torsdag 29 oktober 2020

Trängseln är inte arbetarnas fel


Svar på högerns klassförakt, skuldbeläggning och ”vi har inte råd”-mantra 


Av Robert Bielecki
// Artikel i Offensiv
- - -

Den senaste tiden har debatten om kollektivtrafiken gått het i media – men av fel orsaker. Klassförakt, skuldbeläggning och ”vi har inte råd”-mantra från högern har fått gå oemotsagd.
"Under våren var det hela 93 procent av LO-anslutna arbetare som inte kunde jobba hemifrån, vilket är 1,4 miljoner människor"

tisdag 27 oktober 2020

Vårdanställda i chock: Haninge(s)tyret stänger barnomsorg på obekväm arbetstid


Haninge stänger Nattugglan och slår undan benen på samhällsbärande arbetare

”Grund- och förskolenämnden beslutar om att avveckla Nattugglan som bedriver omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi”. Beslutet har kommit som en chock för anställda och föräldrar.
– De flesta av oss föräldrar är vårdpersonal som redan har gått igenom massor under pandemin och vi har varit beroende av Nattugglan för att kunna finnas till under coronakrisen, säger Alejandra Alvarez Gustafsson, som av en slump fick höra om beslutet om avveckling.

måndag 26 oktober 2020

Vänsterpartiet vacklar om anställningsskyddet


Vad händer med löftet att fälla högerregeringen om LAS försämras?


Av Mattias Bernhardsson
- - -

När de påtvingade LAS-förhandlingarna bröt samman i slutet av september var det en framgång för fackliga gräsrotsaktivister. Farhågorna att LO-topparna skulle gå med på försämringarna byttes till lite hopp. Men när förhandlingarna återupptogs igen förra veckan välkomnades det av Vänsterpartiets snart avgående partiledare Jonas Sjöstedt:

”Mycket goda nyheter att parterna börjar förhandla om arbetsrätten igen!", skrev Sjöstedt på twitter och meddelade att partiet nu pausar hotet om att väcka misstroende mot regeringen.
Att Sjöstedt blev lika glad som Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl är talande. Vänsterpartiet och Sjöstedt vill slippa lägga det misstroendevotum mot S-MP-högerregeringen de själva hotat med.

tisdag 20 oktober 2020

Seger: Nedläggning av två fritidsgårdar i Haninge dras tillbaka

En av förra årets protester mot fritidsgårdsnedläggningarna

Rättvisepartiet Socialisterna överklagade fritidsgårdsnedläggningarna • Nu backar politikerna på två av de fyra gårdarna
Julia Engström (RS)
– Fritidsgårdarna i Tungelsta och Vendelsömalm blir kvar. Protesterna från ungdomar, ledare och föräldrar har haft effekt, säger Julia Engström från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) som överklagade samtliga nedläggningar till förvaltningsrätten.
Den 23 oktober förra året beslutade Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge att lägga ned fyra av kommunens åtta fritidsgårdar. Ett makabert beslut som ledde till massiva protester från ungdomar, föräldrar och organisationer som Rädda Barnen.
Rättvisepartiet Socialisterna överklagade beslutet till förvaltningsrätten och demonstrerade tillsammans med elever utanför kommunhuset.

fredag 16 oktober 2020

"Utlys politisk strejk för anställningstryggheten"

Foto: Natalia Medina

Åtta fackligt förtroendevalda från Rättvisepartiet Socialisterna: "Försvara LAS – utlys strejk"

”Fortsatta förhandlingar under galgen kan bara sluta på ett sätt – med ett svekavtal. Det som behövs är att rusta hela fackföreningsrörelsen till strid.”
Det skriver åtta fackliga medlemmar från Rättvisepartiet Socialisterna i en debattartikel som har publicerats i bland annat Arbetsvärlden och Handelsnytt och som följer nedan.

torsdag 8 oktober 2020

Efter LAS-förhandlingarnas kollaps – förbered för politisk strejk


Krav på politisk strejk till försvar av anställningstryggheten

Att det inte blev något avtal om försämrad LAS (Lag om anställningsskydd) är en framgång och en följd av trycket underifrån. Arbetsgivarna hade räknat med att facken till sist skulle skriva under en uppgörelse, något som var ytterst nära. Bara några timmar innan förhandlingarna kollapsade larmade Kommunalarbetaren att: ”Pressen blir allt hårdare mot Kommunal att gå med på arbetsgivarnas krav i LAS-förhandlingarna om att det ska bli enklare att säga upp personal. PTK har redan sagt ja till kravet och flera förbund i LO vill göra samma sak.”
"Inga fler förhandlingar under galgen!"
Men det svek det skulle innebära att gå med arbetsgivarnas långtgående krav gjorde att det inte gick att få till stånd en uppgörelse.