onsdag 30 maj 2018

RS lyfte kamp och organisering i bostadsdebatten


Rättvisepartiet Socialisterna mest applåderade i bostadsdebatten

Tisdagen den 29 maj bjöd Hyresgästföreningen i Haninge in alla politiska partier i kommunfullmäktige till en bostadspolitisk debatt i Handens kulturhus. Rättvisepartiet Socialisterna var enda parti som lyfte kamp, organisering underifrån och exempel på hur man kan vinna mot kapitalets makt.
Representanterna för de olika partierna Elin Gauffin (RS), Samuel Skånberg (V), Sahir Drammer (MP), Göran Svensson (S), Petri Salonen (C), Tobias Hammarberg (L), Martin Strömvall (KD), Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD).

Hyresgästföreningens regionala ordförande Simon Safari började mötet med några inledande ord:
– Det är många som pratar om byggande, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Men inte så många pratar om människorna som bor i bostäderna. Vi måste fråga oss om allmännyttan ska utvecklas eller avvecklas? Albyberg såldes för 5 år sedan till ett riskkapitalbolag som lovade långsiktighet och utveckling, men istället såldes bostadsbeståndet vidare 4,5 år senare till en storvinst utan att några betydande renoveringar hade gjorts. Ska bostaden vara en spekulationsvara eller för de boende?, frågade han sig.
Sedan startade själva debatten igång. Moderatorn Terje Gunnarsson bad de olika partierna att väldigt kortfattat berätta vad de står för vad gäller bostadsfrågan. Elin Gauffin (RS) skrädde inte orden:
– Bostadsfrågan är en av de viktigaste frågorna. Vi ser hur samhället slits isär av skenande klassklyftor, privatiseringar, utförsäljningar av allmännyttan med mera. Riskkapitalbolag jagar allmännyttan för profit – se på Blackstone, se på D Carnegie. Och det har varit en stridsfråga här i Haninge: Jag var aktiv i rörelsen som organiserade hundratals hyresgäster under parollen Rusta upp Jordbro som slängde ut en av landets värsta slumvärdar från Jordbro (Patrizia Immobilien KAG). Men det vi krävde var kommunalisering. Detta är fullt möjligt. Senare samma år kommunaliserades misskötta bostäder i Hammarkullen genom att hyresgästerna organiserade sig och demonstrerade. I Angered har även fått igenom renoveringar med noll kronor i hyreshöjning samt stoppat en stor utförsäljning till Victoria Park. Det visar vad som är möjligt om man tar kamp sig. Vi säger: släng ut riskkapitalisterna – återkommunalisera bostäderna.

Även V lyfte i sitt anförande behovet av fler hyresrätten och nej till ombildningar, även om de fortsatt tycker att det ska vara blandade bostadsbestånd (hälften bostadsrätter, hälften hyresrätter). Det var något som även högerpartierna kom in på: vikten av ”blandade bestånd” för att ”öka integrationen”.
Högerpartierna tyckte också att det var en god idé med fri hyressättning vid nybyggnationer.
Kommunledningen (S-MP-C) trummade på att det byggs mycket i Haninge, men sade inget om vilka slags bostäder som byggs. Förmodligen för att det inte byggs på långt när tillräckligt med hyresrätter som folk faktiskt har råd att bo i. Kommunledningen och resterande högern tyckte också det var bra med de ”breda överenskommelserna” som finns angående ombildning av allmännyttan och bostadspolitiken överlag.

Moderaterna gick dock ett steg längre, och tyckte att ”människor måste ta hand om sig själva, det handlar om eget ansvar att skaffa boende”. Men vem kan skaffa ett boende som inte finns eller som är långt utom räckhåll? Man talade om ”bostadskarriär” och ”klassresor”, som om det skulle lösa den alarmerande bostadskrisen eller bidra till ett bättre boende. M ville såklart fortsätta avregleringen av bostadsmarknaden – helst ”helt och hållet”.
Värst av alla var, till ingens förvåning, SD som höll ett öppningsanförande på 10 sekunder – ”jag vet inte så mycket om allt detta, men vad jag vet är att bostadskrisen beror på massinvandringen”. En rasistisk lögn och ytterligare en hets mot de som tvingas fly, invandrare och förortens folk. De tyckte också likt M att för att hitta en bostad krävs det ”ambition” (!).

Elin Gauffin (RS) besvarade borgarnas splittringspolitik och lyfte under debatten vad som verkligen behövs:
– Haninge ska ha ett nytt kommunalt byggbolag, eventuellt med grannkommunerna, som kan bygga allmännyttiga hyresrätter folk har råd att bo i. Vinstkravet inom allmännyttan måste bort. Det är en skandal att den politiska ledningen i Haninge försöker ombilda hyresrätter, speciellt i Haninge Bostäders redan fallfärdiga bestånd i Jordbro – det är skamligt. Vi behöver kämpa för att återta kontrollen över vad som har sålts ut. En trea på Blockstensvägen hade en hyra på 6 400 kronor – med D.Carnegie är det 10 000 kronor, plus 1 500 för el och vatten. En fjärdedel av hyrorna hos D.Carnegie på Järvafältet är egensatta, alltså inte förhandlade med Hyresgästföreningen.
– Hyresgästföreningen skriver i en larmrapport från Järva att D. Carnegies har allvarliga brister i sin förvaltning och att de aldrig bör ges tillstånd att bygga nya hus. 62 procent av hyresgästerna är missnöjda. Alla partier här inne som har avreglerat den svenska bostadsmarknaden, som har sålt ut och ombildat bostäder, måste ställas till svars för denna misär. Jag vill citera det färska uppropet som antogs på Förortsforum den 19 maj med krav i valet: ”att riskkapitalägda fastighetsspekulanter som D. Carnegie och Viktoria Park bannlyses och den privatiserade allmännyttan återtas i offentligt ägo”.
– Vinstkravet inom allmännyttan måste omedelbart avskaffas. Allmännyttan ska återigen bli till för allas nytta. Skattediskrimineringen av hyresrätten ska bort lika snabbt. Hyrorna har ökat fem gånger mer än priset för att bo i villa på grund av skattediskriminering och vinstuttag. Hyran för en trea skulle vara 2 000 kronor mindre per månad om den hade en likvärdig beskattning som en villa. Alla hyror som finns ska vara förhandlade. Det ska inte vara möjligt för bostadsbolagen att sätta egensatta hyror som inte är förhandlade med Hyresgästföreningen.
– Rättvisepartiet Socialisterna är absolut motståndare till marknadshyror. Den ökande andelen av egensatta hyror gör att vi redan har inslag av marknadshyror. Vi är emot systematiserad hyressättning. Det har prövats i många kommuner, som i Malmö, och har inneburit att hyrorna ökat i snitt med 15 procent utöver de årliga ökningarna mot om de inte haft systematiserad hyressättning.
– Vi måste verka för en stark och kämpande hyresgästförening som kan driva hyresgästernas krav, som kan ta kamp för lägre hyror, gå ut i hyresstrejker med mera. Vi kräver strejkrätt för Hyresgästföreningen, men redan innan strejkrätten är vunnen kan vi organisera massmöten och massdemonstrationer, och jag upprepar att det är genom sådan militant kamp som hyresgästerna i nordöstra Göteborg har stoppat utförsäljningar, vunnit renoveringar utan någon hyreshöjning och till och med fått igenom kommunalisering, sa Elin och rev ner applåder från åhörarna.
Elin tog också upp om RS trygghetskampanj i Jordbro, med krav på att återkommunalisera centrum, fler och åldersanpassade fritidsgårdar alla dagar i veckan, fältassistenter för ökad trygghet, bättre belysning med mera.

Rättvisepartiet Socialisterna kommer fortsätta att organisera och bygga rörelser för att bostad ska bli en rättighet, ingen handelsvara för de superrika att spekulera kring. RS var såklart också det enda partiet som tog upp om behovet av organisering och kamp.

RS står för:
 Bygg kommunala hyresrätter. Stoppa ombildningarna till bostadsrätter.
• Sänk hyrorna – inför riktig allmännyttig hyressättning inom Haninge Bostäder.
• Ut med slumvärdarna och rovdriftsföretag – kommunalisera förfallna bostadsbestånd.
• Upprustning på de boendes villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.