onsdag 26 december 2018

Tack för allt ni gjort för oss


"Jag vill rikta ett stort tack till Rättvisepartiet och till Mattias och Lina som suttit för partiet i 12 år i fullmäktige för allt ni har gjort"

Insänt av 
Astrid Johansson
truckförare, Västerhaninge
- - - 

Året går mot sitt slut och det finns många tankar i huvudet. Jag vill passa på att skriva av mig om mina känslor efter valet.

Min farbror är Åkare, han kör 10-12 timmar om dan för att få ihop lönen. Han är en av de hundratals chaufförer som saknar arbetsskadeförsäkring, vilket han fick känna på för fyra år sen när han blev påkörd utanför bilen. 

måndag 17 december 2018

Haninges nya högerstyre förbereder privatiseringar

Foto: Natalia Medina
Nya kommunstyret vill privatisera fritidsgårdarna och maten i hemtjänsten • Miljonrullning till ökade utgifter för politikerlöner och arvoden

"Ett Haninge som håller ihop"; Det lovar Haninges nya högerstyre som en paroll i deras nya justerade budget för 2019 samt i deras gemensamma politiska plattform. Ändå är kärnan i de båda dokumenten motsatsen: fler privatiseringar.

Haninges nya kommunledning består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalarna och Kristdemokraterna. Miljöpartiet agerar stödparti. I sin justerade budget för 2019 utlovas att de ska utreda möjligheten att att privatisera fritidsgårdarna och att införa LOV vad gäller hemsänd mat i äldreomsorgen.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Här blir det uppenbart att detta nya styre inte är något bättre alternativ till Moderaterna – de har ju tagit Moderaternas förslag från 2017 om att privatisera just fritidsgårdarna, säger Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna.  
– Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har längre kritiserat den hemsända maten i hemtjänsten. Men anbudsupphandling med lägsta bud som vinnande kommer inte förbättre kvaliteten, tvärtom. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för att de äldre som vill ska få hjälp genom hemtjänsten att laga riktiga måltider hemma utefter önskemål. Men detta kräver en kursändring bort från dagens minutjakt, fortätter Lina.

onsdag 5 december 2018

tisdag 4 december 2018

Kommunens marknadshyror kan tvinga bort Västerhaninge hemslöjdsförening från Klockargården

Foton: Västerhaninge hemslöjdsförening

Hyran chockhöjs med 67 procent • Rättvisepartiet Socialisterna kräver att kommunledningen ingriper så att hemslöjdsföreningen kan vara kvar


Lina Rigney Thörnblom (RS)
Västerhaninge hemslöjdsförening har funnits i 90 år. Med sina 150 medlemmar och hantverkare håller de liv i en viktig bit av Haninges kulturhistoria.
Men när Haninge kommuns helägda bolag Tornberget chockhöjde hyran från 66 000 kronor per år till 110 000 kronor klarar föreningen inte längre hyran.
Föreningen beviljas kulturbidrag från kommunen, men bara för 20 000 av de 50 000 kronor de hade sökt för att kunna ha råd med hyran.
– Om marknadshyror införs överallt blir det slutet för föreningslivet och kulturverksamheterna i Haninge. Är tanken att det bara ska finns profitdriven kommers i kommunen? frågar sig Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna.

onsdag 28 november 2018

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Foto: Natalia Medina
Manifestation mot det dagliga våldet mot kvinnor, våld i hederns namn och barnäktenskapAv Katja Raetz
- - -

Söndag den 25 november uppmärksammades våldet mot kvinnor världen över. Denna dag är instiftad av FN för att särskilt uppmärksamma behovet av avskaffandet av våldet som kvinnor dagligen utsätts för.
I Stockholm samlades drygt 100 människor för en ljusmanifestation. Flera talade, bland annat från Glöm aldrig Pela och Fadime, Varken hora eller kuvad, Svenska kvinnorörelsen med flera. Även Socialistiska feminister, där medlemmar från Rättvisepartiet Socialisterna ingår, stod som en av arrangörerna. I talen uppmärksammades det dagliga våldet mot kvinnor, våld i hederns namn och barnäktenskap, men också om motstånd och framgångar. Att frågor som prostitution och surrogatmödraskap behöver vara en del av kampen mot våld mot kvinnor togs också upp.  

tisdag 27 november 2018

Öppet brev till Haninge kommun: Skyddade boenden är ingen handelsvara


"Skyddade boenden är ingen handelsvara". Det skriver idag en rad medlammar i Rättvisepartiet Socialisterna: Sadia Islam, pedagog på skyddat boende; Ifrah Hassan, programansvarig våldsprevention; Åsa Vesterlund Karlsson, vårdare; Katja Raetz, specialistsjuksköterska; Sherihan Hassan, skolkurator; och Robert Bielecki, journalist

Den 13 november fick Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – beskedet att Nacka, Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Värmdö, Botkyrka och Huddinge kommuner kommer att gå ut med en gemensam upphandling av skyddade boenden i början av januari 2019. Det innebär att alla kvinno- och tjejjourer måste lägga anbud på sina boenden.

"Vi kommer att upphandla boenden för vuxna med eller utan barn, vuxna med hedersproblematik och särskilt sårbar målgrupp (missbruk eller funktionsnedsättning). Det beräknade upphandlingsvärdet för hela upphandlingen beräknas till drygt 100 miljoner kronor under avtalsperioden", skriver en anställd vid Inköpsenheten i Nacka kommun i ett mejl till Roks.
Vi står helt och hållet bakom Roks syn:
"Vi anser att det inte kan få gå till på det här viset. Nu måste vi organisera oss emot detta beslut. Skyddade boenden får inte bli en handelsvara. Utsatta och skyddssökande personers trygghet får aldrig kompromissas".

måndag 26 november 2018

Nytt högerstyre i Haninge

Foto: Natlaia MedinaAv Robert Bielecki
- - -

Nu står det klart att det nya kommunstyret i Haninge kommer att bestå av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – alltså Alliansen fast med S istället för Moderaterna. Miljöpartiet blir stödparti till det nya styret via en så kallad ”valteknisk samverkan”, där de uppbinder sig till att rösta för deras budgetförslag.

onsdag 21 november 2018

Rädda föreningslivet i Jordbro

Foto: Natalia Medina
Föreningarna utan lokaler i flera år när Jordbro Kultur- och föreningshus rivs • Nya kulturhuset kommer bara vara mindre än hälften så stort som dagens

Socialdemokraterna slog på stort i valet med sitt löfte om ett nytt kulturhus i Jordbro. Ändå hotas Jordbros föreningsliv av utplåning. Det kommer nämligen dröja många år innan det nya huset står klart. Men dagens kultur- och föreningshus rivs redan nästa år. Var ska bibliotektet, fritidsgården och alla föreningar ta vägen under tiden?
Ifrah Hassan (RS)
– Kulturhuset i Jordbro och alla aktörer som samsas i huset är det enda som förser jordbroborna med utbud av alla möjliga tänkbara aktiviteter för kultur och hälsa eller som social träffpunkt. Verksamheter som väldigt tydligt har haft en viktig förebyggande roll men även är ett nav för alla oss som bor och verkar i området, säger Ifrah Hassan, som är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och jobbar med våldsprevention.
– Att nu ta bort det lilla men väldigt viktiga kulturhuset för år framöver kommer att vara förödande för många unga, särskilt de som kanske inte har något annat att göra under fritiden, säger Ifrah.

måndag 19 november 2018

Här kör mångmiljonären sönder naturen i Tyresta naturreservat


Skogsmaskiner förbereder för avverkning inne i den privatägda delen av naturreservatet • Skandallöst dålig skötselplan ger rätt till skogsbruk

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Att marken körs sönder och att skogen gallras inne i ett naturreservat är en skandal, säger Lina Rigney Thörnblom, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".
Mitt i Tyresta natureservat, ringlar flera spår av skogsmaskiner rakt in i skogen. Vad är det som händer?
Tyresta naturreservat innefattar landets största sammhängande urskogsområde söder om dalälven. Naturreservatet har som syfte "att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattemiljöer samt växt- och djurliv", slår skötselplanen fast.

lördag 10 november 2018

Kristallnattens offer hedrades i Haninge: ”Låt det aldrig hända igen”

Katja Raetz (RS) talar på Poseidons torg
Rättvisepartiet Socialisterna och Haninge mot rasism höll torgmöte på Poseidons torg i Handen igår på 80-årsdagen av kristallnatten.

Katja Raetz, specialistsjuksköterska och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna var en av talarna. Här är Katjas tal:

”Vi samlas här idag för att minnas offren för pogromerna mot judarna 1938, den så kallade kristallnatten, för 80 år sedan.

fredag 9 november 2018

Oljeindustrin mörkade klimatförändringarna

Foto: Wikimedia Commons / WClarke
De värsta miljöförstörarna kände till den annalkande krisen med smältande isar och permafrost i decennier • Här är storföretagen som ljög och fortsatte skita ned för maximal vinstAv Robert Bielecki
- - -

Den globala uppvärmningens kopplingar till den fossila bränsleindustrin – att de smutsiga energikällorna påskyndar uppvärmningsprocessen och sambandet mellan ökad koldioxidhalt i atmosfären och varmare klimat – var känt av världens stora energi-, gas- och oljebolag redan under 1950- och 60-talet. De mörkade detta för att fortsätta göra megavinster på jorden och dess livs bekostnad.

"världens 100 största företag har stått för 70 procent av världens totala utsläpp"

Exxon Mobile och Shell är två av de företag som radas upp som har haft kännedom om utsläppens effekter, men istället för att göra någonting åt det valde att mörka och finansiera klimatförnekarforskning. Det lade grunden till den stora ”klimatförnekarrörelse”, en rörelse som fortfarande dominerar många av världens makthavare, däribland Donald Trump.
Det avslöjas i bland annat dokumentären Den stora klimatskandalen som just nu går på SVT Play.

onsdag 7 november 2018

Seger: Långsjöns strand fredas från exploatering

Foto: Udo Schröter
S-C-MP-styret försökte ta bort strandskyddet vid Långsjöns gräns till Tyresta natureservat • Efter protester från ett flertal boende, Vendelsö fastighetsägareförening, Rättvisepartiet Socialisterna, Naturskyddsföreningen med flera stoppar Mark- och Miljööverdomstolen exploateringsplanerna

Under förra året drev Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – som utgör ledningen i både Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden – på för att få exploatera ett strand- och skogsområde vid Långsjön (Detaljplanen för Gudö 13:1 och 15:1 i Vendelsö), alldeles vid gränsen till Tyresta naturreservat. År 2016 drev de igenom en liknande skövling i samma område, i Lötkärrsskogen nära gränsen till nationalparken.

Efter protester, överklagningar och yttranden från ett flertal boende, Vendelsö fastighetsägareförening, Rättvisepartiet Socialisterna, Naturskyddsföreningen med flera har nu Mark- och Miljööverdomstolen beslutat att avslå kommunens beslut:

– Vi gick emot kommunens påstående att stranden redan skulle varit privatiserad och inte tillgänglig för allmännheten, ett påstående som nu även Mark- och Miljööverdomstolen genomskådat, säger Mattias Bernhardsson, aktiv i kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap samt Rättvisepartiet Socialisterna.
Mark- och Miljööverdomstolen slår fast: 
”Domstolen har svårt att se att detta enskilda intresse skulle väga tyngre än det allmänna strandskyddsintresset”

onsdag 31 oktober 2018

Mordhotad och förföljd i Trumps USA söker asyl i Sverige


Kända transaktivisten Danni Askini flydde USA efter 100-tals hot och ett mordförsök • Nu hotas hon med fängelse om hon återvänder


Av Mattias Bernhardsson
som träffade Danny Askini i Stockholm för några dagar sen
- - -

Danni Askini har varit aktiv för hbtq+-personers rättigheter i USA ända sedan slutet av 1990-talet. Hon har hållit över 200 föreläsningar på organisationer och universitet om hbtq+-frågor. Tills nyligen var hon ordförande för Gender Justice League. Danni har vant sig vid hot under en lång tid, men under sommaren eskalerade situationen så pass mycket att hon inte längre kunde göra sitt arbete.
– Med alla hot och förföljelser, samtidigt som myndigheterna har vägrat att utreda dessa eller skydda mig, blev det till slut omöjligt för mig att fortsätta arbeta, berättar Danni.

fredag 19 oktober 2018

Avverkningar i planerat naturreservat i Haninge

Turbinen Entreprenad AB: ´Vi har bara städat lite i skogen´
Foto: Mattias Bernhardsson

Skogsbruksväg har dragits rakt in i Norrbyskogen • Ännu en gång har Haninge kommun låtit avverkningar äga rum i planerat naturreservat

Norrbyskogen är en av de fem skogar som Haninge kommun har pekat ut som mest skyddsvärda. I kommunens Naturvårdsplan står det att kommunen ska ”Utred[a] möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde”. I Haninges naturkatalog har Norrbyskogen naturvärdesklass 2: "Mycket högt naturvärde – länsintresse". Trots detta finns starka krafter i kommunledningen (S, C och MP) som vill skövla skogen för att bygga dyra bostäder.

Frågan om Norrbyskogen ska bli bostadsområde eller bevaras som reservat är inte avgjord än.
Mattias Bernhardsson (RS)

Men plötsligt nås Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge av larm från boende om att det avverkas inne i Norrbyskogen. Rättvisepartiet Socialisterna gör då ett fältbesök i skogen:
– En skogsbruksväg har dragits in i skogen och träd har gallrats bort. Lyckligtvis handlar det inte om någon hård markberedning då lättare fordon har använts. Men skadan är skedd. Vi har inte hittat någon avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, därför har vi nu gjort en tillsynsanmälan, säger Mattias Bernhardsson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara haninges skogar, skärgård och kulturladskap".
Lena Hauptman

– Vi har så mycket vilt som behöver de få skogarna som finns kvar i den här delen av Haninge. De behöver nånstans att vara, säger Lena Hauptman, aktiv i kampanjen Skogenkvar.nu som rädddade intilliggande Södebyskogen från exploatering förra året och en av de boende i området som först slog larm om avverkningarna i Norrbyskogen.
Norrbyskogen är en skog som i stort har undantagits från skogsbruk i hundratals år. Markägaren säger att de har "städat och snyggat till" i skogen, vilket ju är normalt och brukligt i just produktionsskogar. Men i orörda och skyddsvärda skogar – som Norrbyskogen – ska döda, murkna och fallna träd ligga kvar. Artrikedomen är 10 gånger större i orörda skogar än i produktionsskogar. Markägaren har inte ens känt till kommunens planer att utreda reservatsskydd.

onsdag 17 oktober 2018

Fortsatt hög barnfattigdom – klyftorna ökar

Foto: CC0
Fattigdomen sju gånger större för barn med utländsk bakgrund


Robert Bielecki (RS)

Av Robert Bielecki
- - -

Den senaste Barnfattigdomsrapporten 2018 från Rädda Barnen visar att även om barnfattigdomen som helhet har minskat något har klyftorna mellan svenskfödda och utlandsfödda barn ökat.
Men att otroliga 186 000 barn år 2016 levde i vad Rädda Barnen kallar ”ekonomisk utsatthet”, 8 000 färre än året dessförinnan, är en fullständig skandal i ett Sverige som bara blir rikare.


"Att utrota fattigdomen och förtrycken är en kamp för att ersätta den förruttna kapitalismen med demokratisk socialism"
Problemet med ekonomisk tillväxt under kapitalismen är att den främst gynnar de i toppen och att när konjunkturen vänder neråt slår mot arbetarklassen, de 99 procenten. Det är också något som oroar Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattsson, som till TT den 10 oktober säger att:

tisdag 9 oktober 2018

Haninge måste agera mot de usla villkoren i privat hemtjänst

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna: Hemtjänstföretagen timanställer för att slippa betala kollektivavtalsenlig lön och sjuklön 

Under mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte i Haninge igår, frågade Rättvisepartiets Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson ut Äldrenämndens socialdemokratiska ordförande Annette Haaf om de allt uslare arbetsvillkoren i äldreomsorgen:

torsdag 4 oktober 2018

Kom med i Haninge mot rasism

Nu trappar vi upp den antirasistiska kampen i Haninge

Efter valet är det tydligt att den antirasistiska kampen måste fortsätta och trappas upp.
Att det rasistiska högerpartiet Sverigedemokraterna gick framåt såväl i riksdagsvalet som i Haninge kommunval (från 6 till 11 mandat i kommunfullmäktige) talar sitt tydliga språk.
SD har redan stöd av halva Moderaterna och av Kristdemokraterna, som tydligt flörtar med SD om att dela makten.

söndag 30 september 2018

Ekonomin mer sårbar nu än vid finanskrisen 2008Regeringen, Riksbanken och bankerna har skapat en farlig mix för än mer förödande kris

Av Per Olsson
- - - 

I september 2008 hotades Sverige av en finansiell härdsmälta och staten fick mobilisera enorma belopp för att rädda två av landets storbanker – Swedbank och SEB – från att krascha likt Lehman Brothers. Men trots räddningspaketen blev det fortsatta krisförloppet dramatiskt.

BNP rasade med drygt 5 procent 2009, det största årliga BNP-fallet sedan krigsåren 1939-45. Särskilt hårt slog krisen mot industrin (industriproduktionen föll med nära 14 procent under 2009).
Alliansregeringens krisinsatser inriktades på att hålla finansmarknaderna under armarna. Regeringen förstatligade till och med investmentbanken Carnegie. När regeringen sent omsider aviserade åtgärder för att stimulera den verkliga ekonomin var botten redan nådd.
"Hushållens skulder har fördubblats under de senaste 10 åren och skuldkvoten, hushållens skulder som andel av disponibel inkomst, har ökat från 152 procent 2008 till 186 procent"
Krisen 2008-2009 blev djup, men inte lika långvarig och kännbar som 1990-talets kris, vilket absolut inte var regeringens förtjänst.
Det var kombinationen av ökad efterfrågan och lageruppbyggnad i länder som utgör Sveriges viktigaste varuexportmarknader, tillsammans med konsumtionen på hemmaplan, i synnerhet hushållens konsumtion, som fick hjulen att börja rulla igen år 2010.

onsdag 12 september 2018

Seger: Rudan är räddat – förslaget på bilbro skrotas

En av Rättvisepartiet Socialisternas kampanjdagar mot bilbro vid Rudan.

Rättvisepartiet Socialisterna tackar alla som protesterat och skapat opinion


Flera av de partier som drivit på för att bygga en bilbro till Rudans friluftsområde har backat som ett resultat av den överväldigande opinionen. Strax innan valet bytte Liberalerna till att de vill folkomrösta om bilbron, dagen innan valet gick Moderaterna ut med att det inte inte längre driver frågan om bilbro till Rudan, Socialdemokraterna förnekar att de ens stött idéen (trots avsiktsförklaringen de skrev) och Sverigedemokraterna har också backat.
"I början när vi började kampanja kände ingen till planerna om bilbro, eller vissa partiers ännu mer extrema idéer om lyxbostäder. Istället för ett beslut i smyg blev det stark opinion"
Mattias Bernhardsson (RS)
Det finns alltså inget politiskt stöd för bilbroförslaget i dagsläget.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som gjort insatser för att stoppa förslaget. Opinion och protester lönar sig!, skriver Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna, på sidan Rädda Rudans friluftsområde, vilken han tog initiativ till tidigare i år.
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för att rädda ett 10-tal hotade naturområden i Haninge. Mattias och Rättvisepartiet Socialisterna tog därför initiativ till kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap förra året. I år har Rättvisepartiet Socialisterna haft kampanj mot bilbron till Rudan och under tiden har opinionen mot bilbroförslaget växt i styrka.

måndag 10 september 2018

Kampen fortsätter

Lina Rigney Thörnblom och Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamöter för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge 2006-2018
Den nya treprocentspärren innebär att Rättvisepartiet Socialisterna tappar de två platserna i kommunfullmäktige, trots fler röster • "Vi kommer att vara lika aktiva på gator, torg och arbetsplatser. Nu bygger vi motståndet"

Rättvisepartiet Socialisterna gjorde en fantastisk valkampanj i Haninge men tyvärr räckte det inte för att behålla våra två mandat i kommunfullmäktige.
I den preliminära rösträkningen ligger RS nu på 1330 röster vilket kan närma sig 1400 röster i slutresultat. Det innebär att vi får fler röster än 2014 då resultatet blev 1345 röster.
"Vi har haft hela etablissemanget emot oss"
Anledningen till att vi ändå förlorar mandaten är den spärr på tre procent som de stora partierna har beslutat om för att hålla små utmanare i kommunerna borta. Vi kommer nära men på grund av den starka inflyttningen i Haninge (4600 fler röstberättigade i år) så når vi bara upp till 2,8 procent.
– Många väljare är upprörda över den odemokratiska 3-procentspärr som Haninge infört. Den spärrade vårt återval, trots att vi fick fler röster. Vi kräver att kommunen upphäver spärren och gör kommunen till en valkrets, som i flera andra kommuner, som Luleå och Göteborg, säger Mattias Bernhardsson som tillsammans med Lina Rigney Thörnblom suttit för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige i tolv år.
– Jag vill tacka alla medlemmar, sympatisörer och Haningebor som deltagit, stöttat och kämpat i vår valkampanj under dessa sex veckor, fortsätter Mattias.
Det var mycket nära att vi blev invalda då det bara hade krävt 70 fler röster. Rättvisepartiet Socialisterna har fått något fler röster i Jordbro jämfört med 2014, har tappat lite i Brandbergen, Valla och Söderbymalm, är på samma resultat i övriga Handen och Västerhaninge och ökar i de övriga delarna av Haninge.

söndag 9 september 2018

Jag röstar på Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge


Mikael Pettersson, 62, bussförare från Brandbergen och röstar på Rättvisepartiet Socialisterna för första gången:
– Jag har jobbat i verkstadsindustrin i 25 år och som bussförare i 20 år. Jag har sett hur Socialdemokratin blivit ett högerparti och Vänsterpartiet som jag röstade på förra valet har följt i samma spår. 

torsdag 6 september 2018

SD kallade elever "hora" och "apa" på gymnasieskola i Haninge


Sverigedemokraternas politiker kallade elever för "hora" och "apa" på Fredrika Bremer-gymnasiet i samband med valdebatten

Igår anordnade Haninge kommun valdebatt på Haninges största gymnasieskola Fredrika Bremer. Medan Rättvisepartiet Socialisterna utestängdes från debatten – trots att vi sitter i kommunfullmäktige – tilläts Sverigedemokraterna att delta och stå kvar med informationsbord efter att de kallat elever för ”hora” och  ”apa”.
Det var även kvinnor som blev tillsagda att ta av sig slöjan och när en ung man på skolan frågade en av Sverigedemokratena vad skillnaden var mellan dem blev svaret ”jag är vit och du är svart”(!)

tisdag 4 september 2018

Rättvisepartiet Socialisterna bästa miljöparti i Haninge


Hur agerar Rättvisepartiet Socialisterna jämfört med "Miljöpartiet" när naturområden hotas av skövling?

"Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandsskap". Så heter den kampanj Rättvisepartiet Socialisterna startade våren 2017. Det året var Rättvisepartiet Socialisterna delaktiga i att rädda två skogar i Haninge från skövling:
  • Söderbyskogen, där Rättvisepartiet Socialisterna kämpade tillsammans med lokala motståndet Skogenkvar.nu tills Miljöpartiet och Centerpartiet bytte sida och exploateringsplanerna begravdes. Nya hot kan bli aktuella beroende på valresultatet.
  • Vildmarken Nybysjö på Ornö, där Rättvisepartiet Socialisterna arbetade tillsammans med gruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" och aktiva i Haninge Naturskyddsförening. Nybysjö är den största kvarvarande väglösa vildmarken i hela länets skärgård och länets viktigaste häckningsplats för havsörn. Nu arbetar vi vidare för långsiktigt skydd.
Kommunen bjöd inte in alla Söderbybor till samrådsmötet om skogens framtid. Men Rättvisepartiet Socialisterna och Skogenkvar.nu delade flygblad i över 1000 hushåll inför mötet vilket okså blev fullproppat.
Just nu kämpar Rättvisepartiet Socialisterna för att rädda ett 10-tal naturområden i Haninge från exploateringar. I flera fall står Miljöpartiet på andra sidan med motorsågen i högsta hugg, i flera fall för att kunna bygga lyxbostäder. I de fall Miljöpartiet tar ställning mot exploateringar i naturområden är det för att de pressats underifrån av kampanjer för bevarande. Däremot är de passiva när det kommer till att försöka rädda naturområden konkret.

måndag 3 september 2018

Socialdemokraternas löften i Jordbro är tomma

Jordbrogården, en av många nedstängda verksamheter

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, som styrt Haninge i fyra år, stängde Jordbrogården – landets mest prisade fritidsverksamhet för barn med funktionshinder • Lovar nu ett nytt kulturhus och centrum – bli inte lurad av tomma löften igen den 9 september

Socialdemokraterna lovar nu ett nytt kulturhus och ett nytt centrum i Jordbro. Men det är ett falskt löfte. Socialdemokraterna har faktiskt styrt Haninge i fyra år nu och under tiden har det inte hänt någonting alls! Varför skulle de satsa på Jordbro om de får styra igen om de inte brytt sig om Jordbro tidigare? Och om det nya kulturhuset byggs, kommer det bara vara hälften så stort som dagens kulturhus – alla föreningar kommer inte att få plats!

Jamila Zriou, Silvia Tipan och Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för trygghetsåtgärder i Jordbro. Rättvisepartiet Socialisterna är partiet som kämpar 365 dagar om året för Jordbro, inte bara dyker upp veckan innan valen för att ragga röster på löften.
Rättvisepartiet Socialisterna har kämpat för ett nytt centrum i Jordbro i över 10 års tid. Och ända sedan vi ordnade skolstrejker för att rädda Jordbromalmsskolan har vi kämpat för att få en ny högstadieskola till Jordbro. Att Socialdemokraterna nu vill bygga ett nytt centrum och en ny högstadieskola innebär att de har tvingats lyssna.

söndag 2 september 2018

Var tog bostadsfrågan vägen i valet?

Mögel i hyresgäster lägenheter förblir oåtgärdade
Det behövs ett bostadsuppror mot D.Carnegie & Co och andra fastighetshajar som har en renoveringsskuld till hyresgästerna för 40 år av underlåtet underhåll

Vi är ett antal hyresgäster som genom Rättvisepartiet Socialisternas valdörrknackning har hittat varandra. Vi har stora problem med boendet och vi är inte ensamma. Kampanjen Rusta Upp Jordbro krävde 2015 att fastigheterna på Sandstensvägen och Blockstensvägen skulle kommunaliseras. I­stället såldes de samt delar av Södra Jordbrovägens fastigheter till D Carnegie som är en av de största fastighetshajarna i världen. Problem som vi här beskriver återfinns även hos Wallenstam, Akelius och Haninge Bostäder.

fredag 31 augusti 2018

Haninge måste ge mer resurser till Kvinnojouren och Manscentrum!

Lina Rigney Thörnblom, Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot och Nr 2 på partiets kommunvalsedel
Rättvisepartiet Socialisterna var hård i sin kritik mot kommunstyret (S, C och MP) som halverat Manscentrums föreningsbidrag

Haninge Kvinnojour, Manscentrum och Brottsofferjouren anordnade tillsammans ett politikersamtal om mäns våld mot kvinnor.

torsdag 30 augusti 2018

Moderaterna vill öka utsläppen i Haninge


Ökade utsläpp och rikemansreservat på Moderaternas agenda • Rättvisepartiet Socialisterna vill se omfattande klimatåtgärder och ett stopp av skövlingen av Haninges natur

Mattias Bernhardsson (RS)
Tisdagen den 28 augusti höll Haninge Naturskyddsförening partidebatt om miljö och natur.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) representerades av Mattias Bernhardsson, initiativtagare till kampanjen Bevara Haninges, skogar, skärgård och kulturlandskap och delaktig i att rädda två skogar [1 och 2] i Haninge 2017:
– Klimatförändringarna utgör utan tvekan den värsta krisen i mänsklighetens historia. Två tredjedelar av alla världens ekosystem är skadade. Effekterna i form av översvämningar, stormar, bränder, extrem torka, jordförstörelse och vattenbrist skapar miljontals flyktingar och det är bara början, inledde Mattias som menade att hela jordens produktion, handel och energi måste ställas om i samhällets och i miljöns intresse, inte den rikaste procentens.
Bara Rättvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet ifrågasatte det ekonomiska systemet.

tisdag 28 augusti 2018

SD: Låt hemtjänstanställda bära äldre i trapporna

Mattias Bernhardsson (RS) har ordet debatten om äldres trygghet
Debatt om äldres trygghet i Västerhaninge

Det var fullsatt i Lidakykan, Västerhaninge i partidebatten om äldres trygghet som SPF Senioren arrangerade idag.
En av publikfrågorna var om vad kommunen kan göra för alla de äldre, många med rullstol som bor på andra eller tredje våningen och saknar hiss. Efter att Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige, Mattias Bernhardsson talat om behovet att äldreanpassa trevåningshus med trapphissar kom Sverigedemokraternas representant med ett annat förslag: Låt de anställda i hemtjänsten bära de äldre i trapporna (!).

måndag 27 augusti 2018

Katastrofal situation på Haninges förskolorAnställda avslöjar S-C-MP-styrets påtvingade golv för barngruppernas storlek

I valkampanjen har vi i Rättvisepartiet Socialisterna träffat på många inom förskolan som vittnar om en ohållbar situation som S-C- MP- styret medvetet har skapat. Kommunen har nämligen bestämt att en storbarnsgrupp ska ha minst 23 barn och en småbarnsgrupp minst 16 barn.
– Kommunen har fastslagit att enheterna måste ha så stora barngrupper annars tvingas förskolan skära ner på annat. På min förskola hade vi ett tag ”bara” 20 barn i gruppen – då blev vi av med vikarier för att kompensera, berättar en förskolelärare och förälder som vill vara anonym
"En förskola fick stänga pga dålig luft. Istället har de satt in 46 barn på en avdelning"

söndag 26 augusti 2018

Stort protestmöte mot bergtäkt i Ekeby


Igår samlades ett hundratal boende i Ekeby-Utlida och Tungelsta till protestmöte i Ekeby Loge för att diskutera den fortsatta kampen mot bergexploatören Sand och Grus Jehander AB:s planer att öppna en för hela området förödande bergtäkt.
– Hela 300 personer överklagade Mark- och Miljööverdomstolens dom. Inte bara boende och verksamheter utan även många som vandrar och nyttjar skogen vid det planerade täktområdet, berättade Camilla Flinkenbro som höll i mötet tillsammans med Mia Engström.
– Här ska det inte bli lätt att slå upp en täkt. Vi har tre år på oss, vi ger inte upp, säger Mia Engström bestämt.
Från vänster: Mia Engström och Camilla Flinkenbro
Uppemot 700 är med i kampanjgruppen 'Stoppa den planerade bergstäkten på Ekeby i Tungelsta, Haninge kommun', som också arrangerade protestmötet.
Striden har pågått i åratal och mycket står på spel. Jehander vill ta ut fyra miljoner ton berg i 20 års tid – en total skövling av ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet.
Tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln kommer att bli vardag för de boende i området. Det väntas köra 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, det vill säga en lastbil var fjärde minut.

På mötet talade också företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna. Alla partier i kommunfullmäktige är emot bergtäkten men har lite olika budskap. Väldigt få partier har svarat på kampanjens mail med konkreta frågor om vad kommunen kan göra för att försöka stoppa täkten, t ex att klaga till EU-kommissionen.