torsdag 18 september 2008

S springer i högerns fotspår

Artikel ur Offensiv

Förra måndagen hölls kommunfullmäktige i Haninge, där Rättvisepartiet Socialisterna har två mandat. Den första intressanta debatten handlade om förskolan Skrindan som har bytt lokaler.

Självfallet är det bra och viktigt med fräscha lokaler för barnen, men i det här fallet äter ungefär 60 barn i en stor gemensam matsal samtidigt. Skolverkets riktlinjer säger att det som är bäst för barnen och som bör eftersträvas är max 15 barn per 3 anställda för barn mellan tre och fem år. Även på gården blir det otryggt med för många barn då personalen omöjligt kan känna igen alla barn om nå­gon hamnar på fel avdelning eller dylikt.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, moderaten Martina Mossberg, visar alltför ofta i sina svar att hon inte har satt sin fot på försko­lan särskilt många gånger.

Socialdemokraterna springer flämtande i moderaternas fotspår i flera frågor för att inte förlora röster. Nu har man bland annat sin egen motsvarighet till arbetslinjen och i Haninge visade det sig senast i en interpellation från socialdemokraterna, där man vill införa ett bonussystem för att ”uppmuntra personalen”. Allt­så, om en verksamhet budgeterar ett överskott och håller en god kvalitet ska personalen belönas med en bo­nus. Detta kommer endast att leda till att personalen får på sitt ansvar att ev­entuellt avstå från en vikarie för att generera ett överskott, vilket går ut över vårdtagare, elever, barn och så vidare. Istället måste kommunens personal få höjda löner och ett större in- flytande på arbetsplatserna.

Den mest upprörda debatten var den mot sverigedemokraternas motion angående deras krav på folkomröstning gällande Haninges motta- gande av invandrare och flyktingar. Eva Remnebratt, som var den enda närvarande av sd:s två ledamöter fick ensam bli helt nermald av attacker. Till och med centerpartisten Raymond Svensson sa att ”det rasistiska trynet kom fram på sverigedemokraterna i Eva Remnebratts inlägg”. Eva Remnebratt är enligt egen utsago inte emot invandrare, utan vill bara att de ”ska leva svenskt” och ”bli svenskar”.
Undertecknad var uppe i ­debatten och gav även en känga mot moderaterna, som i utspel efter utspel i media anser att man inte ska få flytta till Sverige och bo var man vill utan flytta dit det finns jobb. Men det är samhällets ansvar att se till att det finns arbete, bostad och utbildning till alla.

Slutligen försökte Gilbert De Wendel, kommunstyrelsens ordföran­de, i en debatt om avknoppningar (läs privatiseringar) vara lustig och citera Karin Boye och utbrast ”Visst är det skönt att se knoppar brista”. Det en­da De Wendel lyckades med var att bevisa sin okunskap gällande poesi då dikten heter ”Visst gör det ont när knoppar brister”. Otur, De Wendel!

Lina Thörnblom
ledamot för RS i Haninge kommunfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.