torsdag 26 oktober 2017

Strejkvarsel för låglönekrav i skärgårdstrafiken

Strejkvaktskedja från förra årets sjöbefälsstrejk

Service- och kommunikationsfacket, SEKO varslar om strejk inom skärgårdstrafiken. Detta efter att arbetsköparorganisatonen Almega beslutade att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar. Orsaken är att de vägrar diskutera en låglönesatsning för de som tjänar under 24 000 kronor i månaden – något Almega närmast är ensamna om bland arbetsköparorganisationerna.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Vi ger allt stöd åt de sjöfartsanställda och kommer att bistå Seko på alla sätt vi kan. Rättvisa löner och bra anställningsvillkor är ett måste, inte minst i sjötrafiken, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
– Detta blir det elfte strejkvarslet på ett Almega-område under 2017. Det är ingen slump att Almega går under namnet "arbetsmarknadens huliganer", säger SEKO:s förbundsordförande Valle Karlsson.
Det första varslets stridsåtgärder omfattar nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning/bemanning på företag inom avtalsområdet Skärgårdstrafik enligt varlsets bilaga och träder i kraft den 3 november 2017 kl. 12.00.

måndag 23 oktober 2017

"Vi behöver ta strid både inom och utanför facken"


Fackligt möte med tågförare, sopgubbar, hamnarbetare och sjukvårdsanställda

Seko Pendelklubbens fackliga möte igår tog sikte på att ta kampen både inom och utanför facken. Mötets tema var: "Upphandling, privatisering och avtalsdumpning. Hur sätter vi stopp?"
På mötet talade tågförare, sopgubbar, hamnarbetare och sjukvårdsanställda.


Katja Raetz
Katja Raetz från ”Nätverket en annan vård är möjlig”, också förtroendevald för Vårdförbundet och aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna Haninge, berättade om vårdkampen. Nätverket samlar främst sjuksköterskor men de vill också få med få med patienter och anhöriga. De har ordnat flera demonstrationer på olika håll i landet, flest har slutit upp i Stockholm med över 1000 personer senast.

Katja berättade om hur vården bedrivs enligt New Public Managements principer, med en uppstyckning som följd. Vårdvalet har medfört att det nu finns ca 30 aktörer. Och allt fler områden, t ex geriatriken, ska nu bli öppna för kapitaister att tjäna pengar på. Chefernas språk är ett tecken på hur långt det gått. När de anser att det görs för många hembesök så säger de att de ”producerat för mycket vård”. Även den offentliga vården ska drivas som den privata i allt större utsträckning. Resursbristen och underbemmanningen leder till att många läkare och undersköterskor säger upp sig. Läkare berättar om att de tvingas operera på natten för att hinna med allt.
En av Katjas poänger var att facken måste komma med i vårdkampen mer.

torsdag 19 oktober 2017

Allt fler går hungriga i Sverige


16 procent av Sveriges befolkning lever på en inkomst under 60 procent av medianinkomsten


Av Robert Bielecki
- - -

Det finns en påtaglig fattigdom i Sverige, trots regeringens tillbakavisande. Det framkommer i Stadsmissionens årliga Fattigdomsrapport, som utkom på Internationella Fattigdomsdagen den 17 oktober.
Framför allt har många inte mat för dagen.
"Samtidigt som allt fler blir allt fattigare koncentreras samhällets rikedomar hos en allt mindre klick superrika"
60 procent av Stadsmissionens 200 000 insatser sedan förra årets rapport handlade om att ge folk mat. Andra insatser handlar om att ge kläder eller en plats att värma upp sig på. Ett skakande exempel som ges i rapporten är om 50-åriga Sara:

onsdag 18 oktober 2017

Upphandlingsskandal ger fortsatt sopkaos i Stockholm

Sopgubbar i strid i somras
Rättvisepartiet Socialisterna kräver återtagande av sophämtningen i kommunal regi, att samtliga sopgubbar återanställs samt återgång till de tidigare löne- och arbetsvillkoren

Av Per Olsson
- - -

Sopberget växer i Stockholm efter att skandalbolaget Reno Norden och Suez har tagit över all sophämtning i staden. De båda bolagens anställda har påtvingats sämre lönevillkor och massor av övertid. Många är inhyrda, jobbar för underleverantörer och personalomsättningen är stor.
Det var precis detta som Stockholms sopgubbar – de som fick sparken från Reno Norden och de som jobbade för den tidigare entreprenören Liselotte Lööf – varnade för.
"Ytterst ansvarig är Stockholms röd-grön-rosa majoritet som överlät sophämtningen till Reno Norden"
Efter den 1 oktober delar Reno Norden och Suez på hämtningen av hushållssopor i Stockholm. Reno Norden hämtar i sju områden och Suez i fyra.
Reno Norden vann upphämtningen med kalkylerad lönedumpning, vilket sopubbarna vägrade godta och i juli blev de avskedade. Reno Nordens kämpande sopgubbar fick stöd av kollegorna på Liselotte Lööf, det bolag som förlorade upphandlingen till Reno Norden.
Få av Liselotte Lööfs sopgubbar kom dessutom att tas över av Reno Norden, ett bolag med skräpstatus och vars norska moderbolag har gjort konkurs, när de tog över den 1 oktober.

onsdag 11 oktober 2017

Kommunen vägrar utreda privat hemtjänstföretag för bedrägeri

T.v: Annett Haaf (S). T.h: Mattias Bernhardsson (RS)

Evidensia AB lurade kommunen på skattemedel, de äldre på beviljade biståndstimmar och de anställda på löner

Över två månader har gått sedan Rättvisepartiet Socialisterna (RS) skrev om hur Evidensia AB lurat kommunen på skattemedel, de äldres på beviljade biståndstimmar och de anställda på löner. Tre månader har gått sedan Rättvisepartiet Socialisterna krävde att äldreförvaltningen skulle utreda och polisanmälda Evidensia AB. Och hela åtta månader har gått sedan de anställda på Evidensia larmade förvaltningen om bedrägerierna såväl som om fruktansvärda arbetsvillkor.

I tisdags den 9 oktober frågade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS) ut Äldrenämndens ordförande Annett Haaf (S) i kommunfullmäktige:

tisdag 10 oktober 2017

Rättvisepartiet Socialisterna kräver säkrare gårdsgator och farthinder i Jordbro

Lina Rigney Thörnbloms (RS) utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) i kommunfullmäktige igår

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Rättvisepartiet Socialisterna har blivit kontaktade av flera föräldrar som är oroliga över trafiksituationen i Jordbro, framför allt på Moränvägen som är ett gångfartsområde [där all trafik ske ske på de gåendes villkor]. Trots att det har funnits farthinder i form av slalompelare har det fått motsatt effekt då folk gasar på mellan dem. Min fråga är vad Stadsbyggnadsnämnden, och du Göran Svensson tänker göra för att förhindra att en olycka sker på Moränvägen?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS) Stadsbyggnadsnämndens ordförande under gårdagens kommunfullmäktige. 
Göran Svensson (S) svarade att när byggandet av bostäder är klart så kommer trafiksituationen att ses över på Moränvägen men innan dess går inget att göra, att det är redan svårt för byggföretagens lastbilar att ta sig in och ut.

måndag 9 oktober 2017

Kommunstyrelsens ordförande duckar larm om halhyggen i planerat naturreservat

Östra Högstaskogen, en av fem stora kalhyggen som tillkommit på några år
Foto: Mattias Bernhardsson
Stiltje i arbetet med att skydda utpekade värdefulla skogar • Högstaskogen krymper: Fem nya kalhyggen på några år i östra delen av skogen

Under kvällens kommunfullmäktigesammanträde antogs Haninges Klimat- och miljöpolitiska program. En av programmets mest omdiskuterade delar var etappmålet att skydda ytterligare minst 600 hektar mark med höga naturvärden till år 2020.
Rättvisepartiet Socialisterna – som i åratal drivit på för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap – hade ett tilläggsförslag om att ytterligare minst 400 hektar mark skulle skyddas till år 2024. Men huvudproblemet är inte hur stort målet är, utan stiltjen i kommunens arbete att skydda redan utpekade områden med höga naturvärden.
"Högstaskogen är en mosaik av artrika mosskogar, träsk, kärr, barr- och hällmarksskogar. Rikt på vilt som rådjur, älg, duvhök och tjäder"
Mattias Bernhardsson (RS)
– Kommunen har pekat ut fem områden i sin Naturvårdsplan som anses ha höga naturvärden och som kommunen ska utreda möjligheten att skydda. Den största av de fem områderna är Högstaskogen [sydväst om Tyrestaskogen], som äntligen kom med på kommunens lista förra året efter många års kamp från Haninge Naturskyddsförening. Men det händer ingenting. Det har huggits fem stora kalhyggen i den östra delen av skogen under de senaste åren. Kommunen har inte ens känt till dem, det är jag själv som har åkt ut och dokumenterat detta, berättar Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS).
Högstaskogen är en mosaik av artrika mosskogar, träsk, kärr, barr- och hällmarksskogar. Rikt på vilt som rådjur, älg, duvhök och tjäder.

lördag 7 oktober 2017

Plundringen av välfärden fortsätter


"Sedan 2013 har Bert Karlsson tjänat mer än 200 miljoner kronor på flyktingkatastrofen – pengar som kommer från skattebetalarna"

Av Per Olsson
- - -

Ifjol köpte landets kommuner och landsting privat välfärd för den rekordstora summan 124 miljarder kronor – en ökning med tio procent eller elva miljarder kronor jämfört med året innan. Sedan år 2012 har kommunernas och landstingens köp av privat välfärd ökat med hela 55 procent.

fredag 6 oktober 2017

Kampanj för tryggare Jordbro: "Vi ska ta vår ort tillbaka""Mötet beslutade att samla till ett större möte i namn av ett gemensamt nätverk, dit alla boende, föreningar och även förvalningarna för skola, fritid och stadsbyggnad bjuds in"

Rättvisepartiet Socialisternas öppna möte om trygghet i Jordbro blev välbesökt. Boende och föreningsaktiva diskuterade hur våldet och den ökade otryggheten kan stoppas. En röd tråd i diskussionen var att sammanhållning och enhet är något som måste återerövras.

Mattias Bernhardsson (RS)
– Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Det är oacceptabelt. Gäng, droghandel och våld har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön. Allra tydligast är hur de styrande politikerna har varit passiva när slumvärdar låtit både centrum och många av bostadskvarteren förfalla, inledde Mattias Bernhardsson, en av Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledmöter mötet.

Under mötets gång nämndes många verksamheter som stängts under åren; Jordbromalmsskolan, kommundelens enda högstadieskola; Jordbrogården, landets mest prisade fritidsverksamhet för barn med funktionshinder; Unga inspiratörer, en verksamhet som räddade en hel generation undan arbetslöshet och kriminalitet. I år har de borgerliga partierna höjt rösten för att stänga Ungkulturhuset Porten (fd Lakeside).
– Många som säljer på gatan är 13 år. Då är det försent. Vi måste satsa på barnen i rätt ålder, 10-12 år. Då kan vi få dem på rätt spår i livet, sa Ever Fernandez, jordbrobo sen 38 år.
Sherihan Hassan
– Jag har själv jobbat som fältassistent, de gör ett fantastiskt jobb att gå ut och möta ungdomarna. Men uppsökandeteamet här i Haninge är inte ute i fältet. De har inte resurser. Polisen som förr hade en relation till de unga har inte det längre, sa Sherihan Hassan.
Mattias talade också om hur folk mår egentligen, vad som gömmer sig bakom begreppet "folkhälsa":