tisdag 11 december 2012

RS tog strid för att stoppa nedskärningarna i skolan och socialnämnden

Borgarna föreslog själva mer pengar till tre nämnder när budgetarna för 2012 och 2013 skulle revideras under gårdagens kommunfullmäktige. För grund- och förskolenämnden handlar det om 18,4 miljoner kronor för 2012 och 10 miljoner kronor 2013; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 miljoner kronor 2012 och 8 miljoner kronor 2013; Socialnämnden får ynka 600 000 kr 2013 trots enorma underskott som kan bli livsfarliga.

Lina Rigney Thörnblom
Rättvisepartiet Socialisterna tog strid för att täcka alla underskott men riktade också skarp kritik mot att friskolorna ges 1,9 miljoner kronor i extra kompensation:
- Vi ser också återigen, genom extra tillskott, hur uppochnervänt systemet med skolpeng är när även privata företag får ta del av kommuninvånarnas pengar för att finansiera sina utgifter och sedan ändå kan ta ut vinster, sa Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna.
- Varför ska inte även friskolor få elevpeng?, frågade Alexandra Anstrell från Moderaterna.
- Vi anser inte att friskolor ska vara offentligt finansierade. De urholkar de kommunala skolorna som måste skära ner, svarade Lina Rigney Thörnblom.
- Det är en fråga om valfrihet, kontrade Alexandra Anstrell och menade att friskolor dessutom stod sig bättre vad gäller skolresultat.
- Vår syn på valfrihet är inte som moderaternas. Det är allmännt erkänt att friskorna ger för höga betyg för att de konkurrerar om elevpengar i vinstsyfte. Konkurrensen leder också till att skolor ignorerar t ex problem med sexuella trakasserier, sa Lina Rigney Thörnblom och kritiserade hela systemet.

Kommunfullmäktiges ordförande tillrättavisade diskussionen till slut och menade att man skulle hålla sig till ämnet, d v s inte polititisera budgeten.

Rättvisepartiet Socialisterna varnade i juni för den kraftiga underfinansieringen av bl a de tre nämnder vars ramar skulle revideras. I Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag för Haninge kommun 2013-1014 varnades specifikt för Socialnämndens situation om borgarnas ramar gick igenom:
"Följande verksamhetsområden ser vi som stora riskzoner under högermajoritetens styre:
a. Socialnämnden:
• Socialstyrelsen utredde i år missförhållanden på Idun och Ungbo HVB och Socialnämnden tvingades öka bemanningen efter tillsyn. Men med föreslagen budgetram för 2013 är ingen verksamhet säker. Nedskärningar på 45 miljoner kronor väntar och även lagstadgad verksamhet kan vara i riskzonen." (Läs hela RS budgetförslag här)

Under hösten drog borgarna fram slaktyxan och gav sig på viktig förebyggande verksamhet i kommunen (Läs mer här)

Varken borgarnas, Socialdemokraternas eller Vänsterpartiets förslag till extra resurser till nämnderna motsvarar behoven - alla kräver nedskärningar.

Rättvisepartiet Socialisternas förslag under gårdagens debatt var att skjuta till 85 miljoner kronor till grund- och förskolenämnden, 35 miljoner kronor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 59 miljoner kronor till Socialnämnden. Utöver finansieringen av borgarnas smulor - ökning av de budgeterade skatteintäkterna och generalla stadsbidragen - föreslog Rättvisepartiet Socialisterna slopat överskottsmål, tillbakadragande av skattesänkningen, avskaffande av vårdnadsbidraget, slopat partistöd samt sänkning av politikerarvoden, konsultkostnader, representation, presenter och konferenser.

I omröstningen slogs Vänsterparetiets förslag ut av Rättvisepartiet Socialisternas som i sin tur ställdes mot Socialdemokraternas i andra valomgången. Där gick Socialdemokraternas förslag igenom och ställdes mot borgaras. Den borgerliga majoritetens förslag vann som väntat och som vanligt med stöd Sverigedemokraterna. Nu väntar extrema nedskärningar under 2013.

Läs också:
> Socialnämnden stänger verksamhet för utsatta - RS visar var pengarna finns

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.