söndag 23 december 2012

'Färdplan 2050' utan färdriktningar


Av Per Olsson

Att ta fram en färdplan för hur klimatutsläppen i Sverige helt ska upphöra fram till år 2050 är en oerhört viktig uppgift. Därför är det desto mer allvarligt att det dokument som Naturvårdsverket presenterade i mitten av december är så oerhört defensivt och så genomgående blundar för att regeringens politik på punkt efter punkt går i en riktning som försvårar en minskning av utsläppen.
Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 är namnet på den nya rapporten.
Det är Naturvårdsverket som tillsammans med en rad andra myndigheter har sammanställt den och faktaunderlaget är omfattande, men själva färdplanen är desto svagare.

fredag 21 december 2012

"Släpp Huseyin Akpinar från förvaret"

Harald Wagner från Asylrörelsen Stockholm talar
Idag samlade Riksförbundet Ungkurd, Kurdiska Rådet , KSAF och Asylrörelsen Stockholm till demonstration utanför Migrationsverkets kontor i Solna för att kräva att den kurdiska aktivisten Huseyin Akpinar (Läs tidigare artikel) omdelbart släpps från förvaret och ges asyl

Harald Wagner talade för Asylrörelsen Stockholm och kritiserade att Migrationsverket gillrade en fälla med polisen under täckmanteln att de skulle 'ha ett möte' med Huseyin.

Huseyin har bott i Sverige i hela 22 år. Han flydde 1990. Situationen är lika farlig för kurdiska och socialistiska aktiva idag. Över 8 000 politiker och aktivister från BDP (Partiet för Fred och demokrati, vars föregångare Huseyin var aktiv i). 4 000 av de fängslade greps förra året varav även flera kurdiska borgmästare.

Ett brev lämnades över till enhetschefen Camilla Engström på Migrationsverket som lovade att se över ärendet.
Demonstrationen kräver att Huseyin släpps redan idag och står kvar vid Migrationsverket under eftermiddagen. Advokaten har lämnat in en överklagan mot beslutet om förvarstagande samtidigt som demonstranterna står i beredskap att mobilisera till aktion om polisen försöker verkställa utvisningen under julledigheten.

Lästips:
> RS Haninge blickar tillbaka på asylkampen 2012
Turkiet special: Artikelserie i fyra delar från 2005 av Mattias Bernhardsson för att förstå situationen i Turkiet

För döva öron och frosseri

I marginalen
Av Per Olsson

Världsbanken levererade en av årets mest uppmärksammade rapporter – jorden är på väg mot en temperaturökning som världen inte skådat på 20 miljoner år. Om dagens trender håller i sig, ökar jordens temperatur med katastrofala 3,5 till 4 grader om drygt fyra årtionden. Världsbanken hoppades på att rapporten skulle skaka om politiker och ”näringsliv” och tvinga fram en kursändring. Men Världsbanken trodde uppenbarligen på Tomten. Vid FN:s klimatförhandlingar i Doha (COP18), som hölls bara några dagar efter Världsbankens rapport, var det ”business as usual”.
Intresset ljuger aldrig, som Marx sa. När valet står mellan miljö och profit, väljer makteliten det sistnämnda.
Eller som oljejätten BP:s ordförande Carl-Henric Svanberg uttryckte det: ”De flesta är nog överens om att världen kan tåla ett par graders uppvärmning.”
De flesta…?

torsdag 20 december 2012

Politisk flykting utvisas efter 22 år i Sverige

Kurdiska aktivisten Huseyin Akpinar flydde från Turkiet redan 1990 • Handfängslades av polis på falskt möte med Migrationsverket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Demonstration:
Stoppa utvisningen av Huseyin
Fredag 21 december, kl 11.00 vid Migrationsverket i Solna, Pyramidvägen 2A. Facebook-event
Arr: Riksförbundet Ungkurd, Kurdiska Rådet , KSAF och Asylrörelsen Stockholm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huseyin Akpinar
Huseyin Akpinar var medlem i föregångaren till det kurdiska vänsterpartiet BDP (Fred- och demokratipartiet) och kämpade för kurdernas rättigheter i Turkiet. För detta utsattes utsattes han för förföljelse och tortyr.
Brottet var bl a innehav av kurdisk litteratur och att han delat ut kurdiska tidningar. BDP och andra kurdiska- och vänsterorganisationer utsattes för ständig repression som nedstängningar och arresteringar av parlamentsledamöter och organisatörer. Han lyckades fly till Sverige 1990 när hans liv var i fara. Sedan dess har han bott här.

Den 13 december 2012 fick han en kallelse från Migrationsverket om ett möte. Han gick till sin advokat med kallelsen i handen och advokatens sekreterare rådde då honom att gå på sitt möte. Han gjorde som sekreteraren sa och åkte till Migrationsverkets lokaler i Solna. Men där väntade polisen som satte handfängsel på honom och förde honom till förvaret i Flen. Där sitter han nu och väntar på att skickas tillbaka till Turkiet.

Det finns en stor risk att Huseyin grips direkt när han anländer i Turkiet. Situationen idag är lika farlig (Läs mer här). Att Sverige försöker utvisa en person efter 22 år i landet visar hur vansinnig högerregeringens migrationspolitik är. Slut upp på fredag och demonstrera för att Husyin ska få asyl.

RS Haninge

Lästips:
Turkiet special: Artikelserie i fyra delar från 2005 av Mattias Bernhardsson för att förstå situationen i Turkiet

tisdag 18 december 2012

Asylkampen 2012

Trots trenden bland media och politiker manifesteras solidaritet med flyktingar gång efter gång. I Bengtsfors skrev två tredjedelar av befolkningen på namninsamlingen för att familjen Ceman, som bott i Sverige i åtta år, skulle få stanna och hundratals demonstrerade för familjen den 10 november.
I Luleå har kommunledningen gått med på Rättvisepartiet Socialisternas förslag att försöka ta emot fler flyktingar.
Detta är viktiga motbilder när delar av högern försöker flytta fokus från människors behov av skydd till flyktingmottagandets kostnader (Läs: 'Krig tvingar fler på flykt - återinför rätten till asyl' av Per-Åke Westerlund och 'Högerns vägval i flyktingfrågan är falsk antirasism' av Mattias Bernhardsson).

Sanningen om tvångsutvisningarna är också en viktig motbild. Under året som gått har regeringen pumpat in mer pengar i deportationsapparaten. Fler polisen jagar flyktingar att låsas in på förvar och häkten medan kriminalvården får mer pengar för tvångstransporter. Migrationsverkets nya chef från i april är rekryterad från SÄPO.

lördag 15 december 2012

Från Bangladesh slavfabriker till klädjättarnas miljardvinster

Av Katja Raetz

Totalt 112 textilarbetare dödades i en brand på en textilfabrik i utkanten av Dhaka för nästan två veckor sedan, i en av de värsta fabriksbränderna i landets historia. Minst 150 arbetare skadades. Många av kropparna var så svårt brända att de knappt kunnat identifieras.

Den  eldhärjade fabriken Tazreen Fashions hade 1 500 anställda och var underleverantör till bland annat C&A och Walmart. Elden bröt ut på bottenvåningen och spred sig snabbt i den många våningar höga byggnaden. De som överlevde berättade att fabriksledningen först påstod att larmet bara handlade om en övning. När det sedan blev klart att fabriken stod i brand, bröt paniken ut. Det fanns ingen el och de flesta hittade inte nödutgångarna i mörkret. Flera hoppade genom fönstren i ren förtvivlan och dog av fallet. Det finns rapporter om att det fanns tre nödutgångar på fabriken, men att de flesta inte visste var de fanns och inte heller kunde nå dem genom elden.

torsdag 13 december 2012

Vinstintresse = tågkaos

Av Louise Strömbäck

År efter år drabbas Stockholm av försenade och inställda tåg, på grund av det så kallade snökaoset. I år bidrog den första riktiga snödagen, den 5 december, till stora problem i huvudstadens kollektivtrafik.
Pendeltåg, tunnelbana och bussar var kraftigt försenade eller inställda under hela dagen. Vissa sträckor var all trafik helt inställd, vilket innebar långa promenader för resenärer som ville ta sig hem.

onsdag 12 december 2012

'Du bor i Audun Ribes trädgård'


Recension av Nils Kaza

Vad händer när vi låter marknaden styra över våra gemensamma ytor och mötesplatser och vilka konsekvenser blir det av att den demokratiska processen och beslutsfattandet sker över huvudena på de som drabbas av besluten?

Jordbro Stadsteater lyckas med sin föreställing Du bor i Audun Ribes trädgård lyfta fram dessa dagsaktuella frågor, som inte bara berör just Jordbro och Haninge kommun, utan till stor del hela vårt samhällle.
Med en dialog inspirerad av verkligheten får vi uppleva hur våra folkvalda politiker inte har något som helst intresse av att föra en dialog med medborgarna för att lyssna på deras synpunkter och fatta besluten efter detta.
Det hela handlar istället ­bara om en låtsasdemokrati där besluten redan har fattats och dialogmöten med medborgare ­bara hålls för att ge sken av att man skulle vara intresserad av att lyssna och ta del av folks åsikter och synpunkter.

tisdag 11 december 2012

RS idé om folkomröstning i Jordbro avslöjade moderata kommunalrådets syn på direktdemokrati

Under gårdagens kommunfullmäktige röstades Jordbro Medborgarbudget på 400 000 kr igenom. Jordbroborna fick rösta fram en satsning på max 400 000 kr. Av 12 förslag fanns bl a en blomsterplantering, en basketkorg och parkbänkar. Det vinnande förslaget i omröstningen blev att en parkour ska byggas.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Det är bra. Men Jordbro saknar fortfarande en högstadieskola, centrumet och bostäderna är fortfarande i behov av en ordentlig upprustning och kommundelen är fortfarande väldigt nedsläckt och otrygg, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.

Under 2012 har ett antal dialogmöten organiserats i Jordbro. De två första var mest välbesökta. Bland de stora frågorna har ny högstadieskola, upprustat centrum, upprustning av bostäder och nya bostäder (hyresrätter och studentlägenheter) varit särskilt framträdande. Många har uttryckt att de vill ha ett stopp för ombildningar till bostadsrätter, mindre klasser i skolan, äldreboende, fler mötesplatser för unga, mer trygghet i form av belysning och nattvandring m m.

- Många jordbrobor har tolkat att Medborgarbudgeten är ett sätt att avleda från de stora frågorna. Det står helt klart att medborgarbudgeten inte ger den ”bestående förändring” som styrgruppen beskriver det. Medborgarbudgeten beskrivs som ett demokratiprojekt. Ändå deltog bara 1,7 procent av de boende i den s k folkomröstningen, fortsatte Mattias Bernhardsson.

Bygg billiga hyresrätter i Västerhaninge

Hyresrätten är utrotningshotad i Västerhaninge. Många har tvingats flytta p g a ombildningar till bostadsrätter och chockhyreshöjningar. RS tilläggsyrkande till Västerhaninges utvecklingsprogram röstades dock ned av samtliga övriga partier under gårdagens kommunfullmäktige:
Läs också:
> RS i bostadsdebatten: Bygg billiga hyresrätter

Nej till utbyggnad av Södertörnsleden

RS vill lösa trafiksituationen i Tungelsta med utbyggd kollektivtrafik  Markerade mot Södertörnsleden

- Vi protesterar mot att leden planeras dras genom frilufsområden vid Visätra och Solgård, genom Flemmingsbergskogens naturreservat och Stensätras jordbruksmarker. Vi vill också påpeka att förslaget till arbetsplan för Haningeleden 1 strider mot väglagen 3§a och miljöbalken 1 kap. 1§, 2 kap. 3§ samt 3 kap. 6§. Till detta anser vi att Trafikverkets underlag, i bl a miljökonsekvensbeskrivningen, inte uppfyller kraven i miljöbalken, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna om den planerade utbyggnaden Hningeleden 1 av Södertörnleden.

Trafiksituationen i Tungelsta var upp till diskussion under gårdagens kommunfullmäktige. Rättvisepartiet Socialisterna menar att nya vägar leder till mer trafik. Den tunga trafiken kan istället avlastas genom utbyggt kollektivtrafik menar Rättvisepartiet Socialisterna.

- Många busslinjer går väldigt glest och borde få mycket tätate turer, t ex linje 845 som till stor del bara går varannan timme, sa Mattias Bernhardsson.

Rättvisepartiet Socialisternas särskilda yttrande:
Andra viktiga miljöfrågor i Haninge:
> Huvudskär i Haninge skärgård räddas
> Aspö-skandalen
> RS tog strid mot pengastarka hot mot Haninges natur

RS tog strid för att stoppa nedskärningarna i skolan och socialnämnden

Borgarna föreslog själva mer pengar till tre nämnder när budgetarna för 2012 och 2013 skulle revideras under gårdagens kommunfullmäktige. För grund- och förskolenämnden handlar det om 18,4 miljoner kronor för 2012 och 10 miljoner kronor 2013; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 miljoner kronor 2012 och 8 miljoner kronor 2013; Socialnämnden får ynka 600 000 kr 2013 trots enorma underskott som kan bli livsfarliga.

Lina Rigney Thörnblom
Rättvisepartiet Socialisterna tog strid för att täcka alla underskott men riktade också skarp kritik mot att friskolorna ges 1,9 miljoner kronor i extra kompensation:
- Vi ser också återigen, genom extra tillskott, hur uppochnervänt systemet med skolpeng är när även privata företag får ta del av kommuninvånarnas pengar för att finansiera sina utgifter och sedan ändå kan ta ut vinster, sa Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna.
- Varför ska inte även friskolor få elevpeng?, frågade Alexandra Anstrell från Moderaterna.
- Vi anser inte att friskolor ska vara offentligt finansierade. De urholkar de kommunala skolorna som måste skära ner, svarade Lina Rigney Thörnblom.
- Det är en fråga om valfrihet, kontrade Alexandra Anstrell och menade att friskolor dessutom stod sig bättre vad gäller skolresultat.
- Vår syn på valfrihet är inte som moderaternas. Det är allmännt erkänt att friskorna ger för höga betyg för att de konkurrerar om elevpengar i vinstsyfte. Konkurrensen leder också till att skolor ignorerar t ex problem med sexuella trakasserier, sa Lina Rigney Thörnblom och kritiserade hela systemet.

måndag 10 december 2012

Vadim Kuramshin dömd till 12 års fängelse - Protestera nu!

12 års fängelse blev domen i myndigheternas andra rättegång för att tysta Vadim Kuramshin. Han är en välkänd förkämpe för fångars rättigheter och medlem i Kazakstans Socialistiska Rörelse.

Vadim Kuramshin
Anklagelsen mot Vadim – att han skulle ha försökt pressa pengar från Mukhtar Uderbaev i Kordais regionala åklagarmyndighet – var helt klart en fabrikation.
Vadim anklagades för utpressning. Han arresterades först den 24 januari 2012, då han var på väg att hålla en presskonferens där detaljerna skulle lämnas om korruptionen inom åklagarmyndigheten. Men Vadim greps efter att biträdande åklagaren påstått att Vadim hade försökt att framtvinga en stor muta från honom.

söndag 9 december 2012

Det hemliga avtalet om Jas


Av Louise Strömbäck

TV4:s Kalla Fakta har gjort flera granskningar av Saabs vapenaffärer i Sydafrika, med en stor muthärva där bland andra Stefan Löfven som vd för IF Metall varit inblandad. Redan under Göran Perssons tid, i december 1999, slöts avtalet med Sydafrika. Det var en affär om 26 Jas Gripenplan. Affären var avgörande för Saab och handlade om tiotals miljarder kronor.

fredag 7 december 2012

Egypten: Frige alla politiska fångar

Muslimska Brödraskapet till blodigt angrepp på protester • Aktivister kidnappas och torteras

(Uppdatering 2012-12-08: Ramy Sabry har släppts och kommer inte att åtalas)

I Egypten har 100 000-tals gått ut på gatorna i protest mot president Mursi. Presidenten har gett sig själv diktatoriska befogenheter och kuppat fram ett förslag till konstitution som slår mot arbetare, religiösa minoriteter, kvinnor samt fackliga- och demokratiska rättigheter (läs mer här).

Regimen och det högerreaktionära Muslimska Brödraskapet gör allt för att upprätthålla den gamla elitens privilegier och har mobiliserat kontrarevolutionen i form av ligister på gatorna som nu går till blodiga angrepp mot de som protesterar mot presidenten.
I förrgår kidnappade brödraskapet minst 85 aktivister som deltog i massprotesterna vid presidentpalatset. Det rapporteras om besinningslöst våld, tortyr och även mord riktade mot tongivande aktivister. I förrgår skjöts den kände vänsterjournalisten Al Housseini Abou Dayf ihjäl i vad som liknar en ren avrättning.

Ramy Sabry sittandes
i handfängsel
På bilden till vänster i denna artikel ses Ramy Sabry, från Socialist Popular Alliance Party, allvarligt skadad i handbojor. Ramy är en känd facklig aktivist och sympatisör av Rättvisepartiet Socialisternas internationella organisation CWI. Han är en av de fåtal som ännu inte släppts och troligen, om han lever, väntar att ställas inför rätta på fabricerade åtalspunkter.
Videolänkar, som även läggs upp av brödraskapet själva, visar t ex hur ledande representanter från brödraskapet torterar aktivister att "erkänna" samröre med den gamla Mubarak-regimens parti.

Committee for a Workers' International, CWI, uppmanar till protester och krav på att alla aktivister släpps omedelbart (Läs mer på CWI:s hemsida).

Läs också:
Intervju av egyptiska fackkämpar om revolutionen och hoten från kontarrevolutionen, från maj 2011

Protestbrev från RS kommunfullmäktigeledamöter:

måndag 3 december 2012

Asylrörelsen Stockholm tar sikte på viktiga strider

Aino Gröndahl (RFSL)
40 aktivister deltog på söndagens konferens med Asylrörelsen Stockholm.
Aino Gröndahl, jurist på RFSL, talade om hur hbtq-flyktingar skickas till länder där samkönade relationer är kriminaliserade, även med dödsstraff.
Aino har analyserat 70 asylärenden med fokus på hur Migrationsverket bedömer riskerna, hur de går runt lagarna och visade hur rättsosäker asylprocessen är.
Asylrörelsen Stockholm och RFSL Newcomer kommer sikta på att nästa år upprepa det lyckade Asylforum som organiserades gemansamt på årets Pride (Läs om Asylforum på Stockholm Pride 2012 här)

Ali Yousefi talar på workshop
om det fackliga uppropet
En ny facklig arbetsgrupp bildades under workshopen om det fackliga uppropet (Läs uppropet här). Arbetsgruppen ska fortsätta sprida det fackliga uppropet mot tvångsutvisningar och andra fackliga uttalanden för att i januari samla ihop en facklig delegation att lämna över uppropen och uttalanden till migrationsminister Billstöm och Migrationsverket.
Det fackliga uppropet "Vi vägrar medverka vid tvångsutvisningar" har hittills antagits av Kommunal sektion 30, Kommunals arbetsplatsombud på Nobinatrafiken, Lärarförbundets avdelning i Boden, Kommunals klubb i Hässelby-Vällingby och SEKO Post Skärholmen-Hägersten. Kommunal Stockholms län (representantskapet) har antagit ett uttalande mot medverkan vid tvångsutvisningar och hela LO Stockholm ett uttalande för att den fackliga och politiska flyktingen Ezzat Dolatabadi ska få asyl.
Den fackliga arbetsgruppen ska också titta på om det går att underlätta för anställda att vägra medverka vid deportationer utan risk för repression från arbetsgivaren, t ex med hänvisningar till ohälsa, arbetsmiljö och befattningsbeskrivningar.

söndag 2 december 2012

Afghanistan efter 11 år av krig

Av Per Olsson

När USA i oktober 2001 inledde sitt krig mot Afghanistan lovade den dåvarande presidenten George W Bush en snabb seger. Men kriget i Afghanistan har blivit det längsta som USA-imperialismen varit indraget i. Kriget är nu inne på sitt tolfte år och det ständigt närvarande våldet skördar allt fler offer.
Trots löften om att de utländska trupperna ska dras bort från Afghanistan i slutet av 2014 ämnar USA och exempelvis Sverige behålla en militär närvaro även efter 2014.