. Ändå har klimat- och miljöfrågorna lyst med med sin frånvaro mitt i valåret.
"Decennier av intensivt skogsbruk, plantering av monokulturer har skapat en bränsedepå för bränder att multipliceras i"
Samtidigt som det är livsnödvändigt att ställa radikala krav för att lösa sommarens akuta kriser så är det inte tillräckligt. Kommuner kan ge bort varenda kvadratmeder gräsmark till bönderna och kalla in hela Europas brandförsvar; landets bete och foder kommer ändå ta slut innan vintern med oundviklig masslakt av kreatur, bränderna kommer fortsätta under hösten och under de släckta brandområdenas översta marklager brinner ännu rötterna och stora glödhärdar bidar sin tid.
För torkan är inte över. Inte i år. Och inte nästa år.

tisdag 24 juli 2018

Sämre lön och villkor – plundrarnas vinst


Anställda i privat äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mindre per månad än i kommunal äldreomsorg

Av Per Olsson
- - -

Det är på bekostnad av de anställdas löner och villkor som de privata bolagen i äldreomsorgen gör sina vinster. Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar exempelvis i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare. Det framgår i fackförbundets Kommunals nya rapport Så mycket bättre? 2018.
"Redan år 2012 konstaterade Socialstyrelsens att kommunala utförare hade 10 procent högre personaltäthet, lägre andel timanställd personal och bättre standard på boenden"
Genom att hålla nere lönerna, omvandla heltidstjänster till deltid och fler tillfälliga anställningar kan de privata omsorgsbolagen och deras ägare plocka ut miljarder från den skattefinansierade välfärden.
De 10 största vård- och omsorgsbolagens vinster gjorde en samlad vinst på 4,3 miljarder kronor 2016, 750 miljoner mer än året innan. Vinstökningen tycks fortsätta. Attendo Care, som avslöjats med att ge bonus till chefer som skär ner, redovisade rekordomsättning och ökad vinst första kvartalet i år.

onsdag 18 juli 2018

Sommarkampanj


Somrig kampanj i bland annat Västerhaninge, Söderby, Handen och på Ornö • Uppladdning inför valet

Under veckan har Rättvisepartiet Socialisterna kampanjat i Västerhaninge, Söderby, i Handen vid Rudan mot exploatering av friluftsområdet och på Ornö med lyckat möte samt öppet hus i bygdegården.
Måndagen den 30 juli drar Rättvisepartiet Socialisterna igång sin valkampanj på allvar för att försvara de två socialistiska platserna i Haninge kommunfullmäktige. Vi är den kämpande oppositionen mot höger- och nedskärningspolitiken och nu tar vi sikte på att gå starkt framåt i kommunvalet och chocka det politiska etablissemanget.

lördag 14 juli 2018

Kompakt motstånd mot bilbro och exploateringar inom Rudans friluftsområde

Lördagskampanj i Rudans friluftsområde
Lördagskampanj i Rudan • Det fanns inte en enda som var för bilbro när Rudanbesökare tillfrågades under dagen

Mattias Bernhardsson (RS)
"Idag delade vi ut 250 flygblad i Rudans friluftsområde med budskapet ”Rädda Rudans friluftsområde – nej till bilbro och exploateringar”. Av det 50-tal vi pratade med fanns inte en enda som var för varken bilbro eller bostadsexploateringar. Många som ägnat dagen på badstranden, fiskebryggor och i motionsspår var tvärtom chockade när de blev informerade om planerna, skriver Mattias Bernhardsson på facebooksidan "Rädda Rudans friluftsområde" vilken han startade i veckan. 
Mattias är gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige och ordförande för kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".


"S, M, L, KD är härmed överens om att möjliggöra för en ny förbindelse för bil, gång och cykel över järnvägen från Handen till Rudanområdet varför denna överenskommelse träffas mellan partierna", står det i en avsiktförklaring mellan partierna.
"Rudan är jätteviktigt för tusentals barnfamiljer som inte har råd att åka på långväga semestrar"
Planerna är en fullständig skandal:
– Rudan är landets mest pendel- och centrumnära badplats och friluftsområde, ingen behöver ta bilen hit. En bilbro, asfaltsväg och stora asfalterade parkeringar skulle förstöra en stor del av upplevelsen för alla som badar, har picnic, fiskar eller motionerar. Rudan är jätteviktigt för tusentals barnfamiljer som inte har råd att åka på långväga semestrar, fortsätter Mattias.
Flera partier vill gå ännu längre och även bygga exklusiva bostäder i Rudan:

torsdag 5 juli 2018

Rättvisepartiet Socialisternas valmanifest färdigtryckt!


Nu är Rättvisepartiet Socialisternas (RS) valmanifest för kommunvalet i Haninge tryckt och levererat.

Till skillnad från de andra partierna har vi inga statliga bidragsmiljoner, vår valkampanj bygger på frivilliga donationer. Därför säljer vi valmanifestet för en liten tjugolapp. Men å andra sidan är vårt valmanifest 20 sidor konkret politik – inte bara en sida med några slogans som är det vanliga bland de stora partierna.