onsdag 30 maj 2018

RS lyfte kamp och organisering i bostadsdebatten


Rättvisepartiet Socialisterna mest applåderade i bostadsdebatten

Tisdagen den 29 maj bjöd Hyresgästföreningen i Haninge in alla politiska partier i kommunfullmäktige till en bostadspolitisk debatt i Handens kulturhus. Rättvisepartiet Socialisterna var enda parti som lyfte kamp, organisering underifrån och exempel på hur man kan vinna mot kapitalets makt.
Representanterna för de olika partierna Elin Gauffin (RS), Samuel Skånberg (V), Sahir Drammer (MP), Göran Svensson (S), Petri Salonen (C), Tobias Hammarberg (L), Martin Strömvall (KD), Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD).

tisdag 22 maj 2018

Stoppa nedskärningarna i Socialnämnden!

Så här slår nedskärningarna mot brottsförebyggande, missbruksvård, psykiatri och LSS-verksamheten:

Nya stora nedskärningar kommer att slå hårt mot brottsförebyggande arbete, missbruksvård, psykiatri och LSS-verksamhet. En enig Socialnämnd beslutade om de förödande nedskärningarna på 15 miljoner kronor: S, MP, C, MP, M, KD, L och SD.

På förra kommunfullmäktigemötet föreslog Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet (V) att det då kända underskottet på 1,6 miljoner kronor skulle strykas, vilkdet de andra partierna röstade ned. Men nu blir nedskärningarna på hela 15 miljoner kronor helt plötsligt.

tisdag 15 maj 2018

Alarmerande situation på Haninges fritidshem

Foto: Jonatan Svensson Glad
152 barn per heltidsanställd fritidspedagog i Haninge jämfört med 54 i landet

Av Robert Bielecki,
f d fritidspedagog, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge kommufullmäktige och tredjenamn på RS kommunvalsedel
- - -

Fritidshemmen i landet går på knäna, med en kraftig minskning av antalet heltidsanställda pedagoger. Det visar Lärarförbundets granskning från den 7 maj. I Haninge är situationen ännu värre än rikssnittet, och talar sitt tydliga språk: Det kommer inte att hålla i längden.
Sett till hela landet har antalet elever per heltidsanställda fritidspedagoger på fritidshemmen ökat markant från år 2012 till 2017, från 37 elever till 54. I Haninge har utvecklingen varit ännu mer drastisk: från 96 till 152 elever under samma tidsperiod.
"Vad gäller antalet elever per fritidshem ligger Haninge också över rikssnittet, med 46 elever mot snittets 40"
Haninge är åttonde sämsta kommun i Stockholms län (plats 18 av 26 kommuner) vad gäller lärartätheten, och att Haninge ”bara” är åttonde sämst med en sådan usel lärartäthet är talande för den extrema situationen i länet.
Vad gäller antalet elever per fritidshem ligger Haninge också över rikssnittet, med 46 elever mot snittets 40. Det innebär att det statistiskt i snitt saknas en heltidsanställd pedagog på över två av tre fritidshem.

tisdag 8 maj 2018

Haninge genomför Rättvisepartiet Socialisternas trygghetsförslag och anställer fältassistenter

Sherihan Hassan, skolkurator och fd fältassistent samt Sadia Islam, behandlingsassistent på kvinnojour. 
Förslaget om trygghetsteam med fältresurser ett steg i rätt rikting – men innehållet och omfattningen måste diskuteras i berörda verksamheter först

- - -
Uppdatering: Kommunfullmäktige har nu, 11 juni, beslutat att skjuta till 15 miljoner kronor till fältassistenter
- - -

Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj har lyft ett stort antal nödvändiga trygghetsåtgärder. Två av dessa är att Haninge behöver anställa trygghetsvärdar och fältassistenter. Två och halv månad efter Rättvisepartiet Socialisterna skickade in motionen om fältassistenter kommer nu det politiska S-C-MP-styret med ett eget förslag att införa trygghetsteam med fältresurser.
Rättvisepartiet Socialisternas debattartikel i Mitt i Haninge med krav på
bland annat trygghetsvärdar och fältassistenter
Sherihan Hassan 
– Detta visar att våra krav och offentliga trygghetsmöten har haft effekt på S-C-MP-styret. Men 4-8 nya tjänster på fyra områden, som det står i förslaget, är alldeles för lite. Det behövs minst 16 nya tjänster annars blir det en otrygg arbetsmiljö, säger Sherihan Hassan, f d fältassistent och en av författarna av Rättvisepartiet Socialisternas motion.  
Sadia Islam 
– Det måste alltså vara nya resurser, inte att de tar från Förebyggarteamet, påtalar Sadia Islam, pedagog på kvinnojour och aktiv i Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj.
Mattias Bernhardsson 
– Förslaget är ett steg i rätt riktning, men är slarvigt och snabbt framtaget, saknar innehållsbeskrivningar och har lagts fram till beslut utan diskussioner med berörda som arbetar med trygghet. Det behövs en behovsanalys baserat på en aktuell lägesbild. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige att förslaget skulle återremitteras så att berörda verksamheter, inte minst Förebyggandeteamet, ska kunna delta i att utforma både innehåll och omfattning, säger Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson.
Robert Bielecki
Beslutet blev också återremittering.
– Normkritiska kunskaper och fritidsledarkompetens är bara några av de saker som saknas i förslaget och som saknas just på grund av att styret inte diskuterat med berörda som jobbar med detta, kommenterar Robert Bielecki, f d fritidsledare och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige.
Det är inte ovanligt att de styrande tar våra frågor, döper om dem och lägger fram dem som sina egna.

I Rättvisepartiet Socialisternas motion står det:
”Fältassistenterna bör arbeta lokalt i sin egen kommundel, vara baserade på skolan under skoltid, fritidsgårdarna efter skoltid men främst röra sig ute bland ungdomar på olika ”hot-spots”, lokala centrum etc. Det behövs alltså flera teams av fältassistenter för olika kommundelar”.
I S-C-MP-styrets förslag står det att fältresurserna ska ha "lokal anknytning", verka i "både skolan och i området" och att "arbetet kan utgå från en fritidsgård". De föreslår också flera teams för olika kommundelar: Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge.

måndag 7 maj 2018

Haninges slakt av Manscentrums resurser sätter kvinnors liv på spelFörst mer än halverades föreningsstödet – nu försvinner en deltidstjänst • Lina Rigney Thörnblom (RS) ställde ansvarig politiker mot väggen

Manscentrum i Haninge tar emot män i krissituation från företrädelsevis kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Det handlar ofta om män som brukat våld mot en partner.

I spåren av MeToo behöver kraven fortsätta ställas på riktiga förändringar. Rättvisepartiet Socialisterna har under lång tid krävt att kvinnojourer och, i Haninge, Manscentrum behöver få långsiktig finansiering för att kunna planera och garantera sin verksamhet. Efter att Rättvisepartiet Socialisterna har lyft frågan upprepade gånger i kommunfullmäktige har detta skett och de garanteras bidrag i fyraårsperioder. Efter samtal med Mansjouren visar det sig att Haninge kommun säger upp det lotsavtal som funnits sedan 2011.

Lina Rigney Thörnblom (RS) ställde Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) mot väggen under kvällens kommunfullmäktige:
– I mitten av förra året fick Manscentrum besked att lotsavtalet skulle upphöra. Lotsavtalet har inneburit att Mansjouren har kunnat ha en extra halvtidstjänst men som vid årsskiftet upphörde. Redan tidigare har den minskning av föreningsbidraget som skett inneburit mer än en halvering och ligger nu på cirka 330 000 kronor per år. Manscentrum har ansökt om pengar från Socialstyrelsen men nekas de pengar så är framtiden oviss.
– Faktum är att Manscentrum kan vara avgörande i frågan om liv och död, i fråga om en kvinna slås ihjäl eller inte. Hur tänker du agera för att garantera Manscentrums framtid?