fredag 31 augusti 2018

Haninge måste ge mer resurser till Kvinnojouren och Manscentrum!

Lina Rigney Thörnblom, Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot och Nr 2 på partiets kommunvalsedel
Rättvisepartiet Socialisterna var hård i sin kritik mot kommunstyret (S, C och MP) som halverat Manscentrums föreningsbidrag

Haninge Kvinnojour, Manscentrum och Brottsofferjouren anordnade tillsammans ett politikersamtal om mäns våld mot kvinnor.

Peter Svensson som bland annat är en av initiativtagarna till Huskurage inledde med en föreläsning om machokultur och maskulinitetsnormer. Han lyfte all den statistik som finns som visar att män är överrepresenterade i självmordsstatistiken, i misshandelsbrott och sexualbrott, men även när det kommer till drunkningsolyckor och arbetsplatsolyckor. Slutsatsen: Machokulturen bidrar till att män ska vara tuffa och våldsamma och inte be om hjälp tid, eller alls. Det kostar män och deras offer livet.
Peter Svensson fortsatte sedan med att moderera debatten där partierna fick korta eller mer invecklade frågor att ta ställning till.

Här följer en sammanfattning av vad Rättvisepartiet Socialisternas Lina Rigney Thörnblom tog upp:
”Rättvisepartiet Socialisterna har varit med och lanserat organisationen Socialistiska Feminister där vi haft separata diskussioner för kvinnor och transpersoner men även separata grupper för de som identifierar sig som män kan diskutera hur de kan förändra. Vi har fortsatt att arbeta på skolor och fackligt för att få till mer resurser. Allt det här fortsätter vi att organisera för att MeToo inte ska dö ut utan istället till slut inte behövas. 
Vi har lagt motioner ett flertal gånger för att Kvinnojouren och Manscentrum behöver långsiktigt stöd vilket kommunen till slut genomförde, vilket är avgörande för att personalen ska kunna planera sin verksamhet [Haninge har genomfört 3 av våra 19 åtgärdsförslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn]. 
Det finns många saker som måste ändras:
Att Kvinnojouren och Manscentrum inte får komma in på alla skolor och prata med ungdomar vart de kan söka sig.
Att det saknas skolsköterskor och kuratorer i den utsträckning som behövs.
Att det saknas bostäder – kön till Haninge Bostäder är 8-15 år. De bostäder som byggs är för dyra, exempelvis tvåor på runt 10 000 kronor i hyra per månad, vilket gör att många inte har råd att lämna en man som slår.”
Lina Rigney Thörnblom (RS) var hård i sin kritik mot kommunstyret (S, C och MP) som halverat Manscentrums föreningsbidrag och lyft finansieringen för en anställd till kommunen istället. Lina poängterade att män som kontaktar Mansjouren kan vara anonyma, till skillnad från om de kontaktar kommunen, det kan vara avgörande förebyggande.

Moderaternas Alexandra Anstrell (M) proklamerade att man vill ha hårdare straff. Att Sverige måste få ordning.
Det bemöttes av Lina Rigney Thörnblom (RS) som menade att fängelsestraff används som avskräckande exempel, men det stoppar faktiskt inte mäns övergrepp – främst behövs förebyggande metoder men också tvångsvård. Gärningsmän som bara sitter av tiden – utan tvångsvård – kommer fortsätta att begå brott mot kvinnor.
Huvudproblemet är att sexualbrott inte kommer till rättssalen och kommer de till rättssalen så döms de inte. Det behövs specialdomstolar med domare som har kompetens kring mäns brott mot kvinnor – domstolar där offren inte misstänkliggörs med frågor om vilken klädsel de hade exempelvis.

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att fortsätta vara en blåslampa på kommunen för att det ska finnas tillräckliga resurser för kvinnor som utsätts för övergrepp, för att kommunen ska ha ett arbete och kompetens som förebygger övergrepp och för att ta kamp mot allt kvinnoförtryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.