torsdag 30 augusti 2018

Moderaterna vill öka utsläppen i Haninge


Ökade utsläpp och rikemansreservat på Moderaternas agenda • Rättvisepartiet Socialisterna vill se omfattande klimatåtgärder och ett stopp av skövlingen av Haninges natur

Mattias Bernhardsson (RS)
Tisdagen den 28 augusti höll Haninge Naturskyddsförening partidebatt om miljö och natur.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) representerades av Mattias Bernhardsson, initiativtagare till kampanjen Bevara Haninges, skogar, skärgård och kulturlandskap och delaktig i att rädda två skogar [1 och 2] i Haninge 2017:
– Klimatförändringarna utgör utan tvekan den värsta krisen i mänsklighetens historia. Två tredjedelar av alla världens ekosystem är skadade. Effekterna i form av översvämningar, stormar, bränder, extrem torka, jordförstörelse och vattenbrist skapar miljontals flyktingar och det är bara början, inledde Mattias som menade att hela jordens produktion, handel och energi måste ställas om i samhällets och i miljöns intresse, inte den rikaste procentens.
Bara Rättvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet ifrågasatte det ekonomiska systemet.

Moderaternas Sven Gustafson var den enda i panelen som ansåg att utsläppen ska öka (!). ”Det är för dyrt” att minska utsläppen i Sverige. Istället ska ”vi hjälpa” fattiga länder med ”innovationer” för minskade utsläpp. Alltså skjuta ansvaret för att minska utsläppen till de fattigaste länderna som drabbas hårdast av utsläppen trots att de rikaste länderna är ansvariga för den överväldigande majoriteten utsläpp.
– Det är 100 storföretag som står för 70 procent av de globala utsläppen, påtalade Mattias Bernhardsson (RS), som ett svar både på Moderaternas försök att skjuta ansvaret på de fattigaste länderna.
Mattias menade också det blir fel att som Miljöpartiet föreslår lägga fokus på att beskatta vanliga löntagare för att de tar bilen och storhandlar, det är storföretagen och de största utsläpparna vi måste börja med för att få ned utsläppen.
Rättvisepartiet Socialisterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var de enda partierna som sa nej till motovägen Tvärförbindelse Södertörn. Centerpartiet stödjer motorvägsbygget för "tillväxtens skull", alltså för de rikaste.
Mattias Bernhardsson (RS) tog också upp att skövlingen av Haninges skogar måste upphöra, att 30 procent av utsläppen i Sverige kommer från marken på kalhyggen, även decennier efter de återplanterats släpper de ut.
Han gick till angrepp mot planerna att skövla fyra skogar vid Årsta slott för att bygga överklassreservatet ”Haninge sjöstad”:
– Istället för att bygga billiga kommunala hyresrätter vid kollektivtrafiken, lägger kommunen våra skattepengar på att bygga lyxbostäder där 99 procent inte har råd att bo.
– Yes!, utbrast då Sven Gustafsson (M) med ett brett leende och ett påtagligt klassförakt.
Rättvisepartiet Socialisterna har gått i främsta ledet i frågan om klimatåtgärder:
– År efter år lade vi förslag i kommunfullmäktige om nödvändiga klimatåtgärder, som att sluta upp med att elda upp kommunens sopberg och istället omvandla detta till biogas, att samordna varutransporter för att minska den onödigt stora tunga trafiken och att bygga solceller på kommunala byggnader. Våra förslag röstades ned i flera års tid men senåterkom de i Haninges Klimat- och energistrategi 2014.
– Men vi vill gå längre. Vi vill inte bara samordna kommunens varutransporter, vi vill att kommunen sätter upp ett system för samordning av hela den privata handelns tranporter, inte minst till och från industriområdena. Vi kan minska antalet lastbilar på vägarna med 30 procent om vi ser till att lastbilarna inte åker halvtomma. Mindre samt lokala företag gynnas dessutom när de inte behöver sköta sina leverenser själv. Och precis som Vänsterpartiet vill vi ha ett kommunalt energibolag, som borde ha hand om omvandlingen av sopor till biogas. Då skulle intäkterna kunna återinvesteras i nya klimatåtgärder, exempelvis att klimatanpassa och renovera bostäder, menade Mattias (RS).
För att fullt ut lyckas minska utsläppen krävs inte bara en massiva investeringar i grön teknologi nationellt, utan internationellt. Dagens kapitalism visar att vinst går före, varför nästan alla investeringar fortfarande går till skitig och utsläppande verksamhet. Vad som behövs är demokratisk kontroll över ekonomin och en plan för omställning av hela samhällets handel, transporter och produktion.
– Vi behövs i kommunfullmäktige. När miljöfarliga beslut kommer upp i kommunfullmäktige eller exploateringar av naturen, finns oftast inga invändningar från andra partier, det är oftast bara vi som reagerar och begär ordet. Vi behövs i kommunfullmäktige för att kunna få reda på hemliga planer och kunna sätta upp kampanjer och motstånd i tid, avslutade Mattias.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.