lördag 31 juli 2021

Slåtter i Jordbro för levande ängar


50 jordbrobor varav 30 ungdomar deltog i det nya slåtterinitiativet

I helgen organiserade Solängens trädgårdsförening, Tillsammans för Jordbro och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" slåtter på Lundaängen i Jordbro. 50 jordbrobor varav 30 ungdomar deltog.


Lite filmklipp från slåttern

Varför är detta viktigt?
Mattias Bernhardsson med dotter
– 98 procent av Sveriges egentliga ängar, med överdådig blomsterprakt, har försvunnit. När gräsmarker klipps med traktor försvinner mängder arter ängsblommor till förmån för bara en handfull ofta invasiva växter – och vilda bin minskar med förödande resultat. Var tredje tugga av all mat vi äter är beroende av bin och deras pollinering, berättar Mattias Bernhardsson, initiativtagare till slåtterinitiativet och aktiv i trädgårdsföreningen (som också startat småskalig biodling) såväl som Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap”.

torsdag 15 juli 2021

Nej till lägeshyra

Foto: Natalia Medina

Lågavlönade hyresgäster ska tvingas flytta för att ge plats åt välbärgade som är beredda att betala mer


av Per Olsson
// Artikel i Offensiv
- - -

Den Hyreskommission som tillsattes som en följd av januariavtalet föreslår i sitt betänkande (Läge och kvalitet i hyressättningen SOU 2021:58) att läge och andra kvaliteter ska få större genomslag i hyressättningen. De hyreshöjningar som detta kommer att medföra är ett nytt hårt slag mot landets hyresgäster. Hyreskommissionen förslag måste stoppas.

måndag 12 juli 2021

Det industriella djurplågeriet allt värre

Höns hålls i små burar utan chans att röra sig för massproduktion av ägg och kött – blott ett av många exempel på hur hemsk den svenska djurhållningen är (Foto: Roee Shpernik / CC BY-SA 4.0). 

Har djuren några rättigheter under kapitalismen? 


av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv
- - -

Den senaste tiden har nya skandaler gällande djurhållningen i Sverige uppdagats. Storföretaget Kronfågel skållar sina kycklingar levande och mejeribolaget Arla menade att deras vanvårdade kor nu hade fått det bra – i själva verket självdog de under svåra förhållanden på en annan gård. Samtidigt utplånas ekosystem i en oemotsvarad takt, som drabbar allt liv – djur, växter och människan.