tisdag 22 maj 2018

Stoppa nedskärningarna i Socialnämnden!

Så här slår nedskärningarna mot brottsförebyggande, missbruksvård, psykiatri och LSS-verksamheten:

Nya stora nedskärningar kommer att slå hårt mot brottsförebyggande arbete, missbruksvård, psykiatri och LSS-verksamhet. En enig Socialnämnd beslutade om de förödande nedskärningarna på 15 miljoner kronor: S, MP, C, MP, M, KD, L och SD.

På förra kommunfullmäktigemötet föreslog Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet (V) att det då kända underskottet på 1,6 miljoner kronor skulle strykas, vilkdet de andra partierna röstade ned. Men nu blir nedskärningarna på hela 15 miljoner kronor helt plötsligt.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver att Haninge använder sitt stora överskott och stoppar nedskärningarna. Flera av nedskärningarna kommer dessutom skapa större kostnader i framtiden. Volymökningarna och behovet av fler vårdinsatser måste täckas. Haninge måste kräva att statsbidragen täcker alla volymökningar!

Nedskärningarna innebär bland annat:
• Minskat föreningsbidrag, Manscentrum och kvnnojouren kan drabbas hårt
• Höjning av egenavgift för besök hos Familjerådgivning
• Minskade medel till förebyggande arbetet (Förebyggarteamet) bland barn och unga
• Minskning av Mini-Marias verksamhetslokaler (missbruksvård)
• Minskning av personal inom öppenvård av beroende
• Hårdare bedömningar av placeringsbeslut inom missbruksvården
• Sammanslagning av olika dagliga verksamheter för funktionsnedsatta

Den 11 juni lägger Rättvisepartiet Socialisterna en skuggbudget som utgår från behoven som alternativ till S-MP-C-styrets nedskärningsbudget. Det behövs protester från anställda, brukare och de fackliga organisationerna nu om välfärdsslakten ska stoppas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.