onsdag 28 november 2018

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Foto: Natalia Medina
Manifestation mot det dagliga våldet mot kvinnor, våld i hederns namn och barnäktenskapAv Katja Raetz
- - -

Söndag den 25 november uppmärksammades våldet mot kvinnor världen över. Denna dag är instiftad av FN för att särskilt uppmärksamma behovet av avskaffandet av våldet som kvinnor dagligen utsätts för.
I Stockholm samlades drygt 100 människor för en ljusmanifestation. Flera talade, bland annat från Glöm aldrig Pela och Fadime, Varken hora eller kuvad, Svenska kvinnorörelsen med flera. Även Socialistiska feminister, där medlemmar från Rättvisepartiet Socialisterna ingår, stod som en av arrangörerna. I talen uppmärksammades det dagliga våldet mot kvinnor, våld i hederns namn och barnäktenskap, men också om motstånd och framgångar. Att frågor som prostitution och surrogatmödraskap behöver vara en del av kampen mot våld mot kvinnor togs också upp.  

tisdag 27 november 2018

Öppet brev till Haninge kommun: Skyddade boenden är ingen handelsvara


"Skyddade boenden är ingen handelsvara". Det skriver idag en rad medlammar i Rättvisepartiet Socialisterna: Sadia Islam, pedagog på skyddat boende; Ifrah Hassan, programansvarig våldsprevention; Åsa Vesterlund Karlsson, vårdare; Katja Raetz, specialistsjuksköterska; Sherihan Hassan, skolkurator; och Robert Bielecki, journalist

Den 13 november fick Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – beskedet att Nacka, Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Värmdö, Botkyrka och Huddinge kommuner kommer att gå ut med en gemensam upphandling av skyddade boenden i början av januari 2019. Det innebär att alla kvinno- och tjejjourer måste lägga anbud på sina boenden.

"Vi kommer att upphandla boenden för vuxna med eller utan barn, vuxna med hedersproblematik och särskilt sårbar målgrupp (missbruk eller funktionsnedsättning). Det beräknade upphandlingsvärdet för hela upphandlingen beräknas till drygt 100 miljoner kronor under avtalsperioden", skriver en anställd vid Inköpsenheten i Nacka kommun i ett mejl till Roks.
Vi står helt och hållet bakom Roks syn:
"Vi anser att det inte kan få gå till på det här viset. Nu måste vi organisera oss emot detta beslut. Skyddade boenden får inte bli en handelsvara. Utsatta och skyddssökande personers trygghet får aldrig kompromissas".

måndag 26 november 2018

Nytt högerstyre i Haninge

Foto: Natlaia MedinaAv Robert Bielecki
- - -

Nu står det klart att det nya kommunstyret i Haninge kommer att bestå av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – alltså Alliansen fast med S istället för Moderaterna. Miljöpartiet blir stödparti till det nya styret via en så kallad ”valteknisk samverkan”, där de uppbinder sig till att rösta för deras budgetförslag.

onsdag 21 november 2018

Rädda föreningslivet i Jordbro

Foto: Natalia Medina
Föreningarna utan lokaler i flera år när Jordbro Kultur- och föreningshus rivs • Nya kulturhuset kommer bara vara mindre än hälften så stort som dagens

Socialdemokraterna slog på stort i valet med sitt löfte om ett nytt kulturhus i Jordbro. Ändå hotas Jordbros föreningsliv av utplåning. Det kommer nämligen dröja många år innan det nya huset står klart. Men dagens kultur- och föreningshus rivs redan nästa år. Var ska bibliotektet, fritidsgården och alla föreningar ta vägen under tiden?
Ifrah Hassan (RS)
– Kulturhuset i Jordbro och alla aktörer som samsas i huset är det enda som förser jordbroborna med utbud av alla möjliga tänkbara aktiviteter för kultur och hälsa eller som social träffpunkt. Verksamheter som väldigt tydligt har haft en viktig förebyggande roll men även är ett nav för alla oss som bor och verkar i området, säger Ifrah Hassan, som är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och jobbar med våldsprevention.
– Att nu ta bort det lilla men väldigt viktiga kulturhuset för år framöver kommer att vara förödande för många unga, särskilt de som kanske inte har något annat att göra under fritiden, säger Ifrah.

måndag 19 november 2018

Här kör mångmiljonären sönder naturen i Tyresta naturreservat


Skogsmaskiner förbereder för avverkning inne i den privatägda delen av naturreservatet • Skandallöst dålig skötselplan ger rätt till skogsbruk

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Att marken körs sönder och att skogen gallras inne i ett naturreservat är en skandal, säger Lina Rigney Thörnblom, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".
Mitt i Tyresta natureservat, ringlar flera spår av skogsmaskiner rakt in i skogen. Vad är det som händer?
Tyresta naturreservat innefattar landets största sammhängande urskogsområde söder om dalälven. Naturreservatet har som syfte "att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattemiljöer samt växt- och djurliv", slår skötselplanen fast.

lördag 10 november 2018

Kristallnattens offer hedrades i Haninge: ”Låt det aldrig hända igen”

Katja Raetz (RS) talar på Poseidons torg
Rättvisepartiet Socialisterna och Haninge mot rasism höll torgmöte på Poseidons torg i Handen igår på 80-årsdagen av kristallnatten.

Katja Raetz, specialistsjuksköterska och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna var en av talarna. Här är Katjas tal:

”Vi samlas här idag för att minnas offren för pogromerna mot judarna 1938, den så kallade kristallnatten, för 80 år sedan.

fredag 9 november 2018

Oljeindustrin mörkade klimatförändringarna

Foto: Wikimedia Commons / WClarke
De värsta miljöförstörarna kände till den annalkande krisen med smältande isar och permafrost i decennier • Här är storföretagen som ljög och fortsatte skita ned för maximal vinstAv Robert Bielecki
- - -

Den globala uppvärmningens kopplingar till den fossila bränsleindustrin – att de smutsiga energikällorna påskyndar uppvärmningsprocessen och sambandet mellan ökad koldioxidhalt i atmosfären och varmare klimat – var känt av världens stora energi-, gas- och oljebolag redan under 1950- och 60-talet. De mörkade detta för att fortsätta göra megavinster på jorden och dess livs bekostnad.

"världens 100 största företag har stått för 70 procent av världens totala utsläpp"

Exxon Mobile och Shell är två av de företag som radas upp som har haft kännedom om utsläppens effekter, men istället för att göra någonting åt det valde att mörka och finansiera klimatförnekarforskning. Det lade grunden till den stora ”klimatförnekarrörelse”, en rörelse som fortfarande dominerar många av världens makthavare, däribland Donald Trump.
Det avslöjas i bland annat dokumentären Den stora klimatskandalen som just nu går på SVT Play.

onsdag 7 november 2018

Seger: Långsjöns strand fredas från exploatering

Foto: Udo Schröter
S-C-MP-styret försökte ta bort strandskyddet vid Långsjöns gräns till Tyresta natureservat • Efter protester från ett flertal boende, Vendelsö fastighetsägareförening, Rättvisepartiet Socialisterna, Naturskyddsföreningen med flera stoppar Mark- och Miljööverdomstolen exploateringsplanerna

Under förra året drev Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – som utgör ledningen i både Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden – på för att få exploatera ett strand- och skogsområde vid Långsjön (Detaljplanen för Gudö 13:1 och 15:1 i Vendelsö), alldeles vid gränsen till Tyresta naturreservat. År 2016 drev de igenom en liknande skövling i samma område, i Lötkärrsskogen nära gränsen till nationalparken.

Efter protester, överklagningar och yttranden från ett flertal boende, Vendelsö fastighetsägareförening, Rättvisepartiet Socialisterna, Naturskyddsföreningen med flera har nu Mark- och Miljööverdomstolen beslutat att avslå kommunens beslut:

– Vi gick emot kommunens påstående att stranden redan skulle varit privatiserad och inte tillgänglig för allmännheten, ett påstående som nu även Mark- och Miljööverdomstolen genomskådat, säger Mattias Bernhardsson, aktiv i kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap samt Rättvisepartiet Socialisterna.
Mark- och Miljööverdomstolen slår fast: 
”Domstolen har svårt att se att detta enskilda intresse skulle väga tyngre än det allmänna strandskyddsintresset”