onsdag 31 januari 2018

Rädda skolorna i Handen

Rättvisepartiet Socialisterna kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney
Thörnblom (RS) samlar namnunderskrifter för att rädda skolorna i Handen
Nej till stordrift av förskoleklasser och grundskolor i Handen • Stoppa avvecklingen av komvux
> Vill du göra något aktivt för att rädda skolorna? Maila oss på rs@socialisterna.org
Kommunledningen i HaningeS, C och MP – har med stöd av M, KD och SD lagt fram förödande planer för grundskolorna i Handen. Men om tillräckligt stora protester riktas mot det kan förslaget stoppas.
Förslaget kommer att innebära en stor omorganisation och förflyttning av elever i syfte att starta stordrift av grundskolorna i Haninge. 
"Elevantalet kan fördubblas per skola"
Runstensskolans lokaler rivs och eleverna i förskoleklass till årskurs 6 flyttas till Söderbymalmsskolans nuvarande lokaler och blandas med nya äldre elever i årskurs 7-9 (Därmed överges tidigare löften om en helt ny skola).
Söderbymalmsskolans elever i årskurs 7-9 flyttas till Riksäpplet och utökas till att bli en F-9-skola (förskoleklass till årskurs 9) – vägg i vägg med gymnasie- och vuxenutbildningen (!). Detta går emot all pedagogik och kunskaper om trygghet.

– Att flytta om alla dessa elever till Riksäpplet är inte hållbart i långa loppet. Lokalerna är inte anpassade utifrån behoven, säger Mohamed Boularbah, lärare.
Robert Bielecki (RS)
– Återigen visar S-styret att de prioriterar ekonomiska vinster och besparingar över allt annat. De små barnen kommer på Riksäpplet att hamna långt ifrån sina bostadsområden, vilket innebär mer biltrafik och buller samt långa promenader för redan stressade föräldrar utan bil, säger Robert Bielecki, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige.
Kommunledningens plan är att utöka antalet elever per lokalyta och klass för att spara pengar. Elevantalet kan fördubblas per skola:
• Idag går 350 elever på Runstensskolan, men efter flytten kommer det gå över 700 elever i skolan!
• Idag går 430 elever på Söderbymalmsskolan, men efter flytten kommer det att vara uppemot 900 elever plus förskoleklass, det vill säga över 1 000 barn som delar skollokaler med hundratals gymnasielever och vuxna komvuxstuderande!
• I kommunstyrelseförvaltning­ens beräkningar kommer klasstorlekarna att vara över 30 elever per klass (!) när eleverna har flyttat in på Riksäpplet.

"att blanda småbarn med vuxenstuderande minskar tryggheten"
Som tidigare fritidspedagog i förskoleklass, barnskötare i förskola och skolvärd i högstadiet vet Robert Bielecki (RS) vilka förödande konsekvenser omorganisationen kan få:
– Elever i förskoleklass behöver lugna och trygga miljöer; fritidspedagoger och lärare behöver resurser och pedagogiska verktyg för att säkerställa att barnen får det lekfulla lärandet. Men denna enorma omorganisation av skolan skapar stora hinder för att garantera detta, menar Robert och fortsätter:
– Skollagen säger att syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Men att blanda småbarn med vuxenstuderande minskar tryggheten och det blir knappast en stimulerande utveckling fokus på elevernas behov med det här förslaget om två superstora skolkomplex.
Samtidigt tas samtliga teoretiska program bort på komvux:
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Detta är en slakt av komvux; En privatisering och en ideologisk attack på vuxenutbildning. Effekterna blir stora, dels för lärare som riskerar att inte kunna bli omplacerade men även för oss som studerar. Vi må bli erbjudna andra platser men att ha möjlighet att vara på en och samma skola ger trygghet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Att även slippa fara kors och tvärs över länet och att känna lärarna är väldigt värdefullt. Skamligt beslut!, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Nedläggningen av de teoretiska programmen ska spara 4,5 miljoner kronor enligt utbildningsförvaltningen. Men pengar finns menar Rättvisepartiet Socialisterna:

onsdag 24 januari 2018

Seger: Laziz Sharifov får nytt uppehållstillstånd


Tredje vågen segerrik kamp för Laziz 

Idag kom ett efterlängtat besked: 
"Migrationsverket upphäver beslutet om utvisning och beviljar Laziz Sharifov uppehålls- och arbetstillstånd". 
Tillståndet är två-årigt och förnyas därefter med Haninge boxningsklubb. Detta är den andra asylsegern i Haninge på bara en månad då politska flyktingen Hanna vann uppehållstillstånd, också hon efter en kampanj med många engagerade. 

måndag 22 januari 2018

Kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” tar fart

Mattias Bernhardsson (RS) går igenom hotade naturområden samt områden
som behöver nyckelbiotopinventeras.
Kvällens möte med kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” blev välbesökt.

torsdag 11 januari 2018

Stöduttalande till upproret i Iran och de oberoende fackföreningarnaSolidarity with the independant unions and the uprising in Iran 

As the Committee for a Workers' International have urged on socialistworld.net, solidarity with the independant unions of Iran and the uprising is needed from all over the world.

The Tehran Public Transport Workers Union, Haft Tapeh Agro-industry Workers Union and other independent unions have bravely and tirelessly been organising crucial struggles for workers and teachers across Iran in recent years. Your organisations, role and the endurance in your strive for freedom for decades under violent suppression, constitutes a decisive factor in the present uprising when masses of workers and poor have found courage to challenge the regime.

onsdag 10 januari 2018

Södertörnsvargen skjuten – proteststorm mot M-politikerns inblandningAlexandra Anstrells (M) fabricerade rapporter till Länsstyrelsen avgörande bakom felaktiga skyddsjakten

> Läs också: Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas

Skyddsjakten på "Södertörnsvargen" som sköts idag den 10 januari kommer att bli ihågkommen som en grov myndighetsröta där en moderat haningepolitikers fabricerade rapporter lagt grund för beslut om jakt på den enda vargen i länet.

Mattias Bernhardsson (RS) och ett tjugotal andra organiserade
 sig i olika fältgrupper mot skyddsjakten.
Artikel av Lokaltidningen Mitt i Haninge 
– Tack alla som kämpat mot skyddsjakten, alla 2000 som gick med i gruppen "Stoppa skyddsjakten på Södertörnsvargen", de hundratal som överklagade beslutet, de 47 000 som skrev på namninsamlingen, de jaktlag som stödde oss, boskapsägare som förbjöd Länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt på deras mark och alla ni som deltagit i våra fältgrupper som dag och natt har försvårat skyddsjakten med allt från flytt av åtel till skrämselåtgärder, skriver Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige, i gruppen "Stoppa skyddsjakten på Södertörnsvargen" som han tog initiativ till i december.
– Våra ansträngningar räckte inte denna gång. Men vi har varit en viktig röst som förhoppningsvis innebär att beslutsfattarna tänker några extra gånger innan de låter faktalösa skrämselkampanjer ligga till grund för beslut om jakt på rödlistade arter [Naturvårdsverkets lista över hotade/utrotningshotade arter] framöver, fortsätter Mattias Bernhardsson (RS).
Den rödlistade vargen skjöts ihjäl som ett resultat av den moderata haningepolitikern Alexandra Anstrells önskan att hennes skrämselkampanj och krav på skyddsjakt skulle ge röster i höstens kommunval. Istället har en överväldigande majoritet av haningeborna rasat över skyddsjakten och en proteststorm har riktats mot Länsstyrelsen såväl som den moderata politikern.
Ewa Danielsson i Mitt i Haninge
– Vi har en moderat Haningepolitiker som tjatade sig till en skyddsjakt på denna varg. Och till slut gav länsstyrelsen efter. Innan skyddsjaktbeslutet kom det ständigt observationer från ett håll om att vargen var närgången och oskygg. Efter skyddsjaktbeslutet har det inte kommit en enda sådan observation. Det här handlar om hur jägare hjälper jägare, anser vi, säger Ewa Danielsson som varit en av de mest drivande i kampanjen samt i fältarbetet till lokaltidningen Mitt i Haninge.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Vi kommer se till att ingen glömmer den falska roll moderattoppen haft i att skjuta den rödlistade vargen, lovar Lina Rigney Thörnblom (RS) som reste frågan om skyddsjakten i kommunfullmäktige i december.
"När vargen går in på gårdar och jagar in människor tillbaka in i huset, tar hundar framför näsan på ägaren och skrämmer ryttare...", fantiserade Alexandra Anstrell (M) ihop i moderatblaskan Medborgaren.