tisdag 16 december 2014

Felanmälningsaktion vid Newsecs kontor

Kampanjen för upprustning av slumvärden Patrizia Immobilien KAG:s lägenheter i Jordbro håller pressen uppe. Igår bildade hyresgäster kö utanför förvaltaren Newsecs kontor för att felanmäla efter uppmaning av nätverket Rusta upp Jordbro.
Full både inne i och utanför Newsecs kontor
- Vi har gått ut till alla boende på Sandstensvägen och Blockstensvägen och uppmanat dem att felanmäla alla fel och brister i sina lägenheter. Många har inte känt till sina rättigheter eller inte vågat felanmäla då de blivit utskällda av Newsec tidigare. Nu gör vi detta tillsammans vilket innebär en kollektiv styrka. Många felanmäler nu dessutom för andra eller tredje gången då det inte hänt någonting tidigare. 35 hyresgäster har nu felanmält som ett resultat av uppmaningen och vi ser att det kommer in fler hela tiden. Denna gång begär hyresgästerna kopior av sina felanmälningar och skickar till oss, så att vi kan följa upp, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och aktiv i nätverket Rusta upp Jordbro.

Det handlar om svartmögel i badrum och kök, trasiga golv och lister, kalla lägenheter och trasiga element, översvämning och mögel i källarutrymmen, trasiga och smutsiga tvättstugor samt nedslitna och mörka gårdar där både stolp- och portbelysningen är trasig.
När flera hyresgäster har tvingats flytta till evakueringslägenheter har hyresreduktionen de blivit lovade helt uteblivit. En hyresgäst har fått elräkningar på över 20 000 kronor för de fläktar och verktyg som stått på under renovering.

tisdag 9 december 2014

Nytt högerstyre i Haninge lägger stor nedskärningsbudget

S, MP och C bildar nytt högerstyre  RS vägrar skära ner

Mattias Bernhardsson (RS)
Under gårdagens budgetdebatt i Haninge kommunfullmäktige klagade Moderaternas avgående kommunalråd Martina Mossberg på att "Rättvisepartiet Socialisterna vill ge mer till alla" och därför inte klarar av att att prioritera de som verkligen behöver samhällets insatser. Detta som svar på Rättvisepartiet Socialisternas (RS) satsningar på höjda lägstalöner för kommunaställda, mer pengar till kvinnojouren, fler lärare etc (Läs hela RS alternativa budget här).

- Vi föreslår inte mer åt alla. Vi föreslår ju en sänkning av din lön, svarade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson, följt av gapskratt bland åhörarna.

Den gamla borgerliga alliansens nedskärningsbudget för 2015 borde vara ett minne blott efter valet som innebar slutet för deras 8-åriga styre (M, FP, KD, C och MP). Men så är inte fallet. Socialdemokraterna har bildat koalition med Centerpartiet och Miljöpartiet. Nu vill de fortsätta nedskärningspolitiken.

Mattias Bernhardsson (RS) sågade koalitionsbudgeten:
- I juni lade Socialdemokraterna ett budgetförslag för 2015 som innehöll 70 miljoner kronor mer än borgarnas, främst i skolan där de föreslog 30 miljoner kronor mer än borgarna med tal om "fler lärare och mindre klasser". Detta gick de till val på medan de var i opposition. Nu efter valet, när de fått rösterna är deras satsningar hux flux borta när budgeten för 2015 ska beslutas om igen. 
S/MP/C-budgetförslaget föreslår samma budgetram som den gamla borgerliga budgeten vilket kan komma att innebära nedskärningar på ca 99 miljoner kr, då nämnderna inte fullt ut kompenseras för beräknade volymökningar eller lön- och prisökningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen varnade under vårens budgetkonferens att med den föreslagna budgeten kommer de tvingas dra ned med fem anställda och att höja hyror.

- Både med Moderaternas och Socialdemokraternas förslag kommer Äldrenämnden få ca 45 miljoner kr för lite för att klara av de nödvändiga resursökningarna och dagens verksamhet. Hur ska det här klaras av? Antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar på dag- och kvällstid har ökat med 89 procent mellan 2009-2013. Om nuvarande volymutveckling håller i sig i år kommer ökningen att vara 97 procent, på bara fem år. Under den gamla borgerliga kommunledningens styre har det ökade omsorgsbehovet - enligt förvaltningens bedömning - "lösts" genom fler insatser av de privata hemtjänstföretagen och genom fler insatser av anhöriga, d v s främst kvinnor som genom obetalt arbete gör kommunens jobb. Mer vinstdrivande verksamhet på våra skattepengar och mindre jämställdhet, belastat på redan hårt arbetande kvinnors ryggar. Är det så Socialdemokraterna vill ha det? Det är redan så att Haninge kommuns ersättning till hemtjänst - både kommunal och privat - är lägre än snittet i jämförbara kommuner, sa Mattias.
En del av anhörigvården avlönas numera i Haninge och RS kommer att se över vilka villkor kommunen erbjuder dem. 

Mattias Bernhardsson (RS) redogjorde för RS budgetförslag för 2015, vilken partiet lade fram redan i juni (Läs mer här) och nu lade fram igen som det enda alternativet mot nedskärningar. Vänsterpartiet lade också fram sitt budgetförslag. I slutändan stod det mellan de två borgerliga förslagen: "Alliansen" (M/FP/KD) mot "koalitionen" (S/MP/C). SD röstade med alliansen och V med koalitionen. 

Det var koalitionens budget som vann vilket innebär att det blir S/MP/C som med stöd av V ska administrera nedskärningsbudgeten. Även om budgeterna skiljer sig åt något vad gäller de allmänna politiska målen, betyder dessa skillnader ingenting om de ekonomiska ramarna är detsamma och ingen föreslår omfördelningar. 

- Alla partier, oavsett hur långt de står ifrån varandra ideologiskt, blir till samma nedskärningsadministratörer, om de inte ifrågasätter den svältkur staten försatt kommunerna i, förklarade Mattias Bernhardsson som menade att kommunerna måste kräva återbetalning av staten för flera års utebliven kompensation för lön- och prisökningar samt nya ofinansierade arbetsuppgifter. 

RS budgetalternativ är unik då den utgår från behoven och pekar på var resurserna i samhället finns. RS kommer att ta strid mot kommande nedskärningar eller försämringar av villkor tillsammans med kommunanställda och andra berörda. Vi har visar att kamp lönar sig och att det går att vinna mot kommunledningar förr.


Läs också:
> Nya nedskärningar i äldreomsorgen (från samma kommunfullmäktigemöte)
> RS unika budgetförslag utmanar de etablerade partierna (från kommunfullmäktige i juni)
Seger: Alla anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal! (från juni 2013)

Nya nedskärningar i äldreomsorgen - RS enda oppositionen

Med bara några veckor kvar av 2014 föreslog den avgående kommunstyrelsen att Äldrenämnden måste skära ned ytterligare 10 miljoner kronor. Detta var på punkten om "Revidering av Mål och Budget 2014" på kommunfullmäktige igår, d v s punkten innan "Mål och Budget 2015-2016" då ytterligare nedskärningar röstades igenom för äldrenämnden (Läs här).

Bakgrunden till Äldrenämndens underskott på 50 miljoner kronor är att borgarna under flera år inte lagt budgetar som motsvarar volymökningen, en stor ökning av antalet äldre som behöver vård och omsorg. Kommunstyrelsens förslag nu var att enbart täcka det underskott på 40 miljoner kronor som finns i beställarorganisationens kostnader för köp av externa vårdplatser och hemtjänst - och inte täcka det underskott på 10 miljoner kronor som finns i kommunens egen utförarorganisation.
Sanna Tefke (RS) argumenterar mot nedskärningspolitikerna
När Sanna Tefke från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) yrkade att hela underskottet skulle täckas för att stoppa nedskärningar svarade Martin Lundqvist från Folkpartiet (FP)  att man "ska ha is i magen" gällande underskottet på 10 miljoner kronor, att det går att lösa inom nämnden. Men borgarna vet mycket väl att förvaltningen själva "ser små möjligheter att göra några större effektiviseringar för att få ner kostnaderna inför 2015".
Sanna Tefke (RS) replikerade att underskottet berodde på faktorer enheterna själva inte kunde påverka, att nämnden inte kompenserats för lön- och prisökningar på flera år. Stora delar av verksamheten har inte fått budgetuppräkning de senaste fem åren.

RS pressade på för tvångsförvaltning av misskötta bostäder

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom pressade kommunstyrelsens avgående moderata ordförande Martina Mossberg (ordförande tills årets slut) under gårdagens kommunfullmäktige om privata Patrizia Immobilien KAG:s totala vanvård av sina lägenheter i Jordbro. Hyresgäster lever med mögliga badrum, plomberad ventilation, svarta trappuppgångar utan färg kvar på väggarna och avloppsvatten i källare.

Det kom då fram att Mossberg (M) varit i kontakt med Patrizia Immobilien KAG redan för ett år sedan. Då gällde det om den tyska fondkapitalisten, som äger en stor del av Jordbros fastigheter, ville vara med och satsa på Jordbros framtid. Svaret blev nej. Mossberg erkände att hon inte känt till om misskötseln och vanvården av bostäderna vid denna tid. Detta har kampanjen Rusta upp Jordbro - som Rättvisepartiet Socialisterna vad med och startade - tipsat media om och frågan har blivit känd även för Mossberg. Hon har därför givit kommundirektören i uppdrag att kontakta Patrizia. Det är bra att företaget blir pressat från flera olika håll: kommunen, miljö- och hälsoskyddsföbundet, Hyresgästföreningens förhandlare och nätverket Rusta upp Jordbro.

Jordbro Kultur- och föreningshus räddas!

Musikuppträdande på Jordbro
Kultur- och föreningshus
Jordbro Kultur-och föreningshus nuvarande lokaler (gamla Jordbromalmsskolans huvudbyggnad) kommer inte att rivas och ersättas med bara hälften så stora lokaler. Detta står nu klart i och med att den nya styrande koalitionens budget har antagits (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet). MP och C var för en rivning bara för några månader sen och har gjort en helomvändning i frågan. S har allt eftersom övergett sitt gamla förslag att flytta hela Jordbro Centrum till pendeltågstationen.

Det har funnits en stark press från kultur- och föreningslivet i denna fråga, inte minst Jordbro världsorkester. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har pressat partierna i flera kommunfullmäktigedebatter och tagit initiativ till organisering i Jordbro. För mindre än tre veckor sedan antog 45 boende och föreningsaktiva ett uttalande på RS möte i Jordbro Kultur- och föreningshus; inte bara mot rivning, utan för att öppna upp huset för ännu mer kultur- och föreningsliv samt för upprustning och ombyggnation så att lokalerna anpassas till verksamheten, t ex för ungdomsgårdens behov (läs mer här).

tisdag 2 december 2014

Marxistisk analys av förtryck i hederns namn


Nu publicerar Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge, Mattias Bernhardsson en gedigen förstudie om förtryck i hederns namn. Förstudien är ett förberedelsematerial inför partiets arbete att ta fram en motion med åtgärdsförslag till kommunfullmäktige.
Förstudien hade nyligen premiär på Socialistiskt Forum på ABF-huset där bland annat justitiekanslern och regeringens utredare om våld mot kvinnor var bland de första att anförskaffa förstudien.