söndag 26 augusti 2018

Stort protestmöte mot bergtäkt i Ekeby


Igår samlades ett hundratal boende i Ekeby-Utlida och Tungelsta till protestmöte i Ekeby Loge för att diskutera den fortsatta kampen mot bergexploatören Sand och Grus Jehander AB:s planer att öppna en för hela området förödande bergtäkt.
– Hela 300 personer överklagade Mark- och Miljööverdomstolens dom. Inte bara boende och verksamheter utan även många som vandrar och nyttjar skogen vid det planerade täktområdet, berättade Camilla Flinkenbro som höll i mötet tillsammans med Mia Engström.
– Här ska det inte bli lätt att slå upp en täkt. Vi har tre år på oss, vi ger inte upp, säger Mia Engström bestämt.
Från vänster: Mia Engström och Camilla Flinkenbro
Uppemot 700 är med i kampanjgruppen 'Stoppa den planerade bergstäkten på Ekeby i Tungelsta, Haninge kommun', som också arrangerade protestmötet.
Striden har pågått i åratal och mycket står på spel. Jehander vill ta ut fyra miljoner ton berg i 20 års tid – en total skövling av ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet.
Tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln kommer att bli vardag för de boende i området. Det väntas köra 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, det vill säga en lastbil var fjärde minut.

På mötet talade också företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna. Alla partier i kommunfullmäktige är emot bergtäkten men har lite olika budskap. Väldigt få partier har svarat på kampanjens mail med konkreta frågor om vad kommunen kan göra för att försöka stoppa täkten, t ex att klaga till EU-kommissionen.

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson talade om vilket sorts motstånd som behövs för att stoppa en bergtäkt:
– Av hundratals bergtäkter och gruvor där det funnits ett motstånd så minns de flesta endast kampen mot Nordkalk på Gotland, där kampen också segrade till skillnad från hundratals andra platser. Det krävdes inte bara stora demonstrationer, det krävdes ockupation och massiv civil olydnad. Vi måste förbereda oss på vad som kommer att krävas här, sa Mattias och uppmanade alla att skriva upp sig med telefonnummer och mail vid utgången.
Kommunalrådet Johan Svensk från Miljöpartiet, som själv är väldigt aktiv i kampanjen mot bergtäkten, meddelade att han tyvärr inte fått med sig resten av Miljöpartiet att ge positiva svar på kampanjens frågor och vädjan till partierna att agera kraftfullt.

Kommunalrådet Meeri Wasberg från Socialdemokraterna uttryckte att hon var lika upprörd över bergtäktsplanerna som Ekebyborna. Och att hon skulle sätta sig ned med Jehander för att uttrycka kommunens åsikt. Men svarade negativt på frågan om klagan till EU-kommissionen.

Mi Alforsen (RS)
– Rättvisepartiet Socialisterna vill att Haninge kommun agerar för att försöka stoppa täkten på allvar och vi har lagt fram fyra punkter för kommunen att göra, säger Mi Alforsen från Rättvisepartiet Socialisterna:
1. Att lämna in ett klagomål till EU-kommissionen. Klagomålet bör innehålla miljö-, hälso- och trafiksäkerhetsskäl – som kampanjen föreslår – men också att i klagan påtala att bergtäkten motverkar kommunens bostadsutveckling (kommunens demokratiskt beslutade översiktsplan och bostadsplanering i området bör väga tyngre än ett enskilt företags särintresse) samt att domstolen – i strid med lag och konventioner –fråntagit [X antal] berörda sakägares talesrätt. 
2. Att nyckelbiotopsinventera skogsområdena som stäcker sig från Träsksjön till tilltänkta täktområden med omnejd samt att ta initiativ till samtal med de markägare vars skogar och naturområden, tillika naturvärden riskerar påverkas negativt av bergtäkten, i syfte att klargöra vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att ge områden formella skydd (t ex naturreservat). 
3. Att förbereda inför överklagandeprocessen mot Sand och Grus Jehander AB:s kommande ansökan om vägbreddning av Söderbyvägen (utan vägbreddning, ingen bergtäkt). 
4. Att ge fullt stöd till kampanjen mot bergtäkten genom presskonferens, pressmeddelanden, debattartiklar samt att utmana Sand och Grus Jehander AB i debattprogram.

Läs tidigare artiklar:
> Kampen mot bergtäkten fortsätter
> Rättvisepartiet Socialisternas yttrande till hovrätten
> Hovrättens syn i Ekeby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.