torsdag 24 maj 2007

Vårdnadsbidraget – ny kvinnofälla

Artikel ur Offensiv

Haninge kommunfullmäktige återupptog i måndags det tidigare avbrutna mötet. På mötet stred Rättvisepartiet Socialisterna (RS) mot högerns vårdnadsbidrag.
Lina Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) attackerade högeralliansen på frågan om det vårdnadsbidrag som högerstyret i Haninge vill införa.Vårdnadsbidraget blir en kvinnofälla.
– En så låg ersättning som 3 000 kronor per månad kommer att innebära att de så ofta mer lågavlönade kvinnorna stannar hemma med barnet. Ett vårdnadsbidrag ger kvinnor en svagare ställning på arbetsmarknaden, kvinnors ekonomiska beroende av män ökar och kvinnors pensioner kommer att bli ännu lägre än vad de är idag. I Finland, där bidraget har funnits sedan 80-talet, är det bara fem procent av bidragstagarna som är män, sa Lina Thörnblom.

Budgetmöte 11 juni
Nästa möte den 11 juni kommer att besluta om högerstyrets budget. På det mötet kommer RS bland annat att kräva upprustning av skolan.

Joel Eriksson

fredag 18 maj 2007

Nej till utförsäljningar

Artikel ur Offensiv

Högeralliansens försök att sälja ut kommunala bostäder blockerades efter hård debatt i Haninges kommunfullmäktige. Rättvisepartiet Socialisterna tog också debatt mot friskoleplaner i arbetarstadsdelen Jordbro.

Högeralliansens förslag till nytt ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget Haninge Bostäder stank segregation och förakt för haningebornas gemensamma egendom. Bostadsbolaget skulle nu ”se positivt” på ombildning till bostadsrätt och detta skulle ske ”där en majoritet så önskar”.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet argumenterade mot förslaget med hänvisning till den kommunala folkomröstningen, där en klar majoritet av haningeborna möjliggjorde det återköp kommunen gjorde av Haninge Bostäder.
Men både s och v instämde i alliansens huvudprincip att bostäderna i Haninge borde vara en tredjedel vardera av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Rör inte allmännyttan
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) Mattias Bernhardsson angrep alliansens försök att smyga in formuleringar om att enkel majoritet räcker för ombildning, när lagen säger att det ska ske med två tredjedelars majoritet.
RS pekade på en oroväckande utveckling; kapitalister snärjer arbetarfamiljer att ta lån med räntor som sen skjuter i höjden, hyresgäster som inte vill gå med i bostadsrättsföreningarna utsätts för mobbning, upprustningsprogram avbryts och segregeringen ökar.
– Vi kommer att ta initiativ till riktiga informationskampanjer, försvara allmännyttan och ta strid för upprustning av haningebornas boende och närmiljö, sa Bernhardsson och krävde återremmittering för att kunna blockera alliansen med enbart en tredjededel i votering, vilket s och v hakade på.
Detta innebär att karusellen med reklamkampanjer för ombildning blockeras tills vidare, vilket är ett nederlag för högeralliansen.

2007-05-14_002


Protest mot nedskärningarna den 14 maj

Nej till friskola Återigen tog RS debatt mot skolnedskärningarna och gav sitt fulla stöd till de föräldrar som demonstrerade utanför.
Lina Thörnblom, RS, attackerade planerna på att ytterligare dränera den kommunala skolans resurser genom att släppa fram en friskola i arbetarstadsdelen Jordbro.
Sedan RS valdes in i kommunfullmäktige i Haninge i höstas har det varit demonstrationer mot rasism, skolnedskärningar och nu senast både mot skolslakten och mot utförsäljning av allmännyttan. Detta har utan tvekan inspirerat det medborgarförslag som nu lämnats in om att att bygga en talarstol på torget utanför kommunfullmäktige.
Det behövs, för kampen mot högerpolitiken fortsätter!

Joel Eriksson

"Rör inte våra lärare"

Artikel ur Offensiv

Med tal, sång och musik avlöpte vårens fjärde protest mot nedskärningarna inom Haninges skola och barnomsorg.
Den livliga protesten utanför fullmäktiges möte 14 maj var arrangerad av Vikinga föräldraförening.

Torgmötet samlade ett hundratal åhörare och var anordnat av Vikinga föräldraförening, en förening som bildats med hast under våren då föräldrarna insåg hur hårt deras barn skulle drabbas av nedskärningarna.

2007-05-14_001


Ordföranden för Vikinga föräldraförening Maria Lindgren vid protesten den 14 maj

Gäller våra barns framtid
Talare var, förutom personer från Vikinga föräldraförening, Joel Eriksson från Elevkampanjen och Kajsa Höber från Rädda barnen.
Två av de tre föregående protesterna hade följts av att den borgerliga majoriteten under trycket från protesterna tvingats att skjuta till pengar.

Protester fungerarÄven detta protesttillfälle följdes av en liten framgång.
Efter halva torgmötet kom besked från det pågående kommunfullmäktigesammanträdet att frågan om nedskärningarna skulle återremitteras då det fanns oklarheter som måste utredas ytterligare.
Detta innebär inte att hotet om nedskärningar har försvunnit men är ändå en viss framgång jämfört med innan eftersom det nu finns ett hopp igen. Det är tydligt att kamp och protester fungerar.
Varför protesterar du idag?
– Inför valet pratade majoriteten om att skolan skulle förbättras men nu skär dom istället ner. Det är rent kriminellt, svarar Martin Ahlsén, medlem i Vikinga föräldraförening.

Tobias Lindberg

torsdag 17 maj 2007

Nya taklyftar till äldreomsorgen viktig arbetsmiljöseger

Rättvisepartiet Socialisterns kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson testar mobila lyftar på äldreboende i Handen
Nya taklyftar köps in, enkät till alla anställda om arbetsmiljön ska göras och anställda samt skyddsombuden inkluderas i att ta fram åtgärdsplaner för bättre arbetsmiljö

Efter flera arbetsplatsbesök på kommunens äldreboende i Handen – där personalen kämpat i flera år mot tunga lyft – har Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige debatterat behovet av taklyftar i äldreomsorgen med äldreomsorgsnämndens ordförande Kjell Bjerrhorn (fp). Han ansåg att det fanns ”mobila lyftar att tillgå” och att ”man ska vara två vid lyft”, vilket besvarades då Mattias Bernhardsson (RS) påtalade att det är just de mobila lyftarna (175 kg tunga) som personalen skadar sig på och att de idag redan är två vid lyft – inte för att vridmomenten blir lättare, utan för vårdtagarens säkerhet.