torsdag 18 september 2008

S springer i högerns fotspår

Artikel ur Offensiv

Förra måndagen hölls kommunfullmäktige i Haninge, där Rättvisepartiet Socialisterna har två mandat. Den första intressanta debatten handlade om förskolan Skrindan som har bytt lokaler.

Självfallet är det bra och viktigt med fräscha lokaler för barnen, men i det här fallet äter ungefär 60 barn i en stor gemensam matsal samtidigt. Skolverkets riktlinjer säger att det som är bäst för barnen och som bör eftersträvas är max 15 barn per 3 anställda för barn mellan tre och fem år. Även på gården blir det otryggt med för många barn då personalen omöjligt kan känna igen alla barn om nå­gon hamnar på fel avdelning eller dylikt.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, moderaten Martina Mossberg, visar alltför ofta i sina svar att hon inte har satt sin fot på försko­lan särskilt många gånger.

Socialdemokraterna springer flämtande i moderaternas fotspår i flera frågor för att inte förlora röster. Nu har man bland annat sin egen motsvarighet till arbetslinjen och i Haninge visade det sig senast i en interpellation från socialdemokraterna, där man vill införa ett bonussystem för att ”uppmuntra personalen”. Allt­så, om en verksamhet budgeterar ett överskott och håller en god kvalitet ska personalen belönas med en bo­nus. Detta kommer endast att leda till att personalen får på sitt ansvar att ev­entuellt avstå från en vikarie för att generera ett överskott, vilket går ut över vårdtagare, elever, barn och så vidare. Istället måste kommunens personal få höjda löner och ett större in- flytande på arbetsplatserna.

Den mest upprörda debatten var den mot sverigedemokraternas motion angående deras krav på folkomröstning gällande Haninges motta- gande av invandrare och flyktingar. Eva Remnebratt, som var den enda närvarande av sd:s två ledamöter fick ensam bli helt nermald av attacker. Till och med centerpartisten Raymond Svensson sa att ”det rasistiska trynet kom fram på sverigedemokraterna i Eva Remnebratts inlägg”. Eva Remnebratt är enligt egen utsago inte emot invandrare, utan vill bara att de ”ska leva svenskt” och ”bli svenskar”.
Undertecknad var uppe i ­debatten och gav även en känga mot moderaterna, som i utspel efter utspel i media anser att man inte ska få flytta till Sverige och bo var man vill utan flytta dit det finns jobb. Men det är samhällets ansvar att se till att det finns arbete, bostad och utbildning till alla.

Slutligen försökte Gilbert De Wendel, kommunstyrelsens ordföran­de, i en debatt om avknoppningar (läs privatiseringar) vara lustig och citera Karin Boye och utbrast ”Visst är det skönt att se knoppar brista”. Det en­da De Wendel lyckades med var att bevisa sin okunskap gällande poesi då dikten heter ”Visst gör det ont när knoppar brister”. Otur, De Wendel!

Lina Thörnblom
ledamot för RS i Haninge kommunfullmäktige

torsdag 11 september 2008

Protest mot rasistisk motion i Haninge

Artikel ur Offensiv

I måndags anordnade Rättvisepartiet Socialisterna ett torgmöte mot rasism utanför kommunfullmäktigemötet i Haninge, som behandlade sverigedemokraternas rasistiska motion om en folkomröstning om att Haninge kommun ska sluta ta emot invandrare.


lina2008-09-08_img
Lina Thörnblom talade på protesten

– Nu visar sverigedemokraterna vilket rasistiskt parti de är. Deras kompi-sar i öppet nazistiska organisationer applåderar förslag som det här, sade Joel Eriksson från Elevkampanjen.
– Vi kommer inte att acceptera rasistisk politik i Haninge kommun. Vi måste visa att Haninge är en antirasi­stisk kommun, fortsatte Joel Eriksson.
– Alla som kommer till Sverige borde ha rätt att bo var de vill. Att stoppa invandringen skulle bara leda till mer segregering, mer splittring och rasism, sade Lina Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.
Inne på kommunfullmäktigemötet försökte sd argumentera för sin motion, och sade bland annat att de inte är emot invandrare, men vill att de ”ska bli svenska”.

Alla de andra partierna gick upp i talarstolen och sade att de var emot den här motionen. De markerade att de inte stödjer sverigedemokraternas rasistiska politik. Kommunalrådet Gilbert de Wendel (m) sade att det är självklart att alla ska få bo var de vill.
– Det är ju bra att Gilbert de Wendel inte tycker som sin partikamrat Tobias Billström, som vill tvinga dem att flytta till vissa orter. Det är samhällets ansvar att se till att det finns arbeten och bostäder åt alla, sade Li­na Thörnblom.
Alla kommunfullmäktigeledamöter utom en, sverigedemokraten Eva Remnebratt, röstade nej till förslaget.

Sebastian Olsson

måndag 8 september 2008

Inlägg av Tobias Lindberg (rs) i kommunfullmäktigedebatten om flytten av förskolan Skrindan

Martina Mossberg (m) skriver att det är att beklaga att det blev kort mellan förslag och beslut vad gäller flytten av förskolan Skrindan. Jag vill minnas att jag har sett protokolluppgifter om flytt av förskoleverksamhet till gamla folkhögskolan i Västerhaninge från tidig höst 2007, kanske till och med så tidigt som våren 2007. Att det inte skulle ha att gå ut med information tidigare än mars 2008, bara två veckor innan beslutet skulle fattas i Barn- och utbildningsnämnden, låter mest som en dålig bortförklaring.

Vad gäller detta med möten med föräldrarna, som Martina Mossberg nämner, så var det vi föräldrar själva som anordnade dem och bjöd in er politiker. Hade inte vi gjort detta hade det aldrig blivit några möten inför beslutet.

Sedan till detta med konsekvensanalysen som Eva Andersson, central förskolechef i Haninge kommun, skrev där hon menade att lokalbytet inte skulle medföra några skillnader i gruppsammansättningen jämfört med de förändringar som sker varje sommar när de äldsta barnen går vidare till förskoleklasserna. Vi förldrar menade att denna analys var helt felaktig, att omorganiseringen skulle orsaka mycket större förändringar än så. Mycket riktigt, idag kan konstateras att dubbelt så många barn försvann från den kommunala verksamheten jämfört med ett normalt år. Precis som Eva Andersson skrev försvann 15 barn till förskoleverksamheten men utöver detta blev 16 barn kvar på förskolan Skrindan.