torsdag 9 oktober 2008

Öppet brev till Haninges högerstyre

Artikel ur Offensiv

Först tog ni barnens dagis, nu deras gympasal

Barn och föräldrar trivdes bra på förskolan Skrindan men med argument om effektivisering drev ni i den borgerliga majoriteten igenom en flytt av verksamheten.Trots att flytten hade planerats av politiker och tjänstemän i minst ett halvårs tid lät ni föräldrarna få reda på planerna bara två veckor in­nan beslutet skulle fattas i Barn- och utbildningsnämnden. Att en klar majoritet av föräldrarna var emot flytten, vilket en namninsamling bevisar, brydde ni er inte om.

Protesterna mot den snabba och odemokratiska beslutsprocessen avfärdade ni med argument om att det var bråttom att hinna genomföra allt in­nan höstterminen började.Istället fick föräldrarna höra av Martina Mossberg (m) hur bra allt skulle bli med de nya fräscha lokaler­na, lokaler som dessutom innefattade en stor gympasal.

Under augusti genomfördes flytten till Ribby förskola men nästan omgående kom nästa chock. Nu planerar ni att införa ett nytt ­hyressystem för kommunens lokaler som kommer att göra det dyrare för skolor och förskolor med nya, fräscha, välanpassade och stora lokaler. Tanken med det nya hyressystemet är att det skall uppstå en press att minska lokalytorna så att utrymme för annan verksamhet friställs.

Många skolor och förskolor kommer alltså tvingas att välja mellan att krympa lokalytan eller dra ner på annat, minska antalet anställda eller öka storleken på barngrupperna. Precis de aspekter som Martina Mossberg inför Skrindanbarnens föräldrar framförde som något positivt med flytten till nya lokaler är nu det som kommer att göra lokalerna dyra. Den rektor som prioriterar en gympasal framför små barngrupper och mycket personal finns inte i dagens hårt nedskurna förskola.

När det nya hyressystemet införs 2009 kommer gympasalen att vara det första som försvinner, något som Martina Mossberg visste om när hon berättade för föräldrarna om den sto­ra fina gympasalen, hon satt nämligen samtidigt i Kommunstyrelsen och planerade det nya hyressystemet.

Tobias Lindberg
Förälder på Ribby förskola och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.