måndag 28 april 2014

1 maj i Jordbro!


Talare:
Lina Rigney Thörnblom, RS kommunfullmäktigeledamot och andranamn i kommunvalet, talar om kampen mot rasismen.
Katja Raetz, RS tolftenamn i kommunvalet, talar om kampen för vinstfri välfärd.
Louise Strömbäck, RS sjättenamn i kommunvalet, talar om kampen mot det sexuella våldet.
Ruben Derkert, RS fjärdenamn i kommunvalet, talar om kampanjen för upprustning av Jordbro och en demokratisk planprocess kring Jordbro Kultur- och föreningshus.
Therese Svensson, RS tiondenamn i kommunvalet, talar om framgångarna för RS klimatfrågor i kommunfullmäktige.
Mattias Bernhardsson, RS gruppledare i kommunfullmäktige och förstanamn i kommunvalet, talar om kampen för trygga jobb och kollektivavtal.

söndag 27 april 2014

Här är Rättvisepartiet Socialisternas kommunvalsedel för Haninge

Val till kommunfullmäktige i Haninge, 14 september 2014

Rättvisepartiet Socialisterna
1.  Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot
2.  Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot
3.  Sanna Tefke, vårdbiträde, fackligt förtroendevald
4.  Ruben Derkert, studerande, lagerarbetare
5.  Robert Bielecki, journalist tidningen Offensiv
6.  Louise Strömbäck, studerande
7.  Stephen Rigney, studerande
8.  Mi Alforsen, pensionär
9.  Sadegh Shahabpour, övervakare frivården
10.  Therese Svensson, vårdbiträde
11.  Ali Mahmoudi, undersköterska
12.  Katja Raetz, sjuksköterska, fackligt förtroendevald
13.  Rolf Magnusson, köksmästare, fackligt förtroendevald
14.  Roonak Nasiri, personlig assistent

torsdag 17 april 2014

Fackligt möte för trygga jobb förbereder för strid

Demonstration för kollektivavtal i Haninge förbereds Facklig kampanj för trygga jobb i startgropen
Från vänster: Allonias Sebhatu, Lina Westerlund (mötesordf), Sanna Tefke, Johnny Ahlgren och Mattias Bernhardsson
På Rättvisepartiet Socialisternas (RS) fackliga möte deltog lagerarbetare, taxichaufförer, vårdanställda och andra som nu ställer in siktet på striden för trygga jobb.
Den levande diskussionen kännetecknades av en stor facklig bredd på mötet: Transport, Handels, Kommunal, IF Metall, Vårdförbundet, Byggnads och Lärarnas Riksförbund. Trots skilda yrken och anställningsformer visade mötets många inlägg av fast anställda, FAS3 och bemanningsanställda att även om villkoren skiljer sig så står de inför liknande strider.

Mötet inleddes med fyra huvudtalare:

Sanna Tefke, fackligt förtroendevald kommunalare och ersättare för RS i Haninge kommunfullmäktige, talade om arbetet för kollektivavtal och meddelarfrihet i privat hemtjänst.
Allonias Sebhatu, organisatör för Transport, talade om taxichaufförernas strid för kollektivavtal och Haninges lönedumpande upphandling av skolskjutsar.
Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för RS, talade om situationen för utländska och papperslösa arbetare, med exempel från åkeri-, livsmedel- och byggbranschen.
Johnny Ahlgren, ordförande för Handelsklubben på Dagabs lager i Jordbro sedan 15 år, talade om situationen med bemanningsföretagen.

söndag 13 april 2014

Het kulturpolitisk partidebatt

M, FP, KD, C och MP: Riv Kultur- och föreningshuset för nybyggnation utan mer samråd
RS och V: För kort och odemokratiskt samråd om Kultur- och föreningshusets lokaler, lyssna på föreningarna
S: Utred lokalbehoven för kulturen. Flytta Jordbro centrum till pendeln och bygg mer bostadsrätter
Från vänster: Ruben Derkert (RS), Nafi Cilgin (V), Michael Fridebäck (M),
Raymond Svensson (C), Ove Schramm (S), Tobias Hammarström (FP),
Martin Strömvall (KD) och Anna Ragnar (MP).
Under lördagen hölls partidebatt om Kulturpolitiken i Haninge. De två stora frågorna blev framtiden för Jordbro Kultur- och föreningshus (Kommunledningen vill riva och bygga nytt. Läs RS öppna brev om detta här) där debatten hölls och framtiden för Kulturparken i Handen, där gamla Folkets hus m fl hus och verksamheter är hotade av bilväg (Läs mer här).

Först ut var Nafi Cilgin från Vänsterpartiet:
- Vi vill ha en annan kulturpolitik. Redan 1948 Vänsterpartiet som första parti en kulturpolitik. Kulturen ska var en oberoende kraft i samhället som inte ska underkasta sig ideologier. Kulturen måste få större utrymme i samhället och inom kulturen behövs ett större barnperspektiv. Alla ska ha rätt att utöva sin kultur. Tillgång till böcker, film och musik för allas eget skapande är viktigt. Vi i Vänsterpartiet vill därför satsa på att skapa ett digitalt bibliotek.

Raymond Svensson, Centerpartiet, betonade att ekonomin är grunden till kulturen:
- Med en stark ekonomi kan vi utveckla kulturen, ekonomin är grunden. Sen är det en demokratsik uppgift, alla diktaturer kväser alltid den fria kulturen först. Vi utvecklar nu Musikskolan här i Haninge till en Kulturskola. Vi satsar också på Kultur- och föreningshuset här i Jordbro - vi ordnar infastrukturen genom att vi bygger ett nytt hus, då dessa tillfälliga lokaler är gamla, oekonomiska och i dåligt skick. Varje stadsdel ska ha ett kulturhus. Men låt oss idag prata om kulturpolitik, inte bara kulturhus.

Ove Schramm från Socialdemokraterna ville främst att lokalbehoven först och främst skulle utredas innan beslut tas om Kultur- och föreningshusets lokaler:
- Ormteatern, levande Zon, fotoklubben är bara några av de som fått flytta på sig genom åren just på grund av lokalbrist. Idag har vi ett Kultur- och föreningshus i Jordbro. Det viktigaste är att bevara verksamheten. Det är noga att man utreder lokalbehoven innan man ändrar saker.

Ruben Derkert, Rättvisepartiet Socialisternas fjärdenamn i kommunvalet, tog i sitt öppningsanförande upp om de hotade verksamheterna samt om att kultur är en klassfråga:
- Rättvisepartiet Socialisterna vill inte bara bevara kulturen i Haninge utan också utveckla den. Vi tycker att ju fler kulturföreningar som finns och ju fler kulturaktiviteter för barn i alla åldrar bland kommuninvånarna som finns desto bättre. Både Gamla Folkets hus i Handen och Kultur- och föreningshuset här i Jordbro är hotade av den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige. Det finns en utredning om att bygga en bilväg över gamla Folkets hus och Gula villan. Här i Jordbro vill de riva lokalerna vi sitter i nu. Vi vill att det är föreningarna själva som bestämmer hur de vill att Kultur- och föreningshuset i Jordbro ska se ut.

fredag 11 april 2014

Friskolerånet fortsätter

Rättvisepartiet Socialisterna står för att all privatiserad välfärdsverksamhet ska återtas i offentlig ägo
Aftonbladets granskning visar hur extrem Sveriges skolpolitik är
Av Robert Bielecki

Explosionen av riskkapitalbolagägda friskolor i Stockholm går inte att ta miste på. Hela 26,4 procent av alla friskoleelever i Stockholms län går i en grundskola som ägs av ett riskkapitalbolag. Främst handlar det om EQT (som äger Academedia) och Amerikanska TA Associates. Samtidigt avslöjas hur Academedia hittat nya sätt att skattefuska.
Vittra och Pysslingen, som ägs av Academedia, samt Internationella engelska skolan, som ägs av Amerikanska TA Associates, är de tre riskkapitalbolagägda friskolor som har allra flest elever i fristående grundskolor inom Stockholms län – hela 12 323 elever av totalt 46 750 friskoleelever. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2013/2014.

I Haninge kommun i Stockholms län finns det tre skolor som ägs av Academedia: Rudanskolan, Söderby skola och Vendelsö hage. Att kommunens skattepengar går till vinst åt dessa skolors ägare tycker Robert Noord, Socialdemokratiskt oppositionsråd i Haninge kommun, inte är särskilt allvarligt. Han säger bland annat att man inte ”kategoriskt ska stänga dörren” för riskkapitalbolag i skolan till DN den 2 april.

– Robert Noord har konsekvent drivit samma linje som sossarnas ledning, som försvarar riskkapitalisterna i välfärden, så hans uttalande är inte särskilt förvånande. Om man tittar på de utredningar, vinstutdelningar, skattefiffel, personalvillkoren och skandaler som haglat de senaste åren, innebär ett förbud mot vinstintressen att "kategoriskt stänga dörren" för lärarlösa lektioner, obehöriga lärare, betygsinflation, att skolor godtyckligt läggs ner när de gör för lite vinst, att barnen får klara sig på vatten och knäckebröd och att klasserna blir allt större medan företag som Academedia plockar ut en ren vinst på 6 400 kronor per elev. Allt på elevernas, personalens och skattebetalarnas bekostnad. Med det i åtanke är det inte svårt att se vilkas intressen som Robert Noord värnar om, säger Sanna Tefke, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige i Haninge.

torsdag 10 april 2014

Jordbro Kultur- och föreningshus: Kommunledningen måste göra om och göra rätt

Öppet brev till kommunledningen om planprocessen för Jordbro Kultur-och föreningshus - RS kräver förlängt och demokratiskt samråd

Det har uppkommit stark kritik under samrådsperioden för planprogrammet för de centrala delarna av Jordbro. Föreningsaktiva i Jordbro världsorkester (JV), som har ansenlig del av verksamheten i Kultur- och föreningshuset, är några bland de aktiva som anser att deras synpunkter inte värderas och att det inte ens går att tala om en verklig dialog med representanter från kommunledningen eller i Stadsbyggnadsnämnden kring Kultur- och föreningshusets framtid. På det sista samrådsmötet fanns ingen från kommunledningen eller Stadsbyggnadsnämnden på plats.

Flera föreningsaktiva jag talat med denna vecka är starkt emot en rivning av de lokaler Kultur- och föreningshuset idag har, gamla Jordbromalmsskolan. Detta främst med anledning av att det skulle finnas fundamentalt mycket sämre förutsättningar för kulturverksamhet i de nya lokaler som avses i planprogrammet. Enligt de politiska direktiven får de nya lokalerna för kultur- och föreningshuset omfatta högst 2500 m² (blir troligen endast 1700 m² i reel verksamhetsyta) och ska rymma fritidsgård, föreningars ungdomsverksamhet, miljöverkstad, bibliotek, kulturskola/musikskola, verksamhet inom fria aktörer/ej föreningsknuten verksamhet, utställningar/scen, kafé och andra allmänna ytor. Jordbro världsorkester menar att det absolut inte går att få plats med all den verksamheten på den ytan jämfört med dagens lokaler med potential, över 7000 m² i H-byggnaden.

tisdag 8 april 2014

Borgarna länsade nämndernas överskott - fortsatt svältkur för skola och omsorg

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville 'bara' ta 7,5 miljoner från Socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningen - röstade mot Rättvisepartiet Socialisternas förslag att stoppa alla nedskärningar

Under gårdagens kommunfullmäktigemöte föreslog den moderatledda kommunledningen (M, FP, KD, C och MP) nedskärningar 20 miljoner kronor. Nämnderna skulle inte få ta med sig hela sina överskott från förra året till årets budget och Äldrenämnden som hade underskott skulle inte få skriva av hela, trots ett stort överskott i kommunens bokslut.
Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke föredrog Rättvisepartiet Socialisternas egna motförslag:
- Äldrenämndens underskott baseras både på volymökningar och att budgeten utöver volymökningar långt ifrån motsvarar behoven. Detta har vi i Rättvisepartiet Socialisterna varnat för i flera år och därför föreslagit budgetar som motsvarar behoven. Istället har både den borgerliga majoriteten lagt  budgetar som innebär nedskärningar. Det är en skandal att Äldrenämnden inte fått kompensation för lön- och prisökningar på fyra år. Att ersättningsnivån till verksamheten på Haninges äldreboenden är 6 procent lägre än i Stockholm är inte acceptabelt. Svältkuren manifesteras i de höga och växande ohälsotalen. Därför föreslår vi att hela Äldrenämndens underskott på 9,9 miljoner kronor skrivs av samt även 2012 års kvarvarande underskott på 2,6 miljoner kronor.

- Även de överskott som redovisas i flera nämnder, som i Socialnämnden, har uppstått mot en bakgrund av att verksamheter hållts på svältkur i förhållande till behoven. Trots att extra medel tillförts till Socialnämnden har stora nedskärningar genomförts. Rättvisepartiet Socialisterna kommer i juni återkomma med budgetförslag för 2015-2016 som motsvarar behoven. Av de överskott som finns från 2013 kommer allt att behöva föras över till 2014 års driftbudget, sa Sanna Tefke (RS).

Rättvisepartiet Socialisternas förslag hade inneburit att kommunens överskott från 2013 justerats ned till 33,6 miljoner kr.

fredag 4 april 2014

Nytt massflygblad om RS fackliga arbete och kampanjer

Nytt flygblad delas ut i brevlådorna i Haninge. Det är Rättvisepartiet Socialisternas egna medlemmar och sympatisörer som delar själva, inte något reklamföretag. Vill du hjälpa till? Hjälp oss komma ut i 20 000 dörrar: kontakta oss på rs@socialisterna.org

torsdag 3 april 2014

Välbesökt diskussion med seniorer i Vendelsö

Ett 20-tal seniorer deltog
På Träffen i Vendelsö hölls idag en välbesökt paneldebatt med diskussionspigga seniorer. I panelen satt Rättvisepartiet Socialisterna (RS), Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) och svarade på frågor med anledning av det så kallade supervalåret. Syftet var att ge äldre i området en inblick i vad de olika partierna står i olika frågor.

Moderatorn ställde tre frågor: Vad vill ditt parti göra för Sverige, landstinget respektive kommunen?

Mattias Bernhardsson (RS) var den förste som fick ordet:
– Vi i Rättvisepartiet Socialisterna tar strid mot de växande klyftorna, orättvisorna och mot högerpolitiken. Sverige är det land bland OECD-länderna där klassklyftorna ökar mest. Kampen för en förändring måste komma underifrån, och vi är med och bygger rörelser, som Välfärd utan vinst och Folkkampanj för Gemensam välfärd. Våra skattepengar ska gå till välfärden, inte till riskkapitalister. Vi lever i en marknadsdiktatur. En röst i valet var fjärde år är inte den demokrati vi vill ha, vi vill utvidga demokratin till ekonomin och samhällets resurser som vi gemensamt skapar. Ett val kommer inte att förändra det; det behövs organisering och kamp underifrån för att förändra.

Mattias Bernhardsson (RS) har ordet
Robert Noord (S) talade om situationen i skolan och i sjukvården, men gav inga exempel på vad man kan göra för att förändra någonting. Både Robert Noord och Carina Wellton (V) nämnde att de kämpar för att Ikea ska etablera sig i Haninge.
Jobben var en central del alla talade om men ur olika perspektiv. Sossarna talade om att alla ska sättas i arbete medan RS talade om rätten till arbete och trygga anställningar. RS konkretiserade också hur jobben kan skapas: Att det behövs massiva offentliga investeringar för att klara av exempelvis fler äldre inom vård och omsorg samt bostadsbyggande, renoveringar av miljonprogrammet och klimatomställning inom industrin. 100 000 nya gröna jobb och 200 000 nya välfärdsjobb kan skapas om vi har demokratisk kontroll över samhällets resurser, konstaterade Mattias.

tisdag 1 april 2014

Ingen byggstrejk - vad innebär uppgörelsen?

Kampen för ordning och reda i hela byggbranschen kommer att kräva ett Byggnads som är beredd att ta fajten fullt ut

Foto: Mattias Bernhardsson
Av Per Olsson

Det blev ingen byggstrejk. På måndag kväll sa både arbetsgivarna (Sveriges Byggindustrier, BI) och Byggnads ja till medlarnas bud. I avtalet skrivs det in ett huvudentreprenörsansvar, vilket gör huvudentreprenören ansvarig för att upprätta en lista över alla underentreprenörer på arbetsplatsen och ger Byggnads full tillgång till denna lista.
Arbetsgivarna ska även inrätta en fond som ska kunna ge ersättning till arbetare som betalats långt under gällande avtal.