torsdag 24 december 2009

Läsvärd artikel om Haninge i Pedagogiska magasinet "Vart leder den hårda kontrollen"

I artikeln Vart leder den hårda kontrollen i Pedagogiska magasinet 3/2009 skrev journalisten Mimmi Palm en intressant artikel om Haninge som skolkommun där öpenheten inom utbildningsorganisationen och den senaste tidens förändringar belyses. Här nedanför kommer först två långa citat från Mimmi Palms artikel där Mats Öhlin, chef för Haninges utbildningsförvaltning, intervjuvas följt av mina kommentarer.
pedagogiska.magasinet.nr.3.2009


Det första citatet:

"Det betyder, menar Mats Öhlin, att man i Haninge kommun har lyckats ge eleverna i tvåan en så god undervisning i matematik att deras sociala förutsättningar kan överbyggas - helt. Det är nästan för bra för att vara sant. Och det finns de som anser att det inte kan stämma. Personer på olika nivåer i utbildningsorganisationen ifrågasätter starkt de resultat som förvaltningen lyfter fram. I exemplet med matteprovet räcker det inte med att göra jämförelser på skolnivå, det måste ske på individnivå för att vara tillförlitligt, menar man. Men de som har invändningar vill inte träda fram med namn. De är rädda för att uttrycka åsikter som avviker från kommunledningens. Flera som har gjort det säger sig ha råkat i onåd, någon har i förtäckta ordalag uppmanats att sluta.När jag lägger fram det för Mats Öhlin låter han sig inte bekomma. Han säger lugnt att organisationen präglas av ett oerhört öppet klimat och en oerhört vänlig atmosfär.- Vi försöker inte förbjuda någon att ha sina åsikter. Däremot har vi starka åsikter och ett tydligt uppdrag. Tycker man om det ska man jobba hos oss, tycker man inte om det - ja, det är ingen som tvingas att jobba här ..."

Det andra citatet:

"Med utgångspunkten att alla organisationer måste kontrollera om de uppnår tänkta resultat valde man att bygga den nya skolan i Haninge på kunskapskontroller. Testerna börjar i förskolan och fortsätter hela vägen upp i skolsystemet.Sen de infördes har resultaten, särskilt i de lägre åldrarna, tagit glädjeskutt, säger Mats Öhlin. Det sista ordet puffar han fram med ett skratt. I en skola blev 96 procent av treorna godkända i en kunskapskontroll i matematik. Ettornas test enligt läsutvecklingsschemat LUS lyser också fram. 91 procent av eleverna klarade målen 2008.Dessa resultat har fått uppmärksamhet i media, både i reportage och i kommunledningens flitigt producerade debattartiklar. Haninge lyfts fram som ett föredöme och studiebesöken från andra kommuner och andra länder är många. Här ser det ut att finnas något nytt, något som skapar en förändring.Vad studiebesökarna inte känner till, är den interna uppfattningen att framgångarna överdrivs."

Vad gäller det första citatet så är det chockerande att höra Mats Öhlin först påstå att det är ett "oerhört öppet klimat" för att direkt efter säga "tycker man inte om det - ja, det är ingen som tvingas att jobba här". Något som är svårt att förstå är att en sådan inställning finns hos en person som Mats Öhlin som ju är medlem i Vänsterpartiet och sitter med i Vänsterpartiets arbetsgrupp för utbildningspolitik. Tråkigt för de anställda är att de verkar stå helt ensamma i detta utan stöd av sina fackliga företrädare. Mona Ekholm, ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Haninge, säger i artikeln "... om man inte vill arbeta på det sätt som arbetsgivarna har bestämt. Då kanske man ska sluta."

Det intressanta i det andra citatet är den interna uppfattningen inom Haninges skolorganisation, att de så omtalade framgångarna för Haninge är överdrivna. Detta är helt riktigt. Den politiska ledningen och den högsta ledningen inom förvaltningen går om och om igen ut i media och påstår att Haninges resultat 2004 var så dåliga men att sedan man genomförde sina förändringar så har resultaten förbättrats drastiskt. Detta påstås helt utan några bevis som går att kontrollera för utomstående eller resultat som går att jämföra med andra kommuner. Det enda som finns att gå på är Haninges egna kunskapskontroller och förvaltningsledningens helt ovetenskapliga analyser av dem.

Jag vill till skillnad mot artikeln hävda att framgångarna på grund av förändringarna inte bara har överdrivits, de är helt påhittade. Haninge ligger än idag dåligt till i de undersökningar som man låg så dåligt till i 2004 och jämfört med övriga kommuner så tillhör Haninge än idag till en av de sämsta skolkommunerna i landet. Det enda som har förbättrats är att ungefär 12 procent fler idag går ut med betyg i nian som ger dem behörighet för fortsatta studier i gymnasiet jämfört med 2003. Detta vill Haninges politiker och förvaltning övertyga folk om beror på förändringarna som de har genomfört. Den verkliga anledningen är snarare att de elever som gick ut nian 2003 var de elever som började ettan precis när effekterna av formatorskandalen slog ner som en bomb i Haninge vilket ovanpå effekterna av 90-talskrisen gjorde att Haninge fick skära ner med 25 procent inom skola och barnomsorg, mycket mer än övriga kommuner. Haninge betalade under många år av på skulderna genom en hårt bantad verksamhet och några år in på 2000-talet var det mesta återbetalt och verksamheten kunde börja återhämta sig. Det är inte konstigt att eleverna som började skolan när Haninge i praktiken gick i konkurs hade de lägsta resultaten när de gick ut nian, det är dock dem Haninges ledande politiker och högsta förvaltning har valt att jämföra med. Ohederligt? Det är upp till dig själv att avgöra!

Tobias Lindberg

tisdag 22 december 2009

Haninge kommun trotsar Skolinspektionens beslut

Trots att Skolinspektionen i våras beslutade att det inte var tillåtet med kunskapskontroller i förskolan så har Haninge kommun fortsatt att använda kunskapskontrollerna i förskolan under hösten 2009. Haninge kommuns svar till Skolinspektionen som går att läsa här blev att Skolinspektionen har feltolkat kunskapskontrollerna. Magdalena Karlsson som är Undervisningesråd på Skolinspektionen och handhar ärendet med Haninges kunskapskontroller förklarar att Skolinspektionen inte är nöjd med svaret från Haninge kommun och att ett svar kommer från Skolinspektionen i början på 2010.

Tobias Lindberg

söndag 13 december 2009

Köpenhamn: Frisläppta anmäler polisens tortyr

Presskonferens 2009-12-13
Klimaforums presscenter I DGI-byn
Kl. 15.00

Frisläppta kallar till en presskonerens idag kl 15. På presskonferensen deltar klimatdemonstranter från Fältbiologerna, svenska Miljöförbundet Jordens Vänner, danska Attac och Rättvisepartiet Socialisterna i Sverige. Närmare 1000 fredliga klimatdemonstanter togs igår av dansk polis och berövades sina rättigheter att demonstrera och yttra sig. Demonstranterna sattes bakbundna i handfängsel. De fick sitta i sex till tolv timmar, först flera timmar på den kalla gatan, sedan på “klimatfängelsets” betonggolv eller i bussar på grund av platsbrist. Ingen blev delgiven misstanke om brott.
- Vi tänker anmäla den danska polisen för tortyr och förnedring, säger några av demonstranterna.

Kontaktuppgifter:
Johanna Paulsson, ordförande Fältbiologerna, 0046 767 155 256
Tord Björk, Miljöförbundet Jordens Vänner, 0046 738 446 850
Mattias Bernardsson, kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Rättvisepartiet Socialisterna, 0046 720 439 968

RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson gripen i Köpenhamn

Stark antikapitalistisk stämning rådde på den över 100 000 personer stora klimat-demonstrationen i Köpenhamn den 12 december. Närmare 1000 personer stängdes dock in och tvingades sitta på den kalla asfalten i sex timmar, däribland 25 medlemmar ur Rättvisepartiet Socialisterna. Polisen ingrep i "förebyggande syfte" uppger den danska polisen.

Hör ekots intervju med Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, som var en av de gripna.

http://www.sr.se/webbradio/?type=db&Id=2102187&BroadcastDate=&IsBlock=0

Presskonferens i Köpenhamn: "Vi ska stämma den danska polisen"

Rättvisepartiet Socialisterna, Miljöförbundet  Jordens Vänner och Fältbiologerna anordnade på söndagen en välbesökt presskonferens om den danska polisens övergrepp mot ett knappt tusental av lördagens uppåt 100 000 klimatdemonstranter.
- Vi ska stämma den danska polisen för att de utan anledning saboterade 968 demonstranters rätt att demonstrera och yttra sig i vår tids största globala ödesfråga. Vad vi har sett är en oacceptabel tillämpning av en oacceptabel lag, den sk lymmellagen, som inte får tillåtas spridas i Europa, förklarade Arne Johansson från RS.
Arne gick också till skarp polemik mot Sydsvenskans ledare som till den närvarande reporterns förlägenhet skrivit att 700 gripits "som uppträtt våldsamt...När demonstranter tar till våld lyckas de ändå aldrig uttrycka annat än förakt för det demokratiska samhälle som ger dem rätt att demonstrera".
- Precis det motsatta har hänt, sa Arne och påpekade att inte en enda av de 400 som greps vid samma tillfälle som RS delgivits någon misstanke om brott.
Till och med polisen har medgivits att de gripits "i förebyggande syfte".
Karin Wallmark från RS Haninge läste upp den lista av punkter som man enligt den danska polisens egen klagobroschyr har rätt att klaga på, och konstaterade att det tänkte hon göra, "på varenda punkt"! Arne Johansson sade också att det var läge att tillsammans med RS kontakter i Europaparlamentet undersöka om den danska lymmellagen kan anmälas till Europadomstolen.

torsdag 10 december 2009

RS i Köpenhamn: Debatt om alternativet

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson talar

Medan FN-toppmötet dividerar om nya mål för minskade utsläpp där ingen vill binda sig till något eller lova konkreta åtgärder, samlas tusentals aktivister från miljö-, arbetar-, politiska-, ursprungs-, och ungdomsorganisationer på Klimaforum09 och diskuterar vad som krävs för att lösa klimatkrisen. Onsdagen den 9 december deltog Rättvisepartiet Socialisterna i diskussionen på Climate Justice Action's möte "Tackling capitalism and climate change" med 100 deltagare.
– Kapitalismen leder inte till katostof - kapitalismen är katastrofen, klargjorde Gary, den första talaren från CJA.
– Vi måste avslöja den "gröna kapitalismen" och deras falska klimatlösningar. Därför måste vi bygga en global rörelse för klimat-rättvisa, vilket innebär att samla alla sociala rörelser som förlorar på både miljöförstörelsen och kapitalisternas förtryck, förklarade Garey. 
– Politikerna skyller klimatkrisen på mänskligheten i sig, men det är falskt, fortsatte Tadzio, en annan talare från CJA och pekar på hur makthavare alltid försöker pådyvla de fattiga klimatnotan genom ett universellt ansvar.
Sett till den etablerade gröna rörelsen, med deras falska marknadslösningar, var CJA en frisk fläkt med mycket bra kritik av kapitalismen.
Samtliga talare pekade specifikt ut kapitalackumulationen som roten till förtrycket av fattiga såsom miljöförstörelsen i stort.
– De gamla öststaterna var tillväxtstater, när tillväxten ökade med 10 procent ökade utsläppen med 10 procent och när Sovjet kollapsade så kollapsade även utsläppen, argumenterade Tadzio och sa att ett liknande sceniario globalt var ett måste för att lösa klimatkrisen.
Flera talare upprepade samma syn och därför var jag tvunget att besvara detta. Jag gick rakt på sak: 
Att kapitalismens återupprättande och den djupdykning av ekonomin som följde kastade ut miljoner människor i fattigdom. Vi i CWI är absolut motståndare till att klimatkrisen ska försöka lösas genom arbetslöshet, slaktad mödravård och hemlöshet. Idag ser vi hur sjunkande tillväxt ändå leder till ökade utsläpp och hur fattigdomen i sig eskalerar klimatkrisen när fattiga tvingas skövla skog, elda med ved och överbruka sina jordar för att överleva. Vi kan inte lösa klimatkrisen genom att gå tillbaka i utvecklingen - tvärtom måste massiva offentliga investeringar till i infastruktur i förnyelsebar energi; kollektivtrafik; passivboenden; ekologiska jordbruk; omställning av smutsig industri och förstatligande av de största företagen; samt planering och omläggning av transporter och global handel.
CJA-talarna replikerade detta med påståendet att offentligt ägande och privat i grunden är samma sak och att gröna jobb i offentlig sektor inte var vägen fram. En talare tyckte också att det inte gav något att engagera sig i facken, de var byråkratiska. Istället var det de sociala rörelserna som skulle sammanknytas; klimatrörelser i nord samt ursprungsbefolkningar och jordlösa i syd osv.

Detta replikeras väldigt bra av Jonathan Neale, som representerade ett tjugotal fack i Storbritannien som startat kampanjen för en miljon gröna jobb:
– Ska vi reparera planeten och byta ut allt skitigt mot nåt bra då kommer det krävas kamp mot arbetslösheten och det kapitalistiska systemet. Och det är i kampen vi kan få stöd för klimatlösningarna hos arbetare och även ta kamp för att medlemmarna åter ska tillbaka facket från de som är "sell-outs" (svikare i fackledningen som håller tillbaka). Men det måste vi göra i de sociala rörelserna också, de har också alltid varit uppdelade mellan kämpar och sell-outs. Vad är skillnaden? Alla måste ta kamp, inkusive arbetarklassen som är den viktigaste klassen i världen genom sin roll i den produktion vi ska stöpa om, dundrade Jonathan och poängterade behovet av en socialistisk politik som Rättvisepartiet Socialisterna förde fram.
Efter debatten var många framme och ville köpa CWI:s material. Antikapitalismen är utbredd. Idag sa Naomi Klein att "kapitalismen kan inte lösa den kris kapitalismen själv har skapat".
Rättvisepartiet Socialisterna samlade också till ett möte där socialism och planekonomi diskuterades och hur kampen för jobben kan länkas ihop med kampen för att stoppa klimatförändringarna. Under veckan har vi fått kontakter från Danmark, Sverige, Tyskland, Israel, Uganda, Zimbabwe, Australien och många fler där intresset för det socialistiska alternativet till kapitalismen är stort. Stödet för vår kampanj är stort och vi har snart sålt slut på våra material. Men nya material trycks för påfyllning inför demonstrationen på lördag som väntas samla 10 000-tals. Den socialistiska klimatrörelsen är på frammarsch!

Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

måndag 7 december 2009

RS i Köpenhamn: Klimaforum09 igång – stort gehör för socialistiska idéer

Idag, måndag den 7 december, började Klimaforum09 – Peopels’ Climate Summit, i Köpenhamn. Rättvisepartiet Socialisterna har varit på plats i Danmark sedan i fredags med material på danska, svenska och engelska om ett socialistiskt program mot klimatkrisen.
Klimaforum09 organiseras av 95 organisationer internationellt som ett alternativt forum till FN:s tomma eko av storföretagens falska klimatlösningar.
På torsdag ordnar Committee for a Workers’ International (den international Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av) ett möte, ”Save the planet – fight capitalism”, kl.16.00 på InfoPoint Råhuset, Onkel Dannys Plads. Mötet ska diskutera vilka socialistiska lösningar som krävs, som till exempel; massiva offentliga investeringar i förnyelsebar energi; kollektivtrafik; passivboenden; ekologiska jordbruk; omställning av smutsig industri och förstatligande av de största företagen; samt planering och omläggning av transporter och global handel.
I veckan kommer RS/CWI även att hålla lektioner om klimatfrågan för mellanstadieelever på Ishoj Skole.
Under helgen har även en internationell ungdomskonferens, COY, med hundratals deltagare ägt rum. Där har RS/CWI mött en överväldigande respons för våra krav på klimaträttvisa – att storföretagen och inte arbetarklassen samt världens fattiga länder ska betala för klimatkrisen – samt kravet på förstatligande av de största multinationella företagen.Aktivister från flera länder har anmält sitt intresse av att gå med i Committe for a Workers’ International, även i länder där CWI ännu inte har några sektioner.

RS tips på möten under Klimaforum09:

den 8 december:
Tackling Capitalism and the Climate Crisis, kl.13.00-15.00 i Red Room
Climate, Trade and Developement from a Gender Perspective, kl.13.00-16.00 i Green Hall
Delivering a Low Carbon Futur within the Transportation Sector, kl.16.15-18.15 i Green Hall

Onsdag den 9 december
Building Community Resilience to Climate Change through Food Sovereignty and Ecological Agriculture, kl.15.15-17.00 i Orange Hall

Torsdag den 10 december
International Cooperation for Renewable Energy – in Europe and in the South, kl.10.00-12.00 i Blue Hall
Scenarios to Fast Transition to Sustainable Energy, kl.10.00-12.00 i Blue Hall

Fredag den 11 december
Meat Consumption and Climate Change, kl.10.00-12.00 i Brown Room
Claiming Rights for Climate Refugees, kl.10.00-12.00 i Green Hall
Launch of International Campaign on Climate Refugee Rights, kl.13.00-15.00 i Yellow Room

Lördag den 12 december
Global Day of Action – den stora demonstrationen som går från Christiansborg Slots-plads, officiell samling kl.13.00, till Bella Center där FN:s toppmöte hålls.

Klimatforum09 äger rum den 7-18 december. Mer tips på seminarier och aktioner kommer i senare artiklar.

Lina Westerlund

tisdag 1 december 2009

Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardsson och Joel Eriksson belönade för sin kamp mot nazismen

Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardsson och Joel Eriksson belönades under den 30 november för sina insatser i kampen mot nazismen med varsitt stipendium på 25 000 kr. Stiftelsen Hela Sverige - Artister mot nazister bjöd in till anrika Nalen i Stockholm för prisutdelning av Tomas Ledin och Mikael Wiehe. Bland andra pristagare fanns Judith Popinski som överlevde förintelsen samt maken Abram som tilldelades priset postumt.

Nalen_Pressfoto_Josefine_Bolander
I slutet av mars attackerades Mattias Bernhardsson och Joel Eriksson av nazister på väg från en freds och solidaritetsdemonstration med det irakiska folket. Dagen efter utsattes Bernhardsson för ett mordförsök nära hemmet av maskerade och knivbeväpnade män.

– Jag kommer aldrig låta mig tystas och det hoppas jag inte ni heller kommer göra, sa Mattias i sitt tacktal på Nalen vilken möttes av applåder.
Både Mattias och Joel har fortsatt sitt politiska arbete och kampen mot rasism och nazism. Mattias var med och organiserade protesterna mot nazistmarschen den 28 november och deltog i demonstrationen mot rasism den 30 november, strax innan prisutdelningen.

måndag 30 november 2009

Nazisterna buades ut i Stockholm

När nazistiska "svenska motståndsrörelsen" skulle ”hylla karolinerandan” med en marsch genom Stockholm den 28 november, så var det en tyst och skrämd grupp på 50 nazister som med massivt polisbeskydd sakta tog sig fram till Östermalmstorg. Längst med vägen blev de utbuade av hundratals antirasister som höll en väldiciplinerad manifestation 40 meter ifrån dem i Berzeliipark. En timme innan nazisterna började sin ”marsch” från Gamla Stan samlade nätverket Nazistfritt Stockholm protesterande antirasister på Sergels Torg. I nätverket ingår den uiguriska föreningen Frihet, Etiopian Refugee Association, Papperslösa Stockholm, Elevkampanjen, HBT-socialisterna och Rättvisepartiet Socialisterna.


Roger Engvall talar

Roger Engwall talade för Stockholms sopgubbar som strejkade i våras. Claudio Prado, en av lagerarbetarna på Lagena i Jordbro, Haninge, som också strejkade i somras, höll en kort hälsing och uppmanade alla att aldrig ge upp i kampen mot nazismen.

Johannes Lundberg talar

– Det finns politiker som säger att vi inte ska protestera mot nazisterna. Det här är politiker som inte har drabbats av nazisternas våld och sverigedemokraternas rasism, fått sina grannar eller vänner utvisade genom den rasistiska flyktingpolitiken, och har heller inte drabbats av den högerpolitik som drabbar alla oss i form av nedskärningar och jobbslakt, sa Johannes Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna, i en appell. Efter att flera talare uppmanat allmänheten att ansluta sig till protesterna lämnade en högljudd demonstration torget och gick mot Berzelii park. Där hade polisen satt upp en avspärrning och åtskilliga kravallutrustade poliser fanns på plats för att hindra att nazisternas demonstration skulle störas.

– Att polisen har utfärdat ett demonstrationstillstånd till nazisterna är anmärkningsvärt. Svenska motståndsrörelsen har flertalet medlemmar som sitter i fängelse för grova våldsbrott och det pågår rättsprocesser mot fler av dem just nu, sa Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge.


Under jubel tillkom sedan Nätverket Mot Rasism från sin samling kl.13.00 och fördubblade den antirasistiska demonstrationen som med starka röster och megafoner buade ut nazisttåget som sniglade sig förbi upp mot Östermalms torg.Polisskyddet av nazisterna var massivt med helikopter, polishästar och hundratals poliser.Den antirasistiska demonstrationen avslutades en stund efter att nazisterna passerat. Innan dess passade talare på att uppmana alla att delta på Nätverket Mot Rasisms demonstration på måndag den 30 november, kl.17.00 i Odenplan.

Stefan, 19 årig brevbärare och ny medlem i RS Haninge


Varför gick du med i RS?

– De andra partierna satsar inte på oss unga arbetare, de företräder mest sig själva. Ska det till förändring måste vi organisera oss.


Vilken är den viktigaste politiska frågan för dig idag?

– Jobbfrågan, med trygga anställningar, samtidigt som klimatfrågan är ständigt viktig.


Johannes Lundberg


torsdag 26 november 2009

RS åker till Köpenhamn!Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Mattias Bernhardsson, som reser till Köpenhamn i december, skriver om vad som händer vid klimattoppmötet:
Klimattoppmötet i Köpenhamn syftar till att avlösa det misslyckade Kyotoprotokollet för utsläppsminskningar. Ing­et tyder dock på några nämnvärda kursändringar.
Tvärtom kommer storslagna mål att antas utan någon plan för hur de ska nås. Den väldigt lukrativa men miljöförstörande handeln med utsläppsrätter kommer att utvidgas till fler områden och investeringar i förnyelsebar energi får ge vika för gas, kol (som nu kallas ”clean co­al”, rent kol), kärnkraft och förödan­de dammar.
Utanför konferensanläggningarna och de lyxiga hotellsviterna samlas motståndet under flera dagar, med egna möten och stora demonstrationer.
* Den 5 december kommer flera lokala demonstationer att äga rum ut­anför Köpenhamn, t ex i Århus och Odense. Samlingsplatserna är ännu inte bestämda.
* Den 7-18 december hålls det ”alternativa toppmötet” Klimatforum­09 med debatter och seminarier.
* Den 12 december äger den stora demonstrationen som väntas samla tiotusentals från Danmark och hela Europa rum. Arrangör är December 12-initiativet, där t ex Svenska klimataktion och Miljöförbundet Jordens vänner ingår.
* Den 16 december kommer CJA, Climate Justice Action, att satsa på att avbryta toppmötet genom civil olydnad i stora antal. Målet är att ta sig fram till Bella center, där toppmötet hålls, och möta upp med delegater från Syd – representanter från bonderörelser, ursprungsbefolkningar, fackföreningar etc – och hålla ett alternativt klimatforum med dem, ett ”folkets klimaträttvisemöte”.
Den politiska inriktningen bakom CJA är bra, att avslöja de falska marknadslös­ningar som kapitalisterna hävdar ska rädda Syd och klimatet.
Däremot saknas konkreta alternativ och ett tydligt socialistiskt program för hur omställningen till hållbarhet och rättvisa ska ske. Demonstrationens upplägg har också väckt alltmer kritiska synpunkter från aktivister, både i och utanför Danmark, för att leda till onödiga konfrontationer och dra uppmärk- samheten från innehållet i budskapet.

Vid sidan av December-12, CJA och Klimatforum09 förbereder nätverket NTAC, Never Trust A COP (polis, ironiskt efter COP15) ett flertal aktioner under veckan. Nätver­ket, som har upplöst sig självt för att effektivt kunna ”gå till aktion”, uppmanar på sin hemsida att alla ska ”stanna i innerstan. Välj din plats och din protest. Vi behöver alla sorters aktioner för att uppnå verklig förändring”.
Bakom NTAC står autonoma grupper (t ex anarkister och andra som menar att direkta aktioner, ibland genom våld, kommer att väcka alla andra till att gå ut i kamp). NTAC saknar dock, i likhet med de flesta autonoma grupperingar, helt politiska i­déer och alternativ – de har bara ”ak- tionen”. Deras affischer på stan i Köpenhamn har inga paroller, krav el­ler förklaringar, utan enbart tecknade bilder på våldsamma konfrontationer.
Tvärtemot syftet att engagera människor, har alla tidigare exempel visat att deras metoder och brist på innehåll snarare passiviserar människor och ger makthavare samt polisen ytterligare ursäkter för att med ännu mer medel slå ner på klimatrörelsen, arbetarklassen och socialistiska idéer i stort.

Samtidigt är den nästan bedjande hållningen mot regeringar och företag hos den etablerade gröna rörelsen helt otillräcklig.
Kapitalisterna kommer aldrig att genomföra förändringar för att de kommer i form av en önskelista. Vad som behövs är en socialistisk miljörö­relse som kopplar samman kampen för klimatomställning med krav för omställning av hela klassamhället: t ex att försvara jobben inom bilindustrin med krav på förstatligande, massiva offentliga gröna investeringar, produktionsomställning och arbetarkontroll.
Vi har inga illusioner om maktelitens förmåga eller vilja att genomföra riktiga förändringar. Men vi har all tilltro till förmågan att förändra från världens största supermakt – arbetar­klassen. Så länge facktopparna och den förborgerligade arbetarrörelsens ledare lyckas med att hålla locket på, är emellertid denna massiva styrka endast en potential.
Socialisters roll, speciellt inför Köpenhamn, är att mobilisera och aktivera så många som möjligt, genom att driva kampanjer på skolor, arbetsplatser och inom facken, inför massprotesterna i december men också för en socialistisk plattform. Med denna inställning i framsätet inom klimat­rörelsen skulle inte bara hycklarnas toppmöte kunna stängas ned – verkliga förändringar för ett hållbart samhälle skulle vinnas.

Mattias Bernhardsson
Häng med till Köpenhamn:
Den stora demonstrationen för klimatet äger rum på lördagen den 12 december utanför toppmötet i Köpenhamn, där världens ledare samlas.
Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna kommer att åka ner och delta. Vill du åka med oss?
Anmäl dig via telefon: 08- 605 94 02, eller via e-post: info@elevkampanjen.se eller rs@socialisterna.org

Demonstrera mot nazismen på lördag!


Planerna på en nazistmarsch genom Stockholm city lördagen den 28 november måste besvaras.

Vi uppmanar alla som är mot nazism och rasism att samlas vid Sergels torg kl 12 för att visa vårt motstånd mot nazismen.

Nazistiska ”Svenska motståndsrörelsen” har under hela 2009 försökt uppträ­da som den våldsammas­te och mest provokativa av nazistgrupperna. Hotet om nazistiskt våld har därför ökat i år. På så sätt hoppas de fortsätta att värva från sina konkurrenter.

Nu tar de ett steg till: En uppmaning till en marsch mitt i centrala Stockholm på dagtid.

Fram till nu har smr:s aktiviteter inskränkts till ljusskygg uppsättning av klistermärken eller kortvarig flygbladsutdelning.

Den 6 juni uppmanade SMR till samling i Skellefteå, med förevändningen att fira nationaldagen. Uppemot tusen skelleftebor visade tydligt att de inte var välkomna. Nazistsamligen slutade i poliseskort och fiasko.

På samma sätt har smr isolerats och drivits bort från andra torg varje gång det funnits tid att samla folk för att bua, skramla med nycklar eller omringa dem – i Luleå, Göteborg och Nyköping.

Nu på lördag kallar nazisterna till samling vid Centralen kl 13.00. Inte minst Sverigedemokraternas opinionssiffror gör att nazisterna tror att de har medvind.

Men motståndet är så mycket större och starka­re.

Samlingen vid Sergels torg är mycket viktig för att visa på ett välordnat och politiskt motstånd mot rasism och nazism.

Nätverket Nazistfritt Stockholm, som består av ett 10-tal organisationer, uppmanar alla att delta på lördag!


Martina Mossberg (M) och statistik

På kommunledninges blogg har Martina Mossberg, ordföranden för Grund- och förskolenämnden, skrivit ett inlägg där hon verkligen visar att man kan påstå vad som helst med statistik.

Martina Mossberg skriver att Haninges resultat har förbättrats på grund av "förbättrad undervisning, engagerade lärare och höga förväntningar på varje barn". Som intäkt för detta skriver hon att Haninge har klättrat hela 26 placeringar i Skolverkets rankning över betygsstatistiken för våren 2009 och att andelen Haningeelever som är behöriga till Gymnasiet har ökat med 2 procent.

Dessa fakta stämmer såklart men betyder det verkligen att Haninges resultat har förbättrats?

Faktum är att årets genomsnittliga meritvärde för Haninge var sämre än 2008 års genomsnittliga meritvärde. Alltså kan ju inte Haninges resultat ha förbättrats. Det som har hänt är att Haninge relativt sett till alla andra kommuner har förbättrat sig. Det är detta som Martina Mossberg trumpetar ut som en stor framgång. Ett mer korrekt sätt att uttrycka det på är att övriga kommuner har försämrat sina resultat mer än Haninge. Att framställa det så låter dock inte lika bra och det är förståeligt att Martina Mossberg väljer sitt sätt att beskriva "verkligheten" då hon till varje pris vill övertyga folk om att den nya Haningemodellen med ökad kontroll och bedömning av barn är framgångsrik.

Vad gäller att andelen behöriga till gymnasiet har ökat med 2 procent sedan förra året. Ja, det är ju bra. Frågan är dock, är detta en förbättring? Ja, jämfört med förra året är det en förbättring men jämför man med 2006 års resultat så är det en försämring.

Ja, vad visar då allt detta? Jo, att man med statistik kan "bevisa" vad som helst om man bara vill. Ser man det inte som ett problem att man vilseleder folk så är det ju bara att köra på som Martina Mossberg gör. Det kan i och för sig vara så att Martina Mossberg inte förstår att det är vilseledande att framställa uppgifter på detta sätt och då kan man ju till hennes försvar säga att hon inte vilseleder folk medvetet. För Haninges medborgare känns nog inte det sista särskilt betryggande ändå, att ordföranden för Grund- och förskolenämnden inte förstår statistik.

För att kolla upp värdena själv kan Skolverkets verktyg SIRIS användas. Trycker du på denna länk tror jag att du får upp Haninges resultat för 2009 efter att du trycker på knappen "Skapa tabell". Sedan kan du bara gå tillbaks och ändra år till 2008 och 2006 för att se att det jag säger stämmer.

Tobias Lindberg

tisdag 24 november 2009

Bostadsrättsföreningen i Nyängen dömda för röstfusk - stoppa ombildningen av hyresrätterna!

Ett tiotal hyresgäster stämde bostadsrättsföreningen Nyängen i Vendelsö, Haninge, som velat köpa delar av det allmännyttiga bostadsbolaget Haninge Bostäders bestånd. Domen rev upp köpstämmans beslut pga uppenbart röstfusk. Men ombildarna har inte gett sig och utlyste en fjärde köpstämma, där de nu hävdar att de fick majoritet.
Rättvisepartiet Socialisterna är starkt kritiska till hur systemet tillåter att enskilda ja-sägare kan dyka upp med ett 10-tal fullmakter var till en stämma och att bostadsrättsföreningar får utlysa hur många köpstämmor som helst. Det är en parodi på en demokrati att fortsätta tills folk "röstar rätt", ofta genom press och övertalning, eller som Nyängen visat tidigare - fusk.

Godkännandet i kommunfullmäktige stoppades tillfälligt i våras, efter flera inlägg där Rättvisepartiet Socialisterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet krävt återremmittering - vilket innebar en fördröjning. I somras lyckades högern däremot klubba igenom ett godkännande i kommunfullmäktige. Den 19 november hölls den fjärde köpstämman. Veckan innan dömdes brf Nyängen i Södertörns tingsrätt att betala 27 000 kronor i rättegångskostnader i ett tvistemål som handlade om ett flertal oegentligheter vid en av de tidigare köpstämmorna i mars.
Målet handlade om att antalet röster inte hade överensstämt med röstlängden och att felaktiga fullmakter hade godkänts vid sammanräkningen.

– Just nu är i alla fall inte stämningen i området speciellt trevlig, säger Ulla Nyström, som bekräftar det Rättvisepartiet Socialisterna varnat för på otaliga kommunfullmäktigemöten: bostadsrättsomvandlingarna slår split mellan hyresgästerna och skapar grannosämja, utfrysning och ofta mobbning.
– Många som vill göra ett snabbt klipp, köpa sen sälja och flytta, för att tjäna pengar är oftast beredda att gå väldigt långt för att övertala sina grannar att skriva på en fullmakt, säger en annan hyresgäst i de berörda husen.
Flera hyresgäster har flyttat pga behandlingen de utsatts för.
Rättvisepartiet Socialisterna har debatterat mot högerpartiernas vilja att till varje pris godkänna köpen utan att beakta fusket. Prislappen på 144 miljoner vattnnar munnen på de som vill göra klipp. För om det handlade om ett långsiktigt ägande, inte spekulation, skulle bostadsrättsstyrelsen inte budgetat 0 kr i underhåll fram till 2019! Trots högljudda protester från både Hyresgästföreningen och de boende på Djurgårdsvägen och Wemevägen som drabbas av ombildningen, sluter högerledningen i Haninge upp bakom bostadsspekulanterna i styrelsen för brf Nyängen.

Så här ser fusk-bakgrunden ut: Minst fyra av de som enligt styrelsen i Nyängen skrivit på en fullmakt för ombildning, säger själva att de inte ens blivit tillfrågade och minst av allt inte skrivit på någon fullmakt. Ytterligare ca 10 fullmaktsgivare är osäkra på om de gett någon rätten att företäda dem med en fullmakt. En av hyresgästerna som skrivit på fullmakten har flyttat, ändå hade styrelsen räknat med den vilket enligt reglerna är fel. Flera hyresgästar hade vid upprepade tillfällen krävt att få tillbaka, att upphäva sin fullmakt, men nekats detta trots att man har rätt att ångra sig.
Även ifall alla fullmakter skulle vara genuina drevs har ombildningen försökts drivas igenom på under kafkaliknande omständigheter. På en stämma den 3 mars kördes 11 hyresgäster ut från mötet. De hade fortfarande inte kvalificerad majoritet. Enligt protokellet ajournerades mötet till den 4:e och 5:e, varefter antalen fullmakter gav en knapp majoritet för ombildning. Men enligt de bostadsrättsmotståndare som ändå lyckades stanna kvar på mötet är protokollet rekonstruerat i efterhand. Mötet ajournerades aldrig, utan styrelsen gick i avskildhet under pausen och beslutatde detta utan att berätta för någon annan.

Högern hävdar att ombilning till bostädsrätter är en fråga om valfrihet. Men idag finns ju redan valfrihet för den som vill köpa sin bostad, till skillnad från de som inte har råd och måste stå år efter i år i bostadskö.
Samtidigt som krisens effekter med större klassklyftor, högre arbetslöshet och fler unga utan egen bostad, skulle behöva mötas upp med fler billiga hyresrätter, fortsätter högern som om inget har hänt. Att bostadsspekulationen dessutom var en viktig faktor i hela den globala nedgången är inget de styrande partierna tagit notis av.
På flera kommunfullmäktigemöten har Rättvisepartiet Socialisterna varnat för att den ökade bostadsspekulationen tillsammans med regeringens penningpolitik kan utlösa den bolånekris som ännu inte dragit fram i Sverige, som i så många länder likt USA där 100 000-tals ställts på gatan.
  • Stoppa ombildningar av vår allmännytta - stoppa fusket!
  • Bygg billiga hyresrätter och ungdomsbostäder!
  • Rusta upp våra bostäder i arbetarområdena, med renovering och klimatanpssning!
  • Nej till chock-höjningar av våra hyror - renoverings- och stambyteskostnaden är redan en del av hyran!
  • Bort med högerstyret - stöd RS och en socialistisk politik för rättvisa!

Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

måndag 23 november 2009

Demonstrera för ett nazistfritt Stockholm 28 november

Den 28 november utlyser den så kallade Svenska motståndsrörelsen (SMR) en manifestation och marsch genom Stockholm. Mot detta har Nätverket Stockholm nazistfri zon, som Rättvisepartiet Socialisterna är en del av, tagit initiativ till en antirasistisk protest som hålls på Sergels torg, kl 12.00.
Nätverket Stockholm nazistfri zon samlar invandrarföreningar, fackklubbar och alla som är intresserade att mobilisera vanligt folk att sätta stopp på nazisterna.
Efter andra nazistorganisationers misslyckande med att återinföra den 30 november som en högtidsdag i­fjol, försöker nu SMR att lansera ytterligare en. SMR har gång på gång visat att deras samlingar är direkt kopplade till våld om de inte stoppas av allmänhe­ten. Men de har också flera gånger mött motstånd från allmänheten och våld har därmed undvikits, som i Nyköping och Göteborg 2008, i Skellefteå den 6 juni, samt i Luleå förra helgen.
Den 28 november säger vi nej till fler rasistiska högtidsdagar och nazistmarscher och uppmanar alla motståndare till rasism och nazism att delta i protesterna kl 12.00 på Sergels torg.

fredag 20 november 2009

Prenumerantkampanjen för Offensiv igång!


Nu börjar årets stora prenumerantkampanj. Målen är att sälja minst 300 autogiroprenumerationer och ytterligare minst 100 niomånaders- eller helårsprenumerationer fram till den 5 januari 2010.Rättvisepartiet Socialisterna driver kampanjer för asylrätten och mot kvinnoförtryck, nedskärningar och nazism. En av våra största kampanjer just nu är Unga Kräver Jobb Och Grön Framtid, som vi driver inför klimattoppmötet i Köpenhamn och i samarbete med Elevkampanjen/ISR. Till hösten nästa år kommer vi att satsa på att försvara våra 8 kommunala mandat i Umeå, Luleå och Haninge i valkampanjen.
Det bästa sättet att stödja våra kampanjer mot nedskärningar och rasism, förutom att själv bli medlem, är att prenumerera på Offensiv.
En niomånadersprenumeration kostar just nu endast 250 kronor (ord pris 270 kronor, erbjudandet gäller fram till 2009-12-14).En autogiroprenumeration kostar 30 kronor i månaden. De som vill kan betala mer som ett regelbundet stöd till Rättvisepartiet Socialisterna. Man väljer själv vilken dag i månaden pengarna ska dras från kontot.
Om du vill ha en prenumeration, kontakta Offensiv vie e-post: prenumerant@socialisterna.org eller per telefon: 08-6059403. Vi behöver namn, adress och telefonnummer. För autogiroprenumerationer krävs också kontouppgifter och personnummer.

Sebastian Olsson

tisdag 17 november 2009

Viktig seger för lagerarbetarna på Coop!

Under natten mot tisdagen avslutades de centrala förhandlingarna mellan Handelsanställdas förbund och arbetsgivaren Coop Logistik AB gällande Coops nya logistikstruktur – med en viktig seger! Den planerade outsourcingen inom Non-food verksamheten på lagret i Bro stoppas, verksamheten läggs alltså inte ut på entreprenad utan drivs kvar i egen regi. Dessutom har arbetsgivarna gått med på att begränsa bemanningsföretagen med en maxnivå på tio procent per terminal. Detta är en viktig seger och ett resultat av bestämdhet och solidaritet.
Däremot kommer den planerade omstruktureringen att ske, där lager ute i landet nedgraderas och nedläggs för att ersättas med en nybyggd centraliserad logistik.
Det var när arbetsgivarna aviserade en omstrukturering av logistiken det gick upp för folk att innebörden skulle bli katastrofal; lagren i Luleå, Umeå, Växjö och Malmö nedgraderas till omlastningsterminaler med 10-15 anställda; 500 arbetare ska bort och istället ersättas av färre och lägre avlönade inhyrda. Det var ett sätt att ytterligare öka profiten genom sänkta löner, färre som ska göra mer och att helt kringgå LAS, lagen om anställningsskydd.
Handelsklubben på Coops lager i Bro svarade med att säga upp ett ackordsavtal och ett avtal för den egna vikariepoolen, samt att varna för vild strejk. Initiativet fick ett stort gehör bland arbetare över hela landet. Speciellt har de lagerarbetarna som strejkade vilt på Lagena i Jordbro engagerat sig för att rädda jobben på Coop, något som närmast skrämt slag på cheferna. Inför den riksomfattande aktivitetsdag som hölls måndagen inför de nattliga förhandlingar där arbetsgivarna backade på flera punkter, hade cheferna haft krismöten och skickat ut varnings-sms till coop-butiker.
– Det är en viktig seger inför den kommande avtalsrörelsen där Coop har lyssnat på Handels och LO:s avtalskrav vad det gäller inhyrda. Det är en liten konstig känsla att ha vunnit jobben i Bro samtidigt som kamrater ute i landet kommer mista sin anställning. Vi hade aldrig vunnit den här kampen utan stöd från lagerarbetare och olika organisationer runt om i Sverige, säger Handelsklubbens ordförande i Bro, Martin Ångman.
Mellan 100 och 150 jobb har räddats i Bro. Förhandlingarna ledde också till en överenskommelse om ett omställningspaket för dem som förlorar jobbet pga omstruktureringen på de andra orterna. Jyrki Koivisto som är ordförande på Handelsklubben i Johanneshov som berörs av omstruktureringen säger att omställningpaket är en bra överenskommelse. Men han vill ännu inte gå in på detaljerna förrens det är helt klart.
Det har varit hårda förhandlingar och de har vart tvungna att lyssna på oss, säger en trött Koivisto efter nattens långdragning vid förhandlingsborden.
Han berättar att arbetsgivarna tagit intryck av bestämdheten och hoten om stridsåtgärder. Samtidigt säger han att det är det tungt på ”frysen” i Johanneshov där 41 berörs av omstruktureringen.
Kampanjen för lagerarbetarna på Coop har samlat stöd från handelsanställda över hela landet som på olika sätt engagerat sig med uttalanden eller aktiviteter.
Genom det engagemang som såväl direkt berörda såsom oberoende stöttande visat under denna konflikt kan man konstatera att facket långt ifrån spelat ut sin roll och att solidaritet är receptet för inflytande och påverkan, säger handelsanställda Malin Skoglund som stött kampen.
– Jag är inte anställd på Coop, men arbetar inom handeln, och vi som gör det måste berätta om vad som hände inatt. Kampen slutar inte här. Den fortsätter i fikarum, vardagsrum och förhandlingsrum runt om i landet på olika arbetsplatser och företag, spår Skoglund.
Vid sidan av handelsantsällda och lagerarbetare som från Lagena har syndikalister och socialister gett sitt stöd och t ex deltagit i aktivitetsdagen.
Utanför Coop i Västerhaninge stod Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge och delade flygblad.
Kampanjen för att rädda jobben har ett utbrett stöd bland de butiksanställda, berättar Bernhardsson och pekar mot nästa års avtalsrörelse som kommer att beröra alla och dämed kräva än mer solidaritet och enhet.
Att stå på sig lönar sig, det visar all tidigare kamp, därför kommer strejkvapenet och skramladet med den kollektiva styrkan vara avgörande för att försvara jobben, lönerna och LAS när det hettar till i vår, säger Bernhardsson.

Nationell aktivitetsdag för att försvara lagerjobben på Coop - följdes av viktig seger!

Igår hölls en landsomfattande aktivitetsdag för att stoppa outsourcingen på Coop och rädda de 500 jobb som hotas. Aktionsdagen blev lyckad med flygbladsutdelningar utanför butiker och lager runt om i landet där både handelsanställda, syndikalister och socialister deltog. Lagerarbetarna som strejkade på Lagena i somras deltog också, en solidaritetshandling vilket skrämt arbetsgivarna.

Rättvisepartiet Socialisterna deltog i aktivitetsdagen, tex utanför Coop i Västerhaninge.

PRESSTOPP: Viktig seger efter nattens avslutade förhandlingar! Outsourcingen stoppas på Coop i Bro och bemanningsföretagen begränsas till max 10 procent per terminal! Men information kommer i artikel senare idag. Grattis alla lagerarbetare!

Debatt i kommunfullmäktige om Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2010-2025


Under gårdagens kommunfullmäktigesammanträde i Haninge kommun diskuterades Aktionsplanen för tillväxt och utveckling 2010-2025. Aktionsplanen innehåller bland annat satningar på bostadsbyggande, kollektivtrafik, upprustning av offentliga miljöer och klimatåtgärder. Planen innehåller omfattande investeringar som Rättvisepartiet Socialisterna stödjer och varav flera tidigare själva skrivit motioner om. Vi röstade för aktionsplanen i sin helhet men kritiserade brister och enskilda delar vi inte ställer upp på.
Liksom aktionsplanen vill Rättvisepartiet Socialisterna se ökat bostadsbyggande som byggandet av nya Vegastaden och planeringen för centrala Handen med nya bostäder och fysisk upprustning. Däremot saknas trygghetsåtgärder i aktionsplanen. Därför tänker vi fortsätta strida för bättre gatu- och parkbelysning, röjning vid gång- och cykelvägar och andra fysiska trygghetsåtgärder. Rättvisepartiet Socialisterna vill även att bostadsförsörjningen ska inriktas främst till att lösa den stora bostadsbristen för ungdomar, vilket innebär att fler billiga hyresrätter byggs.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer utbyggd kollektivtrafik som t ex nya pendeltågsstationen i Vega, tätate turer till Stockholm och dubbelspår till Nynäshamn.
Men vad gäller utbyggnad av Södertörnsleden saknas klimataspekten i aktionsplanen. Länsplanens massiva satsningar på vägar innebär att bilåkandet kommer att öka kraftigt, vilket bl a Naturvårdsverket varnar för. De omfattande väginvesteringarna äter upp det ekonomiska utrymmet för nödvändiga utbyggnader av kollektivtrafiken.
Vi argumenterade för att aktionsplanen borde ta ställning mot Förbifart Stockholm och tydligt villkora utbyggnaden av Södertörnsleden. Enligt den nuvarande planeringen förläggs Södertörnsleden i flera lågpunkter, dels de lägsta delarna längs med hela Glömstadalen, och dels nära Flemingsbergsvikens våtmarks­anläggning och sjön Orlången. Miljöeffekterna är ännu outredda. T ex kräver Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Huddinge att leden ska förläggas i tunnel. Därför var det slående hur samma partier i Haninge ställde sig bakom hela programmet utan några invändningar.
Rättvisepartiet Socialisterna är mot utbyggnad av Södertörnsleden i nuvarande form och vill att de boende i de berörda områderna, miljöorganisationer samt intresseorganisationer för omkring­liggande grönområden ska få ta del av och diskutera planen som likvärdiga remissinstanser.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer inriktningen att minska miljöfarliga transporter, att öka antalet skyddade områden, att modernisera metoderna för dagvattenhantering i våtmarker mm. Flera av klimatmålen är helt i linje med vad Rättvisepartiet Socialisterna motionerat om i Haninge; att undersöka möjligheter att bygga vindkraft, bygga energieffektivt och omvandla avfall till biogas. Våra motioner har röstats ner och under interpellationsdebatter har våra argument kritiserats. Men nu ser vi samma innehåll i aktionplanen vilket visar hur viktigt det är att fortsätta debattera även om man startar i underläge och i minoritet.
Vad gäller aktionsplanens inriktningen på att ”stärka varumärket Haninge” saknas en ärlig utvärdering av vilka effekter nedskärningar haft på skola, förskola och kommunal service. Små barngrupper, hög personaltäthet och bra service betyder mer för Haninges attraktivitet än allmänn marknadsföring.
Rättvisepartiet Socialisterna är helt emot att kommunen ska satsa på att euron ska bli en gångbar valuta i Haninge. Folkomröstningen om euron var ett tydligt Nej, och ska respekteras.
Aktionsplanens mål att ”öka samarbetet mellan skola och näringsliv” leder inte automatiskt till att fler får jobb utan snanare till att utbildningen underordnas kapitalet. Vi vill varna för en utveckling där skolan används för att marknadsföra enskilda företag och varumärken samt att kurser, läroplaner etc marknadsanpassas. Fler elever borde erbjudas praktik. Ungdomar ska däremot inte användas för att dumpa löner vilket lärlingssystemet syftar till. Kommunens inrikting måste vara att fler fasta anställningar skapas, att LAS och arbetsrätten respekteras.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att förbereda en rad förslag vi kommer ta strid för och som behövs för att verkligen utveckla Haninge.
Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Läs våra tidigare motioner och yrkanden här

torsdag 12 november 2009

Följ med till Köpenhamn och demonstrera för klimat-rättvisa!

Den 12 december samlas det till stor demonstrationen i Köpenhamn ut­anför det toppmöte där världens ledare samlas. Nu får det vara slutpratat - Vi kräver omdedelbara åtgärder som gratis och kraftig utbyggd kollektivtrafik, klimatomställning av bostäderna, förstatligande av bilindustrin, nya gröna jobb och socialism!

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att åka ner och delta. Vill du åka med oss?

Anmäl dig via telefon: 08-605 94 02, eller via e-post: rs@socialisterna.org

Stöd lagerarbetarna på Coop!

En ny facklig strid på Coops lager (ägt av KF) i Sverige är ett talande exempel på hur arbetsgivarna försöker pressa kostnaderna på arbetarnas bekostnad genom att osäkra jobben. 500 lagerarbetare sägs upp och fasta jobb ersätts med bemanningsföretag och timanställningar.

Bakgrunden är att Kooperativa Förbundet (KF), om inte fackklubbarna lyckas stoppa förslaget under torsdagens centrala förhandling, vill ha en ny struktur. Enligt denna ska lagerhanteringen koncentreras till Västerås, Bro och ytterliga­re en ort. Lagren i Luleå, Umeå, Växjö och Malmö nedgraderas till omlastningsterminaler med 10-15 anställda.

Koncentrationen betyder dock inte fler anställda i Västerås och Bro, utan tvärtom att de 40-50 som hanterar frysvaror i Johanneshov och de 150 anstäl­lda i ”nonfood”-hantering- en i Bro sägs upp, då verksamheten outsourcas (läggs ut) till troligen betydligt lägre löner. I övrigt vill CLAB ordna bemanningen med inhyrd personal.
Handelsklubben på Coops lager i Bro har svarat med att säga upp ett ackordsavtal och ett avtal för den egna vikariepoolen, som företaget missbrukat genom att ta in fler än öv­erenskomna maximalt fem procent visstidare.

– Arbetsgivaren har startat ett krig och vi kan inte bara gräva ner oss och vänta på deras attacker, säger Handelsklubbens ordförande Martin Ångman i Handelsnytt och varnar för vild strejk.
– Vi får hålla tillbaka våra medlemmar som vill göra aktioner redan nu. Många är mycket arga, säger han till Offensiv.
Martin Ångman ser inget annat syfte bakom den ändrade strukturen än att tjäna pengar ge­nom sänkta löner och att kringgå Las.
– Nu måste vi sätta tryck på ägarna, för det här är något som de inte har frågat sina medlemmar i KF om, säger Martin Ångman.

onsdag 11 november 2009

Nytt massflygblad delas till 18 000 hushåll i Haninge

Rättvisepartiet Socialisternas nya massflygblad har nu börjat delas ut i 18 000 hushåll runt om i Haninge. Medan övriga partier använder skattebetalarnas pengar för att få deras material utdelade åt dem, hjälps våra medlemmar och sympatisörer åt för att komma ut med de viktiga frågor Rättvisepartiet Socialisterna driver. Vill du hjälpa till? Ring 08-6059402

Här hittar du flygbladet:
http://www.socialisterna.org/sv/1/1/4660/

lördag 7 november 2009

Dags att avslöja Sverigedemokraternas högerpolitik!

Knappast något parti har fått så mycket publicitet senaste månaden som rasistiska sverigedemokraterna (SD). Samtidigt försöker SD ge bilden av sig själva som att parti mot etablissemanget – ett parti för vanligt folk. Men efter tre år i Haninge kommunfullmäktige framträder en helt annan bild: av ett rasistiskt parti som vill genomföra massiva nedskärningar på välfärden.
De stora tidningarna och partierna tiger om SD:s rasism och högerpolitik, t ex att de stödjer högerns nedskärningar i de flesta kommuner eller hur ersättaren för SD i Göteborg, Göran Lagrot vid 21 tillfällen gett pengar till Sveriges våldsammaste nazistgrupp.
I Haninge kommunfullmäktige har SD visat vilket parti de egentligen är:
SD:s budget för 2010-2011 innebär nedskärningar på hela 95 miljoner kronor:
• röstade för de flesta av högerledningens förslag.
• gick ännu längre och ville stoppa det nya Ungdomens hus.
Under de tre åren i kommunfullmäktige har rasisterna röstat för nästan alla högerförslag:
• för vårdnadsbidrag, för att skicka kvinnor tillbaka till spisen,
• för ombildningar av våra hyresrätter till bostadsrätter och
• för privatiseringar inom äldreomsorgen.
SD har också argumenterat för att stoppa mottagningen av ensamkommande flyktingbarn. Trots att det handlar om ett litet boende med plats för bara sex barn i Haninge, ljuger SD och kallar det för ”massinvandring”.
Samtidigt har SD röstat mot Rättvisepartiets Socialisternas förslag att sänka politikernas löner och vår motion att satsa på fler skyddade boenden för kvinnor som flytt män som förföljer och misshandlar!
I nästa års val säger vi: Ut med rasisterna ur Haninge kommunfullmäktige! Gemensam kamp mot högerpolitik och rasism!

Rusta upp Haninges skolor!

Den moderatledda kommunledningen har gång på gång genomfört nedskärningar på skolan. Idag tillhör Haninges skolor bland de fattigaste i Sverige. När rekordmånga lärarjobb försvann 2007 samlade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) till protester och skolstrejk med elever, personal och föräldrar vilket innebär att många jobb räddades. Nu måste kampen fortsätta för en riktig upprustning!
Nedskärningarna har fortsatt varje år. 2008 fanns det 80 lediga jobb för fritidspedagoger och förskollärare men bara 23 lediga jobb i år. Orsaken är att högerledningen, efter redan stora nedskärningar, stryper skolans resurser ännu mer.
– Det behövs stora satsningar på nyan­stäl­l­­n­ing­ar i för- och grundskola, ellevvård mm, sä­g­er Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kommun­fullmäktigeledamot i Haninge Lina Thörnblom.
RS förbereder därför en ny kampanj för upprustning, med möten, demonstrationer och namninsamling på skolor, arbetsplatser, gator och torg. Kraven utvecklas i samråd med elever och anställda.
Ring oss för mer information på 08-6059402.

fredag 6 november 2009

Inför FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn: RS synar kapitalismens falska miljölösningar - nu behövs en socialistisk politik för hållbar utveckling

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Mattias Bernhardsson skiver om klimatfrågan i tidningen Socialism Today:

Mattias Bernhardsson
Climate change threatens the future of humanity. Two thirds of all eco-systems are damaged. Extreme drought, flooding, storms and fires, force millions to flee and become refugees. With climate talks coming up in Copenhagen in December, the heat is on to deal with the climate crisis. On 12 December, an international demonstration of workers and young people from around the world, in which the CWI will participate, will greet the world leaders at these talks. Below, in the first of a series of articles we will publish on this issue to coincide with the summit and protest, Mattias Bernhardsson, a city councillor for Rättvisepartiet Socialisterna (CWI Sweden), writes:
Read the article in english
Read the article in spanish

torsdag 5 november 2009

Kampandan på topp på Rättvisepartiet Socialisternas kongress

Ett socialistiskt svar på klimathotet var en av frågorna i centrum på Rättvisepartiet Socialisternas kongress som ägde rum den 30 oktober till 1 november, i en skola i Stockholmsförorten Rågsved. Kongressen visade upp en imponerade bredd i rapporter om kris och kamp i Sverige och världen, och kampandan var på topp.

– Vi har stora uppgifter att diskutera på kongressen. Valet 2010, avtalsåret – som kan bryta stiltjen i klasskampen och ingripandet vid klimattoppmötet i Köpenhamn, sa Elin Gauffin, som öppnade kongressen.

Drygt 100 personer från olika delar av landet deltog under helgen. För första gången diskuterades och antogs resolutioner om klimatet respektive hbt-frågan. Resolutioner antogs också om den politiska situationen och krisen i Sverige, partibygge & medlemsvärvning, samt om valet 2010.

Kongressen fick internationella besök av Clare Doyle från CWI:s internationella sekretariat samt kamrater från Island och Belgien.

Under kongressen noterades det att socialdemokraternas kongress hölls samtidigt. Medan S-kongressen fortsatte att anpassa politiken till högeralliansen, t ex i skolpolitiken, handlade RS kongress om hur kris och högerpolitik slår mot arbetarfamiljerna och om behovet av kamp.

På fredagen, den första kongressdagen, började diskussionerna om världssituationen.

– Det finns nu över en miljard hungrande i världen, samtidigt som bankerna på nytt slår rekord i bonusar och aktieuppgångar. Att bromsa krisen har krävt de största räddningpaketen i historien, något som är omöjligt att upprätthålla.Vad media än säger så är krisen långt ifrån över, sa Per Åke Westerlund, RS ordförande, som inledde diskussionen om globala perspektiv.

I den följande diskussionen hölls många bra inlägg om bland annat Pakistan, krisen i Baltikum och masskampen i Iran. Hälsningar framfördes också från CWI-kamrater i Asien och Brasilien. Positivt var att majoriteten av inläggen framfördes av kvinnliga kamrater.

Dagen fortsatte med olika gruppdiskussioner, till exempel om RS kommunfullmäktigearbete, ungdomskampanjer och läget på arbetsplatserna inför avtalsrörelsen.

På eftermiddagen diskuterades RS och hbt-kampen. Lina Westerlund inledde och berättade bland annat om bildandet av hbt-socialisterna, som är ett stort steg framåt för RS hbt-arbete.

Dagen avslutades med ett stormöte om klimatkrisen. Arne Johansson underströk allvaret i klimathotet och pekade på att bara en demokratisk planering kan klara den omställning som behövs. Diskussionen handlade om det socialistiska alternativet samt den viktiga uppgift vi har att ingripa vid klimattoppmötet i Köpenhamn, där målet är att etablera CWI i Danmark.

Kongressens andra dag började med en diskussion om resolutionen Svenska perspektiv – förbered för klasskamp.

– Riksbanken räknar nu med stabil tillväxt, men tror samtidigt att 160 000 fler är arbetslösa år 2011 än 2007, sa Per Olsson som inledde diskussionen.han beskrev även det motsägelsefulla stämningsläget just nu, med få rejäla protester och lite kamp, men en växande ilska underifrån.

Under diskussionen hölls inlägg om ungdomsarbetslösheten, där RS tillsammans med Elevkampanjen kommer att sprida den kampanj som redan inletts, Unga kräver jobb och grön framtid. Andra talare analyserade fackledningens och socialdemokratins historiska kris. Ett exempel var LO Norrbottens "jobbmarsch" som samlade färre än 30 deltagare.

Flera inlägg tog den kamp som finns - protesterna mot nedskärningar i Göteborgs förorter, sopstrejken i Stockholm och strejken på Lagena i Haninge, vårdprotesterna i Västernorrland och kampen mot förslaget att ta bort helgtillägget för omsorgsanställda i Luleå kommun. De skarpa motsättningarna inför avtalsrörelsen, både i privat och offentlig sektor, togs upp av flera fackligt aktiva.

På denna punkt framfördes även en hälsning från Göran Kärrman, Socialistiska Partiet. Andra hälsningar under kongressen gjordes av Assefa Fenthaun från Ethiopian Refugee Association och Luis Cerna från Foro Latinamericano.

Dagen fortsatte med diskussioner om partibygget, valet 2010 och partiets ekonomi. I partibygget rapporterades om ökningar i både medlemstal och och antalet partiföreningar. T ex påpekades att detta var den första RS-kongressen med inlägg av kamrater från Uddevalla. Rapporter och inlägg hölls också från bland annat Sundsvall, Skåne, Eskilstuna och Jämtland, förutom RS-orter som Umeå, Luleå, Stockholm, Haninge och Göteborg. Målet som antogs är att öka medlemstalet med 100 till valet i september 2010. I ekonomidiskussionen antogs förslag om en drive för höjda avgifter och för att få fler prenumeranter att ta stödautogiro.

Lördagens sista punkt var kongressinsamlingen, som nådde 82 500 kronor. Ytterligare bidrag via plusgiro kan tillkomma.

På söndagen gavs en CWI-rapport av Clare Doyle, från CWI:s internationella sekretariat. Många exempel gavs på det enorma arbete och de uppoffringar som våra kamrater genomför runt om i världen. Hon berättade om nya steg framåt för CWI i bland annat Quebec, Malaysia och Brasilien. Hon rapporterade också om den stora studentrörelse med massdemonstrationer och ockupationer som just nu pågår i Österrike.

Kongressen gav viktiga redskap och inspiration för vårat fortsatta arbete. Under kongressen visades styrkan i vårt parti, med många unga kamrater som bidrog i diskussionerna och även allt fler kvinnliga kamrater. Valet till ny partistyrelse medförde att könsfördelningen bättrades på, och återigen var det även många unga medlemmar som blev invalda och tog nya steg framåt.

Direkt efter kongressen drar vi igång RS oc Offensivs årliga prenumerantkampanj. Målet från nu till 5 januari är att värva 300 nya autogiroprenumerationer och 100 niomånadersprenumerationer. Nu börjar också mobiliseringen till klimattoppmötet i Köpenhamn på allvar.

Johanna Evans


Teckna en prenumeration på Offensiv och bidra till den årliga prenumerantkampanjen här.

Ge ett bidrag till Rättvisepartiet Socialisternas kampanjer (via PayPal) här.

Martin – ny RS-medlemHur kom du i kontakt med RS?

- Min polare träffade Johannes Lundebrg (RS) på pendeltåget och han frågade vad det var för flygblad han hade. Dom bytte telefon nr. Sedan bestämde jag och min kompis en träff med Johannes för att prata mer om partiet, berättar Martin Wihlén, 17 år och ny medlem I RS Haninge Södra.


Vad tycker du är den viktigaste frågan?

- Den internationella kampen! Då vi har mat för dagen medans folk svälter i andra länder.


Hur var kongressen?

- Det var kul, lärorikt och man fick träffa likasinnade.


Hur ser dina framtida planer ut inom RS?

- Jag vill fortsätta kampen mot rasism och orättvisor i världen.


Thomas Abramsson

onsdag 21 oktober 2009

Lagena drar tillbaks stämningen till Arbetsdomstolen

Viktig delseger: Arbetsgivarna drar tillbaka stämningen av de strejkande Lagenaarbetarna inför Arbetsdomstolen (AD).

– Detta är en viktig delseger, säger Jessica Moya, som arbetat länge på Lage­na och som sitter i fackklubbens styrelse.
Lagena_klipp
Strejken på Lagena i juni. Lagenaarbetarnas Jessica Moya (i mitten) och Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i
Haninge Mattias Bernhardsson (till höger) i debatt med polisen om rätten att strejka.

När Jessica Moya och hennes arbets­kamrater på Lagena, Systembolagets lager i Jordbro, i juni gick ut i strejk mot fast anställda ersattes med inhyrd personal stämdes de inför Arbetsdomstolen (AD). Arbetsgivarna krävde rekordhöga strejkböter. Var och en av de strejkande skulle betala ett skadestånd på 3 000 kronor, ut­om Patrik Olofsson, Jessica Moya och Mattias Kvickström. För dem yrkade man på ett skadestånd på 5 000 kronor vardera och hänvisade till deras ledande roll under strejken och för att de hoppade av klubbstyrelsen innan strejken.

Den 3 november skulle AD-förhandlingarna ha inletts, men nu dras stämningen tillbaka.
– Det stod en lapp på jobbet om det och det känns jättebra, men kampen för bättre anställningsskydd är inte över. Nu måste LO driva kravet på tryggade anställningar i avtals­rörelsen och att det blir en valfråga, avslutar Jessica Moya, som nu är tillbaka i klubbstyrelsen.
Offensivs redaktion

tisdag 20 oktober 2009

Blockad mot flyktingutvisning - RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson gripen

DSCF0217
2008 11 17_0019
Mattias Bernhardsson
Natten mot tisdag den 20 oktober mötte polisen en bestämd blockad mot den planerade utvisningen av flyktingar till diktaturen Burundi vid Migrationsverkets flyktingförvar i Märsta. Efter fyra timmars blockad lyckades den väldiga polisinsatsen, ledd av hela länskommunikationscentralen, verkställa deportationen. Sex aktivister ur initiativtagande nätverket Aktion mot deportation greps, varav tre medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna: Mikael Johansson, Karin Wallmark och partiets kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Mattias Bernhardsson.

Daniella, som flytt förföljelsen i det krigsdrabbade Burundi skulle hämtas 04.00 för att sättas på ett specialchartarat flyg tillsammans med flertalet andra burundier från bland annat flyktingförvaret i Flen.

måndag 19 oktober 2009

Stå på er, sopgubbar!

Tal av Mattias Bernhardsson (RS) på sophämtarnas protest mot lönedumpning idag:

Rättvisepartiet Socialisterna står till 100 procent bakom Stockholms soparbetare och er kamp för att försvara era jobb och löner.
Det är skandalöst att Lidingö kommun godkänner Sitas anbud att ta över sophämtningen efter Ragn-Sells, trots att arbetarna enbart erbjuds provanställning.

Politiker och arbetsgivare som inte ser några problem med ett anbud vilket innebär flera tusen kronor i lönesänkning, borde själva ta på sig handskarna och göra det tuffa jobb sopgubbarna gör för samhället dagligen.

Högerregeringens nya förslag till Laval-lag är ytterligare en attack mot facken som kommer att leda till försämrade villkor och lönedumpning. Idag utnyttjas inhyrda och papperslösa som saknar grundläggande rättigheter. LO och fackledningarna måste sätta ner foten och försvara allas rätt till de svenska kollektivavtalen, genom att organisera alla och blåsa till strid.

Ni gjorde rätt som krävde att få träffa Sita som en grupp och inte en och en. Jobben, lönen och villkoren berör alla och styrkan i arbetarkollektivet är just den kraft som finns genom att agera tillsammans.

När Liselotte Lööf AB i våras ville sänka lönerna för sophämtare i några distrikt i Stockholm Stad svarade alla sophämtare i Stockholm med en segerrik vild strejk. Att ni åter säger stopp och reser sig tillsammans är ett föredöme för alla vars villkor hotas. Nu måste även fackledningarna vakna och ta strid mot låglönekarusellerna.

Stopp för alla upphandlingar!
Inga provanställningar!
Nej till lönesänkningar!


Stå på er!

På uppdrag av Rättvisepartiet Socialisterna
Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för RS i Haninge

tisdag 13 oktober 2009

Hybris hos major Björklund och kontrollregimen i Haninge

Man får verkligen hoppas att det finns tillräckligt många i riksdagen som inte har samma kontrollhybris som major Björklund annars blir det synd om våra barn. I en artikel i Dagens Nyheter meddelar utbildningsminister Jan Björklund att det ska vara möjligt för lärare att ge elever skriftliga omdömen och det kommer inte finnas några förbud för hur omdömet ska utformas. I slutet av artikeln nämns att Björklund vill att förskoleklassen ska bli en del av grundskolan och sträva efter de mål som gäller för lågstadiet. Om han med detta menar att förskoleklassen ska bli obligatoriskt eller inte är svårt att säga men om man ser till vad han tidigare har sagt i andra sammanhang så är nog hans tanke att den ska bli obligatorisk.

Martina Mossberg visar upp minst lika illavarslande tendenser i detta inlägg där hon talar om delmål med uppnåendemål för varje lektion ända från förskoleklassen. I verkligheten är det så att varje barn är unik och lär sig saker olika snabbt och vid olika tidpunkter under uppväxten men på major Björklund och kontrollregimen i Haninge verkar det som om barnen är maskiner som är skapta att klara av exakt samma saker samtidigt, uppnå samma mål vid samma lektion samma vecka i varje årskurs. Var går gränsen kan man fråga? När blir äldreverksamheten på förskolan, den för 3- och 4-åringar, obligatorisk?

tisdag 6 oktober 2009

Barnen har bara 25 minuter på sig att äta lunch

För några dagar sedan berättade min snart 6-åriga dotter att hon tyckte det var jobbigt vid lunchen eftersom de var tvungna att hinna äta färdigt innan de större barnen kom när klockans stora visare stog på femman. Jag tänkte att det inte kunde stämma eftersom jag visste att hennes förskoleklass gick och åt Kl. 11.00 och så kort som 25 minuter kunde ändå inte tiden de hade på sig i matsalen vara. När jag gick i skolan på 80-talet så hade vi 45 minuter på oss inne i matsalen. När jag frågade förskolelärarna i min dotters förskoleklass om detta visade det sig att det var så illa som min dotter hade berättat. Alla tre matlag i hennes f-5-skola hade 25 minuter vardera i matsalen. Lite kort om tid var det ju sa min dotters förskolelärare men försäkrade att när barnen väl hade vant sig med det och gjorde allt ordnat så fungerade det ändå bra.


skolmatsal001När jag började undersöka om det fanns några regler eller riktlinjer som sa hur lång barns lunch måste eller borde vara visade det sig att det inte fanns några sådana. I Livsmedelsverkets broschyr "Bra mat i skolan" med råd för måltiderna i skolan och barnomsorgen står bara att det ska finnas "tillräckligt med tid för att äta".

Jag ringde Haninge kommuns koststrateg Catarina Heilborn och fick reda på att 25 minuters lunch i min dotters f-5-skola inte var ett enskilt dåligt exempel, ungefär så såg det ut i samtliga av kommunens skolor. Hon berättade att det tidigare hade funnits nationella riktlinjer om minst 20 minuters lunch, alltså ännu kortare än vad man har i Haninge dag, men dessa riktlinjer hade tagits bort och nu var detta helt oreglerat. Catarina Heilborn själv tyckte att detta var en viktig fråga och att matsalstiden var alldeles för kort. Hon sa att jag var den första som hade påpekat detta och nu när frågan var lyft så skulle hon börja jobba med detta.

Det låter bra att koststrategen skulle börja jobba med denna fråga och man får hoppas att de personer i kommunen som bestämmer i dessa frågor, både tjänstemän och politiker, lyssnar och inser att barnens tid i matsalen är för kort. Skrämmande är dock att jag skulle ha varit den första som påpekade detta om barnens knappa tid i matsalen och det får en att börja fundera på vad de som jobbar med dessa frågor i kommunen egentligen håller på med.

Kan man hoppas på att politikerna lyssnar? Tyvärr är det ju som vanligt pengar som styr. Då resurserna som tilldelas kommunerna är knappa skär kommunpolitikerna från de etablerade partierna ner och verksamheten försämras, då påverkas även barnens mat och förhållandena runt måltiderna. Istället för att bestämma vad som måste finnas för att skolan och barnomsorgen ska fungera tillfredsställande och kräva de resurserna som behövs för att genomföra det så utgår de etablerade kommunpolitikerna från hur mycket pengar som finns och försöker lösa uppgifterna så gott det går. Detta gör att barngruppernas storlekar ökar, lärartätheten minskar och barnens tid för att äta blir alltför kort. De etablerade kommunpolitikernas partikamrater på riksnivå fortsätter att ge för lite pengar till kommunerna eftersom de hellre gynnar privata företag och storägare än kommunal verksamhet. De etablerade kommunpolitikerna beklagar sig i ord men i handling stödjer de sina partiers nedskärningspolitik.

Vad gäller argumentet som min dotters förskolelärare använde, när barnen väl hade vant sig och gjorde allt ordnat så skulle det gå bättre, så stämmer det säkert. Barn är på sätt och vis väldigt anpassningsbara. Om det är bra för barnen är en helt annan fråga. Liknande argument hör man när man frågar hur det kan fungera med gruppstorlekar på 21 eller 22 barn inom förskolornas äldregrupper. Då säger förskolelärarna att det är lite mycket men att det fungerar bra bara man delar upp barnen i grupper och organiserar verksamheten i olika "stationer". Frågan som aldrig verkar ställas är vad barnen förlorar när leken organiseras, när utrymmet för spontanitet och frihet, som skulle ha kunnat finnas om barngrupperna var mindre, försvinner.

Jag vill inte att barn inom f-5-skolor, vilka kan vara så unga som fem år, ska behöva känna sig stressade när de sitter och äter. Jag vill inte heller att så små barn ska behöva lära sig att bete sig effektivt för att kompensera för att de som bestämmer i Haninge inte ger barnen tillräckligt med tid för att äta i lugn och ro eller tillräckligt med resurser för att barngruppernas storlek ska kunna minskas.

Tobias Lindberg