tisdag 8 maj 2018

Haninge genomför Rättvisepartiet Socialisternas trygghetsförslag och anställer fältassistenter

Sherihan Hassan, skolkurator och fd fältassistent samt Sadia Islam, behandlingsassistent på kvinnojour. 
Förslaget om trygghetsteam med fältresurser ett steg i rätt rikting – men innehållet och omfattningen måste diskuteras i berörda verksamheter först

- - -
Uppdatering: Kommunfullmäktige har nu, 11 juni, beslutat att skjuta till 15 miljoner kronor till fältassistenter
- - -

Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj har lyft ett stort antal nödvändiga trygghetsåtgärder. Två av dessa är att Haninge behöver anställa trygghetsvärdar och fältassistenter. Två och halv månad efter Rättvisepartiet Socialisterna skickade in motionen om fältassistenter kommer nu det politiska S-C-MP-styret med ett eget förslag att införa trygghetsteam med fältresurser.
Rättvisepartiet Socialisternas debattartikel i Mitt i Haninge med krav på
bland annat trygghetsvärdar och fältassistenter
Sherihan Hassan 
– Detta visar att våra krav och offentliga trygghetsmöten har haft effekt på S-C-MP-styret. Men 4-8 nya tjänster på fyra områden, som det står i förslaget, är alldeles för lite. Det behövs minst 16 nya tjänster annars blir det en otrygg arbetsmiljö, säger Sherihan Hassan, f d fältassistent och en av författarna av Rättvisepartiet Socialisternas motion.  
Sadia Islam 
– Det måste alltså vara nya resurser, inte att de tar från Förebyggarteamet, påtalar Sadia Islam, pedagog på kvinnojour och aktiv i Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj.
Mattias Bernhardsson 
– Förslaget är ett steg i rätt riktning, men är slarvigt och snabbt framtaget, saknar innehållsbeskrivningar och har lagts fram till beslut utan diskussioner med berörda som arbetar med trygghet. Det behövs en behovsanalys baserat på en aktuell lägesbild. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige att förslaget skulle återremitteras så att berörda verksamheter, inte minst Förebyggandeteamet, ska kunna delta i att utforma både innehåll och omfattning, säger Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson.
Robert Bielecki
Beslutet blev också återremittering.
– Normkritiska kunskaper och fritidsledarkompetens är bara några av de saker som saknas i förslaget och som saknas just på grund av att styret inte diskuterat med berörda som jobbar med detta, kommenterar Robert Bielecki, f d fritidsledare och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige.
Det är inte ovanligt att de styrande tar våra frågor, döper om dem och lägger fram dem som sina egna.

I Rättvisepartiet Socialisternas motion står det:
”Fältassistenterna bör arbeta lokalt i sin egen kommundel, vara baserade på skolan under skoltid, fritidsgårdarna efter skoltid men främst röra sig ute bland ungdomar på olika ”hot-spots”, lokala centrum etc. Det behövs alltså flera teams av fältassistenter för olika kommundelar”.
I S-C-MP-styrets förslag står det att fältresurserna ska ha "lokal anknytning", verka i "både skolan och i området" och att "arbetet kan utgå från en fritidsgård". De föreslår också flera teams för olika kommundelar: Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge.

I Rättvisepartiet Socialisternas motion nämns också Vendelsö som ett område för ett team och att fältassistenterna borde stå under Socialförvaltningen och ”arbeta nära Förebyggandeteamet, HANBA, Ungdomsmottagningen, Navigatorcentrum, Arbetsförmedlingen etc”.
Under sommaren, hösten och vintern 2017-2018 har Rättvisepartiet Socialisterna ordnat ett flertal trygghetsmöten i Jordbro, genomfört trygghetsinventering och diskuterat utförligt med kultur- och föreningsaktiva, fritidsledare, lärare, skolkuratorer samt boende i Jordbro, Brandbergen, Västerhaninge, Handen och Vendelsö kring just behovet av trygghetsåtgärder.

Under kampanjens gång har många viktiga åtgärder diskuterats: Otrygga platser måste byggas om (som Jordbro centrum), mörka platser belysas, nedrustade idrottsytor rustas upp och kvällsbelysas, lokala centrum behöver trygghetsvärdar (särskilt kvällstid), kommunen behöver sina riktiga fältassistenter åter, socialtjänsten behöver mer resurser för att stödja och ge insatser till föräldrar med barn i riskzonen, fritidsgårdarna behöver modernisera innehållet (bland annat genustänk och tjejaktiviteter) och bli fler till antalet för att bli mer åldersspecifika samt vara kvällsöppen sju dagar i veckan, idrotts- och föreningslivet behöver mer stöd för ökad organiseringsgrad bland unga och skolorna behöver fler resurslärare och elevvårdande personal samt resurser till satsning på läxhjälp i skolan (särskilt viktigt för elever vars föräldrar har otrygga jobb och saknar akademisk bakgrund).

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att agera för dessa nödvändiga förändringar under den kommande tiden och kommer att sätta press tillsammans med boende och föreningsaktiva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.