tisdag 11 december 2012

RS idé om folkomröstning i Jordbro avslöjade moderata kommunalrådets syn på direktdemokrati

Under gårdagens kommunfullmäktige röstades Jordbro Medborgarbudget på 400 000 kr igenom. Jordbroborna fick rösta fram en satsning på max 400 000 kr. Av 12 förslag fanns bl a en blomsterplantering, en basketkorg och parkbänkar. Det vinnande förslaget i omröstningen blev att en parkour ska byggas.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Det är bra. Men Jordbro saknar fortfarande en högstadieskola, centrumet och bostäderna är fortfarande i behov av en ordentlig upprustning och kommundelen är fortfarande väldigt nedsläckt och otrygg, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.

Under 2012 har ett antal dialogmöten organiserats i Jordbro. De två första var mest välbesökta. Bland de stora frågorna har ny högstadieskola, upprustat centrum, upprustning av bostäder och nya bostäder (hyresrätter och studentlägenheter) varit särskilt framträdande. Många har uttryckt att de vill ha ett stopp för ombildningar till bostadsrätter, mindre klasser i skolan, äldreboende, fler mötesplatser för unga, mer trygghet i form av belysning och nattvandring m m.

- Många jordbrobor har tolkat att Medborgarbudgeten är ett sätt att avleda från de stora frågorna. Det står helt klart att medborgarbudgeten inte ger den ”bestående förändring” som styrgruppen beskriver det. Medborgarbudgeten beskrivs som ett demokratiprojekt. Ändå deltog bara 1,7 procent av de boende i den s k folkomröstningen, fortsatte Mattias Bernhardsson.

Mattias Bernhardsson menade att om jordbroborna fick rösta om de viktiga frågorna skulle också valdeltagandet vara högt. Han efterlyste riktiga folkomröstningar på de frågor som jordbrodialogen handlat om: t ex framtiden för Jordbro centrum (S har föreslagit att bygga centrum till pendeln - RS att centrumet kommunaliseras och byggs om med öppen planläggning på nuvarande plats), bostäderna (fortsatta ombildningar till bostadsrätter eller stopp för ombildningar?) och skolan (ska Jordbro ha en högstadieskola?).

Det moderata kommunalrådet Martina Mossberg (M) yttryckte att hon var skeptisk till folkomröstningar i sig och menade att demokratin bygger på val var fjärde år.

- Om Moderaterna hade gått till val på att stänga Jordbromalmsskolan eller tvinga igenom ombildningar till bostadsrätter så hade valresultatet sett annorlunda ut. Folkomröstningar ger tydliga besked i de frågor ni höll tyst om i valet, replikerade Mattias Bernhardsson.

- Det är tydligt att Moderaterna bara är intresserade av direktdemokrati när det handlar om småsummor. De har råd med 400 000 kr om det ger bra reklam för dem själva. Men de är inte intresserade av direktdemokrati på riktigt om det innebär att den överväldigande majoriteten kör över högern i de stora frågorna, kommenterar Mattias Bernhardsson.

Om verkliga satsningar kommer är det inte Moderaternas förtjänt utan jordbroborna och den kraftiga opinionen för upprustning. Jordbrodialogen har dock blivit ett sätt för Moderaterna att försöka visa en mer demokratisk sida. Dialog och påverkan är t ex temat i senaste numret av Haninge idag som går ut i alla hushåll.

- Dialogmöten är bra men räcker inte. Vi anser att politiker ska tjäna enligt snittet för kommunens anställda och vara avsättbara om de går emot den breda majoriteten; Att personal, anhöriga och brukare utvecklar verksamheten genom egna organ. De anställda, arbetsplatsens verkliga experter, är en större tillgång än konsulter, säger Mattias Bernhardsson i senaste numret av Haninge Idag.

Läs också:
130 jordbrobor krävde upprustning
Trygghetsinventering av Jordbro av Trygghetsgruppen och Mattias bernhardsson (RS)
> RS stod upp för småbutiksägarna - borgarna och S för storföretagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.