torsdag 27 mars 2008

Skrindan flyttas för att ge plats åt privat förskola

Artikel ur Offensiv

Den styrande borgaralliansen i Haninge har beslutat att förskolan Skrindan i Västerhaninge ska flyttas och att lokalerna istället ska upplåtas till en privat förskola.

Flyttbeslutet fattades av den moderatledda barn- och utbildningsnämnden.
I förra numret av Offensiv skrev vi om föräldrarnas kamp för att stoppa flytten.
– En massiv majoritet av föräldrarna, alltså vi som är direkt berörda, är mot flytten av förskolan Skrindan.

– Vi har samlat in drygt 60 stycken namnunderskrifter från föräldrarna, det är nästan alla föräldrar på förskolan Skrindan. Bara två föräldrar har sagt att de inte vill skriva på, säger Tobias Lindberg, aktiv i Skrindans föräldragrupp och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna.
– Vi kommer att ha ett nytt föräldramöte och planer finns på en större namninsamling lokalt. Men det kanske viktigaste just nu är att bygga en stark föräldraförening i Haninge, avslutar Tobias Lindberg.

Erbjuds 25 000 kr för att stödja ombildning

Artikel ur Offensiv

I Brandbergen i Haninge har hyresrättsfrågan nått nya nivåer.
Den privata värden Akelius vill sälja en fastighet med hyreslägenheter men bara hälften av hyresgästerna har skrivit under intresseanmälan och det krävs att minst två tredjedelar skriver under.
Detta har gjort boende som vill göra ett klipp på sin lägenhet oroliga för att Akelius ska ångra sig. Därför har de boende som är pådrivande för ett ombildande nu erbjudit hyresgäster 25 000 kronor för de som skriver under.
I brevet, som skickades ut for två veckor sedan, står det att pengarna kan användas till renovering eller nya vitvaror. Något som hyresbolaget borde stå för i nuläget ändå.
– Det är misstänkt likt en muta, säger Barbro Engman, ordförande i hyresgästföreningen till .se.
Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar är pådrivande i den kamp för allmännyttan som pågår i Husby och i södra Stockholm.
En kampanj kommer även att startas i Haninge för att försvara hyresrätten. Att ha en bostad är en rättighet som måste försvaras.

Lina Thörnblom

torsdag 20 mars 2008

Föräldrar kämpar för sitt dagis

Artikel ur Offensiv

Politikerna vill flytta barnen för att hyra ut Skrindans lokaler till en privat förskola

Den borgerliga majoriteten i Haninge driver hänsynslöst på för att uppnå sina ideologiska mål. I ivern att snabbt skapa privata alternativ inom skolan och barnomsorgen, väjer de inte ens för att flytta på välfungerande kommunal förskoleverksamhet för att kunna överlåta lokalerna till en privat förskola.

Den 4 mars fick föräldrarna på förskolan Skrindan i Västerhaninge ett brev från förvaltningen som meddelade att förskoleverksamheten efter sommaren skall flyttas till den nedlagda folkhögskolans lokaler, som redan har börjat byggas om. I den nya förskolan skall två kommunala förskolor, Klockan och Skrindan, med fyra avdelningar vardera, slås samman till en stor förskola med sammanlagt sju avdelningar. Skrindans nuvarande lokaler kommer att överlåtas till en privat förskola.

skrindan01
Skrindan


Vill spara pengar
I brevet försäkrade förvaltningen att allt skulle göras med barnens bästa för ögonen och redan den 18 mars, bara två veckor efter att föräldrarna fick brevet, skulle beslut fattas i Barn- och utbildningsnämnden.
Upprörda föräldrar organiserade genast protest- och e-postlistor, ringde och skrev till politiker och förvaltning för att få mer information, kontaktade medier och organiserade möten.
Högern vill uppnå besparingar genom stordriftsfördelar, medan de mest attraktiva förskolelokalerna erbjuds till de privat förskolorna.
Den allmänna inställningen hos föräldrarna var ”Varför flytta på väl fungerande verksamhet”. Dessutom var föräldrarna upprörda över att de fått reda på planerna så sent och inte alls tillfrågats.

Fungerar jättebra idag
Föräldrarna ordnade en utfrågning av politikerna, där tjugotalet föräldrar deltog. Rättvisepartiet Socialisterna och socialdemokraterna argumenterade emot flytten. Sossarna var däremot inte emot privata förskolor, medan Rättvisepartiet Socialisterna argumenterade för att öppna nya kommunala avdelningar. Moderaterna representerade majoriteten.
– Jag skulle vara väldigt orolig, svarade Martina Mossberg (m), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, på frågan om hur hon skulle känna om hon var förälder på förskolan Skrindan.
Samtidigt förklara de hon att oavsett vad föräldrarna tyckte om detta så skulle flytten med all sannolikhet genomföras.
– Flytten innebär att det blir 135 barn i samma lokaler som delar samma matsal. Hela pedagogiken går förlorad om det ska bli stordrift, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.
Nackdelarna med en flytt är många. Avdelningarna kommer att förändras, vilket kommer att leda till splittrade barngrupper och att många barn kommer att få nya förskolelärare.
Barn som har ett enormt behov av lugn och kontinuitet kommer i onödan att utsättas för en stressande omorganisation. Den nya förskolan kommer att bli mycket större. Barnen kommer att ha svårare att känna igen alla barn och personal, och personalen i sin tur kommer att ha svårare att känna igen alla barn och föräldrar.
Om föräldrarna väljer att kämpa emot denna uppenbara försämring, finns det mycket att vinna på att börja samarbeta med andra föräldragrupper i kommunen.

Starka tillsammans
I nuläget kämpar olika föräldragrupper på var sitt håll för att deras barn ska få en bättre skola och barnomsorg, till exempel på Lidaskolan och Syskonstugan i Tungelsta. Samma besparingsiver som vill tvinga Skrindans barn till en förskola med sju avdelningar, bekämpas av föräldraföreningen i det hårt nedskärningsdrabbade Vikinga rektorsområde i Handen.
Haninges föräldrar skulle tillsammans vara så starka att politiker inte längre skulle kunna strunta i vad föräldrarna tycker.

Tobias Lindberg
(Skrindans föräldragrupp och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna)

tisdag 18 mars 2008

Högern fuskar med kunskapskontrollerna

Artikel ur Offensiv

Det förra kommunfullmäktigemötet visade ännu en gång hur Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är ensamt bland partierna om att försvara skolan. Högerpartierna, socialdemokraterna (s) och vänsterpartiet (v) röstade nämligen för en skolplan lika ihålig som en schweizerost, med betygsliknande omdömen, kallat ”kunskapskontroller”, för lågstadium och förskola. Kommunstyrelsen nonchalerade de synpunkter som skolorna, lärarfacken m fl fört fram. De skruvade på sig när Tobias Lindberg från RS begärde ordet och förde fram argumenten:
Att de fackliga representanterna konstaterat att ”...målsättningarna i skolplanen saknar verklighetsförankring om de inte åtföljs av de resurser som krävs för att alla ska nå målen.” Att Brandbergsskolan kritiserat att skolplanen ”lägger ett stort ansvar på lärarna men inte på den politiska nivån.”
– Först sparkar ni 167 anställda, sen säger ni att skolans personal ska bära hela ansvaret för att eleverna ska nå 100 procent av kunskapsplanen – det är oseriöst! fyllde jag i och pekade istället på att skolplanen borde ha ett mål för lärartätheten.
– RS vill inte att 100 procent av barnen ska nå kunskapsmålen! blev det intelligensbefriade svaret från barn- och utbildningsnämndens ordförande Martina Mossberg (m).
Hon störde sig också på att vi betonade att lärarna stod på RS sida vad gäller innehållet i skolplanen och gav oss en demokratilektion: även om RS har 20 000 bakom sig på gatan så är RS faktiskt i minoritet i kommunfullmäktige. Okej?

Moderaterna försökte sprida en bild av att storleken på klasser inte har något samband med kunskapsnivåer. Som stöd för detta plockades kommunens broschyr Lusten att lära & åter till kunskapen fram. De hade nog överdrivna förhoppningar om att RS inte skulle kolla upp bakgrundsdata. I undersökningen jämförs inte vanliga klasser, utan de var tvungna att jämföra med specialklasser för att lyckas få fram ett negativt samband med små klasstorlekar! Högern fuskar i sina egna kunskapskontroller...
Även om fler elever kommer att klara kontrollerna efter några år säger det ingenting. När ett nytt testförfarande införs så anpassas lärandet snabbt till att klara av just den typen av test utan att det för den skull innebär att kunskaperna blivit större. Elever läser samma fakta trots att de har olika förkunskaper, de läser in och repeterar men glömmer ofta snabbt. Istället för denna korvstoppning förde vi från RS fram behovet av små klasser med behöriga lärare, att utbildningen blir mer anpassad efter individen och att elever måste få omsätta sina kunskaper i praktiken.
Kommunalrådet Gilbert De Wendel (m) avfärdade RS ”flumskola”, men fick svar på tal: RS är starkt emot den flumskola högern skapat, med lärarlösa lektioner och urgamla skolböcker!
Vänsterns argument var att målen inte hör ihop med resursfrågan. Jaså? Som en förälder beskrev det så försöker politikerna skicka iväg någon att köpa två liter mjölk för bara sju kronor. Vi attackerade vänstern för att de dansar efter sossarnas pipa, saknar en självständig politik och hugger lärarna samt barnen i ryggen för att få regera med sossarna nästa mandatperiod. De försvarade sig med att kunskapskontroller inte alls var omdömen – och det visste de, för de hade minsann varit med i förarbetet. Men när vi kontrade med att v-representanten i kunskapskommittén inte dykt upp på mötena blev det åter tyst från vänsterns bänk. Efter mötet har flera vänsterpartister tagit avstånd från sin fullmäktigegrupp och uttryckt stöd för RS politik.

Vad gäller den politiska nivån på kommunfullmäktige tror jag nog att kd-inläggen om vårdnadsbidrag säger det mesta. RS argumenterade för förlängd föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag så att även fler män ska ha rätt att vara hemma med sina barn. Då tog Harry Hedemark (kd) ton och frågade RS: ”Har män rätt att amma också?” Inget väcker så stark demonstrationslusta som att sitta och tvingas lyssna på kristdemokrater, speciellt så nära inpå 8 mars. Tejpa fast öronen så att de inte trillar av!

Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot, RS Haninge