torsdag 26 november 2009

RS åker till Köpenhamn!Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Mattias Bernhardsson, som reser till Köpenhamn i december, skriver om vad som händer vid klimattoppmötet:
Klimattoppmötet i Köpenhamn syftar till att avlösa det misslyckade Kyotoprotokollet för utsläppsminskningar. Ing­et tyder dock på några nämnvärda kursändringar.
Tvärtom kommer storslagna mål att antas utan någon plan för hur de ska nås. Den väldigt lukrativa men miljöförstörande handeln med utsläppsrätter kommer att utvidgas till fler områden och investeringar i förnyelsebar energi får ge vika för gas, kol (som nu kallas ”clean co­al”, rent kol), kärnkraft och förödan­de dammar.
Utanför konferensanläggningarna och de lyxiga hotellsviterna samlas motståndet under flera dagar, med egna möten och stora demonstrationer.
* Den 5 december kommer flera lokala demonstationer att äga rum ut­anför Köpenhamn, t ex i Århus och Odense. Samlingsplatserna är ännu inte bestämda.
* Den 7-18 december hålls det ”alternativa toppmötet” Klimatforum­09 med debatter och seminarier.
* Den 12 december äger den stora demonstrationen som väntas samla tiotusentals från Danmark och hela Europa rum. Arrangör är December 12-initiativet, där t ex Svenska klimataktion och Miljöförbundet Jordens vänner ingår.
* Den 16 december kommer CJA, Climate Justice Action, att satsa på att avbryta toppmötet genom civil olydnad i stora antal. Målet är att ta sig fram till Bella center, där toppmötet hålls, och möta upp med delegater från Syd – representanter från bonderörelser, ursprungsbefolkningar, fackföreningar etc – och hålla ett alternativt klimatforum med dem, ett ”folkets klimaträttvisemöte”.
Den politiska inriktningen bakom CJA är bra, att avslöja de falska marknadslös­ningar som kapitalisterna hävdar ska rädda Syd och klimatet.
Däremot saknas konkreta alternativ och ett tydligt socialistiskt program för hur omställningen till hållbarhet och rättvisa ska ske. Demonstrationens upplägg har också väckt alltmer kritiska synpunkter från aktivister, både i och utanför Danmark, för att leda till onödiga konfrontationer och dra uppmärk- samheten från innehållet i budskapet.

Vid sidan av December-12, CJA och Klimatforum09 förbereder nätverket NTAC, Never Trust A COP (polis, ironiskt efter COP15) ett flertal aktioner under veckan. Nätver­ket, som har upplöst sig självt för att effektivt kunna ”gå till aktion”, uppmanar på sin hemsida att alla ska ”stanna i innerstan. Välj din plats och din protest. Vi behöver alla sorters aktioner för att uppnå verklig förändring”.
Bakom NTAC står autonoma grupper (t ex anarkister och andra som menar att direkta aktioner, ibland genom våld, kommer att väcka alla andra till att gå ut i kamp). NTAC saknar dock, i likhet med de flesta autonoma grupperingar, helt politiska i­déer och alternativ – de har bara ”ak- tionen”. Deras affischer på stan i Köpenhamn har inga paroller, krav el­ler förklaringar, utan enbart tecknade bilder på våldsamma konfrontationer.
Tvärtemot syftet att engagera människor, har alla tidigare exempel visat att deras metoder och brist på innehåll snarare passiviserar människor och ger makthavare samt polisen ytterligare ursäkter för att med ännu mer medel slå ner på klimatrörelsen, arbetarklassen och socialistiska idéer i stort.

Samtidigt är den nästan bedjande hållningen mot regeringar och företag hos den etablerade gröna rörelsen helt otillräcklig.
Kapitalisterna kommer aldrig att genomföra förändringar för att de kommer i form av en önskelista. Vad som behövs är en socialistisk miljörö­relse som kopplar samman kampen för klimatomställning med krav för omställning av hela klassamhället: t ex att försvara jobben inom bilindustrin med krav på förstatligande, massiva offentliga gröna investeringar, produktionsomställning och arbetarkontroll.
Vi har inga illusioner om maktelitens förmåga eller vilja att genomföra riktiga förändringar. Men vi har all tilltro till förmågan att förändra från världens största supermakt – arbetar­klassen. Så länge facktopparna och den förborgerligade arbetarrörelsens ledare lyckas med att hålla locket på, är emellertid denna massiva styrka endast en potential.
Socialisters roll, speciellt inför Köpenhamn, är att mobilisera och aktivera så många som möjligt, genom att driva kampanjer på skolor, arbetsplatser och inom facken, inför massprotesterna i december men också för en socialistisk plattform. Med denna inställning i framsätet inom klimat­rörelsen skulle inte bara hycklarnas toppmöte kunna stängas ned – verkliga förändringar för ett hållbart samhälle skulle vinnas.

Mattias Bernhardsson
Häng med till Köpenhamn:
Den stora demonstrationen för klimatet äger rum på lördagen den 12 december utanför toppmötet i Köpenhamn, där världens ledare samlas.
Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna kommer att åka ner och delta. Vill du åka med oss?
Anmäl dig via telefon: 08- 605 94 02, eller via e-post: info@elevkampanjen.se eller rs@socialisterna.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.