onsdag 31 oktober 2018

Mordhotad och förföljd i Trumps USA söker asyl i Sverige


Kända transaktivisten Danni Askini flydde USA efter 100-tals hot och ett mordförsök • Nu hotas hon med fängelse om hon återvänder


Av Mattias Bernhardsson
som träffade Danny Askini i Stockholm för några dagar sen
- - -

Danni Askini har varit aktiv för hbtq+-personers rättigheter i USA ända sedan slutet av 1990-talet. Hon har hållit över 200 föreläsningar på organisationer och universitet om hbtq+-frågor. Tills nyligen var hon ordförande för Gender Justice League. Danni har vant sig vid hot under en lång tid, men under sommaren eskalerade situationen så pass mycket att hon inte längre kunde göra sitt arbete.
– Med alla hot och förföljelser, samtidigt som myndigheterna har vägrat att utreda dessa eller skydda mig, blev det till slut omöjligt för mig att fortsätta arbeta, berättar Danni.

fredag 19 oktober 2018

Avverkningar i planerat naturreservat i Haninge

Turbinen Entreprenad AB: ´Vi har bara städat lite i skogen´
Foto: Mattias Bernhardsson

Skogsbruksväg har dragits rakt in i Norrbyskogen • Ännu en gång har Haninge kommun låtit avverkningar äga rum i planerat naturreservat

Norrbyskogen är en av de fem skogar som Haninge kommun har pekat ut som mest skyddsvärda. I kommunens Naturvårdsplan står det att kommunen ska ”Utred[a] möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde”. I Haninges naturkatalog har Norrbyskogen naturvärdesklass 2: "Mycket högt naturvärde – länsintresse". Trots detta finns starka krafter i kommunledningen (S, C och MP) som vill skövla skogen för att bygga dyra bostäder.

Frågan om Norrbyskogen ska bli bostadsområde eller bevaras som reservat är inte avgjord än.
Mattias Bernhardsson (RS)

Men plötsligt nås Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge av larm från boende om att det avverkas inne i Norrbyskogen. Rättvisepartiet Socialisterna gör då ett fältbesök i skogen:
– En skogsbruksväg har dragits in i skogen och träd har gallrats bort. Lyckligtvis handlar det inte om någon hård markberedning då lättare fordon har använts. Men skadan är skedd. Vi har inte hittat någon avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, därför har vi nu gjort en tillsynsanmälan, säger Mattias Bernhardsson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara haninges skogar, skärgård och kulturladskap".
Lena Hauptman

– Vi har så mycket vilt som behöver de få skogarna som finns kvar i den här delen av Haninge. De behöver nånstans att vara, säger Lena Hauptman, aktiv i kampanjen Skogenkvar.nu som rädddade intilliggande Södebyskogen från exploatering förra året och en av de boende i området som först slog larm om avverkningarna i Norrbyskogen.
Norrbyskogen är en skog som i stort har undantagits från skogsbruk i hundratals år. Markägaren säger att de har "städat och snyggat till" i skogen, vilket ju är normalt och brukligt i just produktionsskogar. Men i orörda och skyddsvärda skogar – som Norrbyskogen – ska döda, murkna och fallna träd ligga kvar. Artrikedomen är 10 gånger större i orörda skogar än i produktionsskogar. Markägaren har inte ens känt till kommunens planer att utreda reservatsskydd.

onsdag 17 oktober 2018

Fortsatt hög barnfattigdom – klyftorna ökar

Foto: CC0
Fattigdomen sju gånger större för barn med utländsk bakgrund


Robert Bielecki (RS)

Av Robert Bielecki
- - -

Den senaste Barnfattigdomsrapporten 2018 från Rädda Barnen visar att även om barnfattigdomen som helhet har minskat något har klyftorna mellan svenskfödda och utlandsfödda barn ökat.
Men att otroliga 186 000 barn år 2016 levde i vad Rädda Barnen kallar ”ekonomisk utsatthet”, 8 000 färre än året dessförinnan, är en fullständig skandal i ett Sverige som bara blir rikare.


"Att utrota fattigdomen och förtrycken är en kamp för att ersätta den förruttna kapitalismen med demokratisk socialism"
Problemet med ekonomisk tillväxt under kapitalismen är att den främst gynnar de i toppen och att när konjunkturen vänder neråt slår mot arbetarklassen, de 99 procenten. Det är också något som oroar Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattsson, som till TT den 10 oktober säger att:

tisdag 9 oktober 2018

Haninge måste agera mot de usla villkoren i privat hemtjänst

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna: Hemtjänstföretagen timanställer för att slippa betala kollektivavtalsenlig lön och sjuklön 

Under mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte i Haninge igår, frågade Rättvisepartiets Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson ut Äldrenämndens socialdemokratiska ordförande Annette Haaf om de allt uslare arbetsvillkoren i äldreomsorgen:

torsdag 4 oktober 2018

Kom med i Haninge mot rasism

Nu trappar vi upp den antirasistiska kampen i Haninge

Efter valet är det tydligt att den antirasistiska kampen måste fortsätta och trappas upp.
Att det rasistiska högerpartiet Sverigedemokraterna gick framåt såväl i riksdagsvalet som i Haninge kommunval (från 6 till 11 mandat i kommunfullmäktige) talar sitt tydliga språk.
SD har redan stöd av halva Moderaterna och av Kristdemokraterna, som tydligt flörtar med SD om att dela makten.