lördag 25 augusti 2018

Valdebatt: Arvet från svensk kolonialism lever kvar

Lina Rigney Thörnblom (RS) talar
Starka berättelser om rasism och förtryck i debatt om nationella minoriteter

Lördagen den 25 augusti anordnades en minoritetspolitisk valdebatt i Jordbro Kultur- och föreningshus. Alla partier i Haninge kommunfullmäktige deltog, förutom det rasistiska högerpartiet SD.

Lina Rigney Thörnblom, en av Rättvisepartiet Socialisternas (RS) två kommunfullmäktigeledamöter, representerade Rättvisepartiet Socialisterna under debatten.
Av Sveriges fem erkända nationella minoritetsgrupper fanns fyra på plats: romer, samer, judar och sverigefinnar (den femte ej närvarande gruppen är tornedalingar).
Efter en inledande romsk sång inledde minoritetssamordnaren i Haninge kommun Sanna Rantamäki debatten, som beskrev den rasism och diskriminering som hon och många andra utsattes för under uppväxten:
– Mina föräldrar kom hit under 1960-talet från Finland, ett land som var ganska eländigt på den tiden. Jag fick som sverigefinne hela tiden höra att jag inte riktigt hörde till. Vi andra generationens sverigefinnar föddes här, växte upp här, jobbar här och så vidare, men vi fick ofta höra att vårt språk var ”groteskt fult och oanvändbart”. Vår kultur var bara ”bastu, knivslagsmål och sprit”, berättade hon bland annat.
Språkrevitalisterna och kulturbärarna Patricia Fjällgren och Andreas Jonasson var samtalsledare, där även Andreas inledningsvis berättade om hur sitt modersmål togs ifrån honom som barn – ”prata bara svenska med barnet, annars blir han dum i huvudet”, fick mamman höra av läkaren när han var liten. Han fick ta studielån och utbilda sig för att lära sig språket i efterhand.
"Lina Rigney Thörnblom (RS) hade flest rätt på quizen"
Själva debatten började med ett quiz, där representanterna fick svara A, B eller C på olika frågeställningar rörande nationella minoriteter; om skyltning på nationella minoriteters språk, nationaldagar, rätten till undervisning på sitt språk etcetera. Lina Rigney Thörnblom (RS) hade flest rätt på quizen.
Den inledande frågan till representanterna, som fick tre minuter på sig att svara, var huruvida sverigefinnar och andra nationella minoriteter får sina rättigheter tillgodosedda idag och om det görs tillräckligt mycket för dem; varför, varför inte? De flesta var överens om att det inte görs nog mycket, men framhävde en ny lagstiftning från regeringen om att stärka minoritetsgrupper som ett framsteg samt att finsk-svenskspråkiga skolklasser införts på Vikingaskolan.
Men bara Rättvisepartiet Socialisterna pekade under debatten på att rasismen från statliga institut fortfarande i allra högsta grad finns kvar:
– Det görs långt ifrån tillräckligt i Haninge. Språket är nyckeln till sin kultur och identitet. Sverige har en rasbiologisk historia där barn slogs ur sin identitet. Och det var bara några få år sedan polisens register mot romer avslöjades. Sverige har varnats många gånger av FN för att de inte gör nog för nationella minoriteter, och från politiskt håll pratas det mycket om rätten till sitt eget språk. Men lägger man inte resurser på det blir det tomt. Frågan är uppe i samhällsdebatten; problemet är att det inte tas på allvar, sa Lina Rigney Thörnblom (RS) och gav konkreta exempel:
– I Girjasmålet användes ”lapp” av statens representant för att beskriva samerna, vilket är lika olämpligt och rasistiskt som att använda n-ordet och ett tydligt arv av Sveriges koloniala arv. Vårt parti har sedan starten stöttat den kamp som ägt rum från samer och miljöaktivister mot gruvbolagens rovdrift i Gallók och andra platser. Det är viktigare för staten att skydda gruvbolagens vinster än det är att värna samernas kultur. Sverige har inte ens ratificerat ILO:s konvention 169, en konvention för skydd av samers och andra ursprungsfolks rättigheter, konstaterade  Lina.
Miljöpartiet: "De nationella minoriteterna ska ju ha integrerats redan"
Den som hade minst koll på rasismen mot nationella minoriteter idag var utan tvekan Miljöpartiets Mehmet Coksürer:
– De nationella minoriteterna ska ju ha integrerats redan.
Mehmet blandade ändå konsekvent ihop nationella minoriteter med ”invandrare” i sina inlägg. När Mehmet kallade Romani ett ”invandrarspråk” fick en i publiken nog:
– Sluta blanda ihop oss med invandrare!, röt deltagaren ifrån.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer fortsätta kämpa för och tillsammans med nationella minoriteter och alla andra av klassamhället förtryckta och utsatta grupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.