fredag 31 januari 2020

Tillbuden skenar på Haninges äldreboenden


Hotande incidenter och arbetsmiljöhändelser har ökat med 114,5 procent 2019 • Efter första kvartalet 2019 – då 12-timmarspassen infördes – har tillbuden ökat med 134,8 procent jämfört med motsvarande period 2018

Ur rapporteringssystemet för arbetsmiljöhändelser, KIA, har separata rapporter för respektive avdelning inom Haninges äldreomsorg tagits fram för varje kvartal till Äldrenämndens politiker. Dessa rapporter hör sen allmännheten väldigt lite om. Därför har Rättvisepartiet Socialisterna Haninge granskat rapporterna. Siffrorna vad gäller tillbud är alarmerande.

Tillbud betyder hotande incidenter och arbetsmiljöhändelser som kan vara allt från fall och överansträngning till psykisk överbelastning.

För avdelningen Vård- och omsorgsboenden är ökningen av tillbud påtaglig:
  • I Tillbuds- och arbetsskaderapporterna från 2019 finns 133 tillbud registrerade jämfört med 62 under 2018 – en ökning med 114,5 procent. 
  • Summan av tillbud under 2:a, 3:e och 4:e kvartalet 2019 – alltså efter att de slavliknande 12-timmarspassen infördes – är 101 jämfört med 43 under motsvarande period 2018 – en ökning med hela 134,8 procent.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Detta är politiskt våld mot kommunens uskor och vårdbiträden såväl som mot de boende, säger Mattias Bernhardssonorganisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg som granskat de rapporter det politiska (s)tyret helst hade velat begrava.
– Antalet tillbud är till och med ännu fler i verkligheten än i rapporterna. Många anställda har vittnat om att de inte kunnat använda kommunens rapporteringssystem KIA under sommaren och hela hösten. Dessutom har cheferna börjat skälla på anställda som vill rapportera tillbud, många känner att det är obehagligt och låter bli att rapportera, fortsätter Mattias. 

måndag 27 januari 2020

Arbetslösheten ökar trots personalbrist

Foto: Arbetsmiljöverket
Högre arbetslöshet medveten taktik från kapitalet: Ju fler som saknar jobb, desto längre ned kan företagen pressa villkoren


av Louise Strömbäck
- - - 

Antalet långtidsarbetslösa i Sverige närmar sig den högsta nivån sedan 1990-talet. Arbetslösheten har ökat sedan december och ligger nu på 7,4 procent, eller 374 000 personer, enligt Arbetsförmedlingen.

fredag 24 januari 2020

Supertrålaren dammsuger havet utanför Haninge skärgård


Sveriges största supertrålare sydost om Utö • Protestera mot supertrålningen till regeringen

Sveriges största supertrålare Clipperton ligger just nu strax utanför trålgränsen sydost om Utö och dammsuger havet på strömming och skarpsill.
"1690 ton fisk på bara tre veckor"
Hur allvarligt är detta då? När trålaren låg i Ålands hav sög den upp 1690 ton fisk på bara tre veckor (!). Och nu är den alltså här utanför Haninge skärgård.

Effekterna av supertrålningen är allvarliga:

torsdag 23 januari 2020

Rädda vården – stoppa gräddfilerna

Nya protester och jättemarscher för vården, likt den 14 december i Stockholm, måste till för att stoppa vårdkrisen (Foto: Sebastian Olsson).
Månader i kö eller dagar beroende på försäkring

Katja Raetz (RS)

av Katja Raetz,
specialistsjuksköterska
- - -

Krisen inom sjukvården fick ett nytt anlete med beskrivningen av situationen på Södersjukhusets akutmottagning på trettondagshelgen; patienter som ligger i mer än ett dygn öppet i dubbelrader på britsar, i väntan på bedömning eller för att få en vårdplats då avdelningar är full- och överbelagda.
"Sammanhållna vårdkedjor bryts där de mest sjuka med komplexa multipla sjukdomar, psykiska besvär eller beroenden halkar efter, medan den relativt friska delen av befolkningen med enklare åkommor lättare kan få vård"
Den förtvivlade beskrivningen av dottern till en äldre man som väntade på vård delades av tusentals i sociala medier och flera, både personal, patienter och anhöriga, fyllde på med sina upplevelser av en vård i fullständig kris.

tisdag 14 januari 2020

Rekordlågt stöd för regeringens högerpolitik


Endast en av tio väljare tycker att regeringen(s) politik är bra • Pengar går till militär och de superrika medan krisen i välfärden fördjupas


av Per Olsson
- - -

Nu har det gått ett år sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna gemensamt presenterade en “Sakpolitisk överenskommelse” innehållande 73 punkter. Överenskommelsen, som kom att döpas till Januariavtalet, var ett nyliberalt dokument och markerade en kraftig högervridning av den regeringspolitik som stundade och som under året blivit ytterst impopulär. Även om det ännu inte gett tydliga avtryck i aktivitet och förändrad medvetenhet varslar det ökade missnöjet om nya svängningar i opinionen, fler protester och politiska stormar.
"Det första året med den nya S-ledda regeringen har varit ett år av en allt värre högerpolitik, skuldbeläggning av förorter och flyktingar, ökade klyftor, fördjupad välfärdskris och stödet till Socialdemokraterna har rasat till historiskt låga nivåer"
En vecka efter att januariavtalet undertecknats utsåg riksdagen Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven till ny statsminister och en S-MP-regering bildades med Januariavtalet som grund. I riksdagens omröstning var det Vänsterpartiets nedlagda röster som fällde avgörandet.

måndag 13 januari 2020

Riv Fort Europas dödliga flyktingmurar


20 000 människor på flykt har drunknat i Medelhavet • EU betalar diktaturer och miliser för att stoppa flyktingar

av Per Olsson
- - -

De mångmiljardbelopp som EU har betalat ut för att stoppa flyktingar från att nå Europa har gött Libyens miliser och människosmugglare. Det avslöjas på nytt i en granskning som nyhetsbyrån Associated Press (AP) har gjort.
"I de flyktingförvar som miliserna driver är villkoren helvetiska. Flyktingar utsätts för tortyr och sexuella övergrepp, och hålls som gisslan i väntan på att de eller familjemedlemmarna ska betala den lösensumma som bödlarna kräver"
När EU för ett par år sedan gav Libyens så kallade regering och myndigheter uppdraget att bli Fort Europas gränsvakter gjordes utfästelser att det ekonomiska stödet inte skulle gå till landets miliser och att en del av pengarna skulle användas till att förbättra villkoren för de flyktingar som befinner sig i Libyen. Men det motsatta har skett. EU:s outsourcing av flyktingmottagandet och Fort Europas utvidgning blev till en exploateringscykel som även inkluderar att flyktingar i Libyen säljs som slavar.