måndag 25 maj 2015

Storkonflikten 1980 – tio dagar som skakade Sverige
Av Per Olsson

För 35 år sedan, i maj 1980, stannade Sverige under tio dagar. Hundratusentals arbetare och tjänstemän var ute i strejk eller var lockoutade. Det handlade om nästan hälften av alla LO:s och TCO:s 2,3 miljoner medlemmar vid den här tiden. Tv-rutan slocknade, två av Sveriges Radios tre kanaler tystnade. Då fanns det bara två tv-kanaler och tre radiokanaler, alla statliga. Tunnelbanan stod stilla och kungen fick be facket om lov för att flyga utomlands.
Kampen under dessa dagar har gått till historien som storkonflikten 1980. För att påminna om denna omskakande händelse, som också markerade slutet på den gamla svenska modellen av välfärdsbygge och ”samförstånd”, publiceras åter denna artikel som först publicerades i Offensiv den 4 november 2010.

tisdag 12 maj 2015

Ännu fler nedskärningar väntar i skola och omsorg

RS och V röstade mot alla nedskärningar • SD avgjorde i en votering så att det ursprungliga nedskärningskravet på äldreomsorgen mer än fördubblades (!)

"Överföring av driftsmedel", en punkt på kommunfullmäktigedagordningen som kan låta positivt, handlar egentligen om hur mycket de ska tvinga nämnderna att skära ned. Den styrande borgerliga koalitionen av Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Miljöpartiet (MP) föreslog att Grund- och förskolenämnden samt Äldrenämnden inte skulle få skriva av sina underskott. För Grund- och förskolenämnde betyder detta nedskärningar på minst 5,8 miljoner kronor i år. För Äldrenämnden betyder detta nedskärningar på minst 6,2 miljoner kronor i år och ytterligare 4,3 miljoner kronor nästa år. Detta bara utifrån de medföljande underskotten. Troligen blir det ännu större nedskärningar.


Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Nafi Cilgin från Vänsterpartiet (V) argumenterade emot förslaget och yrkade istället att underskotten ska skrivas av.

– Vi anser att Grund- och förskolenämnden och Äldrenämndens underskott ska avskrivas just denna gång då vi anser att den budget nämnderna fick 2014 var orealistisk och att det är omöjligt för nämnderna att göra mer effektiviseringar och besparingar, sa Nafi Cilgin (V).

– En modig kommun skulle kräva de medel som behövs för att klara det kommunala uppdraget att garantera en bra skola och omsorg, kräva att staten kompenserar lön- och prisökningar samt alla nya arbetsuppgifter som läggs på kommunerna, sa Mattias Bernhardsson (RS).

RS och V föreslog också att nämndernas överskott från 2014 skulle få föras med till årets budget, just av den orsaken att de styrande helt och hållet ignorerat de verkliga volymökningarna: Många fler äldre behöver äldreomsorg och fler barn behöver skola.
Borgarnas svar är att sänka kvaliteten och på mötet föreslog M, KD och FP att kommunen skulle anlita en extern konsult för att "granska Äldrenämndens effektivitet" i syfte att "uppnå en bättre överensstämmelse mellan uppdraget och tilldelade resurser".
På ren svenska betyder det att en konsult ska utreda om kommunen kan sänka kraven på vad de äldre har rätt till för äldreomsorg. Det är redan så idag att många äldre nekas plats i boende för att de inte är dödssjuka nog och att hyrorna för boendena och maten är för höga.

Mattias Bernhardsson (RS) menade att det inte är en extern konsult som kostar kommunen miljoner kronor som behövs utan att det personalen och facket kommunen borde lyssna på.
Mattias konstaterade att arbetsmiljön i kommunens skolor är ohållbar och hänvisade både till Arbetsmiljöverkets granskning av Haninges skolor – som bekräftar en alltför hög arbetsbelastning för lärare och rektorer – såväl som det gemensamma fackliga yttrandet av Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund som i skarpa ordalag kritiserar dagens arbetssituation såväl som de nya orealistiska budgetarna som väntas läggas för nästa år.

Sverigedemokraternas (SD) Kennerth Valtersson tog priset: Först sa han att äldrefrågorna ligger SD "nära hjärtat", sedan yrkade han bifall till M/KD/FP-förslaget som innebar ännu större nedskärningar på Äldrenämnden. Faktum är att SD avgjorde så att det förslaget gick igenom: Äldrenämnden måste nu skära ned minst 14,6 miljoner kronor i år och 4,3 miljoner kronor nästa år!

Att Socialnämnden inte får föra med sig sitt hela överskott kommer att innebära nedskärningar. Socialnämnden beskriver flera stora volymökningar, framförallt inom personlig assistans:
"Under andra halvan av 2014 har kostnaderna för insatser enligt LSS ökat. Detta medför att även kostnaderna för 2015 kommer att bli högre än vad som var känt inför Mål och Budget 2015-2016." 
Men det var faktiskt känt, redan innan Budget 2015-2016 togs, att volymökningarna inom LSS skulle bli högre än vad som hade budgeterats för. Mattias Bernhardsson citerade då RS eget budgetförslag för 2015-2016, under avsnittet ”Verksamheternas största utmaningar och riskzoner”:
"LSS-avdelningen har sett en stor ökning av antalet ärenden, 150 nya under 2013. Andelen personer som omfattas av LSS ökar även i landet och beror till stor del på att diagnostiseringen inom det neuropsykiatriska området har ökat, t ex Aspberger. I Haninge ställs det dessutom flest diagnoser i hela landet. Många ansökningar är till insatsen personlig assistans, som är en kostsam insats för kommunen. Prognosen för externa placeringar är ca 15 fler placeringar under 2015 där varje placering kostar ca 2500kr/dygn." 
– Och nu är vi här, volymökningen för 2015 beräknas leda till ökade kostnader på 7,1 miljoner kr, fortsatte Mattias Bernhardsson och krävde att hela Socialnämndens överskott från förra året skulle föras in i årets budget.

RS enda oppositionen när Haninge upplät mark till bemanningsföretag

Igår röstade Haninge kommunfullmäktige för att sälja 10 000 kvm mark i Albyberg till klottersaneringsföreget All Remove AB som där ämnar etablera ett bemanningsföretag. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) yrkade avslag på ärendet: Kommunen ska inte stödja bemanningbranschens expansion och osäkrande av arbetsmarknaden.
Ruben Derkert (RS)
Ruben Derkert (RS) fick inte svar på några frågor av den borgerliga styrande koalitionen (S, C och MP) som lagt fram ärendet:
– I förvaltningens synpunkter står det: "Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt att företaget, förutom att det är ett lokalt expanderande företag, uppfyller de kriterier som företag bör ha för att passa in i Albyberg bl a många anställda". Vi i Rättvisepartiet Socialisterna ställer oss frågande till vilka kriterier som finns för All Remove AB eller deras bemanningsföretag som ska etableras på den plats kommunen föreslås sälja.

Som terminalsarbetare talar Ruben ur egen erfarenhet:
– Haninge kommun ska inte underlätta för oseriösa arbetsgivare att dumpa löner och villkor genom bemanningsanställningar. Bemmaningsanställda får jobba i ett högre arbetstempo, ibland fler än sju arbetsdagar i streck och utan samma antal vilodagar som fast anställda. Jag vet av egen erfarenhet som terminalarbetare hur villkoren ser ut, det är livsfarliga villkor. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att Haninges arbetsplatser ska vara säkra arbetsplatser – vi ska inte på nåt sätt stödja bemanningsslaveriet. Vi kämpar för trygga villkor för alla. Rättvisepartiet Socialisterna yrkar därför för avslag på försäljningen av företagsmarken till Al Remove Fastigheter AB.

fredag 8 maj 2015

Så vann den stora elevkampen som stoppade skollunchavgifterna i Haninge

Elevkampen 2004/2005: "Politikerna hade inte räknat med att vi var beredda att gå ännu längre. Vi hade aldrig för avsikt att bara 'kämpa väl' och sen ge oss: Vi skulle vinna och vi var beredda att gå hela sträckan"

Tidigare i veckan skrev vi om segern mot slumvärden Patrizia i Jordbro – ett kvitto på hyresgästernas styrka när de går samman såväl som vilken roll socialister kan och bör spela. Det finns en röd tråd. För 10 år sedan vanns en stor seger som vi därför blickar tillbaka på idag. Följande text handlar om den kampen och är ett utdrag ur den längre artikeln "Vi tar kampen in i kommunfullmäktige" från september 2013:

- - - - -
När Rättvisepartiet Socialisterna 2006 vann två platser i Haninge kommunfullmäktige var det inte på löften utan på meriter, ett kvitto på organisering och att kamp lönar sig.
Den omfattande kampen mot skollunchavgiften 2004-2005 visade att man kan vinna mot en kommunledning även när beslut har fattats och genomförts. Socialdemokraterna och Folkpartiet – som då styrde Haninge – införde en avgift på 500 kr per termin och barn som föräldrar skulle vara tvungna att betala för att deras barn skulle få äta på gymnasiet.
2004: Lina Rigney Thörnblom och Mattias Bernhardsson från
Rättvisepartiet Socialisterna, på väg in i kommunfullmäktige för att lämna
in 6 000 namnunderskrifter till Robert Noord (S)
– Det var en orättvis dubbelbeskattning som särskilt för ensamstående föräldrar med flera ungdomar i gymnasiet var förödande. Många åt extra mycket mat på fredagarna, då maten ofta kunde ta slut, eftersom många inte visste hur bra det var ställt hemma under helgen. En elev berättade hur mamman ständigt påminde honom att äta ordentligt i skolan då det var knapert hemma, berättar Lina Rigney Thörnblom, som då var ordförande för den elevfackliga ungdomsorganisationen Elevkampanjen.

onsdag 6 maj 2015

Seger för hyresgästernas kamp när slumvärden lämnar Jordbro

Patrizia Immobilien KAG ger upp • Ny ägare och förvaltare lovar tredubblade satsningar samt mögelsanering utan hyreshöjning
Fullsatt möte med Rusta upp Jordbro

Över 60 hyresgäster samlades igår på möte med nätverket Rusta upp Jordbro, för utfrågningen av den nya förvaltaren Graflunds.

Mattias Bernhardson (RS)
Den stora frågan var om rätten till att få mögel och vattenskador sanerade med stambyte av de gamla rören, utan att hyresgäster måste gå med på hyreshöjningar, vilket mötets konferencier Mattias Bernhardsson frågade ut Graflunds områdeschef om:

– Vi kommer inte att höja hyran för att åtgärda mögel och vattenskador, vi tänker följa hyreslagen, var det raka beskedet från områdeschefen Conny Alkelöw.

Robert Bielecki (RS)
– Det är en stor förändring jämfört med tidigare förvaltning, som i strid med både hyreslag och underhållsavtal, krävde underskrift för topprenovering med hyreshöjning för att de skulle åtgärda problemen, kommenterar Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Rusta upp Jordbro.

– Att vi lyckades jaga iväg slumvärden och sätta löften om tredubblade satsningar på dagordningen är tack vare att vi hyresgäster gick ihop. Att vi fick hyresgäster att agera som en grupp, exempelvis genom mass-felanmälningsaktionen var viktigt, berättar Nina Hellman från nätverket Rusta upp Jordbro.

tisdag 5 maj 2015

Avveckla kolkraften!

Therese Svensson (RS)


Av Therese Svensson

Den av svenska staten ägda energijätten Vattenfall har de senaste tio åren storsatsat på kol och gas istället för förnyelsebar energi och har därmed blivit ett av Europas smutsigaste företag.
Vattenfall äger flera stora brunkolskraftverk i Tyskland som släpper ut cirka 60 miljoner ton koldioxid varje år. Det är mer än vad Sveriges transporter, industrier, jordbruk och hushåll tillsammans släpper ut.

Nu har Vattenfall och den svenska regeringen långtgående planer gällande försäljning av brunkolsverksamheterna för att Vattenfall ska nå sina miljömål och för att regeringen ska undkomma kritiken mot ägandet av den miljöskadliga brunkolen.
Gruva Boxberg, foto Julian Nitzsche, Wikipedia Commons
En försäljning av brunkolet gynnar dock inte klimatet. Tvärtom kommer utsläppen fortsätta och dessutom öka under någon annans regi. Marken kring kraftverken innehåller stora mängder brunkol och en ny ägare kommer med all sannolikhet att utveckla och hålla igång gruvorna så länge som möjligt och i framtiden även ersätta dem med nya.