torsdag 17 maj 2007

Nya taklyftar till äldreomsorgen viktig arbetsmiljöseger

Rättvisepartiet Socialisterns kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson testar mobila lyftar på äldreboende i Handen
Nya taklyftar köps in, enkät till alla anställda om arbetsmiljön ska göras och anställda samt skyddsombuden inkluderas i att ta fram åtgärdsplaner för bättre arbetsmiljö

Efter flera arbetsplatsbesök på kommunens äldreboende i Handen – där personalen kämpat i flera år mot tunga lyft – har Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige debatterat behovet av taklyftar i äldreomsorgen med äldreomsorgsnämndens ordförande Kjell Bjerrhorn (fp). Han ansåg att det fanns ”mobila lyftar att tillgå” och att ”man ska vara två vid lyft”, vilket besvarades då Mattias Bernhardsson (RS) påtalade att det är just de mobila lyftarna (175 kg tunga) som personalen skadar sig på och att de idag redan är två vid lyft – inte för att vridmomenten blir lättare, utan för vårdtagarens säkerhet.

Men nu har personalens, arbetsmiljöverkets och RS ansträngningar börjat ge resultat; 4 nya taklyftar är beställda och resterande 12 ska beställas successivt; en enkät till alla anställda om arbetsmiljön ska göras; och anställda samt skyddsombuden ska få medverka i de åtgärdsplaner som ska göras för att förbättra arbetsmiljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.